Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація Бердянської РДА про хід виконання у І півріччі 2019 року Програми соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2019 рік

Інформація Бердянської районної державної адміністрації про хід виконання у І півріччі 2019 рокуПрограми соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.03.2019 № 2, з доповненнями

Аналізуючи стан соціально – економічного розвитку району за підсумками І півріччя 2019 року, слід відзначити, що Бердянським районом були досягнуті певні результати у вирішенні соціальних проблем району.

 

1. Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

За даними статистики на території Бердянського району здійснює свою діяльність промислове підприємство - цех № 2 ПрАТ «Каучук».

Цех № 2 ПрАТ «Каучук» є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук» (м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу проводити з найменшими матеріальними витратами реалізацію рідкої гуми не тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару. Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її авто-подачі.Спостерігається зростання собівартості, за рахунок здороження сировини та матеріалів.Збільшення обсягу реалізації та виробництва продукції підприємства пов’язано з підвищенням кількості замовлень.

 

2. Стабілізаціяагропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

 

2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

У Iпівріччі 2019 року сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 380,0 тонни м’яса худоби та птиці, що на 9 % більше  до відповідного періоду минулого року (349 тонн) та 127 % до плану (300 тонн).

Протягом I півріччя  2019 року сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 1570 тонн молока, що на 13 тонн, або на 56 % менше   рівня минулого року  (2799 тонн). Зменшення виробництва молока відбулося у зв’язку  з повною ліквідацією галузі тваринництва в ПСП «ЛЕНДФОРТ АЗОВ».

Середній надій молока від однієї  корови, по середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 18251 кг, що на 11245 кг менше відповідного періоду 2018 року (29496 кг). 

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 01.07.2019 року, становить 560 голів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (1674 голів) поголів’я великої рогатої худоби  зменшено на 1114голови, або на 34 %.  Зменшення виробництва молока відбулося у зв’язку  з повною ліквідацією галузі тваринництва.

Чисельність корів становить 279 голів, що на 662 голови менше ніж у відповідному періоді минулого року (941 голова), або на 30%.

Свиней станом на 01.07.2019 року у районі налічується 311 голів, що на 106 голів менше ніж у відповідному періоді минулого року (417 голів).  

Невисокі показники галузі сільського господарства пояснюються диспаритетом цін на тваринницьку продукцію та паливно-мастильні матеріали  й інші матеріальні засоби,  реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво. Ціни на молоко та м'ясо знизилися до критичної межі. Саме така ситуація призводить до незацікавленості підприємств та населення в розведенні галузі тваринництва та до збільшення збитків господарств, які займаються тваринництвом.

Основним завданням на сьогодні є стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин та виробництва сільськогосподарської продукції, а в подальшому нарощування цих показників за рахунок створення на території району молочних кооперативів та будівництва малих сімейних ферм.

Господарствами району насіння висівається не нижче третьої репродукції, господарства плідно співпрацюють з науковими установами. Більшість господарств переходить на інтенсивну технологію вирощування сільськогосподарських культур, а саме:

- збільшення доз внесення мінеральних добрив;

- підвищення родючості грунтів;

- застосовується інтенсивна система захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників, бур'янів;

- запровадження енергозберігаючої технології обробку ґрунту.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» передбачено бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Дотація надається  фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, що сприяє розширенню сфери застосування праці в сільській місцевості. Станом на 01.07.2019 року заявки надійшли до Департаменту агропромислового розвитку від сільських та селищної рад, Берестівської ОТГ та Осипенківської ОТГ. У Iпівріччі 2019 року на території Бердянського району  за отриманням дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби звернулось 293 фізичних осіб, які утримують 684 голови,  на загальну суму         1 млн. грн.

Також згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» отримано бюджетну дотацію за утримання корів підприємством ДП «ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО» в розмірі          271,8 тис. грн. 

Сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності під урожай 2019 року посіяно озимих на зерно 57943 га, що становить 110% до відповідного періоду минулого року (52662 га) з них: озимої пшениці 40982 га  або на 113% до минулого року (36275 га ), а також озимого ячміня 3850 га, що у 2 рази більше ніж у  2018 році.

В структурі  посівних площ  зернові складають – 64       %, з них озимі на зерно – 46%,  ярі зернові і зернобобові – 18%, технічні  – 29%.

Згідно статистичних даних, станом на 01.07.2019 року сільгосппідприємствами району одержано валовий збір зернових та зернобобових культур - 59,3 тис. тонн, що складає   39 % до плану (154 тис. тонн). Урожайність склала 31,4 ц/га. Валовий збір озимої пшениці 32,4 тис. тонн, середня врожайність – 33,5 ц/га; озимого  ячменю – з площі 3,3 тис. га валовий збір склав 11,8 тис. тонн, середня врожайність – 35,7 ц/га; гороху зібрано з площі   5,9 тис. га, валовий збір склав 15,1 тис. тонн, середня врожайність – 26 ц/га.

Станом на 01.09.2019 року, за оперативними даними, сільгосппідприємствами району одержано: валовий збір зернових та зернобобових культур – 183,4 тис. тонн, що складає   119 % до плану (154 тис. тонн). Урожайність склала 32,5 ц/га. Валовий збір озимої пшениці – 142,6 тис. тонн, середня врожайність 34,5 ц/га; озимого  ячменю – з площі 3,3 тис. га, валовий збір склав 12,2 тис. тонн, середня врожайність – 35,4 ц/га; гороху зібрано з площі   6,8 тис. га, валовий збір склав 18,3 тис. тонн, середня врожайність – 26,7 ц/га.

Картоплю, баштанні культури, овочі у 2019 році сільськогосподарські підприємства не вирощували, так як жодне сільськогосподарське підприємство району не має систем поливу. На територію району всі ці види продукціїзавозять з інших районів.

 

2.2. Споживчий ринок.

 Протягом І півріччя 2019 року торгівельні послуги населенню Бердянського району надавали 148  підприємств  сфери торгівлі (131 – магазини, 17 – підприємств ресторанного господарства, 10 – об’єктів побутового обслуговування населення). Протягом І півріччя 2019 року кількість об’єктів торгівлі зменшилася на 20 одиниць.

Показник роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень - березень 2019 року склав3,45 млн. грн., що складає 149,4% до І кварталу 2018 року (2,31 млн. грн.) та 20,4% до програми  на 2019 рік.

Зниження даного показника обумовлено наступними факторами: згідно з інформацією Головного управління статистики у Запорізькій області, зменшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі передусім пов’язаний з тим, що статистичні дані ТОВ«ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (торгівля нафтопродуктами)не були включені до показників роздрібного товарообороту по району. Головне управління статистики у Запорізькій області пояснює даний факт тим, що у поточному році вид економічної діяльності ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД»має характер оптової ніж роздрібної торгівлі, тому включення показника до обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі є недоцільним.

Протягом 2019 року проводився щотижневий аналіз цінової ситуації на продовольчі товари. Протягом Iпівріччя 2019 рокупроведено 30 моніторингів цінової ситуації у районі.

За Іпівріччя 2019 року в Бердянському районі за участю фермерських господарств, агрофірм та приватних підприємців району проведено28ярмарок, де реалізовано 29,42 тонн продукції на загальну суму 991,05 тис. грн.

 

Сфера послуг

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за січень – березень 2019 року склав 0,545 млн. грн., що становить 8,1% до Програми (6,7 млн. грн.).

Обсяг послуг реалізованих населенню у за січень – березень 2019  року склав 0,28 млн. грн., що становить 21,2% до Програми (1,32 млн. грн.).

 

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Бюджетними установами на території Бердянського району забезпечено проведення щомісячного моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів. За Iпівріччя 2019 року спожито:

-          газу природного – 251,035тис. м3;

-          вугілля – 38,957т;

-          інші види палива (пелети, гранули) – 22,045т;

-          теплоенергії – 1544,381Гкал;

-          електроенергії – 695,13тис.кВт.год.;

-    холодного водопостачання – 3,822 тис.м3.

