Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Бердянської районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку Бердянського району за І півріччя 2018 року

Аналізуючи стан соціально – економічного розвитку району за підсумками І півріччя 2018 року, слід відзначити, що Бердянським районом були досягнуті певні результати у вирішенні соціальних проблем району.

1. Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

За даними статистики на території Бердянського району здійснює свою діяльність промислове підприємство - цех № 2 ПрАТ «Каучук».

Цех № 2 ПрАТ «Каучук» є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук» (м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу проводити з найменшими матеріальними витратами, реалізацію рідкої гуми не тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару. Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її авто-подачі.

Планується в наступному році проводити модернізацію виробництва за власні кошти, що в свою чергу уповільнить на певний час ріст виробництва продукції (у зв’язку із переснащенням засобів виробництва). Заплановано будівництво нової сортувальної лінії для авто-подачі гумової сировини та електроніки. Спостерігається зростання собівартості, за рахунок здороження сировини та матеріалів.

 

2. Стабілізаціяагропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

За I півріччя 2018 року сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 349,3 тонни м’яса худоби та птиці, що у 2 рази більше відповідного періоду минулого року ( 153,6 тонн).

 Серед виробників м’яса слід відзначити:  

ПСП АФ “Росія” – 279 тонн;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО” – 34 тонн.

Протягом I  півріччя 2018 року сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 2799 тонн молока, що на 108 тонн  або на 4,0% більше  рівня минулого року  (2691 тонна) та 62% до програми (4500 тонн).

Упорівнянні з відповідним періодом минулого року збільшили виробництво молока в ПСП АФ “Росія” на 90 тонн або на 5 % та                       ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО” – на 33 тонни або на 4 %.

Середній надій молока від однієї  корови, по середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 29496 кг, що на 469 кг більше  відповідного періоду 2017 року (29027 кг).  Кращих показників по надою молока від однієї  фуражної корови  досягли такі господарства:

ПСП АФ “Росія” – 33552 кг;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО”  - 28417 кг.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 01.07.2018 року, становить 1647 голів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (2201 голова) поголів’я великої рогатої худоби  зменшено на 554 голови, або на 25,2 %.  Значно зменшили поголів’я великої рогатої худоби ПСП АФ ”Росія” на 502 голови або на 36% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Чисельність корів становить 941 голова, що на 46 голів менше ніж у відповідному періоді минулого року (987 голів). Зменшили поголів’я корів в ПСП АФ ”Шевченко” на  27 голів, проте ПСП АФ „Росія” та ДП «ЗАПОРЫЖЖЯ-АГРО» зберегли поголів’я корів на  рівні минулого року.

Свиней станом на 01.07.2018 року у районі налічується 417 голів, що на 156 голів більше ніж у відповідному періоді минулого року (261 голова).

Невисокі показники галузі сільського господарства пояснюються диспаритетом цін на тваринницьку продукцію та паливно-мастильні матеріали  й інші матеріальні засоби,  реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво. Ціни на молоко та м'ясо знизилися до критичної межі. Саме така ситуація призводить до незацікавленості підприємств та населення в розведенні галузі тваринництва та до збільшення збитків господарств, які займаються тваринництвом.

Основним завданням на сьогодні є стабілізація чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин та виробництва сільськогосподарської продукції, а в подальшому нарощування цих показників за рахунок створення на території району молочних кооперативів та будівництва малих сімейних ферм.

Господарствами району насіння висівається не нижче третьої репродукції, господарства плідно співпрацюють з науковими установами. Більшість господарств переходить на інтенсивну технологію вирощування сільськогосподарських культур, а саме:

- збільшення доз внесення мінеральних добрив;

- підвищення родючості грунтів;

- застосовується інтенсивна система захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників, бур'янів;

- запровадження енергозберігаючої технології обробітку ґрунту.

Для оптимізації структури посівних площ, застосовується науково-обґрунтована сівозміна для  підвищення родючості ґрунтів, у тому числі шляхом виконання заходів обласної Програми збереження та відновлення родючості ґрунтів у Запорізькій області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.03.2014 №21.

Уструктурі  посівних площ  зернові складають – 64       % з них озимі на зерно 46%,  ярі зернові і зернобобові – 18%, технічні  – 29%.

  Згідно оперативних даних сільгосппідприємствами району одержано валовий збір зернових та зернобобових культур складає   80,9 тис.тонн, що складає   52 % до плану (154 тис.тонн). Урожайність склала 16,3 ц/га. Валовий збір озимої пшениці з площі 36,0 тис.га склав 65 тис.тонн середня врожайність 18 ц/га; озимого  ячменю – з площі 1,3 тис.га валовий збір склав 2,1 тис.тонн середня врожайність 17 ц/га; гороху зібрано з площі 7,2 тис.га валовий збір склав 7,0 тис.тонн середня врожайність 9,6 ц/га. Ґрунтова засуха на території Бердянського району яка  за ступенем жорсткості  досягла критерію стихійного агрометеорологічного явища,  не дала змоги отримати  достатню кількість сходів на засіяних площах.

З метою підтримки та розвитку агропромислового комплексу та збереження робочих місць на сільгосппідприємствах в регіоні прийнята та продовжує діяти обласна Програма  розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських  підприємствах та сільськогосподарських кооперативах Запорізької області на 2014-2018 роки зі змінами від 31.05.2016 № 13, затверджена рішенням сесії обласної ради від 20.03.2014 № 20 «Про Програму розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки».

Також для стимулювання розвитку галузі тваринництва в районі запроваджено змагання серед колективів молочних ферм, доярок, операторів машинного доїння, працівників які зайняті на обслуговуванні тварин за 2017 на приз Героя Радянського Союзу П.Д. Осипенко. За підсумками роботи в 2017 року переможцями визнано 16 працівників галузі тваринництва , з них 8    -  ПСП АФ «Росія» та 8   - ДП « ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО».  Переможці відзначені почесними грамотами відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та президії районного комітету профспілки працівників агропромислового розвитку та грошовими винагородами.

Картоплю, баштанні культури, овочі у 2017 році сільськогосподарські підприємства не вирощували, так як жодне сільськогосподарське підприємство району не має систем поливу. На територію району всі ці види продукції завозять з інших районів.

 

 

2.2. Споживчий ринок.

 

Протягом І півріччя 2018 року торгівельні послуги населенню Бердянського району надавали 172  підприємств  (у Iпівріччі 2017 року – 180) сфери торгівлі (159–магазини, 13 – підприємств ресторанного господарства, 8– об’єктів побутового обслуговування населення).Протягом І півріччя 2018 року кількість об’єктів  торгівлі зменшилася на 8 одиниць.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за січень – березень 2018 року склав2,308 млн. грн. що становить 3,19% до Програми (72,3 млн. грн.).

Зниження даного показника обумовлено наступними факторами.

Головним управлінням статистики у Запорізькій області від 01.01.2018 надається інформація лише про “роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах у січні–березні 2018 року”. Показник цей без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців. Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»щодо конфіденційності статистичної інформації.

Протягом 2018року проводився щотижневий аналіз цінової ситуації на продовольчі товари. Проведено 26 моніторингів цінової ситуації у районі, які  дозволили забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари.

Протягом І півріччя 2018 року  в Бердянському районі за участю фермерських господарств, агрофірм та приватних підприємців району проведено 28 ярмарок,  де реалізовано 32,26 тонни продукції на загальну суму 863,7 тис. грн.

Сфера послуг

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за січень – березень 2018 року склав 0,596 млн. грн., що становить 12,16% до Програми (4,9 млн. грн.).

Зниження даного показника обумовлено наступними факторами.

Протягом І півріччя 2018 року в значній кількості перестали реалізувати послуги значна кількість дитячих оздоровчих закладів та баз відпочинку.

З метою забезпечення малозахищених верств населення необхідними продуктами харчування за цінами товаровиробників, рішенням Бердянської районної ради від 08.07.2016 року №2 затверджена Програма підтримки ветеранів Бердянського району продовольчими товарами та лікарськими препаратами на 2016 – 2018 роки.

Протягом І півріччя 2018 р. відділами Бердянської райдержадміністрації: економічного розвитку та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку та управлянням соціального захисту населення – забезпечується організація співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності, які виявили бажання прийняти участь у реалізації Програми, а саме створено у власних магазинах «Куточки ветеранів», де реалізуються продукти харчування, такі як хліб, макарони, крупи різних сортів, олія та борошно за цінами, нижчими за роздрібні ціни у торгівельній мережі. У Бердянському районі Програма функціонує завдяки 10 суб’єктам підприємницької діяльності, які прийняли рішення про застосування 5% знижки на реалізацію продуктів харчування для ветеранів війни, учасників бойових дій (у тому числі учасників АТО), інвалідів війни.

 

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Бюджетними установами на території Бердянського району забезпечено проведення щомісячного моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів. За Iпівріччя 2018року спожито:

-          газу природного – 192,901тис. м3;

-          вугілля – 45,89т;

-          інші види палива (пелети, гранули) – 279,2т;

-          теплоенергії – 1606,9229Гкал;

-          електроенергії – 1230,805тис.кВт.г;

-    холодного водопостачання – 3,924 тис.м3.

За результатами аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів підпорядкованими бюджетними установами за І півріччя 2018року, відносно до аналогічного періоду попереднього року, встановлено, що внаслідок вживання заходів щодо зменшення споживання природного газу та частковою заміною його іншими типами енергії, спостерігається зменшенняспоживання, а саме:

-          електроенергії  на  263,172тис.кВт.г (18%);

-          газу природногона 90,502тис. м3(32%) .

З метою зменшення споживання природного газу і, як наслідок, зниження бюджетних витрат на теплопостачання, на початку 2018 року, за ініціативи Андріївської селищної ради та підтримки Бердянської райдержадміністрації, на КП "Андріївська тепломережа" було реалізовано проект, спрямований на виробництво теплової енергії з альтернативного виду палива – пелет.

З метою переведення виробництва теплової енергії з природного газу на альтернативний вид палива, теплопостачальним підприємством було збудовано ангар для зберігання пелет, придбано і встановлено пелетний котел потужністю 1,0 МВт, визначено постачальника пелет та укладено з ним угоду про співробітництво.

З початку 2018 року КП "Андріївська тепломережа" для виробництва теплової енергії використовувало як природний газ, так и пелети, поступово зменшуючи обсяги споживання газу та збільшуючи обсяги споживання пелет. Таким чином, підприємством спожито з початку 2018 року 57,172тис.м3 природного газу та 279,21т пелет. Кількість спожитого природного газу на 63% менше аналогічного періоду минулого року.

Райдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району, впровадження сучасних методів енергозбереження, переведення на альтернативні види палива. В ІІ кварталі 2018 року розроблено та підготовлено проект з  відповідним пакетом документів для участі у додатковому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку в 2019 році:

-          «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної Троянської ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, 60», загальна кошторисна вартість проекту – 1308,022тис. грн., у тому числі: 1177,220тис. грн. - кошти ДФРР,130,802тис. грн.-місцевий бюджет.

Даний проект також було направлено для фінансування за рахунок обласного бюджету.

Для забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та  енергозбереження  протягом  І півріччя 2018року  виконано  заходи по заміні дерев'яних віконних блоків та дверей  на металопластикові в КУ "Андріївська ЦРЛ БРР" та Андріївському ДНЗ "Джерельце" на загальну суму 54,816тис. грн. та встановленню  системи вуличного освітлення з сонячними колекторами по вул.. Праці в смт Андріївка на загальну суму 371,0 тис. грн. Кошти на вказані заходи виділено з місцевого бюджету Андріївської селищної ради.

