Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання основних пріоритетів і завдань соціально - економічного розвитку Бердянського району за 2018 рік

1.Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

За даними статистики на території Бердянського району здійснює свою діяльність промислове підприємство - цех № 2 ПрАТ «Каучук».

Цех № 2 ПрАТ «Каучук» є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук» (м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу проводити з найменшими матеріальними витратами, реалізацію рідкої гуми не тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару. Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її авто-подачі.

Підприємством планується в наступному році проводити модернізацію виробництва за власні кошти, що в свою чергу уповільнить на певний час ріст виробництва продукції (у зв’язку із переснащенням засобів виробництва). Заплановано будівництво нової сортувальної лінії для авто-подачі гумової сировини та електроніки. Спостерігається зростання собівартості, за рахунок здороження сировини та матеріалів.

Збільшення обсягу реалізації та виробництва продукції підприємства пов’язано з підвищенням кількості замовлень в Україні  та зростом рівня експорту гумових запчастин до країн ближнього зарубіжжя.

 

2. Стабілізація агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

                           

   2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

 

За 2018 рік сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 462,8 тонни м’яса худоби та птиці, що у 2 рази більше відповідного періоду минулого року ( 259,2 тонн).  Серед виробників м’яса слід відзначити:  

ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» – 340 тонн;

ДП «ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО» – 67 тонн.

Протягом 2018 року сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 5646 тонн молока, що на 126 тонн, або на 2 % більше  рівня минулого року  ( 5520 тонна) та 125% до програми (4500 тонн).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшили виробництво молока в ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» на 343 тонн або на 10 %.

Середній надій молока від однієї  корови, по середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 59496 кг, що на 49 кг менше  відповідного періоду 2017 року (49545 кг).  Кращих показників по надою молока від однієї  фуражної корови  досягли такі господарства:

ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» – 69305 кг;

ДП «ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО»  - 58615 кг.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 01.01.2019 року, становить 1545 голів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (2257 голови) поголів’я великої рогатої худоби  зменшено на 712 голови, або на 31 %.  Значно зменшили поголів’я великої рогатої худоби ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» на 526 голови або на 35% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Протягом 2018 року        ПСП АФ «Шевченко» повністю ліквідувало галузь тваринництва.

Чисельність корів становить 860 голів, що на 46 голів менше ніж у відповідному періоді минулого року (967 голів). Зменшили поголів’я корів в ПСП АФ «Шевченко» на  46 голів, проте ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» та ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО» зберегли поголів’я корів на  рівні минулого року.

Свиней станом на 01.01.2019 року у районі налічується 305 голів, що на 217 голів менше ніж у відповідному періоді минулого року (522 голови).

Проблемними питанням залишаються  диспаритет цін на тваринницьку продукцію та інші матеріальні засоби,  реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво.

У районі ветеринарні  послуги  надає  ДУ « Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини».

 Заготівлю молока та м’яса здійснюють пересувні пункти переробних підприємств та приватні особи.

Основним завданням на сьогодні є стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин та виробництва сільськогосподарської продукції, а в подальшому нарощування цих показників за рахунок створення на території району молочних кооперативів та будівництва малих сімейних ферм.

Відповідно   Постанови   Кабінету  Міністрів   України від 07.02.18 р. № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» два господарства району підготували та направили пакет документів на отримання дотації за утримання та збереження поголів’я корів у розмірі 1500 грн. за одну голову. Згідно  вищевказаної постанови бюджетну дотацію також отримали фізичні особи за вирощування  молодняка великої рогатої худоби, який народився в домогосподарствах фізичних осіб.

Станом на 01.01.2019 року фізичним особам нарахована дотація у сумі 1131,7 тис. грн.

          Сільськогосподарськими підприємствами району всіх форм власності висівається насіння не нижче третьої репродукції, більшість з них плідно співпрацюють з науковими установами. Значна кількість господарств переходить на інтенсивну технологію вирощування сільськогосподарських культур, а саме:

-         збільшення доз внесення мінеральних добрив;

-         застосовується інтенсивна система захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників, бур'янів;

-         запровадження енергозберігаючої технології обробітку ґрунту.

  Для оптимізації структури посівних площ, застосовується науково-обґрунтована сівозміна для  підвищення родючості ґрунтів, у тому числі шляхом виконання заходів обласної Програми збереження та відновлення родючості ґрунтів у Запорізькій області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.03.2014 №21.

   У структурі  посівних площ  зернові складають – 64       % з них: озимі на зерно – 46%,  ярі зернові і зернобобові – 18%, технічні  – 29%.

   Райдержадміністрацієюздійснюється постійний моніторинг забезпечення сільгосппідприємств району паливно-мастильними матеріалами та мінеральними добривами для проведення комплексу польових робіт.

           Згідно оперативних даних сільгосппідприємствами району валовий збір зернових та зернобобових складає 107,8 тис. тонн, що становить 62 % до відповідного періоду минулого року (174 тис. тонн). Урожайність склала 17,6 ц/га., в тому числі:  озимої пшениці  – 73,9 тис. тонн урожайність – 19,7 ц/га; озимого  ячменю –14,4 тис. тонн, середня врожайність 16,8 ц/га. Соняшнику зібрано з площі 36 тис. га , валовий збір – 31,3 тис. тонн, урожайність – 10,8 ц/га, що складає 73,5 % до відповідного періоду минулого року.  Недобір врожаю виник через складні погодно-кліматичні умови на території району, а саме відсутність достатньої кількості опадів для розвитку зернових і зернобобових культур.

Запорізьким центром метрології надано довідку про агрометеорологічні умови на території Запорізької області. Так, внаслідок тривалого дефіциту опадів впродовж всього вегетаційного періоду та особливо у липні-серпні, умови для сівби озимих культур під урожай 2018 року були вкрай несприятливі. Особливо жорстокі умови спостерігалися у першій декаді серпня, коли внаслідок абсолютної відсутності опадів та майже щоденного підвищення температури повітря вище +35, відбулося повне висихання метрового шару ґрунту.

         Протягом перших двох декад вересня, через відсутність ефективних опадів, на території області зберігалася ґрунтова засуха. Незважаючи на це в господарствах району у звичайні строки розпочалася сівба озимих.

         На початку жовтня тривала сівба озимих культур. Через відсутність ефективних опадів та дефіцит продуктивної вологи у ґрунті агрометумови для сівби та появи сходів озимини протягом усього жовтня залишалися вкрай складними.

Квітень відзначився теплою погодою та дефіцитом опадів.

Через ґрунтову засуху, високі температури повітря та суховійні явища, на спостережних ділянках зареєстровано погіршення стану посівів сільгоспкультур, втрат рослинами тургору в денні години, на окремих ділянках - повне засихання рослин.

         Таким чином, слід зазначити, що погодні умови протягом квітня-червня були вкрай несприятливими для вегетації усіх рослин, так як ґрунтова та повітряна засухи сприяють порушенню водного балансу рослин, значно зменшують рівень продуктивності рослин, викликають їх пошкодження або загибель від зневоднювання.  

Так, несприятливі погодні призвели до недобору врожаю. 

           Під урожай 2019 року господарствами району посіяно озимих всього – 45,3 тис. га що складає 120% до запланованого (37,6 тис. га), в тому числі озимої пшениці на площі – 40,9 тис. га 115 % до запланованого (35,6 тис. га).

           На   виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005р. № 587  «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (із змінами), фермерськими господарствами району з початку  2018 року було отримано коштів у сумі 338,2 тис. грн.

   З метою сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності шляхом застосування додаткових стимулів матеріального та морального заохочення працівників, зайнятих на стратегічних напрямках сільськогосподарського виробництва, стимулювання збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва і покращення якості сільськогосподарської продукції, в районі прийнято Програму, згідно якої запроваджено змагання серед колективів молочних ферм, доярок, операторів машинного доїння, працівників які зайняті на обслуговуванні тварин за 2017 на приз імені П.Д. Осипенко та районний конкурс на кращу організацію збирання ранніх зернових культур у 2018 році:     

- за підсумками роботи в 2018 році переможцями визнано 16 працівників галузі тваринництва, з них 8 -  ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ» та 8 -                        ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО». Крім цього 8 операторів машинного доїння Бердянського району визнанні переможцями обласного конкурсу на приз імені М.І. Сардак, з них 5 – ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО» та 3 – ПСП  «ЛЕНДФОРТ АЗОВ»;

- після закінчення жнив ранніх зернових культур у 2018 році, за підсумками районного Конкурсу  переможцями визнано 6 працівників сільськогосподарських підприємств, з них 2 – ТОВ АФ «ЩЕДРИЙ ЛАН» та 4 – ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО».

Всі переможці відзначені почесними грамотами та грошовими винагородами.

Картоплю, баштанні культури, овочі у 2018 році сільськогосподарські підприємства не вирощували, так як жодне сільськогосподарське підприємство району не має систем поливу. На територію району всі ці види продукції завозять з інших районів.

 

2.2. Споживчий ринок.

 

 Станом на 01.01.2019року в районі діє 148  підприємств (станом на 01.01.2018 – 178) сфери  торгівлі (131 – магазини, 17 – підприємств ресторанного господарства, 10 – об’єктів побутового обслуговування населення). Протягом 2018 року кількість об’єктів торгівлі зменшилася на 20 одиниць.

Протягом 2018 року проводився щотижневий аналіз цінової ситуації на продовольчі товари  щодо дотримання на території району  виконання вимог розпоряджень голови облдержадміністрації від 22.09.2008 року № 352 «Про встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів», від 22.09.2008 року № 353 «Про встановлення граничних торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі товари». Проведено 50 моніторингів цінової ситуації у районі.

Протягом 2018 року в Бердянському районі за участю фермерських господарств, агрофірм та приватних підприємців району проведено59ярмарків, де реалізовано 57,91 тонн продукції на загальну суму 1648,3 тис. грн.

З метою забезпечення малозахищених верств населення необхідними продуктами харчування за цінами товаровиробників, рішенням Бердянської районної ради від 08.07.2016 року №2 затверджена Програма підтримки ветеранів Бердянського району продовольчими товарами та лікарськими препаратами на 2016 – 2018 роки.

Протягом 2018 року Бердянською райдержадміністрацією забезпечувалась організація співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності, які виявили бажання прийняти участь у реалізації Програми, а саме створено у власних магазинах «Куточки ветеранів», де реалізуються продукти харчування, такі як хліб, макарони, крупи різних сортів, олія та борошно за цінами, нижчими за роздрібні ціни у торгівельній мережі. У Бердянському районі Програма функціонує завдяки 10 суб’єктам підприємницької діяльності, які прийняли рішення про застосування 5% знижки на реалізацію продуктів харчування для ветеранів війни, учасників бойових дій (у тому числі учасників АТО), інвалідів війни.

Показник роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за 9 місяців 2018 рокусклав17,01 млн. грн.

Згідно з інформацією Головного управління статистики у Запорізькій області, зменшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі передусім пов’язаний з тим що статистичні данні ТОВ«ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (торгівля нафтопродуктами)не були включені до показників роздрібного товарообороту по району. Головне управління статистики у Запорізькій області пояснює даний факт тим, що у поточному році вид економічної діяльності ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД»має характер оптової ніж роздрібної торгівлі, тому включення показника до обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі є недоцільним.

