Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання основних пріоритетів і завдань соціально - економічного розвитку Бердянського району за 2017 рік

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА ПОЧАТОК ПРОГНОЗНОГО ПЕРІОДУ

У непростих умовах 2017 року райдержадміністрацією, районною, селищною та сільськими радами, об’єднаними територіальними громадами району, суб’єктами господарювання усіх форм власності проводилася системна робота щодо забезпечення економічного і соціального розвитку регіону, зниження напруги на ринку праці, мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів.

У той же час через цілий ряд як зовнішніх, так і внутрішніх факторів відбулося гальмування темпів економічного розвитку району, що негативно позначилося на виконанні місцевих бюджетів і соціальних показниках.

Головною метою у 2017 році було створення належних умов для життєдіяльності населення району на основі активізації інвестиційної діяльності, через популяризацію реформ, що проводяться в країні, систематизацію роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, стабільної роботи агропромислового комплексу, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

Для досягнення зазначеної мети були визначені наступні пріоритетні завдання соціально - економічного розвитку Бердянського району  за 2017 рік:

 

1.Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

2. Стабілізація агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

2.2. Споживчий ринок.

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

4.  Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

5. Сприяння розвитку підприємництва.

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

6.1. Збереження робочих місць. Сприяння зростанню доходів населення.

6.2. Посилення адресного характеру надання допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

6.8. Розвиток житлово-комунального господарства.

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

8. Поліпшення екологічної ситуації.

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

 

 

Виконання основних пріоритетів і  завдань    

соціально - економічного розвитку Бердянського району за 2017рік

 

1.Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

 

За даними статистики на території Бердянського району здійснює свою діяльність промислове підприємство - цех № 2 ПрАТ «Каучук».

Цех № 2 ПрАТ «Каучук» є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук» (м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу проводити з найменшими матеріальними витратами, реалізацію рідкої гуми не тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару. Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її авто-подачі.

Планується в наступному році проводити модернізацію виробництва за власні кошти, що в свою чергу уповільнить на певний час ріст виробництва продукції (у зв’язку із переснащенням засобів виробництва). Заплановано будівництво нової сортувальної лінії для авто-подачі гумової сировини та електроніки. Спостерігається зростання собівартості, за рахунок здороження сировини та матеріалів.

 

2. Стабілізація агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

                           

   2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

 

За 2017 рік сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 259,1 тонни м’яса худоби та птиці, що складає 78% до відповідного періоду минулого року (332,2 тонн) та 64 % до плану. Серед виробників м’яса слід відзначити:

ПСП АФ “Росія” – 107,3 тонни;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО” – 76,2 тонни.

Протягом 2017 року сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 5520 тонна молока, що на 546 тонн більше, або на 11% більше рівня минулого року  (4974 тонн) та склало 123% до програми (4500 тонн).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшили виробництво молока в ПСП АФ “ Росія” на 590 тонн або на 20%.    

Середній надій молока від однієї  корови, по середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 5816 кг, що на 777 кг більше  відповідного періоду 2016 року (5039 кг).  Кращих показників по надою молока від однієї  фуражної корови  досягли такі господарства:

ПСП АФ “Росія” – 6308 кг;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО”  - 5861 кг.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 01.01.2018 року, становить 2257 голів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (2223 голови) поголів’я великої рогатої худоби  збільшено на 34 голови, або на 2%.  Найбільшу чисельність поголів’я великої рогатої худоби мають такі господарства:

ПСП АФ “Росія” – 1527 голів;   

ДП “Запоріжжя - АГРО” – 543 голів.

Чисельність корів становить 949 голів, що на 22 голови більше ніж у відповідному періоді минулого року (927 голів). ПСП АФ „Росія” збільшила поголів’я корів на 50 голів, проте зменшили поголів’я корів в ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО”  на 12 голів та ПСП АФ ” Шевченко” на  16 голів.

Свиней станом на 01.01.2018 року у районі налічується 522 голови, що на 40 голів більше ніж у відповідному періоді минулого року (482 голови).

Найбільше чисельність поголів’я свиней утримують на ТОВ « Азовський тваринницький комплекс».

У районі створена та функціонує мережа з надання зооветеринарних послуг. Діють пункти для штучного запліднення сільськогосподарських тварин, ветеринарні послуги надає мережа ветеринарної медицини району.

Заготівлю молока та м’яса здійснюють пересувні пункти переробних підприємств та приватних осіб.

Невисокі показники галузі сільського господарства пояснюються диспаритетом цін на тваринницьку продукцію та паливно-мастильні матеріали, й інші матеріальні засоби,  реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво. Ціни на молоко та м'ясо знизилися до критичної межі. Саме така ситуація призводить до незацікавленості підприємств та населення в розведенні галузі тваринництва та до збільшення збитків господарств, які займаються тваринництвом.

Крім того, для вирощування кормових культур для поголів’я корів господарствами використовується 30 % посівних площ, що є не рентабельним.

У 2017 році для заохочення, збільшення та покращення якості виробництва сільськогосподарської продукції з районного бюджету було виділено 40 тис. грн. Передовики виробництва відзначалися Почесними грамотами та грошовими винагородами на збиранні ранніх зернових та зернобобових культур а також до професійного свята День працівників сільського господарства.

  Станом на 01.01.2018 року згідно оперативних даних, зернові та зернобобові культури зібрано з площі 54,4 тис.га. Валовий збір у вазі після доробки становить 163,8  тис.тонн, що складає 106 % до запланованого програмою. Урожайність склала 30,1 ц/га. Валовий збір озимої пшениці з площі 37,4 тис.га склав 129,4 тис.тонн середня врожайність 34,6 ц/га; озимого ячменю – з площі 1,2 тис.га валовий збір склав 3,1 тис.тонн середня врожайність   26,2 ц/га; ярого ячменю – з площі 4,9 тис.га валовий збір склав 13,2 тис.тонн середня врожайність 26,8 ц/га. Валовий збір зернових культур в порівнянні з 2016 роком збільшено на 14 тис. тонн, озимої пшениці 10 тис. тонн.

Під урожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами  посіяно  всього озимих культур на зерно та зелений корм 38,53 тис. га, в тому числі: озима пшениця – 36,5 тис. га , озимий ячмінь – 1,3 тис. га, озимий ріпак – 0,6 тис.га.

Сільськогосподарські підприємства приймають участь в ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції.

У 2017 році було здійснено коригування  структури посівних площ зернобобовими, технічними та кормовими культурами. Також здійснювався моніторинг щодо фактичного забезпечення господарств району насінням, мінеральними добривами, засобами захисту рослин для посіву ярих культур.

Господарствами району насіння висівається не нижче третьої репродукції. Господарства плідно співпрацюють з науковими установами. Все більше господарств переходять на інтенсивну технологію вирощування сільськогосподарських культур, а саме:

-  збільшення доз внесення органічних та мінеральних добрив;

-  підвищення родючості ґрунтів;

-  застосовується інтенсивна система захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників, бур’янів;

-  запровадження енергозберігаючої технології обробітку ґрунту;

-  збільшення площ посівів новими та перспективними сортами, адаптованими до умов вирощування.

Найкращі показники за результатами проведення жнив показали господарства, де дотримуються усі агротехнічні вимоги вирощування сільськогосподарських культур.

Картоплю, баштанні культури, овочі у 2017 році сільськогосподарські підприємства не вирощували, так як жодне сільськогосподарське підприємство району не має систем поливу. На територію району всі ці види продукції завозять з інших районів.

 

2.2. Споживчий ринок.

 

Станом на 01.01.2018 року в районі діє  178підприємств сфери торгівлі (156–магазини, 22 – підприємств ресторанного господарства, 11– об’єктівпобутового обслуговування населення).

Протягом 2017 року кількість об’єктів  торгівлі зменшилася на 2 одиниці.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2017 року склав55,592 млн. грн.