 

4. Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

У 2017 році Бердянський район приймав активну участь у міжнародних проектах.

Рішенням Бердянської районної ради від 26.06.2015 року № 6 затверджено районну цільову програму «Місцевий розвиток,орієнтований  на громаду – ІІI» на 2015-2018 роки.

Для надання консультативної, інформаційної та організаційної допомоги громадським організаціям району, в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на базі відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації створено та діє районний  Ресурсний центр громад». Спеціалісти Центру надають всебічну допомогу громадам району, починаючі з підготовки матеріалів та аплікаційних форм для участі у конкурсних відборах.

Населенням району досягнуте найголовніше - подолання байдужості громад.  За 9 років участі у Проекті жителі Бердянського району сформували в сільських громадах європейський підхід господарювання та впровадили 16 мікропроектних пропозицій. Громади підвищили рівень самоорганізації та суспільної єдності. Проводиться робота з популяризації Проекту серед громад району, які ще не приймали участь у його реалізації. Надзвичайно важливою ціллю участі у проекті є підвищення активності  громадян, а не лише органу місцевого самоуправління.

Злагоджена робота райдержадміністрації, районної ради, селищної і сільських рад району, а також активність громад у  Проекті ЄС/ПРООН «МРГ» –  дала необхідний досвід для можливості участі в багатьох інших інвестиційних конкурсах і програмах регіонального розвитку.

ЄС/ПРООН продовжує навчати написанню проектів. 18-20 липня у м. Одеса відбувся тренінг «Підхід, що заснований на правах людини, у розробленні та реалізації проектів та програм місцевого та регіонального розвитку», в якому взяв участь начальник відділу економічного розвитку та ЖКГ Бердянської райдержадміністрації Володимир Сенченко.

Даний захід проводився з ініціативи Міністерства юстиції, Програмою розвитку ООН в Україні, громадською організацією «МART». Підхід, що базується на правах людини (ППЛ / HRBA) — це рамковий підхід до розвитку, в основі якого лежать міжнародні стандарти у сфері прав людини, а також діяльність, спрямована на просування і захист прав людини в усіх сферах. Основна увага зосереджується на стійкості в розвитку громад та розширенні прав та можливостей.

Протягом трьох днів експерти-професіонали допомагали учасникам розібратися у цій новій важливій темі. У тренінгу взяли участь представники з 5 областей: Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська.

Учасники зібралися дуже різносторонні: представники державної влади, органів місцевого самоврядування, громадського сектору, юристи, діючі правозахисники.

За результатами тренінгу учасники опрацювали 4 питання та розробили макети майбутніх проектів з використанням ППЛ за наступними темами: підвищення рівня правової культури населення, утилізація ТПВ, залучення людей з інвалідністю до активного життя громади, сталий розвиток сільських громад.

Райдержадміністрацією затверджено детальний план території земельної ділянки для розміщення об’єктів  з виробництва електричної енергії з  енергії сонячного випромінювання,  розташованої за межами населених пунктів на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади Бердянського району Запорізької області на підставі якого відведено земельну ділянку ТОВ «Азов Солар» та надано можливість  реалізувати інвестиційний проект по впровадженню новітніх технологій.

З метою впровадження масштабного інвестиційного проекту розпорядженням голови райдержадміністрації надано дозвіл ТОВ «Монде Групп» щодо розробки детального плану території, площею 35,0 га для розміщення сонячної електростанції на території Андріївської селищної ради.

Одним із інвестиційних пріоритетів розвитку Бердянського району є створення на його території промислових зон для залучення інвестицій.

На теперішній час райдержадміністрацією розроблено та оновлено проекти двох інвестиційно -  привабливих промислових зон на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади. Сформовано вичерпний перелік вільних земельних ділянок району для потенційних інвесторів.

Пріоритетним напрямком розбудови інвестиційної інфраструктури визнано формування привабливого для інвестора іміджу Бердянського району. Громадськими організаціями Андрівської, Долинської, Новотроїцької сільських рад та Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади розроблено інвестиційні паспорти, які розміщено на міжнародних сайтах.

З метою популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянської районної державної адміністрації.

Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі представників району в грантах та програмах, сприянні іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування, а також підготовці та реалізації міжнародних проектів. Протягом звітного періоду діяльність Центру була скерована на складанні заявок і участь у донорських програмах, залученні інвесторів і додаткових коштів не лише на розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й навчання громад.

З початку функціонування Центру надано більше 80 консультацій та складено 23 грантові заявки на участь у міжнародних проектах.

Одним з перших у Запорізькій області, Бердянський район почав реалізовувати соціальний проект “Lingva.Skills”.

За його допомогою держслужбовці Бердянської райдержадміністрації отримали можливість безкоштовно вивчати іноземну мову та отримати сертифікат з англійської мови рівня А1-А2.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району ведеться сталий моніторинг актуальних програм та проектів. На початку 2018 року оновлено реєстр актуальних програм та проектів «твердих» і «м’яких» на 2018 рік.

Представниками Центру проводиться постійне інформування громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, щодо актуальних грантових програм та міжнародних проектів.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району за участю громадської організації «Андріївський Добробут», складено заявку на участь у  грантовому конкурсі Європейської асоціації охорони природи (EOCA - European Outdoor Conservation Association). Загальний бюджет складеного проекту «Село потребує чистоти!» складає 28,737 тис. євро. Загальна мета проекту полягає в удосконаленні системи збору твердих побутових відходів на території Андріївської селищної ради. Реалізація даного проекту дозволить зберегти екологію сіл, залучити населення для роздільного збирання сміття. У разі відбору та фінансування даної ініціативи - в  населених пунктах селищної ради буде впроваджена система роздільного збору твердих побутових відходів, а саме облаштовано 31 майданчик для розмішення 93 євро-контейнерів. На даний час, заявка знаходиться на розгляді у донорської організації.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району сформовано та розміщено на інвестиційному порталі Запорізької області www.investment.zoda.gov.ua/ проектну пропозицію «Будівництво сучасного молокозаводу з виробництва якісної, екологічно чистої молочної продукції на території Бердянського району Запорізької області» (загальний можливий обсяг інвестицій - 12200,0 тис. дол. США).

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району за участю громадської організації «Андріївський Добробут»та КУ «Бердянський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» БРР  складено заявку на участь у  грантовому конкурсі Японського Водного Форуму. Загальна мета поданого проекту полягала в облаштуванні санвузлів в закладах охорони здоровя, ремонту та оновлення сантехніки.На даний час, заявка знаходиться на розгляді донорської організації.

  Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянського району продовжує роботу з формуванням нових проектних пропозицій органів місцевого самоврядування.

 

5. Сприяння розвитку підприємництва.

Станом на 01.07.2018 року у районі було зареєстровано та взято на облік 53 суб’єкти підприємницької діяльності (з них 5 юридичних осіб та 48 фізичних осіб).

Станом на 01.07.2018 у Бердянському районі зареєстровано 1161 суб’єкта підприємництва, з них 689 фізичних та 472 юридичних осіб ( з них малих підприємств 159 одиниць).

За І півріччя 2018 року до бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 34951,4 тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 29621,0 тис. грн., від фізичних осіб – 5330,4 тис. гривень.

За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 70419,4 тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 63934,0  тис. грн., від фізичних осіб – 6485,4 тис. гривень.

Кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району станом на 01.07.2018 складає 95 одиниць (згідно реєстру фермерських господарств). У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.

Рішенням Бердянської районної ради від 23.12.2016 року № 5 була затверджена «Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Бердянському районі на 2017-2018 роки».

Працює районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

За І півріччя 2018 рокувідбулося 3 засідання Координаційної ради та розглянуто 4 питання.

На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх сільських та селищної рад району. За І півріччя 2018 року кредитною спілкою «Благо» надано кредитів на загальну суму 56,0 тис. грн.

До виконання робіт (послуг) за державні кошти за І півріччя 2018 року  залучались 9 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 283,214 тис. гривень.

Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу, Бердянською ОДПІ станом на 01.07.2018 року проведено 21 інформаційний семінар-практикум для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з них: 12 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 1 семінара тематичного характеру; 8 – загальної направленості.

З метою допомоги підприємництву інформація для суб’єктів господарювання розміщена на сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 05.12.2017 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 28.12.2017 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації: 01.01.2018, який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 28.12.2017 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 28.12.2017.

Райдержадміністрацією ведеться що піврічна звітність щодо вільних приміщень комунального майна, що не використовується, загальною площею 7718 кв. метрів. Станом на 01.07.2018 року районною, селищною, сільськими радами, бюджетними установами району здано в оренду 3663,8 кв. метрів вільних приміщень комунального майна.

 

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

 

 6.1. Грошові доходи населення та ринок праці.

Протягом Iпівріччя 2018 року послугами Бердянського районного центру зайнятості скористалися 897 осіб незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 113 осіб менше, ніж за відповідний період 2017 року (1010 осіб). Станом на 01.07.2018 року на обліку перебуває 288 осіб, це на 51 особу менше ніж станом на 01.07.2017 року (339 осіб).

Протягом І півріччя 2018 року в Бердянському районному центрі зайнятості перебувало 358 жінок, це на 29 осіб менше ніж за відповідний період 2017 року (387 осіб), молодь віком до 35 років - 300 осіб, що на 70 осіб менше ніж у відповідному періоді 2017 року (370 осіб).

Бердянський районний центр зайнятості, в межах своєї компетенції, забезпечує виконання Територіальної угоди,  щодо стабілізації ситуації на ринку праці шляхом сприяння працевлаштуванню безробітних. За сприяння служби зайнятості у І півріччі 2018 року знайшла роботу 631 особа (у т. ч.: 228 осіб, які перебували на обліку та 403 особи з числа безробітних), це на 2 особи менше, ніж за відповідний період 2017 року.

Приділяється постійна увага розвитку малого та середнього бізнесу, який тісно пов'язаний з рішенням соціально-економічних проблем району, зокрема само зайнятості населення шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності.

Службою зайнятості постійно здійснюються активні заходи щодо працевлаштування соціально незахищених громадян. В І півріччі 2018 року на обліку перебувало 285 особи «квотної» категорії, 104 осіб були працевлаштовані, з них: перебувало 26 інвалідів (8 були працевлаштовані) та перебувало 31 демобілізованих з зони проведення АТО (7 були працевлаштовані); в І кварталі 2017 року перебувало на обліку 329 особи «квотної» категорії, 130 особи були працевлаштовані, з них: перебувало 18 інвалідів (8 було працевлаштовано) та перебувало 76 демобілізованих з зони проведення АТО (7 були працевлаштовані). 

Бердянський районний центр зайнятості приділяє постійну увагу розвитку малого та середнього бізнесу, який тісно пов'язаний з рішенням соціально-економічних проблем району, зокрема самозайнятості населення шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. В І півріччі 2018 року за сприянням Бердянського РЦЗ 4 безробітних отримали одноразову виплату допомоги для відкриття власної справи.

Одним з видів активних форм сприяння зайнятості населення є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом І півріччя 2018 року Бердянський районний центр зайнятості направив на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 39 безробітних осіб, а у відповідний період 2017 року – 255 осіб. Значне зменшення кількості направлених на перенавчання в 2018 році пояснюється змінами в законодавстві.

Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності служби зайнятості. Протягом І півріччя 2018 року надано 2065 профорієнтаційні послуги, в т. ч. незайнятому населенню – 885 послуг та 1180 послуги іншій категорії, що на 148 послуг більше, ніж за відповідний період 2017 року (2213 профорієнтаційних послуг, в т. ч. незайнятому населенню – 988 послуг та 1225 послуг іншій категорії).

У центрі зайнятості обладнаний та успішно працює профінформаційний сектор. Надання профорієнтаційних послуг в центрі зайнятості має комплексний і систематичний характер. Щоденно проводяться інформаційні семінари для громадян, які звернулись вперше до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Всього в І півріччі 2018 року 2065 послуг було надано безробітним під час проведення різноманітних семінарів, в т. ч. з них 403 – працевлаштовані, 39 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. В відповідному періоді 2017 року в семінарах прийняли участь 968 безробітних, в т. ч. з них 443 – працевлаштовані, 255 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Одним із шляхів подолання довготривалого безробіття є тимчасова зайнятість населення. Селищною та сільськими радами Бердянського району була розроблена цільова програма «Подолаємо безробіття разом», згідно якої на 2018 рік на проведення громадських робіт було виділено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Також, для залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру головою райдержадміністрації затверджено розпорядження від 13.02.2018 № 65, яким затверджено перелік роботодавців Бердянського району, за участю яких планується організація громадських робіт у 2018 році та перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам Бердянського району та сприяють його соціальному розвитку. Це розпорядження було зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області від 27.02.2018 за № 18/1897 та набрало чинності з 15.03.2018 року, з дня його офіційного оприлюднення.

Протягом І півріччя 2018 року було укладено 7 договорів на проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та отримано 8 звернень від підприємств на проведення тимчасових робіт іншого характеру за рахунок коштів роботодавців. Станом на 01.07.2018 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 309 осіб, з них 103 – на громадських роботах, 206 осіб – на тимчасових роботах іншого характеру.

 

6.2. Соціальний захист населення.

Впродовж січня – червня 2018 року забезпечено своєчасне нарахування та проведено виплату державної допомоги відповідно до:

Закону України № 2334-ІІІ від 22.03.2001 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»забезпечені виплатами 1195 одержувачам  на суму 10565,2 тис. грн.

Закону України № 1768-ІІІ від 01.06.2000 року «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 206 малозабезпеченим сім’ям виплачено    3842,7 тис. грн. допомоги.

Закону України № 2109-ІІІ від 16.11.2000 року «Про державну  соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам до 18-ти років»244 інваліда дитинства отримали державну допомогу на суму 2589,8тис. грн.

З початку року введено у програмі «Житлові субсидії» 4517 справ у т. ч.:

-     4504 справи на комунальні послуги;

-      692 справи на тверде паливо та скраплений газ.

Проведені розрахунки та призначена субсидія  2961  сім'ї у т. ч.:

-     2948 сім'ям на комунальні послуги;

-     580 сім’ям на тверде паливо (у т. ч. 508 сім'ям на скраплений газ).

Загальна сума призначених субсидій станом на 01.07.2018 складає:                                   

- 26188,3 тис. грн. - комунальні послуги (в т. ч. знято невикористану суму субсидії 3577,1 тис. грн.);

-  1797,7 тис. грн. - на тверде паливо (у т. ч. 154,8 тис. грн. на скраплений газ).

Профінансовано з початку року:

- 48924,0  тис. грн. - комунальні послуги (у т. ч. 23566,2 тис. грн. за минулий рік) 

Станом на 01.07.2018 виплачено готівкою 402 сім’ям на суму 1239,0 тис. грн. у тому числі:

- 1134,7 тис. грн. –  тверде паливо (у т. ч. 1,9 тис. грн. поштовий збір);

- 104,3 тис. грн. –  скраплений газ (у т .ч. 0,2 тис. грн. поштовий збір).

З початку року проведено 6 засідань комісії райдержадміністрації з питань визначення права на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та житлових субсидій, на яких розглянуто та прийнято рішення:

позитивно - 382 сім’ям

відмовлено - 14 сім’ям.

Впродовж січня – червня 2018 року здійснювалася робота по наповненню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Згідно з вимогами щодо формування ЄДАРП дана база містить категорії громадян, які мають декілька статусів. З урахуванням цього станом на 01.07.2018 року в районі на обліку 8496 пільговиків, зокрема: 775 ветерани війни, 3260 ветерани праці, 2429 дітей війни, 237 багатодітних сімей та        3800 осіб інших категорій за соціальною і професійною ознаками.

В рамках виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку на 2016-2018 роки протягом І півріччя 2018 року до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Факел» направлено на оздоровлення 14 дітей на загальну суму 89964,0грн.

 Питання щодо посилення соціального захисту ветеранів війни, праці, малозабезпечених категорій населення постійно перебуває на контролі в райдержадміністрації.

 У Бердянському районі діє районна програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням Бердянської районної ради від 25.12.2015 №6.

Згідно цієї програми управлінням соціального захисту населення Бердянської райдержадміністрації вирішується питання надання разової адресної  грошової  допомоги  громадянам,  які опинилися в кризовій ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки.

За 1 півріччя 2018 року виплачено разову адресну грошову допомогу      150 особам на суму 126964,0 грн.

Згідно обласної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 №28, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації в І півріччя 2018 року проведено:

- компенсаційні виплати 20 інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування на загальну суму 3808,26 грн.;

- виплату компенсації за невикористане санаторно – курортне лікування 4 інвалідам ВВВ на суму 1683,50 грн. та 2 інвалідам загального захворювання на загальну суму 601,25 грн.;

- виплату компенсації 88 фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ увід 29.04.2004 № 558, на загальну суму       97941,00 грн. 

Станом на 01.07.2018 року 30 осіб з інвалідністю подали заяви на забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, управлінням соціального захисту населення видано 61 направлення на підприємства-виробники для виготовлення замовлень.

У Бердянському районі при КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської районної ради функціонує стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання, яке розраховане на 25 ліжко-місць. Для функціонування відділення орендується приміщення загальною площею 401,7 м2 в КУ «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради».

Станом на 01.07.2018 року у стаціонарному відділенні проживає 21 особа похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної допомоги.

         Для поліпшення умов проживання мешканців стаціонарного відділення за  січень – червень 2018 року витрачено коштів у сумі 347,2 тис. грн., у т.ч.:

- на придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів, деззасобів – 0,5 тис. грн.;

- на оплату харчування мешканців відділення                     - 232,7 тис. грн.;

- на придбання господарчих товарів                                      -  12,5 тис. грн.;        

- оплата комунальних послуг                                                 -  101,5 тис. грн.

В І півріччі 2018 року профінансовано та проведено поточний ремонт у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на загальну суму 1,9 тис. грн.

Загальна сума коштів, яка використана на обслуговування осіб у стаціонарному відділенні територіального центру за 6 місяців 2018 року з урахуванням залишку на 01.07.2018 року склала 680,3 тис. грн.

Протягом І півріччя 2018 року послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 866 дітей, з них: послугами оздоровлення – 117 дітей, послугами відпочинку – 749 дітей.

Послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 743 дитини пільгових категорій, послугами оздоровлення – 102 дитини, послугами відпочинку – 641 дитина, з них:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 21;

- дітей з інвалідністю, які здатні до обслуговування та не мають протипоказань для перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – 8;

- дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах – 6;

- дітей з багатодітних сімей – 163;

- дітей з малозабезпечених сімей – 48;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 12;

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 10;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 89;

- талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій– 113;

- дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6;

- дітей працівників АПК та соціальної сфери села – 267.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.10.2015 року № 431 створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, затверджено Положення про центр допомоги учасникам АТО, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації, соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих. Впродовж січня – червня 2018 року Центром надано допомогу 15 учасникам АТО з питань оформлення статусу учасника бойових дій, отримання та переоформлення земельних ділянок та призначення пільг на житлово-комунальні послуги. Разову адресну грошову допомогу отримали 35 учасників АТО на суму 31716,0 грн.

Відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб станом на 01.07.2018 року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебували  1586 внутрішньо переміщених осіб.

В І півріччі 2018 року відбулося 14 засідань районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

 

Станом на 01.07.2018 року у Бердянському районі налічується медичні заклади, а саме: 10 амбулаторій ЗПСМ: Андріївська, Червонопільська, Берестівська, Миколаївська, Новопетрівська, Осипенківська, Андрівська, Дмитрівська, Новотроїцька, Азовська;

-         11 фельдшерсько – акушерських пунктів («Нива», Успенівський, Софіївський, Шевченківський, Троянівський, Вибоївський, Троїцький № 1, Троїцький №2, Старопетрівський, Бердянський, Долинський);

-         6 фельдшерських пунктів (Кримський, Полоузівський, Малинівський, Шевченківський, Куликівський, Деревецький);

-         4 бригади невідкладної медичної допомоги вдома, які входять до складу амбулаторій (Берестівська, Новопетрівська, Андрівська, Червонопільська).

У Бердянському районі працює Центральна районна лікарня зі 82 ліжками.

Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні позитивно позначитися на якості медичного обслуговування  населення.

Починаючи з травня 2018 року в закладах охорони здоров'я України розпочато приписну кампанію з підписання декларацій з лікарями первинної ланки. Кожен пацієнт має право підписати декларацію з лікарем, незалежно від місця прописки та проживання. Дана робота проводиться і в Бердянському районі. Станом на 01.08.2018 року по КУ «Бердянський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» БРР укладено 4357 декларацій. (21,2%) Найвищий показник по Дмитрівській АЗПСМ – 1531, Андріївській АЗПСМ – 1082, Осипенківська АЗПСМ – 883, Новопетрівська АЗПСМ – 861.

Для реалізації Урядової програми «Доступні ліки» в 2018 році Бердянському району виділена субвенція з державного бюджету у сумі    947,187 тис. грн., у тому числі Берестівська ОТГ – 190,885 тис. грн. (на підставі статистичних даних стосовно кількості осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальну астму). За Iпівріччя 2018 року аптечними закладами відпущено лікарських засобів за рецептами лікарів на суму 426,525 тис. грн. що складає 77,2 % включно з ОТГ.

З метою забезпечення мешканців Бердянського району спеціалізованою, хірургічною допомогою у відділеннях хірургії, травматології та реанімації в комунальній установі «Бердянське територіальне медичне об’єднання» Бердянської міської ради (КУ «БТМО» БМР), рішенням сесії районної ради від 20 грудня 2017 року  № 12 затверджена Програма надання хірургічної допомоги мешканцям Бердянського району на 2018 рік.

У І півріччі 2018р. отримали медичну допомогу згідно направлень – 55 пацієнтів Бердянського району, проведено ними ліжко/днів – 525, із них: в хірургічному відділенні – 25 пацієнтів, проведено л/днів – 256; травматологічному відділенні проліковано – 14 пацієнтів, проведено ними ліжко/днів – 215; в реанімації – 16 хворих, проведено л/днів – 54.

У розрахунок вартості 1 ліжко/дня для надання медичної допомоги враховано вартість 1 л/дня по харчуванню – 14,92 грн., вартість 1 л/дня по медикаментах (хірургічне відділення – 15,09 грн., відділення травматології – 29,23 грн., відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 169,17 грн.); вартість 1 л/дня  по енергоносіям – 42,85 грн., вартість 1 л/дня по іншим видаткам – 8,22 грн.

На виконання районної програми заплановано на І півріччя 68200 грн., фактично використано – 61968,39 грн.