За результатами аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів підпорядкованими бюджетними установами за І півріччя 2019року, відносно до аналогічного періоду попереднього року, спостерігається зменшенняспоживання електроенергії  на  37,581тис. кВт. год. (5%).

В лютому 2019 рокуза рахунок коштів обласного бюджетуреалізовано проект «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної Троянської ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, 60», загальна кошторисна вартість проекту склала 1308,022тис. грн.

 

4. Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

З метою популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянської районної державної адміністрації.

Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі представників району в грантах та програмах, сприянні іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування, а також підготовці та реалізації міжнародних проектів. Протягом звітного періоду діяльність Центру була скерована на складанні заявок і участь у донорських програмах, залученні інвесторів і додаткових коштів не лише на розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й навчання громад.

З початку функціонування Центру надано більше 90 консультацій та складено 25 грантових заявок на участь у міжнародних проектах.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району ведеться сталий моніторинг актуальних програм та проектів. Оновлено реєстр актуальних програм та проектів  на 2019 рік.

Представниками Центру проводиться постійне інформування громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, щодо актуальних грантових програм та міжнародних проектів.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району за участю громадської організації «Андріївський Добробут», складено заявку на участь у  грантовому конкурсі Європейського союзу. Загальний бюджет складеного проекту «Село потребує чистоти!» складає 28,737 тис. євро. Загальна мета проекту полягає в удосконаленні системи збору твердих побутових відходів на території Андріївської селищної ради. Реалізація даного проекту дозволить зберегти екологію сіл, залучити населення для роздільного збирання сміття. У разі відбору та фінансування даної ініціативи - в  населених пунктах селищної ради буде впроваджена система роздільного збору твердих побутових відходів, а саме: облаштовано 31 майданчик для розмішення 93 євро-контейнерів. На даний час, заявка знаходиться на розгляді у донорській організації.

У поточному році Бердянський район відвідали: локальний координатор Проекту розвитку Організації Об’єднаних Націй «Програма відновлення та розбудови миру» (далі - Проект) у Донецькій області Євген Бурлака, спеціаліст з розвитку бізнесу Ольга Логвін та спеціаліст з розвитку професійної освіти Проекту Валентина Смаль. Свій візит до Запорізької області поважні гості розпочали  зустріччю із заступником голови райдержадміністрації Ніною Борщовою та начальником відділу економічного розвитку райдержадміністрації Володимиром Сенченко.

Під час зустрічі було обговорено основні напрямки співпраці райдержадміністрації та Проекту. Координатори повідомили про те, що Програма ООН із відновлення та розбудови миру працюватиме не лише в Донецькій, Луганській областях, а й відтепер і в Запорізькій області.

Загальний бюджет на 2019 – 2022 роки складає понад 50 мільйонів доларів США.

Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Проект має амбітні плани й на території Бердянського району, який відтепер є одним з найперших партнерів Проекту розвитку Організації Об’єднаних Націй «Програма відновлення та розбудови миру» на території узбережжя Азовського моря.  Зокрема це  розвиток та підтримка малого бізнесу, шляхом надання грантових коштів на реалізацію бізнес-планів, створення бізнес-інфраструктури, покращення надання освітніх послуг професійно-технічними закладами, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, а також можливості створення нових робочих місць у сфері підприємництва.

 

5. Сприяння розвитку підприємництва.

Станом на 01.07.2019 року у районі було зареєстровано та взято на облік 53 суб’єктів підприємницької діяльності (з них 6 - юридичних осіб та 47 - фізичних осіб).

Станом на 01.07.2019 року у Бердянському районі зареєстровано 1060 суб’єктів підприємництва, з них 603 фізичних та 457 юридичних осіб (з них малих підприємств - 159 одиниць).

За І півріччя 2019 рокудо бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло 32860,4тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 28929,3 тис. грн., від фізичних осіб – 3931,1 тис. гривень.

За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло 55401,5тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 50436,7 тис. грн., від фізичних осіб – 4964,8 тис. гривень.

За оперативними даними станом на 01.07.2019 року кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району складає 93 одиниці. У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.

  Рішенням Бердянської районної ради від 21.12.2018 року № 1 була затверджена Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Бердянському районі на 2019-2020 роки.

Працює районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

За І півріччя 2019 рокувідбулося 3 засідання Координаційної ради, на якій розглянуто 4 питання, які стосувались змін у законодавстві.

На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх сільських та селищної рад району. За І півріччя 2019 року кредитною спілкою «Благо» надано кредитів на загальну суму 105,0 тис. грн.

До виконання робіт (послуг) за державні кошти за І півріччя 2019 року  залучались 19 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 312,594 тис. гривень.

Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу, Бердянською ОДПІ у Iпівріччі проведено 20 інформаційних семінар-практикумів для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з них: 9 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 3 семінари тематичного характеру; 8 – загальної направленості.

З метою допомоги підприємництву інформація для суб’єктів господарювання розміщена на сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 10.12.2018 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 26.12.2018 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 27.12.2018.

Райдержадміністрацією ведеться реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації, який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Райдержадміністрацією оновлено інформацію щодо вільних приміщень комунального майна, яке не використовується, та які можуть бути здані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності, загальною площею 1377,6 кв. метрів.

 

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

 

 

           6.1. Грошові доходи населення та ринок праці.

 

Протягом січня-червня 2019 року послугами Бердянського міськрайонного центру зайнятості (далі – Бердянський МРЦЗ)  скористалось 820 осіб з числа мешканців Бердянського району, незайнятих трудовою діяльністю, що на 77 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 01.07.2019 року на обліку в Бердянському МРЦЗ перебуває 218 безробітних, що на 70 осіб менше, ніж на 01.07.2018 року.

Протягом звітного періоду 2019 року надійшло 463 вакансії від 82  роботодавців, зареєстрованих в Бердянському районі.

Із загальної кількості осіб з інвалідністю, що перебували на обліку протягом I півріччя 2019 року, 22 особи – мешканці Бердянського району, з них 7 – працевлаштовані станом на 01.07.2019 року.

Для безробітних осіб з інвалідністю проходять цільові заходи, а саме: «Семінар за участю осіб з інвалідністю», «Профконсультаційний захід для осіб з особливими потребами». Протягом І півріччя 2019 року відбулося 7 семінарів за відповідною  тематикою.

У звітному періоді у Бердянському МРЦЗ мали статус безробітного 10 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО. Працевлаштовано за цей період 3 безробітних даної категорії.

З метою активізації власних зусиль шукачів роботи щодо організації підприємницької діяльності особам, які бажають започаткувати власну справу, надається спектр послуг: від можливості самостійного ознайомлення з наявною літературою з питань організації підприємницької діяльності до індивідуальних консультацій із застосуванням діагностичних методик щодо виявлення підприємницького потенціалу, та участі у семінарах.

Протягом I півріччя 2019 року були проведені 4 семінари для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність на тему: «Ефективне ведення сільського господарства», у якому взяли участь 6 осіб з числа безробітних  та 7 семінарів «Як розпочати свій бізнес?», в якому прийняли участь 6 безробітних громадян району.

Станом на 01.07.2019 року за сприянням фахівців Бердянського МРЦЗ 8 осіб  отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи на загальну суму 295,8 тис грн., у тому числі 2 особи – мешканці Бердянського району.

Також  Бердянським МРЦЗ затверджений перелік фахівців, які надають консультації особам, що звертаються з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 6 місяців 2019 року надано 38 консультацій.

 Питання щодо матеріального заохочення роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску знаходиться на постійному контролі. Постійно проводяться робочі зустрічі з роботодавцями району, на яких надаються відповідні роз’яснення з даного питання.

Одним з видів активних форм сприяння зайнятості населення є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом I півріччя 2019 року за направленням фахівців Бердянського МРЦЗ професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації проходили 107 безробітних осіб,  що на 67 осіб більше ніж за аналогічний період минулого року.

Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності служби зайнятості. Усі безробітні, що перебували на обліку, охоплені профорієнтаційними послугами.

Із загальної кількості послуг, наданих безробітним, 64,3 % складають інформаційні, 35,6% - профконсультаційні, 0,1% - профвідбір.

Для безробітних, які перебували на обліку у Бердянському МРЦЗ протягом звітного періоду проведено 94 профінформаційних семінарів на тему «Легальна зайнятість». Даний семінар попереджає безробітних про ризики нелегального працевлаштування та переваги легальної зайнятості.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в Бердянському районі у 2019 році  головою райдержадміністрації затверджено розпорядження від 15.01.2019 року № 14  «Про організацію громадських робіт у 2019 році», у якому визначені види громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість та відповідають потребам Бердянського району.

Впродовж I півріччя 2019 року укладено 6 договорів на організацію громадських робіт, до участі залучено 106 безробітних громадян з числа сільських мешканців.

На оплату праці безробітних громадян, що брали участь у громадських роботах, витрачено 164,96 тис. грн. з коштів місцевого бюджету.

Протягом січня – червня 2019 року від роботодавців  Бердянського району було  отримано 10 звернень на проведення інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів роботодавців, в яких прийняли участь 195 безробітних.

До складу Бердянської районної тристоронньої соціально-економічної ради входять Бердянська районна державна адміністрація, Бердянська районна спілка роботодавців, сільгоспвиробників та підприємців і Спільний представницький орган  профспілкових організацій Бердянського району.

На засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради, яке відбулося 27.03.2019 року, розглянуто наступні питання:

- про стан укладення колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях Бердянського району;

- про стан невиробничого травматизму на території Бердянського району.

У Бердянському районі зареєстрована та діє територіальна угода між Бердянською районною державною адміністрацією, Бердянською районною спілкою роботодавців, сільгоспвиробників та підприємців і Спільним представницьким органом  профспілкових організацій Бердянського району на 2017 - 2020 роки. Територіальною угодою передбачено:

- виконання заходів щодо легалізації зайнятості та доходів населення;

- зростання середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності;

- встановлення переліків і розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер.

Питання своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району всіх форм власності знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати та щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника у розрізі підприємств, установ та організацій Бердянського району.

За даними Головного управління статистики в Запорізькій областістаном на 01.07.2019 року та за оперативною інформацією заборгованість з заробітної плати на підприємствах району всіх форм власності відсутня.

За результатами щомісячного моніторингу в червні 2019 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівникана підприємствах, в установах та організаціях Бердянського районусклала8405,69грн., щона   37,3 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, в тому числі в сільському господарстві - 9514,20 грн., що на 49,2 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

 

6.2. Соціальне забезпечення (у т.ч. соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та вимушених переселенців).

Питання щодо посилення соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та малозабезпечених громадян постійно перебуває на контролі в райдержадміністрації.

         Згідно Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2019-2021 роки (затверджена рішенням Бердянської районної ради від 21.12.2018 № 10) вирішується питання надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в кризовій ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки. У Іпівріччі2019 року одноразовуадресну грошовудопомогу отримали38 осіб на суму 34,197тис.грн., в тому числі 9 учасниківантитерористичної операції на суму 8,644тис.грн.

УБердянському районі при КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської районної ради функціонує стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання, яке розраховане на 25 ліжко-місць.

Станом на 01.07.2019 року у стаціонарному відділенні проживає 19 осіб похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної допомоги.

         Для поліпшення умов проживання мешканців стаціонарного відділення за І півріччя 2019 році витрачено коштів у сумі 345,4 тис. грн.

У І півріччі 2019 року забезпечено своєчасне нарахування та проведено виплату державної допомоги відповідно до:

- Закону України № 2334 від 22.03.2001 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,1225 одержувачів отримали допомогу на суму 11 218,9 тис. грн.;

- Закону України № 1768 від 01.06.2000 року «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 179малозабезпеченим сім’ям виплачена   допомога в сумі 3 776,3 тис. грн.;

- Закону України № 2109 від 16.11.2000 року «Про державну  соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам до 18-ти років»,247 інвалідів дитинства отримали державну допомогу на суму 2 729,7 тис. грн.;

- Закону України № 1727 від 18.05.2004 року «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, та надбавки на догляд», забезпечені виплатами 127 одержувачів на суму 1 141,5 тис. грн.;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про допомогу на догляд за інвалідом І групи та престарілим, який досяг 80-річного віку», отримали допомогу 70 одержувачів на суму 14,8 тис. грн.;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 № 106 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям за принципом «гроші ходять за дитиною», забезпечені виплатами 11 одержувачів на суму 723,3 тис. грн.

 Впродовж звітного періоду 141 одержувачів із числа внутрішньо переміщених осіб отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 1 274,8 тис. грн.

В 2019 році введено у програмі «Житлові субсидії» 945 справ, у т. ч.:

-     613 справ на комунальні послуги;

-     332 справи на тверде паливо та скраплений газ.

Проведені розрахунки та призначена субсидія 3144 сім'ям, у т. ч.:

-     2842 сім'ям на комунальні послуги;

-      302 сім’ям на тверде паливо (у т. ч. 290 сім'ям на скраплений газ).

Загальна сума призначених субсидій станом на 01.07.2019 року складає 1355,7 тис. грн., у т. ч.:                                   

- 471,7 тис. грн. - комунальні послуги;

- 884,0 тис. грн. - на тверде паливо.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.10.2015 року № 431 створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, затверджено Положення про центр допомоги учасникам АТО, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації, соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих. Впродовж січня – червня 2019 року Центром надано допомогу 15 учасникам АТО з питань оформлення статусу учасника бойових дій, отримання та переоформлення земельних ділянок та призначення пільг на житлово-комунальні послуги.

Відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб станом на 01.07.2019 року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебували  1683 внутрішньо переміщених осіб.

У І півріччі 2019 року відбулося 13 засідань районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Впродовж січня – червня 2019 року 141 внутрішньо переміщені особи отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні позитивно позначитися на якості медичного обслуговування  населення.

На теперішній час забезпеченість кадрами закладів первинної ланки складає 74,65%, в т.ч. лікарів – 60%, середніх медпрацівників –  88,9 %. Відсутні сімейні-лікарі в Новотроїцькій АЗПСМ.

На території Бердянського району активно впроваджується Урядова реформа у сфері охорони здоров’я. Кількість пацієнтів, які підписали декларації з сімейним лікарем та отримують гарантований пакет медичних послуг складає 6352 одиниці.

Зметою доступу населення Бердянського району до аптечних закладів для отримання лікарських засобів відповідно до Урядової програми «Доступні ліки» підприємством проведена певна робота по залученню аптечних закладів для укладання угод з НСЗУ.

На теперішній час два аптечні заклади уклали договори (ФОП Чуб, ФОП Серьга) та забезпечують відпуск лікарських засобів за електронними рецептами лікарів.

Проводиться реалізація заходів Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2018  №18, зі змінами.

З метою профілактики онкологічних захворювань в районі медичними працівниками ведеться моніторинг захворюваності на рак, створений реєстр хворих в районі. Організовано проведення санітарно-освітньої роботи з пацієнтами з профілактики онкологічних захворювань (прочитано – 5 лекцій, проведено – 52 бесіди). Допомога онкохворим надається у хірургічному відділенні Андріївської центральної районної лікарні. За необхідністю вони направляються до Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру.  На I  півріччя 2019 рік для придбання наркотичних препаратів для проведення знеболювання онкохворим виділено 20,5 тис. грн. Наркотичні засоби придбані на суму –20,085 тис. грн.

         На протязі звітного періоду кількість онкохворих, які отримали спеціальне лікування – 21 особа (1 півріччя  2018р. – 10 осіб).