Прогнозований показник обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі по Бердянському району на 2019 рік планується у розмірі 16,7 млн. грн., що буде становити 98,2% до фактичного виконання за 2018 рік.

 

Сфера послуг

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 9 місяців 2018 року склав7,99 млн. грн., що становитиме 172,2% до виконання за минулий рік. Обсяг послуг, реалізованих населенню за 9 місяців 2018 року склав0,8 млн. грн., що складає 89,9% до виконання за минулий рік. Прогнозний обсяг реалізованих послуг населенню (у ринкових цінах) у 2019 році становитиме 1,12 млн. грн.

 

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

 

Для забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження  протягом 2018року  селищною (сільськими) радами, Берестівською та Осипенківською СОТГ виконано  заходи по капітальному ремонту будівель, даху, фасаду, заміні дерев'яних віконних блоків та дверей на металопластикові на загальну суму 4468,351тис. грн., виконані роботи по ремонту теплових мереж на загальну суму  255,82 тис. грн., капітальний ремонт вуличного освітлення на 4930,385тис. грн.  проведено реконструкцію системи теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної Троянської ЗОШ на 1308,00 тис. грн., Андріївською селищною радою проведено реконструкцію вуличного освітлення в смт. Андріївка по вул. Праці з придбанням системи автономного освітлення в комплекті  317,9 тис. грн.

На підставі здійснення щомісячного моніторінгу використання паливно-енергетичних ресурсів встановлено, що протягом 2018 року бюджетними установами та організаціями Бердянського району спожито:

-          теплоенергії – 2456.557Гкал;

-          електроенергії – 1356,7тис.кВт.год;

-          газу природного – 499,487тис. м3;

-          холодного водопостачання – 8,4894тис.м3;

-          вугілля – 67,431 т;

-          пелети – 11,93 т.

 

4.  Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

 

З метою впровадження масштабного інвестиційного проекту розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.04.2018 р. № 205 надано дозвіл ТОВ «Монде Групп» щодо розробки детального плану території, площею 35,0 га для розміщення сонячної електростанції на території Андріївської селищної ради.

Розпорядженням голови Бердянської райдержадміністрації від 10.05.2017 р. № 205 затверджено детальний план території земельної ділянки для розміщення об’єктів  з виробництва електричної енергії з  енергії сонячного випромінювання,  розташованої за межами населених пунктів на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади Бердянського району Запорізької області на підставі якого відведено земельну ділянку ТОВ «Азов Солар» та надано можливість  реалізувати інвестиційний проект по впровадженню новітніх технологій.

З метою популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянської районної державної адміністрації.

Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі представників району в грантах та програмах, сприянні іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування, а також підготовці та реалізації міжнародних проектів. Протягом звітного періоду діяльність Центру була скерована на складанні заявок і участь у донорських програмах, залученні інвесторів і додаткових коштів не лише на розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й навчання громад.

З початку функціонування Центру надано більше 80 консультацій та складено 23 грантові заявки на участь у міжнародних проектах.

Одним з перших у Запорізькій області, Бердянський район почав реалізовувати соціальний проект “Lingva.Skills”.

За його допомогою держслужбовці Бердянської райдержадміністрації отримали можливість безкоштовно вивчати іноземну мову та отримати сертифікат з англійської мови рівня А1-А2.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району ведеться сталий моніторинг актуальних програм та проектів. На початку 2018 року оновлено реєстр актуальних програм та проектів «твердих» і «м’яких» на 2018 рік.

Представниками Центру проводиться постійне інформування громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, щодо актуальних грантових програм та міжнародних проектів.

 

5. Сприяння розвитку підприємництва.

 

Станом на 01.01.2019 у Бердянському районі зареєстровано 1078 суб’єкта підприємництва, що складає 93,7 % до минулого року, з них 623 фізичних ( на 8,4 % менше ніж у 2017 році) та 455 юридичних осіб (з них малих підприємств 159 одиниць).

За 2018 рікдо бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 109168,6тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 86675,6 тис. грн., від фізичних осіб – 22483,0 тис. гривень.

За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 182328,8тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 154136,7 тис. грн., від фізичних осіб – 28192,1 тис. гривень.

За оперативними даними станом на 01.01.2019 кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району складає 93 одиниці. У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.

Рішенням Бердянської районної ради від 21.12.2018 року № 1 була затверджена Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Бердянському районі на 2019-2020 роки.

Працює районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

За 2018 ріквідбулося 6 засідань Координаційної ради та розглянуто 8 питань.

На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх сільських та селищної рад району. За 2018 рік кредитною спілкою «Благо» надано кредитів на загальну суму 56,0 тис. грн.

До виконання робіт (послуг) за державні кошти за 2018 року залучались 19 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 644,501 тис. гривень.

Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу, Бердянською ОДПІ станом на 01.01.2019 року проведено 38 інформаційних семінарів-практикумів для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з них: 20 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 3 семінари тематичного характеру; 15 – загальної направленості.

З метою допомоги підприємництву інформація для суб’єктів господарювання розміщена на сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 10.12.2018 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 26.12.2018 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 27.12.2018.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації, який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Райдержадміністрацією ведеться що піврічна звітність щодо вільних приміщень комунального майна, що не використовується, загальною площею 6921,7кв. метрів. Станом на 01.01.2019 року районною, селищною, сільськими радами, бюджетними установами району здано в оренду 3663,8 кв. метрів вільних приміщень комунального майна.

 

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

 

6.1. Грошові доходи населення та ринок праці.

 

Протягом 2018 року послугами Бердянського міськрайонного центру (далі – Бердянський МРЦЗ) зайнятості скористалася 1471 особа з числа мешканців Бердянського району, незайнятих трудовою діяльністю, що на 130 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 512 осіб, це на 16 осіб менше, ніж на початок 2018 року.

Протягом 2018 року з числа мешканців Бердянського району в Бердянському МРЦЗ перебувало 603 жінки, це на 6 осіб менше, ніж за аналогічний період  2017 року (609 осіб), молоді віком до 35 років - 486 осіб, що на 109 осіб менше, ніж за відповідний період 2017 року (595 осіб).

Протягом 2018 року за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 931 особу, а саме: 378 осіб які звернулись для отримання послуг та 553 особи з числа безробітних - на вакантні і новостворені  робочі місця. У порівнянні з 2017 роком працевлаштовано на 10 осіб більше.   Протягом звітного періоду 2018 року до центру зайнятості надійшло 915 вакансій, що на 3 вакнсіїї більше , ніж у 2017 році.

Службою зайнятості постійно здійснюються активні заходи щодо працевлаштування соціально незахищених громадян. Протягом 2018 року на обліку перебувало 466 осіб «квотної» категорії, 152 особи були працевлаштовані, з них: перебували 40 осіб з інвалідністю (11 були працевлаштовані) та 31 військовий, демобілізований з зони проведення АТО (10 були працевлаштовані); за аналогічний період 2017 року перебувало на обліку 494 особи «квотної» категорії, 177 - були працевлаштовані, з них: перебували 27 осіб з інвалідністю (10 було працевлаштовано) та  76 військових, демобілізованих з зони проведення АТО (11 були працевлаштовані). 

З метою активізації власних зусиль шукачів роботи щодо організації підприємницької діяльності особам, які бажають започаткувати власну справу, надається спектр послуг: від можливості самостійного ознайомлення з наявною літературою з питань організації підприємницької діяльності до індивідуальних консультацій із застосуванням діагностичних методик щодо виявлення підприємницького потенціалу, та участі у семінарах.

         Протягом 2018 року були проведені 3 семінари для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність на тему: «Ефективне ведення сільського господарства», у якому взяли участь 9 осіб з числа безробітних, та 4 семінари «Як розпочати свій бізнес?», в якому прийняли участь 12 безробітних – мешканців Бердянського району.

3 безробітних зареєстрованих у Бердянському МРЦЗ пройшли підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення «Основи підприємницької діяльності» на базі ДВНЗ Мелітопольського промислово-економічного коледжу.

Станом на 01.01.2019 року за сприянням фахівців Бердянського міськрайонного центру зайнятості 5 осіб - мешканців Бердянського району отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи.

Також  Бердянським МРЦЗ затверджений перелік фахівців, які надають консультації особам, що звертаються з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 2018 року фахівцями Бердянського МРЦЗ надано 68 консультацій мешканцям Бердянського району з питань орієнтації на підприємницьку діяльність, з них: 42 – для безробітних, 26 – для роботодавців

 Питання щодо матеріального заохочення роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску знаходиться на постійному контролі. Постійно проводяться робочі зустрічі з роботодавцями району, на яких надаються відповідні роз’яснення з даного питання. Протягом 2018 року 7 безробітних працевлаштовані на нові робочі місця за умови надання  роботодавцями компенсації у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Одним з видів активних форм сприяння зайнятості населення є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом 2018 року за направленням фахівців Бердянського МРЦЗ професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації проходили 50 безробітних осіб, а у відповідний період 2017 року – 301 осіб. Значне зменшення кількості направлених на перенавчання в 2018 році пояснюється змінами в законодавстві.

         Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності служби зайнятості. Усі безробітні, що перебували на обліку охоплені профорієнтаційними послугами.  

Із загальної кількості послуг, наданих безробітним, 77,5 % складають інформаційні, 22,2% - профконсультаційні, 0,3 %-профвідбір.

          У центрі зайнятості обладнаний та успішно працює профінформаційний сектор. Надання профорієнтаційних послуг в центрі зайнятості має комплексний і систематичний характер. Щоденно проводяться інформаційні семінари для громадян, які звернулись вперше до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. Так, протягом 2018 року у семінарах з різних тематик взяли участь 1325 безробітних, з них працевлаштовано 492 особи.

Одним із шляхів подолання довготривалого безробіття є тимчасова зайнятість населення. Селищною та сільськими радами Бердянського району була розроблена цільова програма «Подолаємо безробіття разом», згідно якої у 2018 році на проведення громадських робіт було виділено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 337,6 тис.грн. Також, для залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру головою райдержадміністрації затверджено розпорядження від 13.02.2018 № 65, яким затверджено перелік роботодавців Бердянського району, за участю яких планується організація громадських робіт у 2018 році та перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам Бердянського району та сприяють його соціальному розвитку.

Протягом 2018 року було укладено 7 договорів на проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, в яких прийняли участь 247 безробітних – мешканців Бердянського району, та отримано 8 звернень від підприємств на проведення інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів роботодавців, в яких прийняли участь 216 безробітних.

Так, протягом  2018 року у Бердянському МРЦЗ перебувало на обліку 13 внутрішньо переміщених осіб, що мали статус безробітного та зареєстрували місце свого тимчасового перебування на території Бердянського району, , отримували допомогу по безробіттю 7 осіб, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 4 особи, 1 особа брала участь в інших роботах тимчасового характеру. Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 3 особи даної категорії, 2 – отримують допомогу по безробіттю.

 

6.2. Соціальний захист населення.