Ліжковий фонд  стаціонару цілодобового перебування хірургічного відділення  КУ «АЦРЛ» становить 33 ліжка, із них хірургічного профілю – 17, травматологічного  профілю – 5 ліжок, гінекологічного – 8, ЛОР профілю - 3.

Протягом звітного періоду проліковано в хірургічному відділенні АЦРЛ – 388 осіб,із них пацієнтів хірургічного профілю – 197,(проведено л/ днів -2365), травматологічного профілю – 70осіб-824 ліжко- днів, ЛОР профілю проліковано 68 пацієнтів, із них 24 дитини , проведено ними ліжко –днів – 478; гінекологічного профілю -53 ( кількість л/днів – 491).

Всього проведено хірургічних втручань  протягом звітного періоду – 188, із них хірургічного профілю -60 із них: органи травлення та черевної порожнини -14,операції при не пухлинних захворюваннях прямої кишки -4, операції на кістково- м’язовій системі -5, на шкірі та підшкірній клітковині -37. ЛОР профіль – прооперовано 62 пацієнта, із них 24 дитини ; акушерських операцій -30 , операцій на жіночих статевих органах -36.  Проведено операцій сільським жителям району –111 пацієнтам.

З метою профілактики онкологічних захворювань в районі медичними працівниками ведеться моніторинг захворюваності на рак, створений реєстр хворих в районі. Організовано проведення санітарно-освітньої роботи з пацієнтами з профілактики онкологічних захворювань (прочитано – 6 лекцій, проведено – 56 бесід). На перше  півріччя 2018 рік для придбання наркотичних препаратів для проведення знеболювання онкохворим виділено 57244 грн. Наркотичні засоби придбані на суму –34362,45 грн.

У Iпівріччі 2018 році в районі виявлено 9 хворих на туберкульоз, що складає 36,0 на 100 тис. нас. Захворюваність серед дітей та підлітків в минулому році не реєструвалась. Обстежено флюорографічно – 4084 осіб, що складає 28,9% від плану. Охоплено туберкулінодіагностикою на 1000 дитячого нас. – 433,5. Вакциновано проти туберкульозу 90,6% новонароджених.

 

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

У Бердянському районі створюються всі умови для отримання якісної освіти для кожного школяра району.

За І півріччя 2018 року покращено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти:

-         проведено капітальний ремонт коридору І поверху  та реконструкцію вузла обліку газу шкільної котельні,  придбано нагрівач води для Їдальні Азовської ЗОШ;

-         придбано  обладнання та меблі для І класу нової української школи для 9 закладів освіти; 

-         придбано господарчі товари (фарба, вапно) для проведення ремонтів класних кімнат Андрівської ЗОШ, Андріївської СРШ, Дмитрівської ЗОШ, Азовської ЗОШ,  Новотроїцької ЗОШ, Троянської ЗОШ, Успенівської  та Шевченківської ЗОШ (спонсорські кошти);

-         закінчується облаштування ресурсної кімнати для дітей з особливими потребами в Андріївській СРШ;

-         проведено капітальний ремонт із заміни внутрішнього водогону та каналізації в Долинській ЗОШ;

-         виконано облаштування пожежного гідранта в Троянській ЗОШ.

Органами місцевого самоврядування, керівниками закладів дошкільної освіти проведено роботу щодо приведення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог:Андріївський ДНЗ – встановлено 40 металопластикових вікон, 9 дверей , придбано посуд, ковролін, рушники, проводиться ремонт даху; Дмитрівський ДНЗ – встановлено 5 дверей  міжкімнатних, придбано лінолеум; Долинський ДНЗ – відремонтовано туалетну кімнату, придбано ноутбук і підключено мережу Інтернет; Азовський ДНЗ – придбано обладнання для ігрових майданчиків, матраци, покривала, стільці; Новотроїцький ДНЗ – придбано ліжка, столи, стільці, ігрові осередки, гімнастичні стінки, лави; Троянський ДНЗ – столи, ноутбук, колонки, принтер, ліжка; Шевченківський ДНЗ – посуд,  іграшки, обладнання для ігрового майданчика, ноутбук, підключено до мережі Інтернет.

Для  задоволення потреб населення у забезпеченні доступної та якісної освіти дошкільної освіти в районі функціонує мережа  закладів дошкільної освіти комунальної власності селищної та сільських рад , в яких організовано роботу 18  груп. Потужності закладів використовуються на   116 %, середня наповнюваність груп – 20 дітей. Софіївський заклад дошкільної освіти «Капітошка» працює за сезонним режимом роботи з 01 квітня по 31 жовтня.

Станом на 01 липня 2018 року забезпечено  охоплення дошкільною освітою 82 % дітей віком від 3 до 6(7) років. Показник охоплення суспільним дошкільним вихованням дітей 5-річного віку складає 100 % (у ДНЗ – 90 % і 10 % дітей, які через стан здоров’я та інші причини не можуть відвідувати дошкільні заклади, охоплено соціально-педагогічним патронатом). У всіх дошкільних закладах освіти працюють консультпункти з проблем розвитку дітей дошкільного віку.

Керівниками дошкільних закладів освіти постійно проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо переваг отримання дошкільної освіти в дошкільних закладах.

Щорічно проводиться облік дітей дошкільного віку від народження до 6 (7) років. Поновлення списків дітей дає можливість прогнозувати мережу дошкільних закладів (груп) відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти. Станом на 01 січня 2018  року черги  до закладів дошкільної  освіти немає.

Комп’ютерною технікою забезпечено всі заклади дошкільної  освіти, доступ до мережі Інтернет мають 6 закладів.

Освітній процес в дошкільних установах здійснює 36 педагогічних працівників, з них: 8 завідувачів, 25 вихователів, 2 музичні  керівники, 1 практичний психолог, 1 логопед. Вищу освіту мають 90 % (32 особи), середню спеціальну 10 % (4 особи). В Андріївському закладі дошкільної освіти «Джерельце» надається логопедична допомога дітям з вадами мовлення.

Належний психологічний супровід навчально-виховного процесу забезпечено  тільки в Андріївському закладі освіти де введено посаду практичного психолога. Посад додаткових спеціалістів у закладах дошкільної освіти протягом півріччя не вводилося.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізовується через  освітню програму «Дитина в дошкільні роки» та програму розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

У дошкільних закладах освіти забезпечується соціальний захист, охорона життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів, розроблено заходи щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей, проводиться робота щодо їх реалізації.

Відповідно до режиму роботи в дошкільних закладах освіти району організовано триразове харчування. Харчоблоки дошкільних закладів забезпечено кадрами відповідно до штатних розписів. В одногрупових дошкільних закладах  їх недостатньо, посадові обов’язки  медичної сестри, комірника, завгоспа виконує керівник закладу. Тільки в  4  із 8  дошкільних закладів введено посади старших медичних сестер.

 Планування коштів на харчування дітей в дошкільних закладах освіти здійснюється селищною та сільськими радами окремо в залежності від кошторисних призначень з урахуванням виконання норм харчування, підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину.

 Середня вартість харчування  складає 25 грн., але норми виконуються тільки на 80 %, що не забезпечує  дошкільнят  якісним повноцінним харчуванням відповідно до їх вікових потреб. Діти пільгових категорій  отримують харчування безкоштовно. Вихованці Долинського і Шевченківського дошкільних закладів  освіти отримують харчування за кошти бюджету Долинської сільської ради.

Не вирішеними залишаються питання: 100% виконання норм харчування, введення посад додаткових спеціалістів (практичних психологів, соціальних педагогів, логопедів, медичних сестер) згідно штатних нормативів, участі педагогів у роботі обласних шкіл педагогічної майстерності, обласних конкурсах.     

Мережа закладів загальної середньої освіти складається з 9 закладів, з яких: 1 спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів, 6 – закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 2 – заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. У 2017/2018 навчальному році відкрито 91 клас, контингент учнів у закладах району складав 1165 осіб, середнянаповнюваність класів 12,7 учня.  Для 11 учнів (1 %)  Шевченківської школи організовано групове індивідуальне навчання.

Усі заклади дошкільної та загальної середньої освіти району функціонують в україномовному режимі й працюють над впровадженням Програми розвитку і функціонування української мови в Бердянському районі на 2016-2020 роки. План реалізації заходів Програми, затверджено наказом відділу освіти від 17.10.2016 № 294. Програма спрямована на створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови,  формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення до державної мови, формування патріотизму.

Для задоволення потреб національних меншин у спілкуванні рідною мовою в Андрівському  та Троянському  закладах загальної середньої освіти запроваджено роботу факультативів і гуртків з вивчення болгарської мови. У Троянському закладі дошкільної освіти працює гурток із ознайомлення дітей з традиціями болгарського народу.

Широкою залишається мережа класів усіх ланок із поглибленим вивченням базових дисциплін (12 предметів), учні вивчають українську та англійську мову, українську та зарубіжну літературу, географію, біологію, екологію, історію України, всесвітню історію, інформатику, технології, фізичну культуру.

Профільним навчанням у старшій школі охоплено всіх учнів 10-11-х класів. У  закладах освіти І-ІІІ ступенів налагоджено ефективну роботу зі свідомого та самостійного визначення учнями напрямку  профілю навчання.

У 2017-2018 навчальному році  атестати про повну загальну середню освіту отримали  65  учнів; свідоцтва про  базову середньою освіту  відповідно – 113  учнів.

Із загальної кількості випускників 9-х класів свідоцтво з відзнакою одержали  3  учні ,  випускники  11-х класів отримали 1 золоту медаль та 2 срібних.

Для реалізації в системі освіти району державної політики щодо  забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей з особливими освітніми потребами, РПМПК надавалися різноманітні види допомоги дітям та їхнім батькам. Фахівцями  служби було проведено 75  індивідуально-корекційних занять з вихованцями і учнями району, 6 просвітницько-методичних заходів, надано 30 консультацій педагогам, 25 батькам.

Для підтримки сімей, які виховують дитину з тяжким чи складним порушеннями  здійснено 10 візитів додому та надано  консультації батькам

В Андріївській СРШ І-ІІІ ступенів функціонує  чотири інклюзивних класи для роботи з учнями, які мають вади психофізичного розвитку, до штатного розпису зазначеного закладу освіти введено чотири  додаткові посади асистента вчителя.

          Відповідно до чинного законодавства щодо організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 87 дітей пільгових категорій (діти, позбавлені батьківського піклування, сироти (35 учнів), діти із малозабезпечених сімей із числа дітей 1-4 класів (28 учнів), діти із сімей учасників АТО (27 учнів)  і діти-інваліди (7 учнів) отримували харчування безкоштовно за кошти районного бюджету. Інші категорії учнів – за рахунок батьківських коштів та коштів селищної і сільських рад. Всього гарячим харчуванням охоплено 94% учнів шкіл району.

Фінансування освіти району за І півріччя 2018 року  склало 20722,881 тис.  грн., з них: освітня субвенція 11979,90  тис, грн., місцевий бюджет 4648,518 тис. грн., додаткова дотація - 2665,140 тис. грн.,інша субвенція з бюджетів селищної та сільських рад -  840,803 тис. грн. На харчування учнів витрачено  294,957 тис.  грн.

Підвезення учнів шкільними автобусами та перевізниками  забезпечено на 100%  від потреби у 9 школах. Не потребують підвезення учні Азовської, Андрівської, Троянської загальноосвітніх шкіл.