Очікуваний річний показник обсягу роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівляу 2018 році складе 72,3 млн. грн., що становитиме 130,1 % до показника 9 місяців 2017 року.

Протягом 2017 року проводився щотижневий аналіз цінової ситуації на продовольчі товари. Проведено 60моніторингівцінової ситуації у районі, які  дозволили забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари.

У 2017 роців Бердянському районі за участю фермерських господарств, агрофірм та приватних підприємців району проведено 62ярмарки, де реалізовано 44,66 тонн продукції на загальну суму 969,75 тис. грн.Також у жовтні 2017 року приватні підприємці та сільгоспвиробники Бердянського району прийняли участь у Покровському ярмарку у м. Запоріжжі, де мали змогу реалізувати власну продукцію.

Сфера послуг

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 9 місяців 2017 року склав4,1 млн. грн., що становитиме 83,1% до виконання за минулий рік.

Обсяг послуг, реалізованих населенню за 9 місяців 2017 року склав0,74 млн. грн., що складає 121,13% до виконання за минулий рік. Прогнозний обсяг реалізованих послуг населенню (у ринкових цінах) у 2018 році становитиме 1,0 млн. грн., що становитиме 135,14 % до показника 2017 року.

З метою забезпечення малозахищених верств населення необхідними продуктами харчування за цінами товаровиробників, рішенням Бердянської районної ради від 08.07.2016 року №2 затверджена Програма підтримки ветеранів Бердянського району продовольчими товарами та лікарськими препаратами на 2016 – 2018 роки.

 

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

 

Для забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та  енергозбереження  протягом 2017року  виконано  заходи по  заміні дерев'яних віконних блоків та дверей  на металопластикові на загальну суму 3790,78тис. грн., капітальний ремонт вуличного освітлення  на 1278,522тис. грн., проведено реконструкцій та капітальних ремонтів  будівель та споруд на 4760,349 тис. грн., виконані роботи по ремонту теплових мереж на загальну суму  726,987 тис. грн.

На підставі здійснення щомісячного моніторінгу використання паливно-енергетичних ресурсів встановлено, що протягом 2017 року бюджетними установами та організаціями Бердянського району спожито:

-          теплоенергії – 2243,1 Гкал;

-          електроенергії – 1359,22 тис.кВт.год;

-          газу природного – 415,68 тис. м3;

-          холодного водопостачання – 8,396 тис.м3.

-          вугілля – 50,0 т;

-          пелети – 3,68 т.

Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів і технологій протягом звітного періоду становить 51,517 туп. в рік , що в грошовому еквіваленті складає 73,7459 тис.грн.

 

 

4.  Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

 

У 2017 році Бердянський район приймав активну участь у міжнародних проектах.

Рішенням Бердянської районної ради від 26.06.2015 року № 6 затверджено районну цільову програму «Місцевий розвиток,орієнтований  на громаду – ІІI» на 2015-2018 роки.

У 2017 році Бердянський район приймав активну участь у міжнародних проектах.

У районі завершено впровадження ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в якій, на даний час, 2 виконали реалізацію наступних мікро-проектних ініціатив:

- «Реконструкція вуличного освітлення смт. Андріївка та села Успенівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 613,665 тис. грн. - «Реконструкція вуличного освітлення (із установкою світлодіодних ламп та багато тарифних лічильників) в с. Миколаївка, с. Малинівка і с. Родивонівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 741,630 тис. грн.

Злагоджена робота райдержадміністрації, районної ради, селищної і сільських рад району, а також активність громад у  Проекті ЄС/ПРООН «МРГ» –  дала необхідний досвід для можливості участі в багатьох інших інвестиційних конкурсах і програмах регіонального розвитку.

Райдержадміністрацією затверджено детальний план території земельної ділянки для розміщення об’єктів  з виробництва електричної енергії з  енергії сонячного випромінювання,  розташованої за межами населених пунктів на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади Бердянського району Запорізької області на підставі якого відведено земельну ділянку ТОВ «Азов Солар» та надано можливість  реалізувати інвестиційний проект по впровадженню новітніх технологій.

         З метою впровадження масштабного інвестиційного проекту розпорядженням голови райдержадміністрації надано дозвіл ТОВ «Монде Групп» щодо розробки детального плану території, площею 35,0 га для розміщення сонячної електростанції на території Андріївської селищної ради. 

Для надання консультативної, інформаційної та організаційної допомоги учасникам Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на базі відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації створено та діє районний  Ресурсний центр громад». Спеціалісти Центру надають всебічну допомогу громадам району, починаючі з підготовки матеріалів та аплікаційних форм для участі у конкурсному відборі та продовжуючи протягом всього часу впровадження мікропроектів.

Ресурсний центр підтримки громад райдержадміністрації прийняв участь в обласному конкурсі, в ході якого вивчалась результативність роботи аналогічних Центрів Запорізької області та став його переможцем.

У рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» проведено Міжобласний кластерний семінар для керівників районних ресурсних центрів громад з питань впровадження економічного компоненту та реплікації досвіду. Даний захід відбувався протягом 07.06.2017-09.06.2017 у м. Нова Каховка, у якому прийняв участь керівник Бердянського районного ресурсного центру громад Володимир Сенченко. Семінар ставив за мету: ознайомити учасників з досягненнями та результатами впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III», визначення ролі РРЦГ у процесі реформи децентралізації та перспективи її розвитку, а також проаналізувати успішне використання методології у реалізації планів розвитку громадських організацій та об’єднаних територіальних громад.

У зазначеному заході прийняли участь 5 областей: Київська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська та Одеська. 

Координатор Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» по Запорізькій області Геннадій Устімов та керівник Бердянського районного ресурсного центру громад Володимир Сенченко поділилися досвідом реалізації Проекту з колегами з інших областей України. Високий рівень та успішність результатів впровадження проектів сталого розвитку, процеси децентралізації та застосування методології «СВА» як в Бердянському районі так і по Запорізькій області в цілому - оцінили всі учасники кластерного семінару.

У свою чергу, Бердянський район вивчив досвід впровадження економічного компоненту Проекту та залучення міжнародної технічної допомоги для органів місцевого самоврядування, зокрема сільських об’єднаних територіальних громад з метою забезпечення сталого розвитку територій.

Населенням району досягнуте найголовніше - подолання байдужості громад.  За 8 років участі у Проекті жителі Бердянського району сформували в сільських громадах європейський підхід господарювання та впровадили 16 мікропроектних пропозицій. Громади підвищили рівень самоорганізації та суспільної єдності. Проводиться робота з популяризації Проекту серед громад району, які ще не приймали участь у його реалізації. Надзвичайно важливою ціллю участі у проекті є підвищення активності  громадян, а не лише органу місцевого самоуправління.

Злагоджена робота райдержадміністрації, районної ради, селищної і сільських рад району, а також активність громад у  Проекті ЄС/ПРООН «МРГ» –  дала необхідний досвід для можливості участі в багатьох інших інвестиційних конкурсах і програмах регіонального розвитку.

Одним із інвестиційних пріоритетів розвитку Бердянського району є створення на його території промислових зон для залучення інвестицій.

На теперішній час райдержадміністрацією розроблено та оновлено проекти двох інвестиційно -  привабливих промислових зон на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади. У поточному році дані земельні ділянками були представлені інвесторам із Південної Кореї, які в разі зацікавленості плануватимуть організацію промислового, енергоємного, переробного підприємства.

Пріоритетним напрямком розбудови інвестиційної інфраструктури визнано формування привабливого для інвестора іміджу Бердянського району. Для виконання цього напрямку роботи на веб – порталах області розміщено інформацію про інвестиційно -  привабливі вільні земельні ділянки на території Бердянського району; громадськими організаціями Андрівської, Долинської, Новотроїцької сільських рад та Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади розроблено інвестиційні паспорти, які розміщено на міжнародних сайтах.  

З метою популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянської районної державної адміністрації.

Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі представників району в грантах та програмах, сприянні іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування, а також підготовці та реалізації міжнародних проектів. Протягом звітного періоду діяльність Центру була скерована на складанні заявок і участь у донорських програмах, залученні інвесторів і додаткових коштів не лише на розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й навчання громад.

З початку функціонування Центру надано більше 60 консультацій та складено 19 грантових заявок на участь у міжнародних проектах. Протягом 2017 року  Центром реалізовано 4 проекти.

У рамках Проекту Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»), що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID)- ГО «Нове Червонопілля» с.Червоне Поле Осипенківської СОТГ отримали грантові кошти у сумі близько 10,5 тис. грн. на проведення двох семінарів на тему "Розроблення стратегії розвитку ГО "Нове Червонопілля" , "Розроблення фандрейзінгової стратегії ГО "Нове Червонопілля" для 20 осіб (актив ГО та небайдужі мешканці).

Метою проведених заходів було надати учасникам теоретичні знання та практичні навички з організації процесу стратегічному плануванні на первинному місцевому рівні.  Тренінг провів експерт, координатор навчальних програм Західноукраїнського ресурсного центру, член ГО «Товариство Лева» м. Львів.

Стратегія розвитку ГО «Нове Червонопілля» стала складовою частиною загального стратегічного документу Осипенківської СОТГ Бердянського району.

Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянського району продовжує роботу  як з реалізації вже анонсованих проектів, так і з формуванням нових проектних пропозицій. Центром спільно з Осипенківською об’єднаною громадою складено аплікаційну форму  на отримання гранту від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей», який Україна отримала в якості фінансової допомогу від Світового банку для подолання наслідків конфлікту. Загальний бюджет проекту склав 195 954,20 тис. $. для розробки проекту “Створення центру психолого-реабілітаційної допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам АТО та членам їх сімей «Здоров’я» на базі Осипенківської  амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Осипенко, Даний проект не був відібраний грантодавцем, проте складена аплікаційна заявка може бути направлена для участі в інших конкурсах в подальшому.

За допомогою Ресурсно-інвестиційного Центру Бердянського району складено чотири заявки на конкурс інвестиційних агро-проектів AgroTalks в аграрній і суміжних галузях: “ Створення молочного кооперативу”, “Реконструкція свиноферми”, “Будова холодильних систем для зберігання плодово-ягідної продукції”, “Будова родильного зала для крупної рогатої худоби”. В рамках Конкурсу в 2018 році будуть обрані 15 проектів, які пройшли всі етапи відбору.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району складено заявку на участь у проекті «Використання евалюації в процесі ефективного управління об’єднаною громадою», який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі з програми польської допомоги в цілях розвитку. Дана форма була успішно відібрана і Осипенкіська СОТГ увійшла до числа переможців. У рамках проекту було проведено 3-денний тренінг для представників громади та Центру на території України на тему ролі евалюації в плануванні та управлінні делегованими державними повноваженнями, та проведений тижневий візит до Польщі під час якого представник Осиненківської СОТГ  відвідав кілька громад в околицях Варшави. Під час візиту до Польщі розглядались такі теми як: освіта в громаді (принципи організації освітнього процесу, фінансування освіти; евалюація в школі); роль евалюації в проектах Європейського фонду регіонального розвитку; евалюація ринку праці; громадський бюджет; комунальні підприємства громади, вплив громадських консультацій на завдання, які виконуються громадою.

У 2017 році  за допомогою Ресурсно-інвестиційного Центру Бердянського району Осипенківською об’єднаною територіальною громадою складено заявку на участь у проекті Міжнародної організації  з міграції (MOM) “Сприяння відбудові  та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні”. Запропонований проект “Нова хвиля” був успішно відібраний. Метою проекту біла підтримка населення (дітей та дорослих) шляхом проведення творчих МК, створення умов для концертної діяльності, гуманітарне, спортивне та естетичне виховування усіх вікових груп населення та внутрішньо переміщених осіб. На даній стадії реалізації проекту здійснена більша частина закупівель організаційної та мультимедійної, акустичної техніки, спортивного інвентарю, меблів для Новопетрівського Будинку культури. На даний час вже працюють дитячі гуртки. Загальний бюджет проекту складає 302,325,26 тис.грн.

Одним з перших у Запорізькій області, Бердянський район почав реалізовувати соціальний проект “Lingva.Skills”.

За його допомогою держслужбовці Бердянської райдержадміністрації отримали можливість безкоштовно вивчати іноземну мову та отримати сертифікат з англійської мови рівня А1-А2.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району ведеться сталий моніторинг актуальних програм та проектів. На початку 2017 року був створений реєстр актуальних програм та проектів «твердих» і «м’яких» на 2017 рік. На теперішній час створюється реєстр на 2018-2019 роки.

Представниками Центру проводиться постійне інформування громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, щодо актуальних грантових програм та міжнародних проектів. Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянського району продовжує роботу з формуванням нових проектних пропозицій органів місцевого самоврядування.

 

5. Сприяння розвитку підприємництва.

 

Станом на 01.01.2018 року у районі було зареєстровано та взято на облік 80 суб’єкта підприємницької діяльності (з них 10 юридичних осіб та 70 фізичних осіб).

Станом на 01.01.2018 у Бердянському районі зареєстровано 1150 суб’єктів підприємництва – це на 142 од. менше ніж у 2016 році (1292), з них 680 фізичних та 470 юридичних осіб ( з них малих підприємств 171 одиниця). У минулому році припадало 815  фізичних та 477 юридичних осіб.

За 2017 рікдо бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 93035,6тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 77799,1 тис. грн., від фізичних осіб – 15236,5 тис. гривень.

За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 165616,8тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 147915,0 тис. грн., від фізичних осіб – 17701,8 тис. гривень.

Кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району станом на 01.01.2018 складає 95 одиниці (згідно реєстру фермерських господарств). У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.

На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх сільських та селищної рад району. За 2017 рік кредитною спілкою «Благо» надано кредитів на загальну суму 99,0 тис. грн.

Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу, Бердянською ОДПІ станом на 01.01.2018 року проведено 50 інформаційних семінарів-практикумів для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з них: 23 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 4 семінари тематичного характеру; 23 – загальної направленості.

З метою допомоги підприємництву інформація для суб’єктів господарювання розміщена на сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 05.12.2017 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 28.12.2017 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації: 01.01.2018, який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 28.12.2017 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 28.12.2017.

Райдержадміністрацією ведеться що піврічна звітність щодо вільних приміщень комунального майна, що не використовується, загальною площею 7718 кв. метрів. Станом на 01.01.2018 року районною, селищною, сільськими радами, бюджетними установами району здано в оренду 3663,8 кв. метрів вільних приміщень комунального майна.

 

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

 

6.1. Збереження робочих місць. Сприяння зростанню доходів населення.

 

Протягом 2017 року послугами Бердянського районного центру зайнятості скористалися 1601 особа незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 133 особи менше, ніж за 2016 рік (1734 особи). Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 528 осіб, це на 37 осіб менше, ніж станом на 01.01.2017 року (565 осіб).

Протягом 2017 року в Бердянському районному центрі зайнятості перебувало 609 жінок, це на 65 осіб менше, ніж за 2016 рік (674 особи), перебувало молоді віком до 35 років 595 осіб, що на 78 осіб менше, ніж у 2016 році (673 особи).

Бердянський районний центр зайнятості, в межах своєї компетенції, забезпечує виконання Територіальної угоди  щодо стабілізації ситуації на ринку праці шляхом сприяння працевлаштуванню безробітних. За сприянням служби зайнятості у 2017 році знайшли роботу    921 особа (в т. ч.: 249 осіб, які перебували на обліку та 672 особи з числа безробітних), це на 76 осіб більше, ніж у 2016 році (845 осіб, з яких: 131 особа, які перебували на обліку та 714 осіб з числа безробітних). В 2017 році чисельність працевлаштованих безробітних на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску роботодавцям становить 2 особи.