 

Впродовж 2018 року забезпечено своєчасне нарахування та проведено виплату державної допомоги відповідно до:

- Закону України № 2334 від 22.03.2001 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»забезпечені виплатами 1336 одержувачів на суму 21 534,1 тис. грн.;

- Закону України № 1768 від 01.06.2000 року «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 206 малозабезпеченим сім’ям виплачено   допомоги на суму 7 699,7 тис. грн.;

- Закону України № 2109 від 16.11.2000 року «Про державну  соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам до 18-ти років»244 інваліда дитинства отримали державну допомогу на суму 5 218,1 тис. грн.;

- Закону України № 1727 від 18.05.2004 року «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, та надбавки на догляд» забезпечені виплатами 118 одержувачів на суму 2 031,2 тис. грн.;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про допомогу на догляд за інвалідом І групи та престарілим, який досяг 80-річного віку» отримали допомогу 74 одержувачі на суму 20,3 тис. грн.;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 № 106 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям за принципом «гроші ходять за дитиною» забезпечені виплатами 11 одержувачів на суму 1313,9 тис. грн.

 Впродовж 2018 року 149 одержувачів із числа внутрішньо переміщених осіб отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 2 523,6 тис. грн.

Проведені розрахунки та призначена субсидія 6730 сім'ям, у т. ч.:

-     6715 сім'ям на комунальні послуги;

-      628 сім’ям на тверде паливо (у т. ч. 550 сім'ям на скраплений газ).

Загальна сума призначених субсидій станом на 01.01.2019 року складає 39 092,4 тис. грн., у т.ч.:                                   

- 37 147,8 тис. грн. - комунальні послуги;

-   1 944,6 тис. грн. - на тверде паливо.

Профінансовано в 2018 році 53 751,5  тис. грн. - комунальні послуги.

У 2018 році проведено 19 засідань комісії райдержадміністрації з питань визначення права на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та житлових субсидій, на яких розглянуто та прийнято рішення:

позитивно - 1820 сім’ям;

відмовлено -  118 сім’ям.

Відповідно до статусу громадянам надавались різні види пільг. Загальна сума пільг, якабула нарахована за2018рік– 3622,9тис. грн.(з районного бюджету – 90,5 тис. грн.).

Впродовж 2018 року здійснювалася робота по наповненню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Згідно з вимогами щодо формування ЄДАРП дана база містить категорії громадян, які мають декілька статусів. З урахуванням цього станом на 01.01.2019 року в районі на обліку 8229 пільговиків, зокрема: 764 ветерани війни, 3161 ветеран праці, 2332 дитини війни, 235 багатодітних сімей та        3711 осіб інших категорій за соціальною і професійною ознаками.

Єдиний реєстр використовується в роботі з підприємствами та організаціями як інформаційний засіб, а також в системі розрахунків, формуванні виплатних документів тощо.

У Бердянському районі при КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської районної ради функціонує стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання, яке розраховане на 25 ліжко-місць. Для функціонування відділення орендується приміщення загальною площею 401,7 м2 в КУ «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради».

Станом на 01.01.2019 року у стаціонарному відділенні проживає 21 особа похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної допомоги.

         Для поліпшення умов проживання мешканців стаціонарного відділення в  2018 році витрачено коштів у сумі 694,2 тис. грн., у т.ч.:

- на придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів, деззасобів – 4,9 тис. грн.;

- на оплату харчування мешканців відділення - 463,8 тис. грн.;

- на придбання господарчих товарів та послуг -  30,2 тис. грн.;        

- оплата комунальних послуг -  195,3 тис. грн.

Загальна сума коштів, яка використана на обслуговування осіб у стаціонарному відділенні територіального центру за 2018 рік з урахуванням залишку на 01.01.2019 року склала 1361,4 тис. грн.

Послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 781 дитину пільгових категорій (67,2 % від загальної кількості дітей шкільного віку), з них: послугами оздоровлення – 375 дітей, послугами відпочинку – 406 дітей;             в тому числі:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 40;

- дітей з інвалідністю, які здатні до обслуговування та не мають протипоказань для перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – 14;

- дітей, взятих на облік службами у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах – 12;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 242;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 16;

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 12;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 189;

- талановитих та обдарованих дітей – 64;

- дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5;

- дітей працівників АПК та соціальної сфери села – 187.

         У Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків станом на 01.01.2019 року перебували на обліку 209 учасників антитерористичної операції, яким призначено пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 75%.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.10.2015 року № 431 створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, затверджено Положення про центр допомоги учасникам АТО, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації, соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих. Впродовж 2018 року Центром надано допомогу 45 учасникам АТО з питань оформлення статусу учасника бойових дій, отримання та переоформлення земельних ділянок та призначення пільг на житлово-комунальні послуги.

          Разову адресну грошову допомогу отримали 47учасників АТО на суму 42 842,0 грн.

Відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2019 року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебували  1737 внутрішньо переміщених осіб.

У 2018 році відбулося 33 засідання районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Впродовж січня – грудня 2018 року 149 внутрішньо переміщених осіб отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

 

Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні позитивно позначитися на якості медичного обслуговування  населення.

У 2018 році заходи щодо профілактики і боротьби з туберкульозом в районі проводилися відповідно до Цільової соціальної програми протидії захворювань на туберкульоз у Бердянському районі на 2017-2018  роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2016 року № 11.

Впродовж останніх років серед жителів Бердянського району спостерігається зниження захворюваності на всі форми активного туберкульозу загалом на 52%. Про це свідчить показник захворюваності на 100 тис. населення:

у 2017 році – хворіло 9 осіб;

у 2018 році – хворіло 12 осіб.

Основу епідеміологічної ситуації визначає показник захворюваності бацилярним туберкульозом, який має аналогічну тенденцію зниження, як і всі форми активного туберкульозу.  Відповідний показник за 2018 рік склав 48,0 на 100 тис. населення проти 35,6 у 2017 році та 95,1 у 2013 році.

Найвища захворюваність на всі форми активного туберкульозу у 2018 році реєструвалась на Дмитрівській (112,0) Осипенківській (90,8), Андрівській (85,5), Новотроїцькій (79,4), Азовській (78,5), Андріївській (43,1) лікарняних дільницях.

Занедбані форми туберкульозу складають 16,6%  (2 особи – 7,9 на 100 тис. населення). У районі зареєстровано захворюваність туберкульозом у 1 дитини та 1 підлітка.

 Хворобливість населення на всі форми активного туберкульозу у 2018 році на 24,2% вище показників 2017 року та складає 33 випадки або 132,0 на 100 тис. населення проти 98,9 на 100 тис. населення у 2017 році.

Висока хворобливість у Бердянському районі пов’язана з високим відсотком мультирезистентного туберкульозу, який погано піддається лікуванню і подовжує терміни лікування та перебування в активних групах хворих.

Високий рівень захворюваності туберкульозом зумовлений тим, що в районі серед сільського населення збільшилась кількість непрацюючих, питома вага яких зростає з кожним роком і в 2018 році склала більше 80%.

Згідно з наказом ДОЗ ОДА від 28.08.2000 р.  № 213 «Про бактеріоскопічне дослідження мокротиння по методу Ціль Нільсона в закладах загально-лікувальної мережі» в районі проводиться бактеріоскопічне дослідження мокротиння у осіб, які кашляють більше двох тижнів, з метою виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень. За 2018 рік заклади Центру направили на обстеження 97 хворих, які кашляють більше двох тижнів, з метою виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень. Серед обстежених виявлено 4 – хворих на туберкульоз, що складає 4,1% від обстежених. Такі хворі виявлялись на Дмитрівській, Осипенківській, Андріївській лікарняних дільницях.

Протягом 2018 року у Бердянському районі здійснювалось впровадження програми боротьби з онкологічними захворюваннями. У 2018 році в Бердянському районі всього було зареєстровано 507 хворих з онкологічними захворюваннями.

Показник поширення захворюваності у районі на 10 тис. населення у  2018 році становить – 188,41 (2017 – 188,68). Найбільше зростання розповсюдженості онкозахворювань серед жителів району визначено в наступних селах:

- с.Осипенко – 188,3;

- смт.Андріївка – 220,17;

- с.Новопетрівка – 185,4.

Самі низькі показники розповсюдженості  захворюваності обліковуються у   с.Дмитрівка – 153,09  та  с.Азовське -153,1.

Протягом 2018 року з вищеозначеним діагнозом вперше в житті взято на облік – 51 особа.  Показник захворюваності  за звітний період зменшився  і   становить 15,8 на 10 тис. населення, у 2017 р. – 18,94 на 10 тис. населення. 

При профілактичних оглядах активно виявлено – 17 осіб (34% від кількості вперше зареєстрованих – 51 осіб). Відсоток занедбаності хвороби в 2018 році склав – 11 осіб, що становить  22%  проти  37,3%  (19 осіб) у 2017 році. Найбільш високий (вище середньо-районного рівня) відсоток занедбаності випадків визначено по селу Осипенко – 44,4%. Показник питомої ваги хворих, виявлених з четвертою стадією онкозахворювання, становить 17,64%.  Це пов’язано з несвоєчасним зверненням за медичною допомогою. Виконання районної програми у 2018 році здійснювалося в межах затвердженого плану – загальна сума на 2018 рік –  97,756 тис.грн., у тому числі: для КУ «ЦПМСД»БРР – 75,756 тис.грн. та для КУ «Андріївська ЦРЛ»БРР – 22,000 тис.грн.  Загалом протягом року профінансовано – 72,688 тис.грн., у тому числі:  КУ «ЦПМСД»БРР – 57,048 тис.грн. та КУ «Андріївська ЦРЛ» БРР – 15,639 тис.грн.

Протягом року спеціальне лікування в районі отримали 40 осіб, з них серед вперше виявлених – 26 осіб (50,0%), в 2017 р. – 32 особи (51,6%). Шість осіб лікувалося  амбулаторно, 17 осіб одержали ПХТ, троє відмовилися від лікування.

Допомога онкохворим надається у хірургічному відділенні Андріївської центральної районної лікарні. За необхідністю вони направляються до Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Протягом 2018 року населення району інформувалося про ризики виникнення онкологічних захворювань: випущено 20 санбюлетенів, прочитано 23 лекції та проведено 153 бесіди. Розповсюджено 202 листівки.

На кінець 2018 року в районі на обліку стоїть – 79 ВІЛ-інфікованих, з них – 2 дітей. 47 ВІЛ-інфікованих одержують антиретровірусну терапію, з них 2 дитини. Померло від СНІДу – 4 особи. За минулий період 2018 р. виявлено 13 ВІЛ-інфікованих та 3 хворих на СНІД. ДКТ пройшло 263 особи. Обстежено – 263, з позитивним результатом виявлено – 8.

У 2018 році народилося 68 дітей. Смертність серед породіль відсутня. Малюкова смертність складає 6,63 одиниць на 100 народжених. За минулий період померло 3 дітей в лікувальних закладах області, які не були виписані на дільниці. Крім того померла дитина з інвалідністю у віці 14 років від онкологічної патології.

За минулий період 2018 року Центром первинної медико-санітарної допомоги  укладено 7623 декларації з жителями району, що складає – 60,5% від зареєстрованого населення.