Головним завданням Андріївського будинку дитячої творчості є  створення умов для здобуття додаткової освіти дітьми через участь у художніх видах діяльності, організації змістовного дозвілля. Пріоритетний напрямок  роботи  Будинку  творчості – художньо-естетичний.  У 2017/2018 навчальному році в  19  гуртках закладу  навчалося  285 вихованців. Гуртківці беруть активну участь у загальносільських  заходах: святах, концертах, виставках, акціях, а також у конкурсах художньо-естетичного напрямку.

Для розкриття здібностей і обдарувань учнівської молоді, залучення школярів до роботи інтелектуально-пошукового характеру із наступною презентацією власних здобутків  у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли  12  учнів із 6 шкіл району (5 учнів Андріївської СРШ, 3 учні Новотроїцької ЗОШ, 1 учень Андрівської ЗОШ,  1 учень Долинської ЗОШ, 1 учень Дмитрівської ЗОШ).  За рішенням обласного журі 6 учнів стали переможцям.         

У 2018 році заклади освіти продовжували роботу щодо реалізації заходів  Програми з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в навчально – виховних закладах Бердянського району на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Бердянської районної ради від 24.03.2017 № 9.

Учні району брали активну участь в патріотичних акціях, що передбачали підтримку українських бійців у ході операції об’єднаних сил на сході України,  виготовили обереги, поробки, малюнки, написали листи і передали їх в зону ООС та на блокпости в Бердянському районі.

 Завдання та заходи розвитку освіти  на 2018 рік визначено відповідно до Програми розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської районної ради від 20.12.2017 року №3.

 

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

 

На обліку в службі у справах дітей станом на 01.07.2018 року перебувало 99 дітей – сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування.

          Із них:

           68- перебуває під опікою/піклуванням громадян,

           10 - виховується в прийомних сім’ях,

           13 - дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу,

           8 - перебуває в державних закладах.

        Одними із основних завдань, які стоять перед службою у справах дітей є:

-         розвиток сімейних форм виховання;

-         попередження бездоглядності дітей.

         На виконання цих завдань службою проводилась відповідна робота.

Сімейними формами виховання охоплено 92 % дітей від загальної кількості, які перебувають на обліку в службі.

          Забезпечується   збереження житла та майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2 дітей є у власності житло. Опікунами над житлом призначені особи, що є опікунами дітей. За 64 дітьми закріплено право користування житлом.

          З метою популяризації сімейних форм виховання на сайті Бердянської райдержадміністрації та Бердянської районної ради розміщена інформація про сімейні форми влаштування та про дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання.  На стендах селищної та сільських рад розміщена інформація про сімейні форми виховання.

           З метою створення на селі необхідних умов для регулярних занять фізичною культурою і спортом щорічно проводиться огляд збереження та належного утримання спортивної бази, розташованої на території селищної, сільських рад. На території Бердянського району для занять різними видами спорту розташований:

     - 1 майданчик з тренажерним обладнанням с. Дмитрівка;

     - 8 футбольних поля (на територіях селищної, сільських рад, навчальних закладів);

     - 10 спортивних залів (в школах району) та аграрного ліцею;

     - 10 спортивних майданчиків у місцях масового відпочинку

          Для регулярних занять спортом та фізичною культурою на базі загальноосвітніх навчальних закладах в позаурочний час працюють спортивні зали, секції, в яких молодь має можливість займатися фізичною культурою і спортом

           Реалізація програми «Спорт для всіх - спільна турбота» зумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту на території селищної, сільських рад. Збережена система проведення спортивних заходів на території рад, в яких постійно беруть участь спортсмени району.

            На виконання програм проводились семінари – наради зі спеціалістами по роботі з молоддю селищної, сільських рад. Засідання районної федерації футболу.

            Фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи проводяться на базі і організаційної підтримки селищної сільських рад,     за місцем проживання та масового відпочинку громадян під час проведення урочистостей присвячених державним, районним святам, відродженню народних традицій.

             За перше півріччя поточного року        молодь району брала  участь у зональному відбірковому турі обласного конкурсу  творчості патріотичного спрямування «Спадщина», «Голос діти»

            Проводився    спільний семінар – нарада з спеціалістами по роботі з молоддю селищної,сільських рад, представниками футбольних команд району з питань реалізації молодіжної політики на території громад  в 2018 році.       

        Січень-лютий,на базі КП « Міський Палац спорту БМР відбулися районні змагання з міні-футболу.

      В лютому на базі Осипенківської ЗОШ І-ІІІст. проведено турнір з волейболу з нагоди 27-ї річниці виведення військ колишнього СРСР із Республіки Афганістан.

      В лютому-березні на базі Осипенківської ЗОШ І-ІІІст. проведено першість району з волейболу серед  команд селищної,сільських рад.

       В березні турнір з волейболу серед учнів на Кубок воїна-афганця Володимира Проходи.

     У квітні місяці проведено турнір з футболу на Кубок відкриття сезону.Прийняло участь  10 команд. Перемогла футбольна команда «Андрівка».

     З травня по липень  проводився перший тур  першості району з футболу, в якому прийняло участь 9  футбольних команд   селищної сільських рад  та Берестівської ОТГ.

           Про проведені заходи  щодо активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, організації і проведення районних змагань, спортивно – культурних свят, участь в обласних заходах відображено  в ЗМІ.

 

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

         У 2017 році райдержадміністрацією вживалися заходи щодо удосконалення культурного обслуговування населення району та розвитку дозвіллевої і туристичної сфери, охорони історико-культурної спадщини.

          Новини культурно-туристичного та спортивного життя району постійно висвітлюютьсяв ЗМІ, на веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради.

          Основними напрямками роботи галузі культури  і туризму у 2018 році були:

          - організація змістовного дозвілля населення, забезпечення участі провідних колективів і виконавців у культурно-мистецьких акціях, підтримка та подальший розвиток народної творчості та аматорського мистецтва;

          - забезпечення розвитку національної культури;

          - збереження історико-культурної спадщини (музеїв та пам’ятників), традицій, звичаїв, свят та обрядів;

          - поліпшення інформаційної діяльності бібліотек;

          - сприяння повноцінній діяльності дитячих музичних шкіл;

          - створення умов для розвитку туризму.

Заклади культури району працюють над створенням цікавого і різноманітного дозвілля, над пошуком нових форм своєї діяльності, вивчають інтереси і запити різних верст населення, надаючи пріоритетної уваги роботі з відродження, збереження, розвитку української національної культури, культур національних меншин, що проживають у районі, моральному, естетичному та правовому вихованню.

          Велика увага приділяється  в  районі  роботі  з  молоддю, й патріотичному вихованню.  Працівники  клубних  закладів  району  разом з відділом освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації намагаються  залучити  до  участі  в  роботі  гуртків  художньої  самодіяльності  і  любительських  об’єднань  якомога  більше  молоді.   Організовують  для  них  вечори  відпочинку,    конкурсно-розважальні  програми:  до  Дня  молоді,  Дня  студента та  до  Дня  Святого  Валентина проходять  концертно-розважальні  програми. Яскравими і цікавими заходами відзначаються державні та професійні свята, свята народного календаря: Великодні заходи - «Христос воскрес! Радіє світ!»; до Дня Чорнобильської трагедії - «Тривожні дзвони Чорнобиля»; «Україна навіки соборна» - до Дня Соборності України; «Славетний кобзар України» - тиждень національної культури, присвячений Шевченківським Дням;  цикл заходів до річниці Перемоги «Пам’ять серця, пам’ять сивини»; «Без сім’ї немає щастя» - заходи до Дня української родини та міжнародного Дня родини; заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв; «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» - цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей; рибацький фестиваль, з проведенням турніру спортивного рибного лову: «Кльового кльову!»; районне свято до  річниці Конституції України; фольклорне купальське свято «Ой як на Івана, ой як на Купала».

         Про високу майстерність, затребуваність колективів та окремих виконавців, свідчить їх участь у Міжнародних,  Всеукраїнських, обласних фестивалях і конкурсах: «Голос Азова. Діти»; «Пектораль»; «Зорепад»; «Три кита»; «Топ-Топ»  та інші.

          Бібліотеки Бердянського району активно співпрацюють з будинками культури, загальноосвітніми та музичними школами, позашкільними закладами, дитячими садочками, засобами масової інформації, зокрема районними газетами «Південна зоря» та «Ведомости Юга». Одним з найактуальніших та провідних напрямків роботи бібліотек Бердянського району є і залишається питання формування позитивного іміджу бібліотечних закладів. Саме тому, протягом року бібліотеки приділяли увагу розмаїттям існуючих форм і методів масової і наочної популяризації літератури, використовуючи для цього як традиційні, так і інноваційні форми роботи.

         Належну увагу в бібліотеках району приділяють довідково – інформаційній роботі. Значна увага приділяється в книгозбірнях Бердянського району соціокультурній діяльності бібліотек. Більшість масових заходів, які проводяться у бібліотеках, відзначаються змістовністю, збирають велику кількість гостей і сприяють популяризації книги та читання серед населення. Бібліотекарі дбають аби кожен захід мав якусь родзинку, зацікавив аудиторію, залишив гарні спогади. Бібліотеки Бердянського району ведуть активну роботу з людьми з особливими потребами. Так, центральна районна бібліотека співпрацює з КУ «Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Бердянської районної ради»,  де мешкають люди з обмеженими фізичними можливостями, за якими нікому доглядати. Працівники районної бібліотеки постійно відвідують заклад, проводять масові заходи, забезпечують літературою для читання.

         З метою забезпечення виконання Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Бердянському районі, у звітному періоді була продовжена тісна співпраця відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, закладами культури  та районним болгарським національно-культурним товариством «Бодрак». Розвитку культур болгарських національних меншин сприяє робота народного болгарського ансамблю «Трендафіл» та його молодшої групи «Младость» (Троянівський сільський клуб), фольклорних колективів «Світлиця» та «Ластовіца» (Андрівський сільський Будинок культури), які приймають активну участь у культурно-мистецькому житті регіону. 

         Популяризації самобутньої творчості болгарського народу сприяє проведення різнопланових культурно-мистецьких заходів, відзначення національними меншинами ювілейних дат своєї історичної батьківщини, свят народного календаря.

          З метою пропаганди пам’яток історії та культури  проводяться заходи у районі біля самих пам’ятників. А саме: мітинги-реквієми, концерти-реквієми, театралізовані літературно-музичні композиції, покладання квітів до пам’ятників та інші заходи до знаменних дат, особливо до Дня Перемоги, до Дня Незалежності України, до Дня визволення району від нацистських загарбників, днів сіл та селища району. 

          Органами місцевого самоврядування проведено ремонт, реставраційні     роботи пам’ятників та обелісків, проведені роботи з благоустрою прилеглих  територій. За кожним пам'ятником закріплені загальноосвітні школи, заклади і підприємства району, ветеранські організації.

Працівники культури району проводять роботу щодо пропаганди пам’ятників, особливо серед підростаючого покоління, молоді. Музеями, бібліотеками району проведено цикли бесід, книжкових виставок, лекцій різнопланової тематики: «Охорона памяток рідного краю», «Люблю свій рідний край», «Вивчай свою історію, своє коріння».

          На базі Осипенківського краєзнавчого музею проводяться науково-практичні конференції  за участі  краєзнавців, представників освітянської і туристичної галузей, вихованців історико-краєзнавчих гуртків і студій, під час яких передбачені основні шляхи активізації й розвитку краєзнавства, пам’яткоохоронної і туристичної справ. 