         Первинний вихід на інвалідність – 12 осіб, з них вперше встановленим діагнозом 4 особи.

         На  диспансерному обліку з III-IVстадією онкозахворювання знаходиться  73 особи (1 півріччя  2018р. – 88 осіб) по причині несвоєчасного звернення за медичною допомогою.

         Виконання районної Програми виконується в межах затвердженого плану (на рік – 50,940 тис. грн., касові видатки становлять  18,415 тис. грн.).

         У звітному періоді проводилось забезпечення знеболювальними засобами для лікування  онкохворих на дому на загальну суму 54,02 тис. грн. Обсяги фінансування на рік становлять – 170,7 тис. грн.

Допомога онкохворим надається в хірургічному відділенні КУ «АЦРЛ БРР», у разі необхідності хворі направляються до КУ «ЗОКОД» ЗОР м. Запоріжжя.

         Протягом Iпівріччя 2019р.  населення району інформовано  про  ризики виникнення онкологічних захворювань, проводиться санітарно – освітня робота (лекції, бесіди, санітарні бюлетені тощо).

У І півріччі 2019 року заходи щодо профілактики і боротьби з туберкульозом в районі проводилися відповідно до Цільової соціальної програми протидії захворювань на туберкульоз у Бердянському районі на 2019-2020  роки, затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2018 року №16.

У Iпівріччі 2019 року по даній Програмі  використано – 18,415 тис. грн.

Для забезпечення діагностики та ефективного лікування за допомогою рентгенівського обстеження  шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів використано – 16, 714 тис. грн., забезпечено закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння, для забезпечення дотримання вимог  інфекційного  контролю щодо туберкульозу в підпорядкованому закладі придбано на суму – 4,536 тис. грн. деззасобів.

  Впродовж останніх 5 років в районі мала місце стабілізація захворюваності на всі форми активного туберкульозу. У 2019 році захворюваність на туберкульоз дещо знизилась (на 10,2% проти аналогічного періоду 2018 року) і становить 32,3 на 100 тис. населення. Цей показник перевищує середній по області на 12,1%.

Захворюваність туберкульозу легень за минулий період 2019р. знизилась на 33% та склала 24,2 на 100 тис. населення проти 36,0 в 2018р. та на 6,5% нижче середньо обласного показника.

Епідситуацію визначає захворюваність бацилярним туберкульозом, яка має аналогічну тенденцію, як і всі форми активного туберкульозу. Показник  за І півріччя 2019 року склав 32,3 на 100 тис. населення  проти 36,0 у 2018 році.

Найвища захворюваність у 2019 році реєструвалась Миколаївській (83,6), Осипенківській (68,3), Дмитрівській (48,9), Андрівській (45,2) лікарняних дільницях.

На обліку в 2019 році нараховується 24 осередки бацилярного туберкульозу. У  2019 році серед контактних   в осередках туберкульозної інфекції хворих не було.

 У районі за останні роки спостерігається збільшення питомої ваги ВІЛ-асоційованого туберкульозу, у 2019 році вона склала 25%.

Згідно з наказом ДОЗ ОДА від 28.08.2000р. № 213 «Про бактеріоскопічне дослідження мокротиння по методу Ціль Нільсона в закладах загально- лікувальної мережі» в районі проводиться бактеріоскопічне дослідження мокротиння у осіб, які кашляють більше  двох тижнів, з метою виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень. За 2019 рік заклади Центру направили на обстеження  52 хворих, які кашляють більше  двох тижнів, з метою виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень. Серед обстежених виявлено 2 – хворих на туберкульоз, що складає 3,8% від обстежених. Такі хворі виявлялись на Дмитрівській, Осипенківській, Андрівській лікарняних дільницях.

 

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

            У закладах дошкільної освіти створено умови для забезпечення місцями дітей дошкільного віку відповідно до потреб населення (84%), 100% дітей п’ятирічного віку залучено до систематичного навчання.

У 2019 році для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку відкрито інклюзивні класи відповідно до потреб, а саме: 4 класи в Андріївській спеціалізованій різнопрофільній школі І-ІІІ ступенів та 1 клас у Новотроїцькій загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів.

 Розпорядженням голови Бердянської районної державної  адміністрації від 26.10.2018  року № 670 «Про організацію роботи, пов’язаної з обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в Бердянському районі» за закладами загальної середньої освіти закріплено територію обслуговування та організовано  ведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку та учнів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

З 01 вересня минулого року у 8 закладах загальної середньої освіти (крім Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст., в якій у 2018/19 навчальному році немає 1 класу) розпочалося впровадження Концепції «Нова українська школа».    

Протягом 2019 року  продовжувалася  робота щодо приведення будівель, споруд і приміщень освітніх закладів у відповідність до вимог доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Для забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів побудовано пандуси в 1 закладі дошкільної освіти та в 4 закладах загальної середньої освіти. Решту закладів обладнано кнопками виклику або є  архітектурна доступність для осіб з інвалідністю. Інформація щодо роботи інклюзивних класів висвітлюється в розділі «Інклюзивна освіта» на веб-сайтах шкіл.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів з питань організації навчання дітей з особливими освітніми потребами проводиться згідно графіка.

Райдержадміністрацією проводиться системна консультативно-роз’яснювальна, просвітницько-виховна робота серед керівників освітніх закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

У 2019 році у закладах загальної середньої освіти продовжується впровадження концепції Нової української школи.

На реалізацію Концепції «Нова українська школа» на 2019/2020 навчальний рік виділено кошти освітньої субвенції 436,996 тис. грн. та з місцевих бюджетів у сумі 43,704 тис. грн., а також 610,630 тис. грн.  за рахунок залишків із фінансування субвенції для закупівлі комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту, закупівлі сучасних меблів, закупівлю дидактичних матеріалів. У новому навчальному році до 7 загальноосвітніх шкіл району завезено меблів на суму 280,1 тис. грн., комп’ютерного обладнання на суму 467,8 тис. грн.

Продовжено обладнання (дообладнання) у закладах дошкільної та початкової освіти ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат для відпочинку.

Забезпечено стабільне ефективне функціонування віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти району.

Продовжено роботу щодо формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів для неперервного підвищення кваліфікації педагогів. Продовжена робота щодо функціонування віртуальних методичних об’єднань, блогів та інших веб-ресурсів педагогів.

 

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

           Станом на 01.07.2019 на обліку в службі у справах дітей перебуває 99 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 63 перебуває під опікою/піклуванням громадян, 12 виховується в прийомних сім’ях, 13 дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу, 11 перебуває в державних закладах. Створено та функціонує 10 прийомних сімей, в них виховується 25 дітей, 10 родин виховує 11 усиновлених дітей. На території району проживають 2 прийомні сім’ї, які прибули з зони АТО, в них виховуються 4 дітей.

          Службою у справах дітей забезпечується ведення реєстру житла  та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збереження житла та майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2 дітей є у власності житло. Опікунами над житлом призначені особи, що є опікунами дітей. За 61 дитиною закріплено право користування житлом. У 4 дітей у власності є земельні паї. У 15 дітей є грошові вклади. При селищній та сільських радах створені житлові комісії та квартирні черги. На теперішній час на квартирному обліку перебуває 42 дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

          З метою популяризації сімейних форм виховання на сайті Бердянської райдержадміністрації розміщена інформація про сімейні форми влаштування та про дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання.  На стендах селищної та сільських рад розміщена інформація про сімейні форми виховання.

З метою створення необхідних умов для регулярних занять фізкультурою і спортом, належного утримання спортивної бази щорічно проводиться огляд збереження та належного утримання спортивної бази, розташованої на території селищної, сільських рад. проведення районних спортивних змагань. Рішенням районної ради від 25.12.2015 року №8 затверджена районна програма «Спорт для всіх – спільна турбота» на період до 2020 року.