Впродовж 2018 року для населення району виписано 16588 рецептів на отримання лікарських засобів за Урядовою програмою «Доступні ліки». 7643 особи отримали лікарські засоби на пільгових умовах на суму –                 756,301 тис. грн.

 

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

 

Станом на 01.01.2019 року в закладах дошкільної освіти створено умови для забезпечення місцями дітей дошкільного віку відповідно до потреб населення (85%), 100% дітей п’ятирічного віку залучено до систематичного навчання.

Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку відкрито інклюзивні класи відповідно до потреб (4 класи в Андріївській СРШ І-ІІІ ступенів та 1 клас у Новотроїцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Розпорядженням голови Бердянської районної адміністрації від 26.10.2018  року № 670 «Про організацію роботи, пов’язаної з обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в Бердянському районі» за закладами загальної середньої освіти закріплено територію обслуговування та організовано  ведення органами місцевого самоврядування обліку дітей дошкільного і шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

У 2018-2019 навчальному році 5 шкільними автобусами забезпечено  підвезення 316 учнів і 15 педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти і у зворотному напрямку.        

Протягом 2018 року було забезпечено поліпшення матеріально-технічної бази закладів закладів загальної середньої освіти, а саме:

- проведено капітальний ремонт коридору І поверху будівлі та  закінчено реконструкцію  вузла обліку газу шкільної Азовської ЗОШ - розпочато будівництво шкільного стадіону;

- придбано господарчі товари (фарба, вапно) для проведення ремонтів класних кімнат Андрівської ЗОШ, Андріївської СРШ, Дмитрівської ЗОШ, Азовської ЗОШ,  Новотроїцької ЗОШ, Троянської ЗОШ, Успенівської  та Шевченківської ЗОШ (спонсорські кошти);

- виконано облаштування ресурсної кімнати,придбано засоби для навчання і корекції дітей з обмеженими можливостями, закуплено обладнання для шкільної їдальні(холодильник, стелаж для сушки посуду, посуд), принтер Андріївської СРШ;

- проведено капітальний ремонт із заміни частини внутрішнього водогону та каналізації в Долинській ЗОШ;

- проведено капітальний ремонт із заміни зовнішнього водогону в Шевченківській ЗОШ;

-         встановлено модемний зв’язок на вузли обліку газу в котельнях Дмитрівської, Долинської, Успенівської та Шевченківської ЗОШ ;

-         придбано електродвигун насосу системи опалення Андрівської ЗОШ;

-         виконано облаштування пожежного гідранта в Троянівській ЗОШ;

З 01.03.2018 року у 8 закладах загальної середньої освіти (крім Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст., в якій у 2018/19 навчальному році немає 1 класу) розпочалося впровадження концепції Нової української школи.

У 2018 році на оснащення Нової української школи необхідноюкомп’ютерною технікою, меблями  та  засобами навчання відповідно до нормативних вимог рішеннями сесій Бердянської районної ради виділено кошти  в обсязі 1 млн. 326 тис. 135 грн. за рахунок субвенції цільового призначення та залишків коштів освітньої субвенції. Кошти на придбання оснащення для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти у 2018 році не виділялися.

Продовжено обладнання (дообладнання) у закладах дошкільної та початкової освіти ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат для відпочинку.

Забезпечено стабільне ефективне функціонування віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти району: відділу освіти, культури, молоді та спорту, КУ «Районний методичний кабінет», освітніх закладів усіх типів і форм власності.

         Протягом 2018 року 41 педагог підвищив  кваліфікацію відповідно до Концепції «Нова українська школа», серед яких  вчителі початкових класів, англійської мови,  фізичної культури, інформатики, мистецтв.

Продовжено роботу щодо формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів для неперервного підвищення кваліфікації педагогів. У квітні 2018 року 30 вчителів на базі Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів та Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшли тренінг «Мережеві технології  Веб 2.0». 

Педагогічні працівники району брали участь в семінарах, тренінгах, майстер-класах, конкурсах, виставках фахової майстерності: переможцями стали у районному етапі конкурсів «Учитель року-2018» - 2 педагоги  (Андріївської СРШ І-ІІІ ст., Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ст.),у конкурсі-виставці «Освіта Бердянщини - 2018» - 7 осіб (Азовської ЗОШ І-ІІІ ст., Андріївської СРШ І-ІІІ ст. (2), Андрівської ЗОШ І-ІІІ ст., Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ст. (2), Успенівської ЗОШ І-ІІ ст.).

Продовжена робота щодо функціонуванням віртуальних методичних об’єднань, блогів та інших веб-ресурсів педагогів.

З метою зацікавлення учнів іноземними мовами, забезпечення якісного навчання та практичного застосування іноземних мов учнями, удосконалення розмовної іноземної мови, поєднання навчання із відпочинком, культурно-оздоровчою та спортивною роботою  для 291 учня середньої та старшої ланок навчання у термін з 28.05.2018 по 09.06.2018 у 9 школах було організовано роботу пришкільних мовних таборів. До роботи у мовних таборах залучено 23 педагоги.

Учні закладів загальної середньої освіти є постійними учасниками та переможцями районних і обласних конкурсів науково-дослідницького, еколого-натуралістичного, історико-краєзнавчого та художньо-естетичного напрямків: посіли ІІІ місце в  обласному етапі конкурсу фотоаматорів «Країна моя – Україна», І місце в  обласному  заочному  конкурсі наукових рефератів «Нетрадиційні оздоровчі технології», ІІ місце в обласному природничо-краєзнавчому зльоті «Знай. Люби. Бережи», взяли активну участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось ж, брати мої!», в обласному етапі конкурсу «Моральний вчинок», в обласному конкурсі ялинкових прикрас «Моя Новорічна мрія». Ансамбль «Фреш» Дмитрівської ЗОШ став лауреатом рок-фестивалю «Феєрія зірок», який проводився під гаслом «Молодь проти війни».

  Відповідно до графіка  у районі було проведено І (шкільний) етап олімпіади, в якому взяли участь 1109 школярів району і Берестівської та Осипенківської громад та ІІ етап предметних олімпіад, сумарна кількість учасників якого склала 185 осіб. Всього переможців по району 50. Зокрема  І місце вибороли 7 учнів, ІІ місце – 18 учнів,  ІІІ місце –  25 учнів.

         У 2018  році участь у ІІ (обласному) етапі  конкурсу – захисту науково – дослідних робіт Малої академії наук взяли  12  учнів із 6 шкіл району (5 учнів Андріївської СРШ, 3учні Новотроїцької ЗОШ, 1 учень Андрівської ЗОШ,  1 учень Долинської ЗОШ, 1 учень Дмитрівської ЗОШ).  За рішенням обласного журі 6 учнів стали переможцям. Команда району посіла 14 місце в загальному рейтингу та ІІІ місце серед сільських районів.

 

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

 

    З метою створення необхідних умов для регулярних занять фізкультурою і спортом, належного утримання спортивної бази щорічно проводиться огляд збереження та належного утримання спортивної бази, розташованої на території селищної, сільських рад. проведення районних спортивних змагань. Рішенням районної ради №8 від 25.12.2015 року затверджена районна програма «Спорт для всіх – спільна турбота» на період до 2020 року. На реалізацію районної програми «Спорт для всіх – спільна турбота» на 2018 рік  виділено 43,8 тис. грн. для проведення районних спортивних заходів і участь в обласній спартакіаді і заходах.

       Збережена система спортивних заходів перш за все комплексних змагань, функціонує система розвитку дошкільної, шкільної, що не олімпійського спортивного руху, спорт ветеранів.

    На території Бердянського району для занять різними видами спорту розташований:

    - 1 спортивний комплекс «Дружба» з трибунами на 1,5 тис. місць в с. Осипенко. Відвідуваність споруди становить 1460 чол. ;

      - 1 майданчик зі штучним покриттям 24х14 (с. Берестове) для ігрових видів спорту та тренувань футболістів для проведення змагань з міні-футболу;

     - 1 майданчик з тренажерним обладнанням с. Дмитрівка;

     - 15 футбольних поля (на територіях селищної, сільських рад, навчальних закладів);

     - 17 спортивних залів (в школах району) та аграрного ліцею;

     - 15 спортивних майданчиків у місцях масового відпочинку

Для регулярних занять спортом та фізичною культурою на базі загальноосвітніх навчальних закладах в позаурочний час працюють спортивні зали, секції, в яких молодь має можливість займатися фізичною культурою і спортом

           На базі Осипенківського районного дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки (ДЮКФП) працюють філії в 5 селах району, має 22 гуртка, понад 282 осіб гуртківців. Заняття гуртків проводяться за видами спорту: дзюдо, шахи, атлетизм, волейбол, баскетбол, футбол, туризм. У рамках програми «Спорт для всіх – спільна турбота» у 2018 році було проведені наступні  заходи:

- на базі Будинку спорту м. Бердянськ провели у січні-лютому комерційний турнір з міні-футболу серед селищної сільських рад;

- у березні серед команд КФК селищної сільських рад провели турнір з волейболу;

- на базі Осипенківського ДЮКФП і ЗШ відбувся І етап спартакіади серед держслужбовців;

- у квітні  м. Запоріжжі збірна команда прийняла участь  у ІІ етапі обласні й спартакіаді серед держслужбовців;

- проведено «Відкриття» сезону з футболу. Прийняло участь 9 команд району;

- з травня по вересень  серед 9 колективів фізичної культури і спорту селищної сільських рад проходила першість району  з футболу;

- в жовтні місяці провели турнір на Кубок «Закриття» сезону з футболу;

- в жовтні - Кубок з футболу серед ветеранів.

         Збірні команди району приймали участь в обласній спартакіаді з шашок, шахів, волейболу (жінки, чоловіки), пляжного волейболу (жінки, чоловіки),  міні-футболу,  настільний теніс, естафеті «Мамо, тато, я – спортивна сім’я»

За підсумками обласної спартакіади спортсмени району, у своїй підгрупі по всім видам спорту, посіли почесне ІІ місце.

23 травня 2018 року в Бердянській районній державній адміністрації відбулося районне свято обдарованої учнівської молоді «Ми - надія твоя, Україно!».На урочистому заході було відзначено найкращих учнів, які гідно представили наш район на обласному етапі конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, обласних предметних олімпіадах, інших інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсах і змаганнях.

У 2018-2019 навчальному році в Андріївському БДТ працює 16 гуртків,  в яких навчається 240 вихованців, що складає 20% від загальної кількості дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти району.

З метою підготовки дітей до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук Україні з листопада 2017 року в Андріївському БДТ відкрито 7 гуртків науково-дослідницького спрямування, в яких отримують освіту 102 учні та гурток «Основи робототехніки», в якому навчаються 15 вихованців.

П’ять  вихованців цих гуртків взяли участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту МАН у 2018 році та стали переможцями. У 2018/2019 навчальному році три вихованці цих гуртків братимуть участь в обласному етапі конкурсу-захисту МАН.