          У музеях на громадських засадах продовжується збір матеріалів за двома напрямками: «Участь наших земляків в боях за Україну на Донбасі» та відбір матеріалів, які стосуються перебування в межах сільських рад військових частин Збройних Сил України для їх подальшої меморіалізації.

         У районі діють туристичні маршрути, які знайомлять туристів з історією, етнографією, природою нашого краю, його самобутністю, народним мистецтвом та художніми промислами.

У туристичні маршрути району включені екскурсії до місць бойової слави, меморіалів, пам'ятників воїнам-визволителям і загиблим односельцям, громадських історико-краєзнавчих музеїв району.

Відділом  продовжено роботу з інформування суб'єктів підприємницької діяльності та керівників територіальних громад про переваги сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах. Так Бердянською райдержадміністрацією разом, відділом освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації з ДО «Регінальний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» 24 травня 14 червня 2018 року проведено два семінари з агротуризму на теми: «Джерела фінансової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та основи організації сільського туризму», «Зелений туризм» в об’єднаних територіальних громадах району. В семінарах взяли участь представники селищної, сільських рад, ОТГ району, суб’єкти підприємницької діяльності, керівники оздоровчих закладів та особи, які мають безпосередню зацікавленість в розвитку «зеленого туризму».

 

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

Протягом І півріччя 2018 року керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодо основних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, а також перспектив добровільного об'єднання територіальних громад в Бердянському районі. У звітному періоді відбулася 31 зустріч керівництва райдержадміністрації з представниками трудових колективів, учасниками галузевих зібрань та мешканцями населених пунктів, в ході яких обговорювались питання децентралізації влади.

На початку року на фінішну пряму вийшли процедурно-організаційні заходи щодо об’єднання громад Андрівської та Новотроїцької сільських рад (поза обласним Перспективним планом). Розпорядженням голови Запорізької ОДА від 11.01.2018 №11 затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Андрівської та Новотроїцької сільських рад Бердянського району в Андрівську сільську об'єднану територіальну громаду. До складу громади, загальна кількість населення якої складатиме близько 4,1 тис. осіб, увійдуть населенні пункти Полоузівка, Трояни, Новотроїцьке, а центром громади стане с.Андрівка. Наразі, новостворена ОТГ очікує рішення КМУ про внесення змін до Перспективного плану та призначення Центрвиборчкомом дати перших виборів.

Традиційно, консультативно-роз’яснювальну підтримку районним та місцевим органам влади з даного питання надають відповідні спеціалісти обласного рівня. Так, 18.04.2018 на Бердянщині з робочім візитом перебували заступник голови – керівник апарату Запорізької ОДА З.Бойко та представники Запорізького центру місцевого самоврядування, які провели ряд зустрічей з питань впровадження децентралізаційних заходів в регіоні.

 Протягом звітного періоду соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною.

 Керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводиться робота (інформаційні години, особисті бесіді, розповсюдження листівок) з мешканцями населених пунктів району з питань дотримання громадського спокою, недопущення спроб поширення панічних чуток та антидержавних, сепаративних висловлювань і закликів,  протидії диверсійній, шпигунській та терористичній діяльності, а також з питань популяризації серед населення та залучення мешканців району до військової служби в Збройних Силах України за контрактом.

Окрім цього, питання забезпечення суспільно-політичної стабільності в регіоні є постійними у порядку денному щотижневих нарад голови райдержадміністрації з керівниками правоохоронних органів та силових структур району. Учасники цих нарад, зокрема, здійснюють аналіз ситуації за минулий період, визначають актуальні питання та планують проведення спільних заходів, направлених на попередження антидержавних, деструктивних проявів в районі. Також представники правоохоронних органів та силових структур (зокрема, СБУ) входять до складу багатьох районних комісій, робочих груп та дорадчих органів. Це сприяє оперативному інформуванню зазначених органів про соціально-економічні, суспільно-політичні та інші події в районі, а також відповідному реагуванню на них (у разі потреби).

Отже, ситуація в Бердянському районі залишається стабільною та контрольованою. Керівництво райдержадміністрації знаходиться на цілодобовому телефонному зв’язку з оперативними черговими правоохоронних органів та силових структур району, що, у разі потреби, забезпечує оперативне реагування та вирішення будь-якої нестандартної ситуації в суспільно-політичному житті району.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у І півріччі 2018 року здійснювалось шляхом публічного обговорення виконання районного бюджету та делегованих повноважень у 2017 році, зустрічі керівництва райдержадміністрації з членами громадських організацій, участі представників громадських організацій у роботі районних комісій (з питань погашення заборгованості із заробітної плати; спостережної комісії; тристоронньої соціально-економічної ради) тощо.

У звітному періоді в смт.Андріївка було проведено громадське обговорення проекту детального плану території земельної ділянки,  розташованої за межами населених пунктів на території  Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області для розміщення сонячної електростанції. Селищний голова Н.Кагадій та спеціалісти селищної ради висвітили питання законодавчого та нормативно-правового підгрунття розробки відповідного проекту. Ознайомили учасників заходу із потужністю та оснащенням майбутньої геліостанції, а також вказали на перспективи і переваги для території від розміщення даного об’єкту.  Як результат проведення громадського слухання було встановлено відсутність зауважень та пропозицій до відповідного проекту, що дозволило погодити його в цілому та подати на затвердження відповідно до чинного законодавства.

У звітному періоді діяльність Громадської ради при райдержадміністрації залишається дуже низькою. Натомість, її представники беруть участь в засіданнях колегії райдержадміністрації, в загальнорайонних нарадах та оперативних нарадах голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб, в урочистостях до державних і професійних свят, в освітніх, патріотичних та культурно-мистецьких заходах.

Для забезпечення відкритості у діяльності органу державної влади та доступу громадськості до публічної інформації, якою володіє Бердянська райдержадміністрація, протягом звітного періоду активно використовувався власний ресурс в мережі Інтернет - сайт Бердянської райдержадміністрації berda.gov.ua, який є офіційним засобом оприлюднення інформації. 

На веб-сайті райдержадміністрації розміщується наступна інформація:

про район як адміністративно-територіальну одиницю (сучасна територія та історія району; опис природних ресурсів, загальний огляд економіки, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов, вільні економічні зони тощо; відомості про розвиток науки, освіти, культури і туризму; поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; посилання на інші інтернет-ресурси).

відомості, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню (найменування органу влади; основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та керівництво органу влади; місце знаходження органу влади; порядок роботи органу влади та часи прийому керівництва; прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів; основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів; нормативно-правові акти, що належать до компетенції органу влади; відомості про регуляторну діяльність органу; інформація про адміністративні послуги зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян; перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу влади; відомості про наявні вакансії; цільові програми у відповідній сфері; виконання бюджету відповідного рівня; відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території району, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи).

У І півріччі 2018 року на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації розміщено 327 інформаційних матеріалів у 28 рубриках та підрубриках, 5 з яких є новоствореними. Загальна кількість відвідувань даного Інтернет-ресурсу за звітній період – 35672, середньодобовий показник – 197 переглядів.

Відбулася деяка зміна інтересів аудиторії до публікацій на сайті РДА. Так, традиційно популярними серед відвідувачів сайту залишаються головні події, що проходять в районі та викладені на головній сторінці, нормативно-правові документи, якими керується орган влади, роз’яснення до законодавства (нововведення, зміни та поточні коментарі), оголошення, звіти та інформації щодо виконання показників місцевих та районного бюджетів. Але, у звітному  періоді серед найпопулярніших матеріалів з’явились публікації щодо умов участі у програмі «Сільське подвір’я», пам’ятка про порядок дій адміністрації підприємства, організацій, установ при скороченні чисельності або штату працівників, а також законодавчі засади забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Слід зазначити, що за 5 років існування офіційний веб-сайт Бердянської райдержадміністрації став потужним інформаційним майданчиком регіону. Так, на даному ресурсі представлена профільна інформація багатьох підрозділів територіальних органів міністерств та відомств України в районі. Це, зокрема, публікації податкової служби, Держказначейства, служби зайнятості та органів юстиції. Крім цього, періодично публікуються матеріали, рекомендовані Агенством Держенергоефективності та Нацдержслужбою для поширення серед жителів регіону.

Протягом І півріччя 2018 року в районі продовжувалася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодо основних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, перспектив добровільного об'єднання територіальних громад, а також з питань залучення мешканців району до контрактної військової служби, в рамках якої відбулись особисті зустрічі керівництва райдержадміністрації та Бердянського ОМВК з громадами населених пунктів. Поширення інформації із зазначених питань також здійснювалось під час проведення керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування інформаційних годин в трудових колективах, під час нарад та зустрічей, особистих бесід з громадянами, а також шляхом розповсюдження листівок, розміщення сіті-лайтів та банерів.

В цілому, за звітній період, в районі було проведено 31 інформаційну зустріч з питань децентралізації влади та добровільного об'єднання територіальних громад, в яких приймали участь керівництво райдержадміністрації, підприємств, закладів та установ, представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, мешканці населених пунктів Бердянщини. У місцевих друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради було опубліковано та розміщено 32 матеріали відповідної тематики.

Також, завдяки тісній співпраці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з представниками  Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та якісному проведенню відповідної інформаційної-агітаційної роботи, у звітному періоді в Бердянському районі забезпечено стовідсоткове виконання завдання по призову громадян на строкову військову службу в ЗСУ й виконуються циклові завдання з відбору кандидатів на контрактну військову службу в ЗСУ.

Вже другий рік поспіль ще одним напрямком проведення роз’яснювальної роботи в районі є інформаційна кампанія та заходи, які проводяться в рамках реалізації Концепції вдосконалення інформування населення з питань євроатлантичної інтеграції України.

Так, у звітному періоді у всіх загальноосвітніх закладах та закладах культури району проведено тематичні інформаційно-просвітницькі заходи. Це, зокрема, лінійки та класні години, уроки-лекції, засідання круглого столу, уроки-спілкування, бесіди, диспути, книжкові виставки «Україна  - європейська держава», бібліографічний огляд журналів «Євробюлетень» тощо.

З метою належного інформування громадськості та підвищення рівня розуміння мешканцями району необхідності посилення співпраці України із НАТО, на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації в Інтернет-мережі продовжується наповнення рубрики «Євроатлантична інтеграція України», де накопичуються різноманітні тематичні відомості. Це законодавчі, нормативні акти, а також інформаційно-роз’яснювальні матеріали.  

У звітному періоді в районі розпочато роботу по організації впровадження реформи освіти та реалізації проекту «Нова українська школа». Так, 17.05.2018 відбулося ряд тематичних заходів. В нарадах приймали участь керівники профільних структурних підрозділів райдержадміністрації та директори шкіл. Під час нарад освітянам було надано роз’яснення щодо завдань реформи та перспектив її реалізації. Опрацьовано питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на впровадження проекту «Нова українська школа» між 9-ма загальноосвітніми школами, які фінансуються з районного бюджету. Зокрема, визначено критерії, за яким буде здійснюватись розподіл (кількість класів, кількість дітей першокласників), розглянуто пропозиції по плануванню помісячних видатків (придбання дидактичних матеріалів, закупівля сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту). Крім цього, керівники закладів освіти надали перелік потреб підпорядкованих шкіл (з фінансовими розрахунками на реалізацію), необхідних для забезпечення успішного старту з 1-го вересня навчання учнів 1-х класів за новими стандартами.