Для регулярних занять спортом та фізичною культурою на базі загальноосвітніх навчальних закладах в позаурочний час працюють спортивні зали, секції, в яких молодь має можливість займатися фізичною культурою і спортом.

Основним завданням Програми є створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в районі  з метою: зміцнення здоров'я населення, підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту; створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров'я; сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій; організації змістовного дозвілля; профілактики правопорушень; розвитку різних видів спорту; вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до збірних команд області; забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для району видів спорту; збереження і зміцнення матеріально-технічної бази; вдосконалення всіх напрямків забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності; сприяння соціально-економічному розвитку; утвердження авторитету в області, Україні та за її межами.  

          Виконання Програми дає змогу  збільшити кількість мешканців селищної, сільських рад, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, підготувати спортсменів для гідної участі в районних та обласних змаганнях.

          Популяризація заняття спортом та пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді та дорослого населення,  проведення різноманітних спортивних заходів, змагань,  постійно висвітлюється на сайті  райдержадміністрації та в засобах масової інформації.

Практичними психологами та соціальними педагогами постійно аналізується стан психологічного здоров’я і соціального благополуччя дітей з числа внутрішньо переміщених сімей або постраждалих внаслідок бойових дій на Сході України, та визначення причин, які можуть  ускладнювати їх розвиток та навчання, з метою здійснення індивідуального підходу щодо організації допомоги та підтримки.

 Психологами та соціальними педагогами району проводиться робота щодо ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, проводиться аналіз  причин тривожності та агресивності дітей, активно запроваджуються заходи щодо протидії булінгу.

 

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

         У 2019 році райдержадміністрацією вживалися заходи щодо удосконалення культурного обслуговування населення району та розвитку дозвіллевої і туристичної сфери, охорони історико-культурної спадщини.

          Новини культурно-туристичного та спортивного життя району постійно висвітлюютьсяв ЗМІ, на веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради.

          Основними напрямками роботи галузі культури  і туризму у 2019 році були:

          - організація змістовного дозвілля населення, забезпечення участі провідних колективів і виконавців у культурно-мистецьких акціях, підтримка та подальший розвиток народної творчості та аматорського мистецтва;

          - забезпечення розвитку національної культури;

          - збереження історико-культурної спадщини (музеїв та пам’ятників), традицій, звичаїв, свят та обрядів;

          - поліпшення інформаційної діяльності бібліотек;

          - сприяння повноцінній діяльності дитячих музичних шкіл;

          - створення умов для розвитку туризму.

          Заклади культури району працюють над створенням цікавого і різноманітного дозвілля, над пошуком нових форм своєї діяльності, вивчають інтереси і запити різних верст населення, надаючи пріоритетної уваги роботі з відродження, збереження, розвитку української національної культури, культур національних меншин, що проживають у районі, моральному, естетичному та правовому вихованню.

 Велика увага приділяється  в  районі  роботі  з  молоддю, й патріотичному вихованню.  Працівники  клубних  закладів  району  намагаються  залучити  до  участі  в  роботі  гуртків  художньої  самодіяльності  і  любительських  об’єднань  якомога  більше  молоді.   Організовують  для  них  вечори  відпочинку,    конкурсно-розважальні  програми.   

         З метою забезпечення виконання Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Бердянському районі, у звітному періоді була продовжена тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, закладами культури  та районним болгарським національно-культурним товариством «Бодрак». Розвитку культур болгарських національних меншин сприяє робота народного болгарського ансамблю «Трендафіл» та його молодшої групи «Младост» (Троянівський сільський клуб), фольклорних колективів «Світлиця» та «Ластовіца» (Андрівський сільський Будинок культури), які приймають активну участь у культурно-мистецькому житті регіону.

          При Осипенківському «народному» краєзнавчому музеї діє районний  туристично - інформаційний центр «Рідними стежинами приазовського краю» і краєзнавча студія для учнівського юнацтва «Джерельце». На базі музею і туристично-інформаційного центру проводяться науково-практичні конференції  за участі  краєзнавців, представників освітянської і туристичної галузей, вихованців історико-краєзнавчих гуртків і студій, під час яких передбачені основні шляхи активізації й розвитку краєзнавства, пам’яткоохоронної і туристичної справ. 

Педагогічний колектив шкіл спрямовує свою роботу на збереження та розвиток національно - культурної самобутності, на виявлення та організацію творчих здібностей обдарованих дітей. Головними напрямками в роботі шкіл є постійний пошук і поступове застосування нових, оправданих форм роботи, як з обдарованими учнями, так і з учнями з різними музичними даними. 

         Одним з важливих напрямків роботи є діяльність, спрямована  на охорону та  збереження культурної спадщини району, яка нараховує 279 пам’яток історії і культури, з них: 231 - пам’ятки археології, 46 - пам’ятки історії, 2 - пам’ятки монументального мистецтва.

Пам’ятниками Національного значення є Канат-Могила в селі Кримка на території Долинської сільської ради та  Попівські могили  в селі Берестове.

Питання пам’яткоохоронної роботи  постійно піднімалися на нарадах у райдержадміністрації з сільськими, селищним головами, керівниками організацій та установ, закладів, у засобах масової інформації та у  районному інформаційно-туристичному центрі.

Території місцевих рад перевіряються комісіями райдержадміністрації на предмет стану охорони та збереження пам’яток історії і культури. 

Працівники культури району проводять роботу по пропаганді збереження та охорони пам’ятників, особливо серед підростаючого покоління, молоді.

         У районі діють 3 туристичні маршрути, які знайомлять туристів з історією, етнографією, природою нашого краю, його самобутністю, народним мистецтвом та художніми промислами. Оновлено географічно-топографічну карту району з нанесенням на ній туристичних маршрутів, історичних пам’яток, природних заповідних зон, місць розташування оздоровчих закладів та зон відпочинку громадян.

 

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

Протягом І півріччя 2019 року керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодоосновних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, а також перспектив добровільного об'єднання територіальних громад в Бердянському районі. У звітному періоді відбулося 22 зустрічі керівництва райдержадміністрації з представниками трудових колективів, учасниками галузевих зібрань та мешканцями населених пунктів, в ході яких обговорювались питання децентралізації влади.

На веб-сайті Бердянської райдержадміністрації продовжується інформаційне наповнення рубрики (банер-посилання) «Децентралізація влади», в якій розміщено законодавчі, нормативно-правові та методологічні документи з питань децентралізації влади, а також публікуються тематичні статті, що висвітлюють хід адміністративно-територіального реформування в районі. У звітному періоді тут розміщено 15 відповідних інформацій.

Тематичні матеріали також публікують місцеві друковані ЗМІ та інтернет-видання. В цілому, у звітному періоді, місцевими засобами масової інформації усіх видів розміщено 16 матеріалів, в яких висвітлюються основні завдання та перспективи проведення реформи децентралізації влади в Україні і, зокрема, її впровадження в Бердянському районі.

          Протягом звітного періоду соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною.

          Керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводиться робота (інформаційні години, особисті бесіді, розповсюдження листівок) з мешканцями населених пунктів району з питань дотримання громадського спокою, недопущення спроб поширення панічних чуток та антидержавних, сепаративних висловлювань і закликів,  протидії диверсійній, шпигунській та терористичній діяльності, а також з питань популяризації серед населення та залучення мешканців району до військової служби в Збройних Силах України за контрактом.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у І півріччі 2019 року здійснювалось шляхом публічного обговорення виконання районного бюджету та делегованих повноважень, зустрічі керівництва райдержадміністрації з членами громадських організацій, участі представників громадських організацій у роботі районних комісій (з питань погашення заборгованості із заробітної плати; спостережної комісії; тристоронньої соціально-економічної ради) тощо.