З метою надання психологічної допомоги та підтримки дітям та родинам соціально вразливих категорій, таких як: діти у складних життєвих ситуаціях, діти трудових мігрантів, діти, що зазнали насильства у сім’ї, у шкільному середовищі, створено 4 мобільні соціально-психологічні пункти у 2018-2019 н.р., які закріплені за закладами освіти Бердянського району. Це – на базі Андріївської СРШ І-ІІІ ступенів, Андріївського ДНЗ, Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Троянського ДНЗ.

Психологами та соціальним педагогами району проводиться робота щодо ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, проводиться аналіз  причин тривожності та агресивності дітей, активно запроваджуються заходи щодо протидії булінгу.

      У листопаді  2018 року на базі Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся ІІ (районний) тур фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» в якому взяли участь всі заклади загальної середньої освіти. Перше місце посіла команда Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  від 09.10.2017  № 0643 «Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»)» на базі Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст., 10 травня 2018 року відбувся районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») . Участь у якому взяли команди з 8 шкіл.

За результатами змагань І місце виборола команда Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ місце - команда Андріївської СРШ І-ІІІ ст., ІІІ місце - Новотроїцькій ЗОШ І-ІІІ ст.

У жовтні 2018 року традиційний щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек було проведено під гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» та присвячено видатному українському педагогу-гуманісту, вченому зі світовим ім’ям Василю Олександровичу Сухомлинському з нагоди 100-річчя від дня його народження.

Цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек сприяв реалізації основних пріоритетів Нової української школи, зокрема, формуванню покоління, яке здатне вчитися протягом усього життя, продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цінності громадянського суспільства.

В рамках місячника у школах Бердянського району було проведено понад 70 різноманітних заходів.

У 2018 році проведено  районний дистанційний фестиваль відеороликів “Словом вишиваю Україну».

З нагоди Дня рідної мови, у 2018 році  відбувся фестиваль ораторського мистецтва «Красномовці». В ньому взяли участь 32 учні з 10 закладів загальної середньої освіти  району та Берестівської ОТГ.

 

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

 

         У 2018 році райдержадміністрацією вживалися заходи щодо удосконалення культурного обслуговування населення району та розвитку дозвіллевої і туристичної сфери, охорони історико-культурної спадщини.

          Новини культурно-туристичного та спортивного життя району постійно висвітлюютьсяв ЗМІ, на веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради.

          Основними напрямками роботи галузі культури  і туризму у 2018 році були:

          - організація змістовного дозвілля населення, забезпечення участі провідних колективів і виконавців у культурно-мистецьких акціях, підтримка та подальший розвиток народної творчості та аматорського мистецтва;

          - забезпечення розвитку національної культури;

          - збереження історико-культурної спадщини (музеїв та пам’ятників), традицій, звичаїв, свят та обрядів;

          - поліпшення інформаційної діяльності бібліотек;

          - сприяння повноцінній діяльності дитячих музичних шкіл;

          - створення умов для розвитку туризму.

          Заклади культури району працюють над створенням цікавого і різноманітного дозвілля, над пошуком нових форм своєї діяльності, вивчають інтереси і запити різних верст населення, надаючи пріоритетної уваги роботі з відродження, збереження, розвитку української національної культури, культур національних меншин, що проживають у районі, моральному, естетичному та правовому вихованню.

 Велика увага приділяється  в  районі  роботі  з  молоддю, й патріотичному вихованню.  Працівники  клубних  закладів  району  намагаються  залучити  до  участі  в  роботі  гуртків  художньої  самодіяльності  і  любительських  об’єднань  якомога  більше  молоді.   Організовують  для  них  вечори  відпочинку,    конкурсно-розважальні  програми.    До  Дня  молоді,  Дня  студента та  до  Дня  Святого  Валентина проходять  концертно-розважальні  програми. Яскравими і цікавими заходами відзначаються державні та професійні свята, свята народного календаря: Великодні заходи - «Христос воскрес! Радіє світ!»; до Дня Чорнобильської трагедії - «Тривожні дзвони Чорнобиля»; «Україна навіки соборна» - до Дня Соборності України; «Славетний кобзар України» - тиждень національної культури, присвячений Шевченківським Дням;  цикл заходів до річниці Перемоги «Пам’ять серця, пам’ять сивини»; «Без сім’ї немає щастя» - заходи до Дня української родини та міжнародного Дня родини; заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв; «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» - цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей; рибацький фестиваль, з проведенням турніру спортивного рибного лову: «Кльового кльову!»; зелені свята Трійці; районне свято до  річниці Конституції України; фольклорне купальське свято «Ой як на Івана, ой як на Купала»;»; районне свято до Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України: «Хай веселкою квітне моя Україна»; районні заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек, Дня працівника соціальної сфери, до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників; районне свято до Дня працівників сільського господарства, було проведено районне свято до 95 річчя утворення Бердянського району. Окрім того, учасники художньої самодіяльності району виїжджали з концертними програмами до військових частин для підтримки настрою захисників України. 

         З метою забезпечення виконання Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Бердянському районі, у звітному періоді була продовжена тісна співпраця відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, закладами культури  та районним болгарським національно-культурним товариством «Бодрак». Розвитку культур болгарських національних меншин сприяє робота народного болгарського ансамблю «Трендафіл» та його молодшої групи «Младост» (Троянівський сільський клуб), фольклорних колективів «Світлиця» та «Ластовіца» (Андрівський сільський Будинок культури), які приймають активну участь у культурно-мистецькому житті регіону.

          При Осипенківському «народному» краєзнавчому музеї діє районний  туристично - інформаційний центр «Рідними стежинами приазовського краю» і краєзнавча студія для учнівського юнацтва «Джерельце». На базі музею і туристично-інформаційного центру проводяться науково-практичні конференції  за участі  краєзнавців, представників освітянської і туристичної галузей, вихованців історико-краєзнавчих гуртків і студій, під час яких передбачені основні шляхи активізації й розвитку краєзнавства, пам’яткоохоронної і туристичної справ. 

          У музеях на громадських засадах розпочато збір матеріалів за двома напрямками: «Участь наших земляків в боях за Україну на Донбасі» та відбір матеріалів, які стосуються перебування в межах сільських рад військових частин Збройних Сил України.

         У районі діють 3 туристичні маршрути, які знайомлять туристів з історією, етнографією, природою нашого краю, його самобутністю, народним мистецтвом та художніми промислами. Оновлено географічно-топографічну карту району з нанесенням на ній туристичних маршрутів, історичних пам’яток, природних заповідних зон, місць розташування оздоровчих закладів та зон відпочинку громадян.

 

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

 

У 2018 році керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодоосновних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, а також перспектив добровільного об'єднання територіальних громад в Бердянському районі. У звітному періоді відбулося 58 зустрічей керівництва райдержадміністрації з представниками трудових колективів, учасниками галузевих зібрань та мешканцями населених пунктів, в ході яких обговорювались питання децентралізації влади.

На початку року на фінішну пряму вийшли процедурно-організаційні заходи щодо об’єднання громад Андрівської та Новотроїцької сільських рад (поза обласним Перспективним планом). Розпорядженням голови Запорізької ОДА від 11.01.2018 №11 затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Андрівської та Новотроїцької сільських рад Бердянського району в Андрівську сільську об'єднану територіальну громаду. До складу громади, загальна кількість населення якої складатиме близько 4,1 тис. осіб, увійдуть населенні пункти Полоузівка, Трояни, Новотроїцьке, а центром громади стане с.Андрівка.На теперішній час дату виборів голови громади  не призначено.

З прийняттям 03.04.2018 Закону України щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення активізувалась робота Азовською сільською радою щодо вивчення варіантів проведення децентралізаційних заходів (об’єднання з Дмитрівською сільською радою, приєднання до громади м. Бердянськ).

У 2018 року було проведено ряд зустрічей за участі керівництва м.Бердянськ, Бердянського району та Азовської сільської ради, в ході яких були обговорені питання проведення децентралізаційних заходів в регіоні, а також організації і забезпечення життєдіяльності відповідної території у складі міської громади у 2019 році. У результаті проведеної роботи з 01.12.2018 територію Азовської сільської ради було приєднано до Бердянської міської ради. 

Традиційно, консультативно-роз’яснювальну підтримку районним та місцевим органам влади з даного питання надають відповідні спеціалісти обласного рівня. Перша зустріч, за участі керівництва району,  міста та Азовської сільської ради, відбулася на базі Бердянського міськвиконкому і була присвячена опрацюванню алгоритму приєднання території зазначеної сільської ради до громади міста обласного підпорядкування – Бердянськ.

Наступна зустріч, яка відбулась в Бердянській райдержадміністрації, була присвячена розгляду питання добровільного об’єднання Андріївської селищної та Долинської сільської ради, які на той момент розпочали проведення необхідних процедур та обговорень щодо утворення територіальної громади. Участь в зустрічі взяли члени районної робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад і представники селищної, сільської ради, яким було надано роз’яснення та консультації, а також запропоновано юридичний супровід у підготовці документів.

На базі Бердянської районної ради 27.08.2018 відбулося засідання за круглим столом з обговорення моделей реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні. Участь у заході, організатором якого є постійна комісія обласної ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, взяли - голова райдержадміністрації, представники селищної, сільських рад району та Бердянської міської ради. 

Учасникам заходу було презентовано проект «Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей». Відбулося обговорення проблемних моментів розподілу і виконання повноважень між районними радами, райдержадміністраціями та сільськими, селищними, міськими радами ОТГ в районах, територія яких переважно або повністю охоплена створеними ОТГ. Крім цього, було вивчено перспективи та моделі реформування адміністративно-територіального устрою України в цілому та Запорізької області зокрема. Обговорено новий статус району та перспективи організації управління на районному рівні.

На веб-сайті Бердянської райдержадміністрації продовжується інформаційне наповнення рубрики (банер-посилання) «Децентралізація влади», в якій розміщено законодавчі, нормативно-правові та методологічні документи з питань децентралізації влади, а також публікуються тематичні статті, що висвітлюють хід адміністративно-територіального реформування в районі. У звітному періоді тут розміщено 34 відповідних інформацій.

Тематичні матеріали також публікують місцеві друковані ЗМІ та інтернет-видання. В цілому, у звітному періоді, місцевими засобами масової інформації усіх видів розміщено 44 матеріалів, в яких висвітлюються основні завдання та перспективи проведення реформи децентралізації влади в Україні і, зокрема, її впровадження в Бердянському районі.

          Протягом звітного періоду соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною.

          Керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводиться робота (інформаційні години, особисті бесіді, розповсюдження листівок) з мешканцями населених пунктів району з питань дотримання громадського спокою, недопущення спроб поширення панічних чуток та антидержавних, сепаративних висловлювань і закликів,  протидії диверсійній, шпигунській та терористичній діяльності, а також з питань популяризації серед населення та залучення мешканців району до військової служби в Збройних Силах України за контрактом.

Окрім цього, питання забезпечення суспільно-політичної стабільності в регіоні є постійними у порядку денному щотижневих нарад голови райдержадміністрації з керівниками правоохоронних органів та силових структур району. Учасники цих нарад, зокрема, здійснюють аналіз ситуації за минулий період, визначають актуальні питання та планують проведення спільних заходів, направлених на попередження антидержавних, деструктивних проявів в районі. Також представники правоохоронних органів та силових структур (зокрема, СБУ) входять до складу багатьох районних комісій, робочих груп та дорадчих органів. Це сприяє оперативному інформуванню зазначених органів про соціально-економічні, суспільно-політичні та інші події в районі, а також відповідному реагуванню на них (у разі потреби).