Одним з активних форм сприяння зайнятості населення є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом 2017 року Бердянський районний центр зайнятості направив на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 299 безробітних осіб, а у 2016 році 292 особи.

Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності служби зайнятості. Протягом 2017 року надано 3668 профорієнтаційних послуг, в т. ч. незайнятому населенню – 1579 послуг та 2089 послуг іншій категорії, що на 180 послуг менше, ніж за відповідний період 2016 року (3848 профорієнтаційних послуг в т. ч. незайнятому населенню – 1710 послуг та 2138 послуг іншій категорії).

У центрі зайнятості обладнаний та успішно працює профінформаційний сектор. Надання профорієнтаційних послуг в центрі зайнятості має комплексний і систематичний характер. Щоденно проводяться інформаційні семінари для громадян, які звернулись вперше до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Всього в 2017 році 1522 безробітних прийняли участь у різноманітних семінарах, в т. ч. з них 647 – працевлаштовані, 288 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. В 2016 році в семінарах прийняли участь 1660 безробітних, в т. ч. з них 700 – працевлаштовані, 290 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Одним із шляхів подолання довготривалого безробіття є тимчасова зайнятість населення. Селищними та сільськими радами Бердянського району була розроблена цільова програма «Подолаємо безробіття разом», згідно якій в 2017 році на проведення громадських робіт було виділено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Також, для залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру головою райдержадміністрації затверджено розпорядження від 28.12.2016 № 573, яким затверджено перелік роботодавців Бердянського району, за участю яких планується організація громадських робіт у 2017 році та перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам Бердянського району та сприяють його соціальному розвитку.

Протягом 2017 року було укладено 9 договорів на проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та отримано 9 звернень від підприємств на проведення тимчасових робіт іншого характеру за рахунок коштів роботодавців. Станом на 01.01.2018 року в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 462 особи, з них 248 – на громадських роботах, 214 осіб – на тимчасових роботах іншого характеру.

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника на підприємствах, в установах та організаціях Бердянського району за даними Головного управління статистики у Запорізькій області у січні – вересні 2017 року склала 4769,09 грн. Темп росту заробітної плати за підсумками 9 місяців 2017 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 149,6 %.

 

6.2. Посилення адресного характеру надання допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

 

Службою обліку бездомних громадян при КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»Бердянської районної ради проводиться облік бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Дані про зазначених осіб вносяться до центральної бази з проблем інвалідності.

Станом на 01.01.2018 року вищезазначені особи на обліку не перебувають та до КУ «ТЦСО (НСП)»не звертались.

Урамках виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку на 2016-2018 роки впродовж 2017 року в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Молода гвардія» оздоровлено 17 дітей на загальну суму 99 960,0 грн. та дитячому закладі оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Факел» оздоровлено 12 дітей на загальну суму 69 804,0 грн. Всього 169 764,0 грн.

Питання щодо посилення соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів, інших малозабезпечених категорій населення перебуває на постійному контролі в райдержадміністрації.

Відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян,      які потребують допомоги, на 2016-2018 роки,райдержадміністрацією вирішується питання надання разової адресної грошової допомоги  громадянам, які опинилися в кризовій ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки.

З початку року введено у програмі «Житлові субсидії» 8308 справ, у т.ч.:

-  8290 справ на комунальні послуги;

-  927 справ на тверде паливо (у т.ч. 805 справ на скраплений газ).

Проведені розрахунки та призначена субсидія  8783  сім'ям, у т.ч.:

-  8165 сім’ям на комунальні послуги;

-  730 сім’ям на тверде паливо (у т.ч. 634 сім’ям на скраплений газ).

Загальна сума призначених субсидій станом на 01.01.2018 року складає                          57 886,8 тис. грн., у тому числі:

-  55 805,0 тис. грн. – для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги;

-  2 081,8  тис. грн. –для придбання твердого палива (у т.ч. 178,6 тис. грн. для придбання скрапленого газу).

Профінансовано в 2017 році 53 052,7 тис. грн. – для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (у т.ч. 20814,0 тис. грн. за минулий рік). 

Станом на 01.01.2018 виплачено субсидію готівкою 655 сім’ям на суму    1 881,8 тис. грн., у тому числі:

1 717,9 тис. грн. – для придбання твердого палива (у т.ч. 10,1 тис. грн. –поштовий збір);

162,8 тис. грн. –  для придбання скрапленого газу (у т.ч. 1,0 тис. грн. – поштовий збір).

Впродовж 2017 року проведено 13 засідань районної комісії з питань визначення права на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та житлових субсидій, на яких розглянуто звернення сімей та прийнято позитивні рішення щодо призначення житлових субсидій – 910 сім’ям, відмовлено – 5 сім’ям.

Впродовж січня – грудня 2017року здійснювалася робота по наповненню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Згідно з вимогами щодо формування ЄДАРП дана база містить категорії громадян, які мають декілька статусів. З урахуванням цього станом на 01.01.2018 року в районі на обліку 8616 пільговиків, зокрема: 833 ветерани війни, 3372 ветерани праці, 2559 дітей війни, 246 багатодітних сімей та        4017 осіб інших категорій за соціальною і професійною ознаками.

Єдиний реєстр використовується в роботі з підприємствами та організаціями як інформаційний засіб, а також в системі розрахунків, формуванні виплатних документів тощо.

            Відповідно до статусу громадянам надавались різні види пільг. Загальна сума пільг, яка була нарахована за 2017рік – 3 686,4тис. грн.(з районного бюджету – 89,1 тис. грн..), профінансовано – 3 284,6 тис. грн. (з районного бюджету – 98,7 тис. грн.).

Згідно до обласної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 28, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації в І півріччі 2017року виплачено:

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 20 особам на суму 6969,50 грн.;

-   компенсацію за невикористане санаторно – курортне лікування –            6 інвалідам війни на суму – 2 310,0 грн. та 7 інвалідам загального захворювання на суму – 2 420,0 грн.;

-    компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 – 108 особам на загальну суму 182 772,0 грн. 

Станом на 01.01.2018 року 81 особа з інвалідністю подали заяви на забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, управлінням соціального захисту населення видано 135 направлень на підприємства-виробники для виготовлення замовлень.

Впродовж оздоровчої кампанії 2017 року послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 1168 дітей (100 % від загальної кількості дітей шкільного віку), з них: послугами оздоровлення – 673 дітей (57,6 %), послугами відпочинку – 495 дітей (42,4 %).

Послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 1041 дитина пільгових категорій (89,1 % від загальної кількості дітей шкільного віку), послугами оздоровлення – 609 дітей (52,1 %), послугами відпочинку –            432 дитини (37 %), з них:

-  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 37        (100 %);

-  дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 16 (123 %);

-  дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 18 (100 %);

-  дітей-інвалідів,  які  здатні  до  обслуговування  та  не  мають протипоказань для перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – 12 (100 %);

-  дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 9 (100 %);

-  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 267 (100 %);

-  дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 193 (100 %);

-  талановитих та обдарованих дітей – 119 (100 %);

-  дітей працівників АПК та соціальної сфери села – 370 (100 %).

Відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2018 року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебували  1451 внутрішньо переміщена особа.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.06.2016 № 194 створено районну координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, яка в межах компетенції сприяє підтримці внутрішньо переміщених осіб, їх органів самоорганізації та громадських об’єднань, залученню їх і територіальних громад, де вони проживають, до участі у міжнародних програмах і проектах, спрямованих на покращення життя внутрішньо переміщених осіб, створення комфортних умов для їх проживання та дозвілля.

За сприянням районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в звітному періоді 21 внутрішньо переміщена особа отримала психологічну допомогу, 7 внутрішньо переміщені особи отримали гуманітарну допомогу.

За медичною допомогою до Бердянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та Андріївської центральної районної лікарні завернулись 52 внутрішньо переміщених осіб.

В загальноосвітніх школах району навчаються 13 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, 5 дітей відвідують дитячі садки.