У січні поточного року відбулося громадське обговорення та внесення пропозицій до проекту Перспективного плану розвитку Бердянського району на наступні 3 роки, який було презентовано головою райдержадміністрацією Р.Молодецьким під час першого засідання Ради регіонального розвитку Бердянського району. Головною метою Перспективного плану розвитку Бердянського району на 2019-2021 роки, який формувався за пропозиціями ОТГ, селищної та сільських рад району, є створення сприятливого середовища для довгострокового соціально-економічного розвитку Бердянського району шляхом розвитку та підтримки ініціатив громад. Всього ж, до Перспективного плану було внесено понад 60 пропозицій громад, реалізація яких передбачає покращення інфраструктури та умов проживання на селі. Зокрема, згідно проекту основними пріоритетними напрямками для району на найближчі 3 роки визначені питання водозабезпечення; термомодернізація будівель; модернізація об'єктів соціальної сфери; реконструкція та будівництво вуличного освітлення; ремонт дорожнього покриття; природоохоронні заходи, поводження з ТПВ та благоустрій територій; розвиток бізнесу, створення робочих місць.

У Бердянському районі зареєстровано 39 громадських організацій та об’єднань.

У районі зареєстрована єдина організація ветеранів антитерористичної операції  - ГО «Бердянська районна спілка ветеранів АТО ім. Р.В.Малюти».

Для забезпечення відкритості у діяльності органу державної влади та доступу громадськості до публічної інформації, якою володіє Бердянська райдержадміністрація, протягом звітного періоду активно використовувався власний ресурс в мережі Інтернет - сайт Бердянської райдержадміністрації berda.gov.ua, який є офіційним засобом оприлюднення інформації. 

У І півріччі 2019 року на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації розміщено 276 інформаційних матеріалів у 26 рубриках та підрубриках, 3 з яких є новоствореними.

В цілому, за звітній період, в районі було проведено 22 інформаційні зустрічі з питань децентралізації влади та добровільного об'єднання територіальних громад, в яких приймали участь керівництво райдержадміністрації, підприємств, закладів та установ, представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, мешканці населених пунктів Бердянщини. У місцевих друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради було опубліковано та розміщено 31 матеріал відповідної тематики.

Також, завдяки тісній співпраці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з представниками  Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та якісному проведенню відповідної інформаційної-агітаційної роботи, у звітному періоді в Бердянському районі забезпечено стовідсоткове виконання завдання по призову громадян на строкову військову службу в ЗСУ й виконуються циклові завдання з відбору кандидатів на контрактну військову службу в ЗСУ.

Вже другий рік поспіль ще одним напрямком проведення роз’яснювальної роботи в районі є інформаційна кампанія та заходи, які проводяться в рамках реалізації Концепції вдосконалення інформування населення з питань євроатлантичної інтеграції України.

Так, у звітному періоді у всіх загальноосвітніх закладах та закладах культури району проведено тематичні інформаційно-просвітницькі заходи. Це, зокрема, лінійки та класні години, уроки-лекції, засідання круглого столу, уроки-спілкування,бесіди, диспути, книжкові виставки «Україна - європейська держава», бібліографічний огляд журналів «Євробюлетень» тощо.

З метою належного інформування громадськості та підвищення рівня розуміння мешканцями району необхідності посилення співпраці України із НАТО, на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації в Інтернет-мережі продовжується наповнення рубрики «Євроатлантична інтеграція України», де накопичуються різноманітні тематичні відомості. Це законодавчі, нормативні акти, а також інформаційно-роз’яснювальні матеріали.  

У звітному періоді спільними зусиллями керівництва та мешканців району, представників бізнесу та релігійних громад здійснювались заходи у напрямку надання допомоги українським військовим підрозділам. Зокрема, волонтери систематично забезпечували військовослужбовців військових частин  дизельним паливом, продуктами харчування, питною водою, лікарськими препаратами, засобами комунікації  тощо.

Координатором відповідних заходів залишається районна робоча група «Допоможемо Українській армії» (створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2014 №326 "Про районну робочу групу із проведення акції "Допоможемо Українській армії"), яка тісно співпрацює з юридичними, фізичними особами, що мають можливість і бажання надати допомогу, та особами, які її потребують. В результаті такої злагодженої роботи та тісної співпраці сторін, між громадою району та українськими військовослужбовцями склались добросусідські, партнерські відносини. 

У І півріччі поточного року продовжено традицію проведення з нагоди державних та народних свят благодійних, гуманітарних акцій для військовослужбовців ЗСУ та НГУ.

Співробітники Осипенківського краєзнавчого музею та вихованці юнацької краєзнавчої студії «Джерельце» 07.03.2019  завітали до військовослужбовців Бердянського прикордонного загону з творчим виступом «Весна іде - свята веде!». Акція відбулась за ініціативи капелана в/ч 1491 о.Степана Вилущака і настоятеля Покровської Церкви с.Осипенко протоієрея В.Турчака та за підтримки депутата Бердянської районної ради С.Кеди.                                                                                                                                                       Директор Осипенківського музею О.Будяк розповів про багату творчими й героїчними звершеннями спадщину рідного краю. Студійці «Джерельця» представили тематичні сюжети і театралізовані інсценівки, виконували українські пісні, читали патріотичні вірші та твори про рідну землю.

У квітні в районі проведено акцію «Великодній кошик солдату», активну участь в якій взяли педагогічно-учнівські колективи шкільних, позашкільних, дошкільних закладів, колективи закладів культури та охорони здоров'я, музейно-краєзнавчі студії. Окрім традиційних святкових символів – Паски та крашанки - спільними зусиллями учасників акції було зібрано близько 1,5 тони різноманітних продуктів харчування, предмети особистої гігієни, лікарські трави та медикаменти, дитячі малюнки та поробки-обереги. Гостинці були передані до військових підрозділів, які тимчасово чи постійно базуються на території Бердянського району. Це, зокрема, підрозділ Державної спеціальної служби транспорту, 501-й окремий батальйон морської піхоти, Бердянський прикордонний загін, Бердянський ОМВК.

 Крім цього, багато шкіл району провели зустрічі з представниками волонтерської організації «Наші Атланти» (м. Бердянськ), під час яких передали чимало гостинців на передову – у зону проведення Операції об’єднаних сил.

Традиційно мешканці району, трудові колективи підприємств, організацій та установ взяли участь в обласному телемарафоні «Пам'ять», який проводився до Дня пам’яті, примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі. Спільними зусиллями мешканцями Бердянщини було зібрано понад 22 тис. грн., які направлені на потреби ветеранів Бердянського району та їх родин.

Керівництво райдержадміністрації знаходиться також у постійному тісному контакті із командуванням Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та сприяє роботі його особового складу на території Бердянського району, зокрема, шляхом надання палива для здійснення виїздів в населенні пункти та проведення необхідних заходів.

У І півріччі 2019 року до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування заявок від громадських чи політичних організацій на проведення мирних зібрань на території району не надходило.

Не зважаючи на це, районною владою здійснюється постійний моніторинг проведення будь-яких зібрань громадян. Це зокрема, зустрічі громад усіх місцевих рад з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та Бердянського ОМВК, в ході яких здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з питань залучення громадян до контрактної військової служби, проведення реформи децентралізації влади та перспектив подальшої її реалізації на території Бердянського району.  

 

6.8. Розвиток житлово-комунального господарства.

На території району у сфері житлово-комунального господарства  працюють 4 підприємства теплоенергетики: Комунальні підприємства «Новотроїцький сількомунгосп», «Новопетрівський сількомунгосп»,  «Червонопільський сількомунгосп» та колективне підприємство «Андріївська тепломережа», які надають послуги з теплопостачання в більшій частині організаціям та установамбюджетної сфери.

Послуги з централізованого водопостачання надаютьКП «Андріївське житлово-побутове господарство», КП«Андрівський сількомунгосп», КП«Червонопільський сількомунгосп»   та  ФОП Гаденко Олександр Леонідович.

Послуги з утримання будинків та прибудинкової території надає КП «Андріївське житлово-побутове господарство».