Отже, ситуація в Бердянському районі залишається стабільною та контрольованою. Керівництво райдержадміністрації знаходиться на цілодобовому телефонному зв’язку з оперативними черговими правоохоронних органів та силових структур району, що, у разі потреби, забезпечує оперативне реагування та вирішення будь-якої нестандартної ситуації в суспільно-політичному житті району.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у 2018 році здійснювалось шляхом публічного обговорення виконання районного бюджету та делегованих повноважень у 2017 році, зустрічі керівництва райдержадміністрації з членами громадських організацій, участі представників громадських організацій у роботі районних комісій (з питань погашення заборгованості із заробітної плати; спостережної комісії; тристоронньої соціально-економічної ради) тощо.

Протягом року в районі проведено ряд заходів із залученням громадськості (засідання за «круглими» столами; консультації з громадськістю; громадські слухання) з питань впровадження в районі реформ, запроваджених Президентом та Урядом України, зокрема, реформи децентралізації влади. Наслідком активної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості стало утворення у 2018 році в Бердянському районі нової об’єднаної територіальної громади – Андрівської. А наприкінці року Азовська сільська рада увійшла до складу першої в області міської об’єднаної територіальної громади – Бердянської.

У грудні 2018 року відбулося перше засідання Бердянської районної Ради регіонального розвитку, в ході якого голова райдержадміністрації презентував проект Перспективного плану розвитку Бердянського району на 2019-2021 роки. Очільник району висвітлив основні напрямки та ключові моменти документу, який формувався за пропозиціями ОТГ, селищної та сільських рад району. Представлений варіант Перспективного плану не є остаточним і потребує певних доопрацювань та змін і закликав мешканців району не залишатися байдужими до майбутнього свого краю й внести свої пропозиції та доповнення до остаточного варіанту документу.

У Бердянському районі створено більше 10 громадських організацій, діяльність яких передбачала перш за все впровадження проектів ЄС/ПРООН. На сьогоднішній день найбільш активними залишаються 3 ГО, які наразі, продовжують свою діяльність шляхом участі в інших міжнародних проектах, направлених на покращення умов проживання та інфраструктури в своїх населених пунктах. Це, зокрема, ГО «Сільський добробут» (с.Миколаївка, Берестівська СОТГ), ГО «НОВЕ ЧЕРВОНОПІЛЛЯ» (с.Червоне Поле, Осипенківська СОТГ), ГО «Андріївський добробут» (Андріївська селищна рада).

Ще одним яскравим прикладом підвищення добровільної активності громадян є діяльність ініціативної групи с.Новопетрівка (Осипенківська СОТГ), створеної в рамках реалізації проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ). Активісти громади організовують та проводять, насамперед для дітей та молоді, а також для усіх бажаючих, різноманітні заходи, майстер-класи, спортивні змагання і таке інше, які охоплюють як корінних мешканців села так і членів  родин вимушених переселенців. Тим самим ініціатори проекту сприяють покращенню умов адаптації та налагодженню взаєморозуміння між даними категоріями громадян. Наприкінці весни 2018 року ініціативна група с Новопетрівка отримала Подяку від МОМ та Агенства ООН с питань міграції за участь у проекті «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні».

Для забезпечення відкритості у діяльності органу державної влади та доступу громадськості до публічної інформації, якою володіє Бердянська райдержадміністрація, протягом звітного періоду активно використовувався власний ресурс в мережі Інтернет - сайт Бердянської райдержадміністрації berda.gov.ua, який є офіційним засобом оприлюднення інформації. 

На веб-сайті райдержадміністрації розміщується наступна інформація:

-        про район як адміністративно-територіальну одиницю (сучасна територія та історія району; опис природних ресурсів, загальний огляд економіки, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов, вільні економічні зони тощо; відомості про розвиток науки, освіти, культури і туризму; поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; посилання на інші інтернет-ресурси).

-        відомості, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню (найменування органу влади; основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та керівництво органу влади; місце знаходження органу влади; порядок роботи органу влади та часи прийому керівництва; прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів; основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів; нормативно-правові акти, що належать до компетенції органу влади; відомості про регуляторну діяльність органу; інформація про адміністративні послуги зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян; перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу влади; відомості про наявні вакансії; цільові програми у відповідній сфері; виконання бюджету відповідного рівня; відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території району, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи).

У 2018 році на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації розміщено 602 інформаційні матеріали. Загальна кількість відвідувань даного Інтернет-ресурсу за звітній період – 62217, середньодобовий показник – 171 переглядів.

Відбулася деяка зміна інтересів аудиторії до публікацій на сайті РДА. Так, традиційно популярними серед відвідувачів сайту залишаються головні події, що проходять в районі та викладені на головній сторінці, нормативно-правові документи, якими керується орган влади, роз’яснення до законодавства (нововведення, зміни та поточні коментарі), оголошення, звіти та інформації щодо виконання показників місцевих та районного бюджетів. Але, у звітному  періоді серед найпопулярніших матеріалів з’явились публікації щодо умов участі у програмі «Сільське подвір’я», пам’ятка про порядок дій адміністрації підприємства, організацій, установ при скороченні чисельності або штату працівників, а також законодавчі засади забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Слід зазначити, що за 5 років існування офіційний веб-сайт Бердянської райдержадміністрації став потужним інформаційним майданчиком регіону. Так, на даному ресурсі представлена профільна інформація багатьох підрозділів територіальних органів міністерств та відомств України в районі. Це, зокрема, публікації податкової служби, Держказначейства, служби зайнятості та органів юстиції. Крім цього, періодично публікуються матеріали, рекомендовані Агенством Держенергоефективності та Нацдержслужбою для поширення серед жителів регіону.

Протягом 2018 року в районі продовжувалася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодоосновних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, перспектив добровільного об'єднання територіальних громад, а також з питань залучення мешканців району до контрактної військової служби, в рамках якої відбулись особисті зустрічі керівництва райдержадміністрації та Бердянського ОМВК з громадами населених пунктів. Поширення інформації із зазначених питань також здійснювалось під час проведення керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування інформаційних годин в трудових колективах, під час нарад та зустрічей, особистих бесід з громадянами, а також шляхом розповсюдження листівок, розміщення сіті-лайтів та банерів.

В цілому, за звітній період, в районі було проведено 58 інформаційних зустрічей з питань децентралізації влади та добровільного об'єднання територіальних громад, в яких приймали участь керівництво райдержадміністрації, підприємств, закладів та установ, представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, мешканці населених пунктів Бердянщини. У місцевих друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради було опубліковано та розміщено 78 матеріалів відповідної тематики.

На території району відсутні офіційно зареєстровані волонтерські організації. Але робота щодо надання допомоги українським військовим підрозділам та найбільш вразливим категоріям громадян постійно проводиться фізичними та юридичними особами, які позиціонують себе добровільними помічниками.

У звітному періоді спільними зусиллями керівництва та мешканців району, представників бізнесу та релігійних громад здійснювались заходи у напрямку надання допомоги українським військовим підрозділам. Зокрема, волонтери систематично забезпечували військовослужбовців військових частин та блокпостів дровами, вугіллям, дизельним паливом, продуктами харчування, питною водою, лікарськими препаратами, засобами комунікації, доступом до Інтернет-мережі тощо.

Координатором відповідних заходів залишається районна робоча група «Допоможемо Українській армії» (створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2014 №326 "Про районну робочу групу із проведення акції "Допоможемо Українській армії"), яка тісно співпрацює з юридичними, фізичними особами, що мають можливість і бажання надати допомогу, та особами, які її потребують. В результаті такої злагодженої роботи та тісної співпраці сторін, між громадою району та українськими військовослужбовцями склались добросусідські, партнерські відносини. 

Серед прикладів волонтерства, зокрема, візит з нагоди Різдвяних свят, працівників Осипенківського краєзнавчого музею разом із священиком Покровської церкви УПЦ Київського Патріархату відвідали одну з частини ЗСУ, розташовану  неподалік  с.Осипенко. В межах акції «Тепло наших сердець - захисникам Вітчизни!» військові отримали у подарунок свіжу випічку та інші продукти харчування, зібрані церковною громадою та колективом музею. Також, в доповнення до малюнків, які вже прикрашають стіни бліндажа військовослужбовців, військові отримали зроблений власноруч учасниками дитячої студії «Джерельце» настінний календар на 2018 рік. У виконанні працівників музею та церковного активу прозвучали веселі народні колядки та щедрівки. Військові висловили щиру вдячність за відвідини, матеріальну й духовну підтримку, творчі виступи, які напередодні, за участі юних студійців були проведені для військовослужбовців в Осипенківському музеї, запевнили у своїй готовності і надалі боронити мирне життя Бердянщини і України.                            

Наприклад, у квітні в районі проведено акцію «Великодній кошик солдату», активну участь в якій взяли педагогічно-учнівські колективи шкільних, позашкільних, дошкільних закладів, колективи закладів культури та охорони здоров'я, музейно-краєзнавчі студії. Окрім традиційних святкових символів – Паски та крашанки - спільними зусиллями учасників акції було зібрано близько 1,5 тони різноманітних продуктів харчування, предмети особистої гігієни, лікарські трави та медикаменти, дитячі малюнки та поробки-обереги. Гостинці були передані до військових підрозділів, які тимчасово чи постійно базуються на території Бердянського району. Це, зокрема, підрозділ Державної спеціальної служби транспорту (с.Осипенко), блокпост біля с.Нововасилівка, 501-й окремий батальйон морської піхоти (с.Азовське), Бердянський прикордонний загін, Бердянський ОМВК. До речі, прикордонникам та працівникам військомату пасхальні гостинці передав особисто голова райдержадміністрації Р.Молодецький, який напередодні Великодня завідав до зазначених підрозділів з привітаннями.

 Крім цього, багато шкіл району провели зустрічі з представниками волонтерської організації «Наші Атланти» (м.Бердянськ), під час яких передали чимало гостинців на передову – у зону проведення АТО.

У звітному періоді мешканці району, трудові колективи підприємств, організацій та установ взяли участь в обласному телемарафоні «Пам'ять», який проводився до Дня пам’яті, примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі. Спільними зусиллями бердянців було зібрано понад 22 тис. грн., які будуть використані на потреби ветеранів та їх родин Бердянського району.

Керівництво райдержадміністрації знаходиться також у постійному тісному контакті із командуванням Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та сприяє роботі його особового складу на території Бердянського району, зокрема, шляхом надання палива для здійснення виїздів в населенні пункти та проведення необхідних заходів.

У 2018 році до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування заявок від громадських чи політичних організацій на проведення мирних зібрань на території району не надходило.

Не зважаючи на це, районною владою здійснюється постійний моніторинг проведення будь-яких зібрань громадян. Це зокрема, зустрічі громад усіх місцевих рад з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в ході яких здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з питань залучення громадян до контрактної військової служби, проведення реформи децентралізації влади та перспектив подальшої її реалізації на території Бердянського району.  