В 2017 році до райдержадміністрації звернулись 2 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, які бажають взяти участь у програмі «Сільське подвір’я». Вказані особи отримали консультаційну допомогу та пакет документів для отримання кредиту за вищезазначеною програмою.

Впродовж січня – грудня 2017 року відбулося 29 засідань районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

 

Станом на 01.01.2018року у Бердянському районі налічується 29 медичних закладів, а саме:

-         10 амбулаторій ЗПСМ: Андріївська, Червонопільська, Берестівська, Миколаївська, Новопетрівська, Осипенківська, Андрівська, Дмитрівська, Новотроїцька, Азовська;

-         11 фельдшерсько – акушерських пунктів («Нива», Успенівський, Софіївський, Шевченківський, Троянівський, Вибоївський, Троїцький № 1, Троїцький №2, Старопетрівський, Бердянський, Долинський);

-         7 фельдшерських пунктів (Іванівський, Кримський, Полоузівський, Малинівський, Шевченківський, Куликівський, Деревецький);

-         4 бригад невідкладної медичної допомоги вдома, які входять до складу амбулаторій (Берестівська, Новопетрівська, Андрівська, Червонопільська).

У Бердянському районі працює Центральна районна лікарня зі 82 ліжками.

Наразі в районі на засадах сімейної медицини працюють 45 осіб медичного персоналу.

Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні позитивно позначитися на якості медичного обслуговування  населення.

З метою забезпечення мешканців Бердянського району спеціалізованою, хірургічною допомогою у відділеннях хірургії, травматології та реанімації в комунальній установі «Бердянське територіальне медичне об’єднання» Бердянської міської ради (КУ «БТМО» БМР), рішенням сесії районної ради від 23 грудня 2016 року  № 15 затверджена Програма надання хірургічної допомоги мешканцям Бердянського району на 2017 рік.

У зв’язку з підвищенням тарифів на харчування, медикаменти, енергоносії та інші видатки, рішенням сесії від 24 березня 2017 року  № 12 внесено зміни до Програми в частині зміни розрахунку вартості 1 ліжко-дня для надання медичної допомоги мешканцям Бердянського району в КУ «БТМО» БМР.

Вартість 1 ліжко-дня, в порівнянні з минулим роком, збільшилась в середньому  в 1,6 рази.

Протягом 2017 року в КУ «БТМО» БМР згідно направлень медичну допомогу отримали 121 пацієнт, з них: хірургічного профілю - 50 пацієнтів (проведено ліжко-днів 376), травматологічного профілю - 38 пацієнтів (проведено ліжко-днів 481), ВАІТ - 33 пацієнта (проведено ліжко-днів 80). 

На виконання Програми на 2017 рік затверджено видатки у сумі 109679,0 грн., протягом звітного періоду КУ «БТМО» БМР відшкодовано 107645,0 грн. 

У розрахунок вартості 1 ліжко-дня для надання медичної допомоги мешканцям району враховані наступні показники:

- вартість 1 ліжко-дня по харчуванню – 15,00 грн.;

- вартість 1 ліжко-дня по медикаментам, а саме: хірургічне відділення – 16,72 грн., травматологічне відділення - сума збільшилась до 21,94 грн., ВАІТ – 140,20 грн.;

- вартість 1 ліжко-дня по енергоносіям - збільшилась до 39,48 грн.;

- вартість по іншим видаткам – 7,05 грн.

Згідно наданих розрахунків КУ «БТМО» БМР загальна вартість 1 ліжко-дня по відділеннях закладу становить: в реанімації – 186,73 грн., хірургії – 78,25 грн., травматології – 83,47 грн.

Ліжковий фонд стаціонару цілодобового перебування хірургічного відділення КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» становить 33 ліжка, з них:  хірургічного профілю - 17 ліжок, травматологічного  профілю - 5 ліжок, ВАІТ - 6 ліжок.

Протягом 2017 року в хірургічному відділенні КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» проліковано 486 осіб, проведено ними ліжко-днів 5756; у відділенні реанімації надано медичну допомогу 143 пацієнтам. 

У 2017 році проведено хірургічних втручань - 416, у тому числі: хірургічного профілю – 190, операції на судинах - 1, на органах травлення - 20, при непухлинних захворюваннях прямої кишки - 14, на кістково-м’язовій системі - 10, молочна залоза - 2, решта, на шкірі та підшкірній клітковині - 139 операцій, інші операції - 4. Проведено 124 операції сільським жителям району та 7 ургентних втручань.

З метою надання кваліфікованої медичної допомоги породіллям Бердянського району КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» уклала угоду з– КУ «БТМО» БМР. 

Відповідно до даної угоди, щомісячно, пологовим відділенням міста Бердянська розробляються відповідні реєстри з відміткою дати пологів, медичної інформації щодо кількості проведених ліжко-днів, необхідний мінімум на одні пологи, перелік використаних медикаментів, до яких додаються звіти вартості по статтям витрат.

Програма «Безпечні пологи» для породіль Бердянського району на 2017 рік  прийнята  рішенням  районної ради від 23.12.2016 року № 14 та приймається щорічно на кожний наступний за звітним рік.

Станом на 01.01.2018 року чисельність жіночого населення у Бердянському районі складає 13324 жінки. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість жіночого населення зменшилась на 159 осіб. Відповідно, зменшилась кількість жінок фертильного віку з 5534 до 5448 осіб (зменшилась на 86 осіб).  

З метою виконання Програми на 2017 рік затверджено видатки у сумі 20000 грн., відшкодовано – 19949,08 грн.

Протягом звітного періоду у пологовому будинку міста Бердянська народилося 134 дитини, кількість родів – 137 (98 – сільські мешканці), із них: 125 пологів – у строк, непередбачених родів – 9 жінок. 

У екстрених випадках усі вагітні направляються до пологового будинку міста Бердянська. Цілодобово працює швидка екстрена медична допомога.

Протягом 2017 року смертність немовлят у Бердянському районі на 1000 народжених живими не зареєстрована, материнська смертність за даний період відсутня.

У 2017 році під наглядом жіночої консультації перебувало 109 вагітних жінок, надійшли для нагляду консультації – 109, у т.ч. зі строком вагітності до 12 тижнів – 68 вагітних (75,0%).

Усі вагітні жінки обстежені відповідно до протоколів ведення вагітності в амбулаторних умовах, а також на ВІЛ-інфекцію, РВ, УЗД. Дворазовим ультразвуковим скренінгом охоплені 82,3 % жінок, які знаходились на обліку в жіночій консультації.

У 2017 році серед захворювань, які виникли під час вагітності відстежено:  анемія – 15 осіб (13,0%), інфекції сечостатевої системи – 5 осіб (4,5%), гіпертонічні розлади – 2 особи (1,8%), розлади ендокринної системи (захворювання щитоподібної залози) – 3 (2,7%), епілепсія – не зареєстрована. Усі вагітні проліковані.

Протягом 2017 року в хірургічному відділенні гінекологічного профілю КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» проліковано 5 вагітних, ними проведено 59 ліжко-днів з діагнозами:  «Загроза переривання вагітності».  

Медичними працівниками дитячої та жіночої консультацій КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» постійно здійснюється контроль за виписними епікризами породіль з пологового будинку з подальшим відповідним наглядом за новонародженими. 

Фахівцями КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» постійно проводиться санітарно-освітня робота. З вагітними систематично проводяться бесіди та лекції, всього охоплено - 109 вагітних.   

Необхідна документація ведеться систематично. КУ «Андріївська ЦРЛ БРР» підготовлено 3 санбюлетені, розповсюджено 11 листівок, проведено 52 бесіди та 3 лекції.

У 2017 році заходи щодо профілактики і боротьби з туберкульозом в районі проводилися відповідно до Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Бердянському районі на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.16 № 11.

Упродовж останніх 5 років в районі мало місце зниження на 64% захворюваності на всі форми активного туберкульозу. 