Наразі, в районі, як і по всій країні, триває реформування первинної ланки медицини. З метою роз’яснення її сутності та завдань у звітному періоді проводились загальнорайонні наради за участі керівництва району, представників органів місцевого самоврядування, депутатів та головних лікарів районних медичних закладів. Останні також здійснювали виїзди на територію селищної, сільських рад, про проводили інформаційно-роз’яснювальні зустрічі із мешканцями населених пунктів.

Висвітлення завдань та процесів впровадження зазначених реформ освіти та охорони здоров'я здійснюється у місцевих друкованих, електронних ЗМІ. Тематичні публікації також розміщуються на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації.

На території району відсутні офіційно зареєстровані волонтерські організації. Але робота щодо надання допомоги українським військовим підрозділам та найбільш вразливим категоріям громадян постійно проводиться фізичними та юридичними особами, які позиціонують себе добровільними помічниками.

У звітному періоді спільними зусиллями керівництва та мешканців району, представників бізнесу та релігійних громад здійснювались заходи у напрямку надання допомоги українським військовим підрозділам. Зокрема, волонтери систематично забезпечували військовослужбовців військових частин та блокпостів дровами, вугіллям, дизельним паливом, продуктами харчування, питною водою, лікарськими препаратами, засобами комунікації, доступом до Інтернет-мережі тощо.

Координатором відповідних заходів залишається районна робоча група «Допоможемо Українській армії» (створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2014 №326 "Про районну робочу групу із проведення акції "Допоможемо Українській армії"), яка тісно співпрацює з юридичними, фізичними особами, що мають можливість і бажання надати допомогу, та особами, які її потребують. В результаті такої злагодженої роботи та тісної співпраці сторін, між громадою району та українськими військовослужбовцями склались добросусідські, партнерські відносини. 

Серед прикладів волонтерства, зокрема, візит з нагоди Різдвяних свят, працівників Осипенківського краєзнавчого музею разом із священиком Покровської церкви УПЦ Київського Патріархату відвідали одну з частини ЗСУ, розташовану  неподалік  с.Осипенко. В межах акції «Тепло наших сердець - захисникам Вітчизни!» військові отримали у подарунок свіжу випічку та інші продукти харчування, зібрані церковною громадою та колективом музею. Також, в доповнення до малюнків, які вже прикрашають стіни бліндажа військовослужбовців, військові отримали зроблений власноруч учасниками дитячої студії «Джерельце» настінний календар на 2018 рік. У виконанні працівників музею та церковного активу прозвучали веселі народні колядки та щедрівки. Військові висловили щиру вдячність за відвідини, матеріальну й духовну підтримку, творчі виступи, які напередодні, за участі юних студійців були проведені для військовослужбовців в Осипенківському музеї, запевнили у своїй готовності і надалі боронити мирне життя Бердянщини і України.                            

Напередодні свята Святого Валентина, в Андріївській СРШ проведено акцію «Валентинка на передову». Діти намалювали святкові вітальні листівки з побажаннями перемоги, теплими словами підтримки. Виготовили власними руками валентинки та вироби-обереги, зібрали речі першої необхідності, солодощі, фрукти та інші смаколики. Частина цих подарунків була вручена солдатам, які несуть службу на блокпосту поблизу с.Нововасилівка. Решту ж святково оформлених посилок було передано представникам волонтерської групи «Наші Атланти» для відправлення їх українським солдатам у зону проведення АТО.

У ІІ кварталі поточного року продовжено традицію проведення з нагоди державних та народних свят благодійних, гуманітарних акції для військовослужбовців ЗСУ та НГУ.

Наприклад, у квітні в районі проведено акцію «Великодній кошик солдату», активну участь в якій взяли педагогічно-учнівські колективи шкільних, позашкільних, дошкільних закладів, колективи закладів культури та охорони здоров'я, музейно-краєзнавчі студії. Окрім традиційних святкових символів – Паски та крашанки - спільними зусиллями учасників акції було зібрано близько 1,5 тони різноманітних продуктів харчування, предмети особистої гігієни, лікарські трави та медикаменти, дитячі малюнки та поробки-обереги. Гостинці були передані до військових підрозділів, які тимчасово чи постійно базуються на території Бердянського району. Це, зокрема, підрозділ Державної спеціальної служби транспорту (с.Осипенко), блокпост біля с.Нововасилівка, 501-й окремий батальйон морської піхоти (с.Азовське), Бердянський прикордонний загін, Бердянський ОМВК. Крім цього, багато шкіл району провели зустрічі з представниками волонтерської організації «Наші Атланти» (м.Бердянськ), під час яких передали чимало гостинців на передову – у зону проведення АТО.

У звітному періоді мешканці району, трудові колективи підприємств, організацій та установ взяли участь в обласному телемарафоні «Пам'ять», який проводився до Дня пам’яті, примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі. Спільними зусиллями бердянців було зібрано понад 22 тис. грн., які будуть використані на потреби ветеранів та їх родин Бердянського району.

Слід зазначити, що керівництво райдержадміністрації знаходиться також у постійному тісному контакті із командуванням Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та сприяє роботі його особового складу на території Бердянського району, зокрема, шляхом надання палива для здійснення виїздів в населенні пункти та проведення необхідних заходів.

У І півріччі 2018 року до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування заявок від громадських чи політичних організацій на проведення мирних зібрань на території району не надходило.

Не зважаючи на це, районною владою здійснюється постійний моніторинг проведення будь-яких зібрань громадян. Це зокрема, зустрічі громад усіх місцевих рад з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та Бердянського ОМВК, в ході яких здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з питань залучення громадян до контрактної військової служби, проведення реформи децентралізації влади та перспектив подальшої її реалізації на території Бердянського району.  

Райдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг настроїв населення району, зокрема, висловів, виступів та оцінок щодо децентралізації влади, служби в Збройних силах України, а також виявлення фактів поширення панічних чуток, підбурювання до непокори владі.

 

6.8. Розвиток житлово-комунального господарства.

У першому півріччі 2018 року в Бердянському районі проводились заходи з ремонту будівель, споруд соціальної сфери; розробки та реалізації проектів покращення стану водопостачання та водовідведення; реконструкції мереж та об'єктів теплопостачання, заміни застарілого енергоємного обладнання; ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі населених пунктів, доріг обласного значення; виконання заходів з благоустрою території; проведення робіт з ремонту, утримання та відновлення вуличного освітлення; впровадження проектів з переведення об'єктів житлового - комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива.

Підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги виконано роботи з : розчищення доріг від снігу – 24,712 тис.грн.; ремонту артсвердловини  в с. Андрівка (10,454тис.грн.), ремонт даху та каналізаційних систем багатоквартирних будинків смт. Андріївка (4,190 тис.грн.), благоустрій території населених пунктів Андріївської селищної ради та Андрівської сільської ради - 127,450 тис.грн.) На території району також проводилися роботи із благоустрою територій, зокрема висаджено 150 дерев та 92 кущі, ліквідовано 110 несанкціонованих сміттєзвалищ; впорядковано території парків, скверів, алей площею 22,05 тис. м2.  

Підготовка до опалювального сезону 2018-2019 років проводиться за Планом-графіком, який затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.05.2017  № 211 «Про підготовку об`єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Бердянського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

З метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів житлового-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року на комунальних підприємствах, які надають послуги з теплопостачання більшості організацій і установ бюджетної сфери, проводиться заміна, утеплення окремих ділянок теплотрас; ревізія і ремонт запірної арматури; повірка контрольно-вимірювальних приладів; отримання документації на проведення небезпечних робіт з обслуговування котелень; навчання персоналу котелень по роботі з устаткуванням підвищеної безпеки.

 

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок, технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, в районі діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.

У липні 2018 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку розпочаті роботи з «Будівництва шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-IIIст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське» загальна кошторисна вартість проекту – 2548,825 тис. грн. у тому числі: 2039,061тис. грн. – кошти ДФРР, 509,764тис. грн. – спів фінансування місцевого бюджету Азовської сільської ради.

Також, на завершальному етапі знаходяться проекти, що були подані в 2016 році до участі в конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а саме: «Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черга будівництва)», загальна кошторисна вартість проекту – 7162,406 тис. грн. у тому числі: 6446,165 тис. грн. – кошти ДФРР, 716,241 тис. грн. – місцевий бюджет. Проектна потужність – 17,320 км; «Водопровідна мережа, с. Луначарське Бердянського району – реконструкція (перша та друга черги)», загальна кошторисна вартість проекту – 5761,206 тис. грн. у тому числі: 5185,085 тис. грн. – кошти ДФРР, 576,121 тис. грн. – місцевий бюджет. Проектна потужність – 9, 44 км.

Замовником будівництва з даних об’єктів виступає Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації.

У 2018 році за рахунок бюджетів селищної, сільських рад та об'єднаних територіальних громад Бердянського району виконувались роботи з впровадження наступних соціальних та інфраструктурних проектів:

- «Капітальний ремонт стелі  глядацького залу Андріївського селищного Будинку культури» - 266,373 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Космічна, вул. Зарічна в с.Азовське» сільський бюджет 608,274  тис. грн.;

-«Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за адресою: с.Азовське, вул. Космічна, вул. Вишнева, вул. Центральна, вул. Молодіжна, вул. Зелена, вул. Гагаріна» -  344,879 тис. грн.;

- «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Андріївка по вул.. Праці                 ( придбання системи автономного освітлення в комплекті» -  317 900 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі Миколаївського Будинку культури Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Миколаївка, вул. Перемоги, 2», - 1416,659 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (фойє) Миколаївського Будинку культури Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Миколаївка, вул. Перемоги, 2» - 286,495 тис. грн.;

- «Реконструкція експлуатаційної свердловини с.Андрівка» - 49,904       тис. грн.;

- «Капітальний ремонт їдальні Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Новоспасівській, б.6 в с.Осипенко Бердянського району Запорізької області» -1498,583 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Новопетрівка вул. Центральна, 73 Бердянського району Запорізької області» -               1326,210 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, ремонт ганку з улаштуванням пандуса) будівлі Осипенківської амбулаторії по вул.Сонячна, 7  с. Осипенко  Бердянського району Запорізької області» - 587,296 тис. грн. ;

- «Капітальний ремонт мереж  вуличного освітлення (вулиць Гагаріна, Весняна, Українська, Толстого, Верещагіна, Сонячна, Молодіжна, Лермонтова, Свободи) в с.Осипенко Бердянського району Запорізької області» - 339,355 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Бердянське Бердянського району Запорізької області» - 170,000 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Куликівське Бердянського району Запорізької області» - 100,000 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання Червонопільської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул..Центральна с.Червоне Поле Бердянського району Запорізької області» - 255,823 тис. грн.

Згідно рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 17 "Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)" на соціально – економічний розвиток Бердянського району виділено 699,990 тис. грн. Заходи Програми спрямовані на покращення інфраструктури шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячих майданчиків, центрів культури, спорту та дозвілля:

- поточний ремонт приміщення комунального закладу "Новотроїцький сільський будинок культури", за адресою:вул. Лактіонова, 48, с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області  -  159,490 тис. грн.;

- придбання меблів для Новотроїцького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Теремок" загального типу Новотроїцької сільської ради,за адресою: вул. Лактіонова, 49, с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області -     154,000 тис. грн.;

- придбання дитячого спортивно-ігрового комплексу "Чотири башти" в центрі села Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області між буд.№ 48 та № 60 по  вул. Лактіонова  -  126,500 тис. грн.;

- придбання комплексів спортивно-ігрових із гіркою в с. Дмитрівка, с. Шевченка Бердянського району Запорізької області  -  40,000 тис. грн.;

- придбання дитячого спортивно-ігрового обладнання для благоустрою території Дмитрівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) "Ромашка" загального типу Дмитрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області - 60,000 тис. грн.;

- поточний ремонт дитячого майданчика с. Андрівка Бердянського району. Огорожа та укладання тротуарної плитки  - 60,000 тис. грн.;

- придбання дитячого майданчика для Азовського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) "Казка" Азовської сільської ради в селі Азовське Бердянського району Запорізької області  -  50,000 тис. грн.;

- благоустрій території Азовської сільської ради (придбання та монтаж автобусних зупинок на вул. Центральна та вул. Зелена в с. Азовське Бердянського району Запорізької області)  - 50,000 тис. грн.