 

6.8. Розвиток житлово-комунального господарства.

 

На території району у сфері житлово-комунального господарства  працюють 4 підприємства теплоенергетики: Комунальні підприємства «Новотроїцький сількомунгосп» «Новопетрівський сількомунгосп»  «Червонопільський сількомунгосп» та колективне підприємство «Андріївська тепломережа», які надають послуги з теплопостачання в більшій частині організаціям та установамбюджетної сфери.

Послуги з централізованого водопостачання надаютьКП «Андріївське житлово-побутове господарство», КП«Андрівський сількомунгосп», КП«Червонопільський сількомунгосп»   та  4 суб’єкти підприємницької діяльності.

Послуги з утримання будинків та прибудинкової території надає КП «Андріївське житлово-побутове господарство»

Селищною, сільськими радами, підприємствами житлово-комунального господарства у 2018 році проводились заходи з покращення стану водопостачання населення району:  Азовською сільською радою виділено кошти на виконання  капітального ремонту водопроводу по вул. Космічна, вул. Зарічна  на загальну суму 608,00 тис.грн.,Андрівською сільською радою виділено кошти на ремонтні роботи артсвердловин та обладнання – 123,93 тис.грн.

Також проводились роботи: з реконструкції мереж та об'єктів теплопостачання, з  впровадження проектів по переведенню об'єктів житлового - комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива, з заміни застарілого енергоємного обладнання, виконувались заходи з благоустрою території населених пунктів, розчищення комунальних доріг від снігу.

На території району в 2018 році висаджено 493 од. дерев та 172 од. кущів, ліквідовано 232 несанкціонованих сміттєзвалища.

 

 

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

 

         7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

 

Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок, технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, в районі діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у поточному році продовжувались:

- виконання частини робіт з «Будівництва шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-III ст.

- будівництво (I та II черга)водоводу с. Новотроїцьке Бердянського району  Проектна потужність – 17,320 км;

- реконструкція (перша та друга черги) водопровідної мережі, с.Азовське (Луначарське) Бердянського району – проектна потужність – 9, 44 км.

Замовником будівництва з даних об’єктів виступає Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації.

У грудні 2018 року було реалізовано захід "Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної Троянської ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, 60". Фінансування з обласного бюджету у сумі 1308,022 тис. грн. Замовник будівництва – Андрівська сільська рада.

Також, у межах Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки), затвердженої рішенням обласної ради від 22.11.2018 № 15 (зі змінами та доповненнями) надано субвенцію з обласного бюджету до бюджетів сільських рад, на виконання наступних заходів:

-      «Поточний ремонт приміщення комунального закладу "Новотроїцький сільський будинок культури", за адресою: вул. Лактіонова, 48, с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області» на суму 159,490 тис. грн.;

-     «Придбання меблів для Новотроїцького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Теремок" загального типу Новотроїцької сільської ради, за адресою: вул. Лактіонова, 49, с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області» на суму 132,158 тис. грн.;

-     «Придбання дитячого спортивно-ігрового комплексу "Чотири башти" в центрі села Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області між буд.№ 48 та № 60 по  вул. Лактіонова» на суму 122,800 тис. грн.;

-     «Придбання комплексів спортивно-ігрових із гіркою в с. Дмитрівка, с. Шевченка Бердянського району Запорізької області» на суму 39,990 тис. грн.;

-     «Придбання дитячого спортивно-ігрового обладнання для благоустрою території Дмитрівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) "Ромашка" загального типу Дмитрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області» на суму 60,000 тис. грн.;

-     «Поточний ремонт дитячого майданчика с. Андрівка Бердянського району. Огорожа та укладання тротуарної плитки» на суму 60,000 тис. грн.;

-     «Придбання дитячого майданчика для Азовського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) "Казка" Азовської сільської ради в селі Азовське Бердянського району Запорізької області» на суму 50,000 тис. грн.;

-     «Благоустрій території Азовської сільської ради (придбання та монтаж автобусних зупинок на вул. Центральна та вул. Зелена в с. Азовське Бердянського району Запорізької області)» на суму 49,650 тис. грн.;

-     «Благоустрій території Новотроїцької сільської ради (придбання та монтаж автобусної зупинки по вул. Лактіонова, 1, в селі Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області)» на суму 25,902 тис. грн.

У 2018 році за рахунок бюджетів селищної, сільських рад та об'єднаних територіальних громад Бердянського району виконувались роботи з впровадження наступних соціальних та інфраструктурних проектів:

-     «Капітальний ремонт стелі  глядацького залу Андріївського селищного Будинку культури» - 266,373 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Космічна, вул. Зарічна в с.Азовське» сільський бюджет 608,274  тис. грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: с.Азовське, вул. Космічна, вул. Вишнева, вул. Центральна, вул. Молодіжна, вул. Зелена, вул. Гагаріна» -  344,879 тис. грн.;

-     «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Андріївка по вул.. Праці (придбання системи автономного освітлення в комплекті» -  317 900 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт покрівлі Миколаївського Будинку культури Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Миколаївка, вул. Перемоги, 2», - 1416,659 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (фойє) Миколаївського Будинку культури Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Миколаївка, вул. Перемоги, 2» - 286,495 тис. грн.;

-     «Реконструкція експлуатаційної свердловини с.Андрівка» - 49,904       тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт їдальні Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Новоспасівській, б.6 в с.Осипенко Бердянського району Запорізької області» -1498,583 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт покрівлі Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Новопетрівка вул. Центральна, 73 Бердянського району Запорізької області» -  1326,210 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт покрівлі Андріївського ДНЗ "Джерельце»- 1199,941 тис.грн.;

-     «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, ремонт ганку з улаштуванням пандуса) будівлі Осипенківської амбулаторії по вул.Сонячна, 7  с. Осипенко  Бердянського району Запорізької області» - 587,296 тис. грн. ;

-     «Капітальний ремонт лікарняної амбулаторії ЗПСМ с. Берестове Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Берестове, вул. Матросова», 11 - 747,036 тис.грн.;

-     «Капітальний  ремонт  даху  та  фасаду  сільського  Будинку  культури  Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району  Запорізької  області за  адресою:  Запорізька область,  Бердянський  район,  с. Троїцьке,  пров. Сонячний, 6»- 553,048 тис.грн.;

-     «Капітальний ремонт мереж  вуличного освітлення (вулиць Гагаріна, Весняна, Українська, Толстого, Верещагіна, Сонячна, Молодіжна, Лермонтова, Свободи) в с.Осипенко Бердянського району Запорізької області» - 339,355 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Бердянське Бердянського району Запорізької області» - 170,000 тис. грн.;

-     «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Куликівське Бердянського району Запорізької області» - 100,000 тис. грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Глодове, вул. Глодовська, КТП - 25/157»- 148,305 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Калайтанівка, вул. Тернова, вул. Філонова, КТП - 25/158»- 199,139 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Берестове, вул. Мира, КТП - 72/91»- 226,164 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Троїцьке, вул. Мира, КТП - 26/171»- 82,054 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Берестове, вул. Труда, КТП - 73/94»- 187,457 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Берестове, вул. Освободителей, вул. Шкільна КТП - 73/95»- 359,656 тис.грн.;

-     «Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Берестове, вул. Шкільна КТП - 73/98»- 210,946 тис.грн.;

-     «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання Червонопільської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул..Центральна с.Червоне Поле Бердянського району Запорізької області» - 255,823 тис. грн.

-     «Реконструкція газової мережі котельні КП "Новопетрівський сількомунгосп", пров.Шкільний,8а, с.Новопетрівка» - 226,73 тис.грн.;

 

 

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

 

Протяжність вулиць і доріг населених пунктів Бердянського району складає всього 872,626  км, у тому числі:  комунальної власності – 533,526 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 144,5 км, обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 194,6 км.

Протягом 2018 року проведено ряд заходів щодо покращення дорожньої інфраструктури Бердянського району.

На розвиток дорожнього господарства у 2018 році передбачено коштів місцевих бюджетів 10557,728 тис. грн., профінансовано з місцевих бюджетів – 6987,226 тис. грн. (відремонтовано – 421,200 тис. м² дорожнього покриття доріг комунальної власності), що складає 66 % запланованого обсягу.

У 2018 році по Бердянському району за рахунок коштів місцевих бюджетів, відремонтовано 421,200 тис. м² дорожнього покриття доріг комунальної власності на загальну суму 6987,226 тис. грн., у тому числі:

-       з капітального ремонту:

-       Андріївська селищна рада - на загальну суму 3111,610 тис. грн.;

-       Берестівська сільська об'єднана територіальна громада - на загальну суму 1409,249 тис. грн.

-        з поточного ремонту:

-         Андріївська селищна рада - на загальну суму 197,660 тис. грн.;

-         Андрівська сільська рада - на загальну суму 114,861 тис. грн.;

-         Азовська сільська рада - на загальну суму 146,149 тис. грн.;

-         Дмитрівська сільська рада - на загальну суму 89,995 тис. грн.;

-         Долинська сільська рада - на загальну суму 99,989 тис. грн.;

-         Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада - на загальну суму 1817,713 тис. грн.

Також, райдержадміністрацією з селищною та сільськими радами було опрацьовано питання щодо виділення коштів для співфінансування, виконання ремонту доріг загального користування місцевого значення. Долинська сільська рада та Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада виділили кошти на ремонт доріг у розмірі 150,000 тис.грн. та 432,000 тис.грн відповідно.

Загальна сума коштів складає 582,000 тис. грн.

Протягом 2018 року були освоєні кошти, що планувалися для доріг загального державного користування, Долинською сільською радою для співфінансування ремонтних робіт у розмірі 70,000 тис.грн., Осипенківською СОТГ у розмірі 422,874 тис.грн. Таким чином загальна сума коштів складає 492,874 тис.грн.

Найактуальнішим питанням залишається стан доріг загального користування місцевого значення (між населеними пунктами). У2018 році проведений ремонт автодороги Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ на загальній площі 11700 м2. Також виконувались роботи з часткової ліквідації вибоїн дорожнього покриття, у тому числі пневмоструменевим методом, на загальній площі 8625м2 доріг між такими населеними пунктами району: Дмитрівка, Щевченка, Полоузівка, Андрівка, Осипенко, Берестове, Миколаївка.

 

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

 

За період реалізації Програми станом на 01.01.2019 року з Фондом укладено 246 кредитних договорів на загальну суму 3358,0 тис. грн., які профінансовані на суму 2684,0 тис. грн. З початку впровадження програми у районі було газифіковано 191 житловий будинок. Придбано та добудовано 49 житлових будинків. Придбано сільськогосподарської техніки 4 одиниці. Проведена відповідна робота на підпорядкованих територіях по інформуванню населення з метою  прийняття участі у Програмі «Сільське подвір’я».  У 2018 році   виділено кошти з районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн для фінансування сільських забудовників за вищезазначеною Програмою.  З початку року з районного бюджету до Фонду для фінансування сільських забудовників перераховано 15,440 тис. грн. З метою реалізації регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Сільське подвір’я» у загальному фонді бюджету Бердянського району на 2019 рік передбачені видатки у сумі 8,0  тис. грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.    