У 2013 році захворіло 25 осіб, захворюваність склала – 95,0 на 100 тис. населення;  у 2014 році – 17 осіб, показник – 65,2 на 100 тис. населення;  у 2015 – 6 осіб, показник – 23,2;  у  2016 році – 22 особи, показник – 86,1;  у 2017 році – 9 осіб, показник 35,6.  

У 2017 році захворюваність знизилась на 59 % у порівнянні з 2016 роком.

Епідситуацію визначає захворюваність бацилярним туберкульозом, яка має аналогічну тенденцію, як і всі форми активного туберкульозу. Показник  за 2017 рік склав 35,6 на 100 тис. населення проти 50,9 у 2016 році. 

Найвища захворюваність у 2017 році реєструвалась на Андрівській (133,5), Новопетрівській (70,5), Червонопільській (67,3), Азовській (49,7) лікарняних дільницях.

Занедбані форми туберкульозу складають 22,5% (2 - 7,9 на 100 тис. населення).

У 2017 році в Бердянському районі не зареєстровано захворюваність туберкульозом у дітей та підлітків.

 Хворобливість на 28,5% нижче у порівнянні з минулим роком та складає 25 випадків. У 2017 році 98,9 на 100 тис. населення проти 137,9 на 100 тис. населення  у 2016 році.

Висока хворобливість у Бердянському районі пов’язана з високим відсотком мультирезистентного туберкульозу, який погано піддається лікуванню і подовжує терміни лікування та перебування в активних групах.

У порівнянні з 2013 роком у 2017 році кількість вперше зареєстрованих  цих хворих становить 44,4% та 72% з вторинною резистентністю.   

Кількість рецидивів у Бердянському районі складає:  у 2013 році – 15,2;  у 2014 році – 34,5;  у 2015 році – 30,9;   у 2016 році – 19,2;  у 2017 році – 15,8 на 100 тис. населення.

Смертність від туберкульозу у 2017 році складає 7,9;   у 2016 році – 7,8;  у 2015 році – 19,3;  у 2014 році –15,3;  у 2013 році – 7,6. Високий  рівень захворюваності туберкульозом зумовлений збільшенням кількості непрацюючого населення, питома вага якого зростає з кожним роком, не виняток і в 2017 році, що складає 100%.

На обліку на кінець 2017 року нараховується 25 осередків бацилярного туберкульозу. У 2017 році серед контактних в осередках туберкульозної інфекції захворювання не реєструвалися.

У районі за останні роки спостерігається збільшення питомої ваги хіміорезістентного та ВІЛ-асоційованого туберкульозу, у 2017 році вона склала відповідно до 44,4%  та 22,2%.

План профілактичних оглядів на туберкульоз виконано на 65,4% проти  79,5% у 2016 році, 80,5% у 2015 році, 78,3%  у 2014 році та 79,2% у 2013 році.

Група медичного ризику оглянута на 61,5% проти 79,5%  у 2016 році,  76,7%  у 2015 році, 77,1% у 2014 році (низький відсоток виконання зумовлений недообстеженням хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію – 32,8%).

Нижче середньорайонного відсоток охоплення флюорографічним обстеженням підлеглих контингентів на Новотроїцькій (27,0), Андрівській (37,7), Азовській (45,2), Червонопільській (56,3), Дмитрівській (63,2) лікарняних дільницях за рахунок неорганізованого населення та тимчасово непрацюючих. При профілактичних оглядах питома вага виявлених хворих на туберкульоз у 2017 році складає 44,4 %,  у  2016 -  26,7%,  у 2015 році - 66,7%,  у 2014 році - 76,2%,  у 2013 році - 56%.

На  придбання туберкуліну у 2017 році використано 126 649 грн. з місцевих бюджетів.

Стаціонарне лікування дітей проводилось у реанімаційному, хірургічному, педіатричному відділеннях комунальної установи Бердянської міської ради «Бердянське ТМО».      

За  2017 рік стаціонарно проліковано 156 дітей,  у т.ч.: у педіатричному відділенні - 109 дітей, у хірургічному - 33 дитини, у реанімаційному  - 14 дітей.       

З усіх пролікованих дітей у педіатричному відділенні 90 осіб (84%) із захворюванням органів дихання: Азовська АЗПСМ - 17 дітей, Андріївська АЗПСМ - 31 дитина, Новотроїцька АЗПСМ - 7 дітей, Дмитрівська АЗПСМ - 21 дитина, Андрівська АЗПСМ – 14 дітей.

У 2017 році малюкова смертність в Бердянському районі не зареєстрована. У 2016 році померла одна дитина на другій добі життя з вродженою патологією не сумісною з життям.

 

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

 

У 2017 році покращено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти:

- встановлено металопластикові віконні блоки  в Азовській ЗОШ за кошти бюджету регіонального розвитку в сумі 299, тис.грн.;

- встановлено металопластикові віконні блоки  в Новотроїцькій ЗОШ за кошти державного та місцевого бюджетів  у сумі 278 тис.грн.;

- проведено ремонт підлоги першого та частини другого поверху будівлі Новотроїцької ЗОШ за кошти обласного бюджету на суму 99, 217 тис.грн.;

- проведено заміну дверних блоків в їдальні Дмитрівської ЗОШ за кошти обласного бюджету на суму 20 тис.грн., придбано спортивний інвентар(15 тис.грн.) та морозильну камеру (15 тис.грн.).

- проведено реконструкцію обліку газу шкільної котельні Азовської ЗОШ за кошти обласного та місцевого бюджетів на суму 97,260 тис.грн.

За рахунок спонсорських коштів встановлено металопластикові віконні блоки  в Андрівській ЗОШ (250 тис.грн. з бюджету Андрівської сільської ради), металопластикові двері в Долинської ЗОШ ( 95 тис.грн. виділено агрофірмою «Долинська»), придбано господарчі товари для проведення ремонтів класних кімнат у закладах загальної середньої освіти району.

Органами місцевого самоврядування, керівниками закладів дошкільної освіти проведено роботу щодо приведення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог:Андріївський ДНЗ – встановлено металопластикові вікна; Дмитрівський ДНЗ – встановлено 5 дверей  міжкімнатних, придбано лінолеум; Долинський ДНЗ – придбано ліжка дитячі, постільну білизну; Азовський ДНЗ – лінолеум, шафи для книг, столи письмові, стіл комп’ютерний, столи для роздачі їжі, вогнегасник; Софіївський ДНЗ – посуд; Троянський ДНЗ – спортивне обладнання, бойлер,  2 телевізори, ліжка, столи та стільці дитячі, стільці офісні, жалюзі, шафи для іграшок та квітів; Шевченківський ДНЗ – посуд, постільна білизна, іграшки тощо.

Для  задоволення потреб населення у забезпеченні доступної та якісної освіти дошкільної освіти в районі функціонує мережа з 8  закладів дошкільної освіти комунальної власності селищної та сільських рад , в яких організовано роботу 18  груп,  двох  перших класів  на базі Троянського та Новотроїцького закладів освіти. Потужності закладів використовуються на   116 %, середня наповнюваність груп – 20 дітей. Софіївський заклад дошкільної освіти «Капітошка» працює за сезонним режимом роботи з 01 квітня по 31 жовтня.

Станом на 01 січня 2018 року забезпечено  охоплення дошкільною освітою 82 % дітей віком від 3 до 6(7) років. Показник охоплення суспільним дошкільним вихованням дітей 5-річного віку складає 100 % (у ДНЗ – 90 % і 10 % дітей, які через стан здоров’я та інші причини не можуть відвідувати дошкільні заклади, охоплено соціально-педагогічним патронатом). У всіх дошкільних закладах освіти працюють консультпункти з проблем розвитку дітей дошкільного віку.

Керівниками дошкільних закладів освіти постійно проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо переваг отримання дошкільної освіти в дошкільних закладах.