Селищною, сільськими радами, підприємствами житлово-комунального господарства проводились заходи з покращення стану водопостачання населення району, з реконструкції мереж та об'єктів теплопостачання, з заміни застарілого енергоємного обладнання, з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної системи по вул. Микули в селищі Андріївка, з благоустрою території населених пунктів таліквідації стихійних звалищ, впорядкуванню кладовищ, розчищенню комунальних доріг від снігу.

 

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

 

7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок, технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції в районі діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.

У 2019 році реалізуються два проекти за рахунок коштів обласного бюджету, а саме:

-будівництво мереж водопостачання в с. Успенівка Бердянського району Запорізької області (Коригування) на суму 2663,375 тис. грн.;

- будівництво водонапірної башти в смт.Андріївка Бердянського району Запорізької області на суму 1466,00 тис. грн.

На даний час, проводяться земляні роботи, укладання труб у траншею та виготовлення водонапірної башти.

         Впровадження даних об’єктів дозволить вже у цьому році забезпечити безперебійним водопостачанням 4079 жителів двох сіл, дитячий садок, центральну районну лікарню, заклади освіти, лікарняну амбулаторію загальної практики сімейної медицини, оскільки мережі зазначених  територій є закільцьовані.   

У 2019 році за рахунок бюджету Берестівської об’єднаної територіальної громади проводиться виконання робіт зреконструкції приміщень Троїцької ЗОШ I-III cт. для створення Троїцького закладу загальної середньої освіти по вул. Шкільна, 2 с. Троїцьке Бердянського району Запорізької області на загальну суму 1493,999 тис.грн.

Також Берестівською об’єднаною територіальною громадою у 2019 році за рахунок місцевого бюджету заплановано виконання робіт зреконструкції приміщень Миколаївської ЗОШ I-III cт. для створення Миколаївського закладу загальної середньої освіти по вул. Миру, 30 с. Миколаївка Бердянського району Запорізької області на загальну суму 1377,451тис.грн.

Також, у межах Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 зі змінами та доповненнями надано субвенцію з обласного бюджету до бюджетів селищної, сільських рад та об’єднаних територіальних громад, на виконання наступних заходів:

-     «Поточний ремонт санвузла у приміщенні Новотроїцького дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Теремок» загального типу Новотроїцької сільської ради за адресою: вулиця Лактіонова, 49,  село Новотроїцьке, Бердянський район, Запорізька область» на суму 41,670 тис. грн.;

-     «Облаштування соляної кімнати у приміщенні Новотроїцького дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Теремок» загального типу Новотроїцької сільської ради  за адресою: вулиця Лактіонова, 49,  село Новотроїцьке, Бердянський район, Запорізька область (поточний ремонт)» на суму 228,330 тис. грн.;

-     «Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчику по вул. Центральна, 48 в с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області» на суму 100,000 тис. грн.;

-     «Поточний ремонт приміщення танцювального залу Осипенківського будинку культури по вул. Центральна, 36 в с. Осипенко Бердянського району Запорізької області» на суму 100,000 тис. грн.;

-     «Облаштування соляної кімнати у приміщенні Андріївського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Джерельце» загального типу Андріївської селищої ради  за адресою: вулиця Тімірязєва, 9, селище Андріївка, Бердянський район, Запорізька область (поточний ремонт)» на суму           229,630 тис. грн.

 

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

Протяжність вулиць і доріг населених пунктів Бердянського району складає всього 872,626  км, у тому числі:  комунальної власності – 533,526 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 144,5 км, обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 194,6 км.

За рахунок коштів селищної, сільських рад району  у 2019 році заплановано виконання робіт з капітального та поточного ремонту на дорогах комунальної власності у сумі 5721,854тис. грн.

Станом на 01.09.2019 року на території Берестівської сільської об'єднаної територіальної громади відремонтованокомунальних доріг на загальну суму 1556,751 тис. грн.

Найактуальнішим питанням залишається стан доріг загального користування місцевого значення (між населеними пунктами). У2019 році по Бердянському району ДП "Місцеві дороги Запорізької області" оголошено п’ять процедур закупівлі послуг, з них укладено 3 договори на експлуатаційне утримання. В межах 3-х договорів на експлуатаційне утримання у повному обсязі завершені роботи з ремонту дорожнього покриття на загальній площі 15 436м2:

-     виконано ямковий ремонт асфальтобетонною сумішшю на дорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ на площі 770 м2;

-     ліквідовано вибоїн покриття пневмоструйним методом на загальній площі 8 666 м2 на дорогах О081662 Приморськ – Борисівка – Єлизаветівка – Андріївка – Берестове, О080102 Шевченкове – Андрівка – Роза – Азовське -/М-14, О081491  Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ;

-     виконано аварійний ремонт суцільними ділянками площею 6000м2 на дорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ від с.Софіївка до с.Нововасилівка.

 

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

Станом на 01.07.2019 року на території населених пунктів району було прийнято чотири індивідуальних житлових будинки, загальною площею 288,20 м2.

   За період реалізації Програми «Сільське подвір’я» станом на 01.01.2019 року з Фондом укладено 247 кредитних договорів на загальну суму 3408,0 тис. грн., які профінансовані на суму 2734,2 тис. грн. У 2019 році укладено 1 договір на  суму 50,0 тис. грн. на реконструкцію житла.

    Райдержадміністрацією  громадянам надається  консультативна допомога та перелік документів для  отримання кредиту за вищезазначеною програмою. 

    Інформація про порядок та умови надання кредитів постійно  розповсюджується серед населення району через засоби масової інформації, розміщується на офіційному сайті Бердянської районної державної адміністрації:  www. berda.gov.ua. 

  З метою реалізації регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Сільське подвір’я» рішенням сесії районної ради від 14.02.2019 № 09 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2018 року № 25 «Про районний бюджет на 2019 рік» обсяг фінансування зі спеціального фонду бюджету Бердянського району за Програмою  у 2019 році  з урахуванням змін становить 23,440 тис. грн. З початку року з районного бюджету до фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі   перераховано кошти у  сумі 16,440 тис. грн.

  Сектором містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації  розроблено та оформлено 5 примірників інформаційних та технологічних карток адміністративних та дозвільних послуг.   Всі вони розміщені на інформаційному стенді у Дозвільному центрі «Єдиний офіс» та на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua. Враховуючи Закон України від 17.01.2017 року № 1817 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який вступив в силу з 10 червня 2017 року, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» на сайті райдержадміністрації створено реєстр містобудівних умов та обмежень.

   Роз’яснення  для приватних забудовників та юридичних осіб щодо процедур отримання документів, необхідних для здійснення будівництва (надання містобудівних умов та надання будівельного паспорту, паспорту прив’язки тимчасових споруд) розміщені на офіційному сайті Бердянської районної ради www.raуrada.com.ua, райдержадміністрації www.berda.gov.ua та на інформаційному стенді в приміщенні, в якому надаються послуги. З початку року сектором було розроблено та видано 1 будівельний паспорт на будівництво  господарської будівлі. 

 

8. Поліпшення екологічної ситуації.

На початок 2019 року на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) налічувалось 96,475 тис.грн. Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів, станом на 01.07.2019 року, складає 104,868 тис. грн.

Надходження коштів на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду)  за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності від штрафних санкцій, станом на 01.07.2019 року, склали 8,393 тис. грн.

Протягом І півріччя 2019 року селищна та сільські ради не використовували місцеві фонди з метою подальшого накопичення коштів для фінансування більш значних та фінансово затратних заходів у майбутніх роках.