           Для залучення військовослужбовців та учасників АТО до участі у Програмі   інформація також розміщена  біля районного Центру допомоги учасникам АТО.

          Також,  80 % громадян, які перебувають на квартирному обліку та мешкають у гуртожитках, складають діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які не мають змоги прийняти участь у Програмі у будівництві доступного житла. 

Станом на 01.01.2018 року на території населених пунктів району в експлуатацію було прийнято в експлуатацію  чотири індивідуальних житлових будинків, загальною площею 580,79 м2.

 

8. Поліпшення екологічної ситуації.

 

У зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства екологічний податок підлягає зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів.

За рахунок обласного екологічного фонду, у грудні 2018 року придбано машину для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (сміттєвоз) для Андріївської селищної ради Бердянського району, загальною кошторисною вартістю 3950,000 тис. грн.

На початок 2018 року на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) налічувалось 110361,01 тис.грн. Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Надходження коштів на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду)  за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності від штрафних санкцій, станом на 01.01.2019 року, склали 11,205 тис. грн.

Залишок коштів, станом на 01.01.2019 року, складає 121,566 тис. грн.

У 2018 році селищна та сільські ради не використовували місцеві фонди з метою накопичення коштів для фінансування більш значних та фінансово затратних заходів у майбутніх роках.

На початок 2018 року на рахунку фонду охорони навколишнього природного середовища Осипенківської сільської об’єднаної територіальної громади (спеціального фонду) налічувалось 184,9 тис. грн.Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів на кінець року станом на 01.01.2019 року складає 204,4 тис. грн.

У 2018 році Осипенківська СОТГ використала кошти місцевих бюджетів на захід «Розробка паспорту водного об’єкта (ставок площею 15,1 га, розташований в межах с.Бердянське, Осипенківської сільської ради)» - загальна кошторисна вартість 19,800 тис.грн. та на природоохоронний захід «Комплекс першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області  ІVчерга будівництва» у сумі – 5,700 тис.грн.

Крім того, у 2018 році з обласного екофонду були виділені кошти на природоохоронний захід «Комплекс першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області ІУ черга будівництва» у сумі 3131,4 тис.грн. Фактично перераховано коштів з обласного бюджету та освоєно -  460,7 тис. грн.

На початок 2018 року на рахунку фонду охорони навколишнього природного середовища Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади (спеціального фонду) налічувалось 30,5 тис. грн.Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів на кінець року станом на 01.01.2019 року складає 40,8 тис. грн.У 2018 році Берестівська СОТГ не використовувала місцеві фонди з метою накопичення коштів для фінансування більш значних та фінансово затратних заходів у майбутніх роках.

 

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

 

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на   01.01.2019 р. надійшло 49126,33 тис. грн. власних надходжень, що становить 112,6 відсотка до  плану звітного періоду.

За підсумками звітного періоду виконані усі місцеві бюджети Бердянського району, окрім Андрівської сільської ради, де виконання дохідної частини бюджету склало 96,3 % до плану звітного періоду .

Податок та збір на доходи  фізичних осіб  надійшов за звітний період у розмірі 21190,28 тис. грн. або 111,0 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Податок на майно до місцевих бюджетів надійшов за звітний період у розмірі 7913,24 тис. грн. або 91,2 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Єдиного податку зараховано до бюджету району у розмірі
15446,43 тис. грн., що відповідає 133,6 % до затвердженого плану звітного періоду.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету району у розмірі 2190,80 тис. грн. або 100,6 % до затвердженого плану звітного періоду.

З метою вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, легалізації зайнятості та зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, за  січень - грудень 2018 року  проведено 12 засідань районної  комісії з цих питань. На комісіях було  заслухано  35 суб'єктів господарювання, у яких за даними Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області спостерігалися ознаки мінімізації заробітної плати  (виплата заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого мінімального рівня), 12 страхувальників, у яких значна чисельність застрахованих осіб виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, 39 страхувальників, у яких середня заробітна плата значно нижче середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у районі, 17 страхувальників, у яких по застрахованим особам наявна ознака неповного робочого часу. 

Протягом січня-грудня 2018 року  по району створено 1584 нових робочих місць, додаткові надходження ПЗФО становлять 1061,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї), подано 977 декларацій про доходи на суму  9171,6 тис. грн., нараховано ПДФО у розмірі  1650,9 тис.грн.

 

10. Техногенна безпека.

 

Для своєчасного оповіщення керівного складу району, членів районної комісії ТЕБ та НС, начальників служб цивільного захисту та населення району рішенням Бердянської районної ради 18.08.2017 № 12 затверджена «Програма забезпечення оповіщення та інформування населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Бердянського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2017-2020 роках». Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано позитивний експортний звіт від 10.12.2018 № 08-0907-18(08-1172-17), що дозволяє у наступному році далі продовжувати реалізацію заходів вищезазначеної Програми.

Рішенням Бердянської районної ради від 20.12.2017 № 14 «Про районний бюджет на 2018 рік» створено резервний фонд в сумі 500,0 тис. грн. для здійснення видатків, що не мають постійного характеру. У відділі фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, станом на 01.07.2018 на виконання програми «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха» обліковується: бензин в кількості 385 літрів, дизпаливо у кількості 540 літрів на загальну суму 7,81 тис. грн.

Протягом року проведено технічну інвентаризацію 3 захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗС ЦЗ), у тому числі:

- 1 ЗС ЦЗ - комунальної форми власності;

- 2 ЗС ЦЗ – приватної форми власності.

Протягом року було знято з обліку 5 одиниць захисних споруд цивільного захисту, які повністю зруйновані або демонтовані, обліковані помилково, відсутні за фактом відповідно наказу МВС України від 09.07.2018 року №579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за №879/32331.

З метою завчасного планування організації пожежогасіння і надання екстреної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій (подій) в Бердянському районі, розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 57 затверджено План залучення сил і засобів на гасіння пожеж на території Бердянського району.

Для посилення заходів щодо пожежної безпеки в лісових масивах і сільгоспугіддях району у 2018 році було видано розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.04.2018 № 155.

Наказом по Державному підприємству «Бердянське лісове господарство» №30 від 30.03.2018 «Про результати пожежонебезпечного періоду минулого року та підготовка до пожежонебезпечного періоду 2018 р», створено резерв ПММ у кількості – ДТ – 300 л, бензину – 300 л, масла – 30 л.

Державним підприємством «Бердянське лісове господарство» проведено догляд за мінералізованими смугами – 737 км.

Виставлено наглядної інформації всього 96 од., у тому числі: аншлагів на протипожежну тематику - 90 од, біг-бордів – 2 од, інформаційних щитів – 4 од.

13 липня 2018 року у актовій залі Бердянської райдержадміністрації під керівництвом заступника голови Запорізької обласної держадміністрації пройшла сумісна нарада з питань організації збирання ранніх зернобобових культур та забезпечення стану протипожежної безпеки, виконання Програми розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року на якій були присутні представники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, управління Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови об’єднаних територіальних громад, селищний та сільські голови. На нараді розглядалось питання щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів і сільськогосподарських угідь у літній період 2018 року.

Протягом пожежонебезпечного періоду 2018 року трапилось 5 пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях. Це майже в 9 разів менше в порівнянніз минулим роком (2017 рік -47 пожеж).

З 12 по 13 вересня 2018 року на території Бердянського району проводилися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Бердянського району Запорізької області.

Відповідно наказу керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту – голови Запорізької обласної державної адміністрації від 25.09.2018 № 12 «Про підсумки проведення командно-штабного навчання з Бердянським районом», Бердянська районна ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту обмежено готова до вирішення завдань цивільного захисту.

         З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту (далі – ЦЗ) на території Бердянського району розпорядження голови Бердянської райдержадміністрації від 28.11.2017 № 520 створено 14 консультаційних пунктів.

Рішеннями Берестівської сільської ради (Берестівська об’єднана територіальна громада) від 21.12.2017 № 32 прийнята «Програма цивільного захисту населення і території Берестівської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2019 роки», від 21.12.2017 № 25 прийнята «Програма запобігання та виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Берестівської сільської ради, від 02.11.2018 № 07 «Безпека громади на 2018-2010 роки». Протягом 2018 року на реалізацію програм витрачено 0,843 тис.грн (заклади соціальної інфраструктури забезпечені повністю вогнегасниками).

У звітному періоду Осипенківською сільською радою для Будинку культури с. Осипенко придбано 4 вогнегасники на суму 1,404 тис.грн., для МПО - 7 вогнегасників (1,916 тис.грн), перезаряджено 18 вогнегасників (1,856 тис.грн). Також було придбано 5 пожежних рукавів (3,958 тис.грн).

Андріївська селищна рада у червні 2018 року виконала улаштування системиблискавкозахистув Андріївському ДНЗ «Джерельце», в Софіївському ДНЗ «Капітошка» на суму 4,080 тис. грн. Проведено планове технічне обслуговування (діагностика, перезарядка) вогнегасників в закладах освіти, культури і спорту, в адміністративній будівлі на суму 2,670 тис. грн.

Андрівською сільською радою протягом 2018 року було виділено кошти: -       на оплату послуг по технічному обслуговуванню та придбанню вогнегасників – 4,221тис.грн.;

-                     на виготовлення проектно – кошторисної документації для монтажу пожежного гідранта в Троянській ЗОШ І-ІІ ступенів у сумі 1,231 тис.грн.

-                     на монтаж пожежного гідранта в Троянській ЗОШ І-ІІ ступенів у сумі 21,841 тис. грн.

Дмитрівська сільська рада у звітний період провела обробку дерев’яних конструкцій горищного приміщення Дмитрівського ДНЗ на суму 22,689 тис.грн, перезарядку вогнегасників на суму 0,384 тис.грн.

         Долинська сільська рада профінансувала перезарядку вогнегасників у сумі 3,000 тис.грн (ДНЗ «Сонечко» - 3 шт., ДНЗ «Струмочок» - 3 шт., Долинський сільський клуб – 3 шт., адмінбудівля Долинської с/ради – 5 шт.).

         Новотроїцька сільська рада на перезарядку вогнегасників витратила 0,333 тис.грн.

На протипожежну безпеку та цивільний захист КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» із районного бюджету виділені та використані кошти:

- на придбання вогнегасників порошкових:

-         ОП-2 – 6шт. загальна вартість – 1,080 тис.грн.;

-         ОП -6 – 8шт. загальна вартість – 2,560 тис.грн.;

- на проведення ремонту та відновлення обладнання 2-ох пожежних щитів – 5,440 тис.грн.

  Зі спеціального рахунку для поліклінічного та стаціонарних відділень придбано 86 од. вказівників направлення руху людей в разі виникнення пожежі на суму – 6,730 тис.грн.

         Проведено монтаж автоматизованої системи пожежної сигналізації на першому поверсі стаціонару цілодобового перебування КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» на яку рішенням сесії Бердянської районної ради від 22.06.2018 № 13 було виділено коштів у розмірі 48,0 тис.грн. Проектування автоматизованої пожежної сигналізації виконано за власні кошти КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» у сумі  5,0 тис. грн. Всього вартість робіт становить 53,000 тис.грн.

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.