Щорічно проводиться облік дітей дошкільного віку від народження до 6 (7) років. Поновлення списків дітей дає можливість прогнозувати мережу дошкільних закладів (груп) відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти. Станом на 01 січня 2018  року черги  до закладів дошкільної  освіти немає.

У 2017 році було проведено планову атестаційну експертизу діяльності  Шевченківського закладу дошкільної освіти «Сонечко» (травень) та Осипенківського закладу дошкільної освіти «Пізнайко» (червень). За підсумками атестації визначено завдання для вдосконалення навчально-виховного процесу та подальшого розвитку закладів дошкільної освіти.

Через обмеженість фінансування дошкілля все ще суттєво відстає від  загальної середньої освіти у запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність, навчальний процес. 

Комп’ютерною технікою забезпечено 6 з 8 дошкільних закладів освіти, доступ до Інтернету мають Азовський, Дмитрівський,  Долинський, Новотроїцький  заклади освіти.

Освітній процес в дошкільних установах здійснює 36 педагогічних працівників, з них: 8 завідувачів, 25 вихователів, 2 музичні  керівники, 1 практичний психолог, 1 логопед. Вищу освіту мають 90 % (32 особи), середню спеціальну 10 % (4 особи). В Андріївському закладі дошкільної освіти «Джерельце» надається логопедична допомога дітям з вадами мовлення.

Належний психологічний супровід навчально-виховного процесу забезпечено  тільки в Андріївському закладі освіти де введено посаду практичного психолога. Інших посад додаткових спеціалістів у дошкільних закладах протягом 2017 року не вводилося.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізовується через  освітню програму «Дитина в дошкільні роки» та програму розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

У дошкільних закладах освіти забезпечується соціальний захист, охорона життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів, розроблено заходи щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей, проводиться робота щодо їх реалізації.

 Планування коштів на харчування дітей в дошкільних закладах освіти здійснюється селищною та сільськими радами окремо в залежності від кошторисних призначень з урахуванням виконання норм харчування, підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину.

 За   2017  рік середня вартість харчування підвищилась до 25 грн., але норми виконано тільки на 80 %, що не забезпечує  дошкільнят  якісним повноцінним харчуванням відповідно до їх вікових потреб. Одинадцять  дітей пільгових категорій  отримують харчування безкоштовно. Вихованці Долинського і Шевченківського дошкільних закладів  освіти отримують харчування за кошти бюджету Долинської сільської ради.

Станом на 01 січня  2018 року мережа закладів загальної середньої освіти складається з 9 закладів, з яких: 1 спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів, 6 – закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 2 – заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. Контингент учнів у закладах району складав 1158 осіб. У 2017 році відкрито 91 клас, середнянаповнюваність класів 12,7 учня.  Для 11 учнів (1 %)  Шевченківської школи організовано групове індивідуальне навчання.

Усі заклади дошкільної  та загальної середньої освіти району функціонують в україномовному режимі й працюють над впровадженням Програми розвитку і функціонування української мови в Бердянському районі на 2016-2020 роки. План реалізації заходів Програми, затверджено наказом відділу освіти від 17.10.2016 № 294. Програма спрямована на створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови,  формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення до державної мови, формування патріотизму.

Для задоволення потреб національних меншин у спілкуванні рідною мовою в Андрівському  та Троянському  закладах загальної середньої освіти запроваджено роботу факультативів і гуртків з вивчення болгарської мови. У Троянському закладі дошкільної освіти працює гурток із ознайомлення дітей з традиціями болгарського народу.

Широкою залишається мережа класів усіх ланок із поглибленим вивченням базових дисциплін (12 предметів), учні вивчають українську та англійську мову, українську та зарубіжну літературу, географію, біологію, екологію, історію України, всесвітню історію, інформатику, технології, фізичну культуру.

Профільним навчанням у старшій школі охоплено всіх учнів 10-11-х класів. У  закладах освіти І-ІІІ ступенів налагоджено ефективну роботу зі свідомого та самостійного визначення учнями напрямку  профілю навчання.

У 2016-2017 навчальному році  атестати про повну загальну середню освіту отримали  77  учнів; свідоцтва про  базову середньою освіту  відповідно – 109  учнів.

Із загальної кількості випускників 9-х класів свідоцтво з відзнакою одержали  3  учні ,  випускники  11-х класів атестатів з відзнакою не одержали.

Для реалізації в системі освіти району державної політики щодо  забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей з особливими освітніми потребами, РПМПК надавалися різноманітні види допомоги дітям та їхнім батькам. Фахівцями  служби було проведено 148  індивідуально-корекційних заняття з вихованцями і учнями району, 14 просвітницько-методичних заходів, надано 50 консультацій педагогам, 45 батькам.

Для підтримки сімей, які виховують дитину з тяжким чи складним порушеннями  здійснено 15 візитів додому, надано 11 консультацій, для батьків проведено 5 демонстраційних корекційно-розвиткових занять. Для 5 дітей з особливими потребами  організовано індивідуальне навчання.

В Андріївській СРШ І-ІІІ ступенів відкрито чотири інклюзивних класи для роботи з учнями, які мають вади психофізичного розвитку, до штатного розпису зазначеного закладу освіти введено чотири  додаткові посади асистента вчителя.

          Відповідно до чинного законодавства щодо організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 87 дітей пільгових категорій (діти, позбавлені батьківського піклування, сироти (35 учнів), діти із малозабезпечених сімей із числа дітей 1-4 класів (28 учнів), діти із сімей учасників АТО (27 учнів)  і діти-інваліди (7 учнів) отримують харчування безкоштовно за кошти районного бюджету. Інші категорії учнів – за рахунок батьківських коштів та коштів селищної і сільських рад. Всього гарячим харчуванням охоплено 94% учнів шкіл району.

Фінансування освіти району за 2017 рік  склало 25965,10 тис.  грн., з них: субвенція 15668,80  тис, грн., місцевий бюджет 6027,70 тис. грн., бюджети селищної та сільських рад 1105,40 тис. грн. На харчування всього витрачено  436,00  грн.

Для 100% задоволення потреб у підвозі учнів району в 2017 році придбано автобус для Андріївської СРШ. Підвезення учнів шкільними автобусами та перевізниками  забезпечено на 100% від потреби у 9 школах. Не потребують підвезення учні Азовської, Андрівської, Троянської загальноосвітніх шкіл.

         З січня 2017 року, без врахування об’єднаних територіальних громад, функціонує позашкільний заклад – Андріївський будинок дитячої творчості, який працює над виконанням Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2017-2018 роки.

Головним завданням Андріївського будинку дитячої творчості є  створення умов для здобуття додаткової освіти дітьми через участь у художніх видах діяльності, організації змістовного дозвілля. Пріоритетний напрямок  роботи  Будинку  творчості – художньо-естетичний.  У 2017/2018 навчальному році в  19  гуртках закладу  навчається 285 вихованців. Гуртківці беруть активну участь у загальносільських  заходах: святах, концертах, виставках, акціях, а також у конкурсах художньо-естетичного напрямку.

Для розкриття здібностей і обдарувань учнівської молоді, залучення школярів до роботи інтелектуально-пошукового характеру із наступною презентацією власних здобутків  у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України направлено роботи 10 учнів.

З огляду на сучасні потреби учнівської молоді нагальним для ПНЗ району залишається  питання комп’ютерного забезпечення. Наразі згідно договору з Андріївською школою вихованці Андріївського БДТ за необхідності користуються шкільними комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет.       

У 2017 році визначено особливий підхід до напрямку патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Заклади освіти продовжують роботу спрямовану  на виконання заходів  передбачених Програмою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в навчально – виховних закладах Бердянського району на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Бердянської районної ради від 24.03.2017 №9.