Згідно рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 30 «Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які  фінансуються  за  рахунок  фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2019 році», заплановано виконання  наступних заходів за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища:

-     придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів Осипенківською сільською об’єднаною територіальною громадою у сумі 80,0 тис. грн.;

-     озеленення населених пунктів на території Осипенківської об’єднаної   громади у сумі 130,130 тис. грн. Станом на 01.07.2019 року даний захід профінансовано у сумі 9,958 тис. грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.04.2019 року № 80 «Про проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів Бердянського району у 2019 році» селищною, сільськими радами району протягом квітня-травня 2019 року проводилися заходи з озеленення та благоустрою населених пунктів району. Також 20 квітня 2019 року, згідно з вищезазначеним розпорядженням, по Бердянському району було проведено акцію «День довкілля», під час якого було висаджено 220 дерев та 122 кущів, ліквідовано 65 несанкціонованих  сміттєзвалища, упорядковано19,3тис.м2 газонів і квітників на територіях Берестівської та Осипенківської об’єднаних територіальних громад, Андріївької селищної ради, Андрівської, Дмитрівської, Долинської, Новотроїцької сільських рад.

 

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.07.2019 р. надійшло 14028,316 тис. грн. власних надходжень, що становить 106,6 відсотка до  плану звітного періоду. За підсумками звітного періоду виконані усі місцеві бюджети Бердянського району, окрім Дмитрівської сільської ради та Андріївської селищної ради.

        З метою вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, легалізації зайнятості та зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, за  січень - червень 2019 року  проведено 6 засідань районної комісії з цих питань. На комісіях було заслухано 1 керівника підприємства, яке має заборгованість із заробітної плати; 12 страхувальників, де застрахованим особам нараховано заробітну плату за основним місцем роботи менше мінімального розміру; 5 страхувальників, у яких значна чисельність застрахованих осіб виконувала роботи за договорами цивільно-правового характеру; 30 страхувальників, у яких середня заробітна плата значно нижче середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у районі; 11 страхувальників, у яких по застрахованим особам наявна ознака неповного робочого часу. 

        Протягом січня-червня 2019 року,  за даними Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області, отримано 657 повідомлень про реєстрацію трудових відносин, додаткові надходження ПДФО становлять 493,5 тис. грн.

        Станом на 01.07.2019 року громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї), подано 847 декларації про доходи на суму 8420,1 тис. грн., нараховано ПДФО у розмірі  1515,6 тис. грн.

 

10. Техногенна безпека.

Рішенням районної ради від 18.08.2017 № 12 затверджено Програму забезпечення оповіщення та інформування населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Бердянського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2017 – 2020 роках, зі змінами та доповненнями. Райдержадміністрацією виготовлена проектна - кошторисна документація та отримано позитивний експертний звіт на проект «Бердянський район Запорізької області. Будівництво системи оповіщення та інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій», загальною вартістю 553,927 тис. грн.

Рішенням Бердянської районної ради від 21.12.2018 № 25 «Про районний бюджет на 2019 рік» створено резервний фонд у сумі 200,0 тис. грн. для здійснення видатків, що не мають постійного характеру. У відділі фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, на виконання програми «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха» обліковується: бензин в кількості 385 літрів, дизпаливо у кількості 540 літрів.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.05.2019 № 129 затверджена Номенклатура накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Протягом 2019 року, з електронного обліку захисних споруд, знято 6 протирадіаційних укриттів. На території району в наявності 59 пожежних гідрантів, 178 пожежних водоймищ. На теперішній час на території Бердянського району створено 8 місцевих пожежних підрозділів з цілодобовим чергуванням працівників.

27.05.2019 на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядалось питання «Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів і сільгоспугідь у літній період 2019 року» та був погоджений план дій з підготовки до пожежонебезпечного весняно-літнього періоду 2019 року.

З метою завчасного планування організації пожежогасіння і надання екстреної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій (подій) в Бердянському районі, розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 57 затверджено План залучення сил і засобів на гасіння пожеж на території Бердянського району.

Наказом по Державному підприємству «Бердянське лісове господарство» № 33 від 21.02.2019 «Про результати пожежонебезпечного періоду минулого року та підготовка до пожежонебезпечного періоду 2019», створено резерв паливно-мастильних матеріалів, у обсязі по 100 л бензину, по 100 л дизельного палива та по 10 л масла на кожне із 3-х лісництв, розроблено План комплексних заходів щодо охорони лісів від пожеж у 2019 році.

У 2019 році підприємству виділено із фонду обласного бюджету кошти у загальній сумі – 233,274 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення догляду за мінералізованими смугами та створення нових мінералізованих смуг.

Крім того за кошти обласного бюджету підприємством проведено ремонт техніки задіяної на гасінні лісових пожеж, відремонтована пожежна машина, яка знаходиться на базі Осипенківського лісництва. Із обласного бюджету на придбання запасних частин, для техніки задіяної на гасінні лісових пожеж, було виділено – 61,160 тис грн. Для підвищення рівня пожежної безпеки, у звітному періоді, лісгоспом було витрачено кошти у загальній сумі – 189,152 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 підприємством проведено догляд за мінералізованими смугами протяжністю – 407 км. Крім цього перекрито 7 позапланових доріг, проведено 16 рейдів по охороні лісу від пожеж, в т.ч. 1 спільний рейд із представниками ДСНС.

На сайті Бердянської райдержадміністрації, Бердянського МРУ ГУ ДСНС, ТБ «Бердянськ», ТРК «ЮГ», суспільно-політичної газети «Південна Зоря» регулярно проводиться агітаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечної поведінки на воді.

Протягом Iпівріччя 2019 року було проведено:

-        лекцій, бесід – 32 (ДП «Бердянський лісгосп»).

-        виступів у засобах масової інформації: радіовиступів – 61; на телебаченні – 15, статей – 17, повідомлень на сайтах – 34.

Протягом січня – червня 2019 на протипожежну безпеку по навчальним закладам району використано 16,000 тис. грн. (обслуговування протипожежної сигналізації шкіл).

Андріївська селищна рада у звітному періоду на реалізацію Програми використала 1,520 тис.грн.(проведено планове технічне обслуговування вогнегасників – діагностика, перезарядка).

Виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради виділено та витрачено16,114 тис.грн. у тому числі на:

-         перезарядку та придбання вогнегасників – 1,274 тис. грн.;

-         паливо-мастильні матеріали – 14,840 тис. грн.

Берестівською об’єднаною територіальною громадою, згідно Програми цивільного захисту населення і території, на обслуговування пожежних автомобілів було виділено 9,0 тис. грн.

Виконавчим комітетом Дмитрівської сільської ради на придбання паливо мастильних матеріалів було виділено 8,505 тис. грн.

Протягом 2019 року Андрівська сільська рада на реалізацію Програмицивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру витратила 12,967 тис. грн. (закупівля паливно-мастильних матеріалів).

На протипожежну безпеку та цивільний захист КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» із районного бюджету виділено та використано 5,960 тис. грн.:

-         на придбання вогнегасників:

ВП-5 – 5 од. загальна вартість – 1,08 тис. грн.

-         на перезарядку вогнегасників:

-         ОП-1 – 1 од. – 0,05 тис. грн.

-         ОП-2 – 11 од. – 0,66 тис. грн.

На технічне обслуговування системи пожежної сигналізації – 4,170 тис. грн.

Рішенням сесії Бердянської районної ради від 22.03.2019 № 20 на виконання «Програми захисту населення і території Бердянського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік» було виділено 25,000 тис. грн.

На підставі вищевикладеного, протягом Iпівріччя 2019 року, на фінансування заходів захисту населення і території Бердянського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру було витрачено:

-                     коштів обласного бюджету (для ДП «Бердянське лісове господарство») – 189,152 тис. грн.;

-                     коштів районного бюджету – 46,960 тис. грн.;

-                     коштів місцевих бюджетів – 48,106 тис. грн.

Відповідно плану затвердженого розпорядженням голови                        облдержадміністрації від 10.12.2018 № 654 «Про затвердження плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2019 рік та схеми закріплення» станом на 01.07.2019 на курсах III категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області пройшли навчання 14 осіб.

 

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку райдержадміністрації                                              В.В. СЕНЧЕНКО

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.