 

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

Протяжність вулиць і доріг населених пунктів Бердянського району складає всього 872,626 км, у тому числі:  комунальної власності – 533,526 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 144,5 км, обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 194,6 км.

Протягом 2018року проведено ряд заходів щодо покращення  дорожньої інфраструктури Бердянського району.

За рахунок коштів селищної, сільських рад району заплановано виконання робіт з капітального та поточного ремонту на дорогах комунальної власності 9404,411 тис.грн. На теперішнійчас відремонтовано доріг на загальну суму 1928,720 тис. грн., що складає 20,5%.

Станом на 01.07.2018 виконані роботи по територіям, вартістю:

-         Азовська сільська рада – 28,824 тис.грн;

-         Дмитрівська сільська рада – 89,995 тис. грн.;

-         Берестівська СОТГ – 1409,249 тис. грн.;

-       Осипенківська СОТГ – 400,652 тис. грн.

Також, значна увага приділяється приведенню у належний стан автодоріг загального користування. Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2018 № 225 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році» було визначено обсяг фінансування на 2018 рік для території Бердянського району, який складає 17442,5 тис грн.

Також, райдержадміністрацією з селищною та сільськими радами було опрацьоване питання щодо виділення коштів для співфінансування, виконання ремонту доріг загального користування місцевого значення. Долинська сільська рад та Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада виділиликошти на ремонт доріг:

-       Долинська сільська рада – 150,00 тис. грн.;

-       Осипенківська СОТГ – 432,00 тис. грн.

Азовська сільська рада планує також спів фінансувати ремонт доріг загального користування місцевого значення у сумі  100,00 тис. грн.

Рішенням Бердянської районної ради від 31.07.2018 №2 була затверджена Програма співфінансування у 2018 році робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Бердянського району.

 

 

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

У 2018 році виділено кошти з районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн. для фінансування сільських забудовників за вищезазначеною програмою.

З початку року райдержадміністрацією розроблено та видано  2 будівельних паспорти на будівництво житлових будинків,  надано 3 містобудівні умови та обмеження для реконструкції та будівництва об’єктів на території Бердянського району,  надано 2 паспорти прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності.

У Бердянському районі постійно проводиться робота по залученню більшості населення для участі у   Програмі. «Сільське подвір’я» та кредитування через фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Інформація про порядок та умови надання кредитів   розміщена на офіційному сайті Бердянської районної державної адміністрації www.berda.gov.ua. 

Райдержадміністрацією проведена робота по інформуванню населення щодо участі у  будівництві доступного житла.  На території Бердянського району об’єктів, які беруть участь у будівництві,доступного житла немає. Це визначене низьким середньомісячним сукупним доходом  громадян. Будівництво  доступного житла на даний час неможливо у зв’язку з відсутністю у місцевих бюджетах коштів  на  фінансування доступного житла, їх неспроможність упершу чергу в невеликих населених пунктах суттєво впливати на обсяги житлового будівництва. 

 

8. Поліпшення екологічної ситуації.

На початок 2018 року на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) налічувалось 98745,92 тис. грн. Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів станом на 01.07.2018 року складає 104035,30 тис. грн. Надходження екологічного податку до загального фонду місцевих бюджетів за І півріччя  2018 року складає 5289,38 тис. грн.

У зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства екологічний податок підлягає зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів.

Рішенням Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 8 «Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які  фінансуються  за  рахунок  фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2018 році», затверджені природоохоронні заходи, які фінансуються з місцевого екологічного фонду. Згідно вищезазначеного Переліку заплановано виконання  наступних заходів:

будівництво Комплексу першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка, IV черга будівництва, загальна кошторисна вартість – 12916,646 тис. грн., очікувана вартість робіт на 2018 рік – 3131,400 млн. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та співфінансування  Осипенківської сільської об’єднаної територіальної громади;

"Розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення меж земель природно-заповідного фонду – заповідника «Малиш»" Андріївської селищної ради на суму 10,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

"Заходи з озеленення території Азовської ЗОШ І-ІІІ ступенів" на суму 10,861 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

"Придбання контейнеру для збору ТПВ для Азовської ЗОШ І-ІІІ ст." на суму 2,400 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

"Заходи з озеленення  території Андрівської сільської ради" на суму 21,278 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

"Виготовлення  та  встановлення  інформаційно-охоронних знаків території заказників Андрівської сільської ради" на суму 10,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

Придбання машини для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (сміттєвоза) для Андріївської селищної ради Бердянського району" на суму 3950,0 тис. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.04.2018 року № 192 «Про проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів області у 2018 році» селищному, сільським головам та головам сільських об’єднаних територіальних громад району надані рекомендації щодо проведення протягом квітня-травня 2018 року заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів району. Також 21 квітня 2018 року згідно з вищезазначеним розпорядженням по Бердянському району було проведено акцію «День довкілля», під час якого було упорядковано 22,05 тис. м2 газонів та квітників, висаджено 150 дерев та 92 кущі, ліквідовано 110 несанкціонованих  сміттєзвалища у обсязі 0,31 тис.м3.

 

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

До загального фонду місцевих бюджетів району, станом на 01.07.2018, надійшло 17506,3 тис. грн. власних надходжень, що становить 111,4 % до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 7307,4 тис. грн., що складає 114,0 %  до планових показників звітного періоду.

Податок на майно до місцевих бюджетів надійшов за звітний період у розмірі 3386,3 тис. грн. або 98,5 % до затвердженого  плану звітного періоду.

         Єдиного податку зараховано до бюджету району у розмірі
4660,3 тис. грн., що відповідає  121,7% до затвердженого плану звітного періоду.

          Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету району у розмірі 946,4 тис. грн. або 90,2% до затвердженого плану звітного періоду.

З метою вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, легалізації зайнятості та зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, за  січень - червень 2018 року  проведено 6 засідань  районної  комісії з цих питань.  На комісіях було  заслухано 25 суб'єктів господарювання, у яких за даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції спостерігалися ознаки мінімізації заробітної плати  (виплата заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого мінімального рівня).

Протягом січня-червня 2018 року  податковою інспекцією  отримано 937 повідомлень про реєстрацію трудових відносин по Бердянському району, додаткові надходження ПДФО становлять 627,9 тис. грн.

Станом на 01.07.2018 року громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї), подано 955 декларацій про доходи на суму 8987,8 тис. грн., нараховано ПДФО у розмірі  1617,8 тис. грн.

 

 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» на 01.07.2018 затверджено 25  паспортів  бюджетних програм районного бюджету.

 

10. Техногенна безпека

Станом на 01.07.2018 на реалізацію Програми забезпечення оповіщення та інформування населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Бердянського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2017-2020 роках (далі – Програма) було використано 24,4 тис.грн. Розроблено проектно – кошторисна документація та проведена експертиза проекту. Всього загальний обсяг фінансування Програми складає 397,1 тис.грн.

Проведена технічна інвентаризації 12 захисних споруд комунальної власності, 7 захисних споруд приватної власності.

За результатами проведеної інвентаризації було з’ясовано, що захисні споруди цивільного захисту (ПРУ) обліковані за номерами 29203, 29210, 29243 за фактом відсутні, чим підтверджено листами Комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради (від 18.01.2018 № 19, 11.04.2018 № 176, 30.03.2018 № 162).

Бердянською районною державною адміністрацією було проведено ряд заходів щодо збору матеріалів для подальшого виключення неіснуючих захисних споруд з обліку. 31.05.2018 за вихідним № 01/43-0496 було направлено пакет документів до Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України щодо погодження виключення з загальнодержавного обліку захисних споруд захисні споруду цивільного захисту (ПРУ) за облікованими номерами: 29203, 29210, 29220 та 29243 як такі, що були поставлені на облік неправомірно (безпідставно).

Після погодження з ДСНС України (лист від 14.06.2018 № 16-9065) було видане розпорядження голови Бердянської райдержадміністрації від 23.06.2018 № 247 «Про визнання факту безпідставного зарахування захисних споруд до фонду захисних споруд цивільного захисту», а саме протирадіаційні укриття за обліковими номерами 29203, 29210, 29220, 29243 та направлено листа до ДСНС України від 25.06.2018 № 01-43/0585 щодо внесення змін до електронних обліків захисних споруд.

14.05.2018 на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядалось питання «Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів і сільгоспугідь у літній період 2017 року» та був погоджений план дій з підготовки до пожежонебезпечного весняно-літнього періоду 2018 року.

З метою завчасного планування організації пожежогасіння і надання екстреної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій (подій) в Бердянському районі, розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 57 затверджено План залучення сил і засобів на гасіння пожеж на території Бердянського району.

Для посилення заходів щодо пожежної безпеки в лісових масивах і сільгоспугіддях району у 2018 році було видано розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.04.2018 № 155.

Наказом по Державному підприємству «Бердянське лісове господарство» № 30 від 30.03.2018 «Про результати пожежонебезпечного періоду минулого року та підготовка до пожежонебезпечного періоду 2018 р», створено резерв ПММ у кількості – ДТ – 300 л, бензину – 300 л, масла – 30 л.

Станом на 01.07.2018 проведено догляд за мінералізованими смугами у кількості 158 км. Виставлено наглядної інформації всього 96 од., у тому числі: аншлагів на протипожежну тематику - 90 од, біг-бордів – 2 од, інформаційних щитів – 4 од.

Спільно зДП «Бердянське лісове господарство», Бердянським МРУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, Бердянським відділом поліції ГУ НП в Запорізькій області проведено рейдових перевірок з дотримання вимог безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки щодо попередження:

-                     пожеж у лісовому фонді – 46;

-                     під час збиранню врожаю зернових – 13 (Андріївська селищна рада – 3, Андрівська с/рада – 2, Новотроїцька с/рада – 1, Дмитрівська с/рада - 1, Осипенківська СОТГ – 6).

Протягом Iпівріччя 2018 року було проведено:

-                     лекцій, бесід – 37 (ДП «Бердянський лісгосп»).

виступів у засобах масової інформації: радіовиступів – 76; на телебаченні – 15; преса, статей – 17, повідомлень на сайтах – 34.

         Відповідно плану затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.12.2017 № 710 «Про затвердження плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік та схеми закріплення» станом на 01.07.2018 на обласних курсах удосконалення керівних кадрів I категорії пройшли навчання 147 осіб, у тому числі на договірній основі, за рахунок коштів суб’єктів господарювання 47 осіб. На курсах III категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області пройшли навчання 33 особи.

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту (далі – ЦЗ) на території Бердянського району розпорядження голови Бердянської райдержадміністрації від 28.11.2017 № 520 створено 14 консультаційних пунктів.

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                      В.В. Сенченко

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.