Протягом  2017 року учні району брали активну участь в патріотичних акціях, що передбачали підтримку українських бійців у ході антитерористичної операції на сході України: «Великодній кошик солдату», «Ліки замість квітів» (вересень), «Подаруй прапор українському солдату», допомога дітям Слов’янського району Донецької області (жовтень), участь у заходах до Дня захисника України (жовтень), виготовили обереги, поробки, малюнки, написали листи і передали їх в зону АТО та на блокпости в Бердянському районі.

Завдання та заходи розвитку освіти  на 2018 рік визначено відповідно до Програми розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської районної ради від 20.12.2017 року №3.

 

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

 

На обліку в службі у справах дітей станом на 01.01.2018 року перебуває 91 дитина– сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування.

          Із них:

           67- перебуває під опікою/піклуванням громадян,

           9 - виховується в прийомних сім’ях,

           8 - дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу,

           7- перебуває в державних закладах.

        Одними із основних завдань, які стоять перед службою у справах дітей є:

-         розвиток сімейних форм виховання;

-         попередження бездоглядності дітей.

         На виконання цих завдань службою проводилась відповідна робота.

Сімейними формами виховання охоплено 92,3 % дітей від загальної кількості, які перебувають на обліку в службі.

        Протягом 2017 року посиротіло 17  дітей. Із них: 7 дітей влаштовано під опіку/піклування громадян;  3 дітей усиновлено громадянами України; 2 дітей влаштовано в дитячий будинок сімейного типу;  1 дитина знята з обліку у зв’язку з наданням повної цивільної дієздатності, відносно 1 дитини встановлено батьківство, 3 дітей посиротіло, перебуваючи в державних закладах.

          В Бердянському районі створено та функціонує 9 прийомних сімей, в них виховується 21 дитина. В 2014 році взято на облік та продовжено функціонування прийомної сім’ї Бєлоусових, яка переселилась із Донецької області. В 2016 році взято на облік та продовжено функціонування  прийомної сім’ї Дерипаска, яка теж переселилась із Донецької області.

            В районі 11 родин виховує 12 усиновлених дітей. Службою у справах дітей згідно графіка проводяться перевірки умов проживання усиновлених дітей в родинах. Порушень не виявлено.

          Забезпечується   збереження житла та майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2 дітей є у власності житло. Опікунами над житлом призначені особи, що є опікунами дітей. За 66 дітьми закріплено право користування житлом. У 5 дітей у власності є земельні паї. При селищній та сільських радах створені житлові комісії та квартирні черги. На теперішній час на квартирному обліку перебуває 40 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 31 особа з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 8 осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечені соціальним житлом.

          З метою популяризації сімейних форм виховання на сайті Бердянської райдержадміністрації та Бердянської районної ради розміщена інформація про сімейні форми влаштування та про дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання.  На стендах селищної та сільських рад розміщена інформація про сімейні форми виховання,  розповсюджено 15 плакатів «Діти мріють» та 18 плакатів «Не залишайся байдужим» на тему пропаганди сімейних форм виховання. В ЗМІ опубліковано 2 статті.

         Станом на 01.01.2018 року на обліку в службі перебуває 31 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Вони виховуються в 14 сім’ях. Службою у справах дітей проводяться  рейди з метою виявлення та обстеження умов проживання дітей, які виховуються в таких сім’ях. Проведено 13 профілактичних рейдів, спільно з працівниками поліції – 11. Складено 78 актів обстеження  умов проживання дітей. З батьками постійно проводяться бесіди з питань виконання батьківських обов’язків, створення належних умов проживання, відповідальності за життя та здоров’я дітей.

         Під час проведення профілактичних рейдів було вилучено 11 дітей та направлено до центрів соціально – психологічної реабілітації дітей для надання соціальної допомоги та 4 дитини до дитячого будинку «Сонечко».

         Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 25 батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Всі батьки були притягнені до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП за неналежне виконання батьківських обов’язків.

         Працівниками служби прийнято участь у 74 судовому засіданні. Вирішено питання про позбавлення  6  батьків по відношенню до 14 дітей.

          Троє дітей було відібрано у батьків згідно розпорядження голови райдержадміністрації у зв’язку з тим, що виникла безпосередня загроза для  їх життя та здоров’я. Батьки цих дітей позбавлені батьківських прав.

          Перевірено виховну роботу в 6  школах Бердянського району. Проведено з учнями 15 профілактичних бесід на тему попередження правопорушень та скоєння злочинів.

          Проведено 6 перевірок додержання прав неповнолітніх( сільські та селищна ради з питань виконання ними делегованих повноважень).

          На обліку в службі перебуває 2 неповнолітніх, які засуджені без позбавлення волі. З дітьми та батьками проводиться профілактична робота з метою попередження повторних правопорушень.

          Проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини при Бердянській райдержадміністрації, розглянуто 67 питань та підготовлено відповідні розпорядження та документи.

          З працівниками органів місцевого самоврядування проведено 4 семінари – наради.

        Надано консультацій 202 відвідувачам.

       До Дня Святого Миколая  30 дітей пільгових категорій прийняли участь у новорічній виставі, яка відбулась в Запорізькому державному цирку.

Відповідна робота буде продовжена службою у справах дітей і в подальшому.        Районна програма «Молодь» на 2013-2017 роки зі змінами та доповненнями, прийнята рішення районної ради від 14.12.2012 №8яка реалізується відділом культури і туризму, молоді та спорту у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами Бердянської райдержадміністрації, зокрема службою у справах дітей, відділом освіти, культури і туризму, центром зайнятості, УПСЗН, РЦСССДМ, правоохоронними органами, селищною і сільськими радами. На реалізацію молодіжної політики і виконання районної програми «Молодь» у 2017 році виділено 28,0 тис. грн.

     Рішенням Бердянської районної ради № 9 від 24.03.2017р. була прийнята Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в навчально-вихованих закладах Бердянського району на 2017-2018 роки.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.08.2015 № 328 створено районний комітет з питань національно-патріотичного виховання молоді, розпорядженням голови райдержадміністрації від15.06.2017 №306 створено координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Бердянській районній державній адміністрації.

      В поточному році, із залучення як учнівську та і робочу молодь, були проведені наступні заходи.

       Згідно плану роботи відділу організовувались та проводились святкування  Дня соборності України 22 січня 2017 року в клубних закладах району, бібліотеках та музеях на громадських засадах були організовані та проведені тематичні заходи та культурно-мистецькі акції, історичні екскурси «Україна Соборна – моя гордість і слава», книжкові виставки «Живи незалежна  і сильна  і  славна, єдина  в  віках», виставка – міркування  «З  Україною  в  серці»,          конкурсні програми «Можна  все  на світі вибирати сину, вибирати  неможна  тільки Батьківщину», літературно – історичні  подорожі «Україна  навік  Соборна», патріотичні панорами «День Соборності  на  відстані  часу», культурно – митецьки  акції  «Ми  вірим  в  майбутнє твоє  Україно», історико-патріотичні години «Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна», «1918 рік. Незалежність Української Народної Республіки».  

    -      щодо відзначення  28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР  із Республіки Афганістан були проведені: години пам’яті «Афганське ехо», вечори Афганської пісні «Мы уходим», години пам’яті «Ми пам’ятаємо Вас герої», тематичні бесіди «Афганська війна – як це було?», вечори пам’яті «Афганські історії», уроки патріотизму «Герої», «Чужа країна на ім’я Афганістан».     

        -  в березні місяці були проведенні  районні змагання серед учнівської молоді з волейболу в пам'ять воїна Афганця В.Проходи; 

     - проводились тематичні заходи: «Чорнобиль не має минулого», «Нам із землею разом жити», годину скорботи «Запалимо Чорнобилю свічку», тематичні вечори «Чорнобиль – як та пляма на тканині», уроки мужності «Пам’ять серця», години пам’яті «Чорнобиль – полин-трава гірка»;

    -          щодо відзначення Дня  українського добровольця 14.03.2017 р  були проведені заходи: дискусія «14 березня День українського добровольця», інформаційні  хвилини «Перший бойовий шлях», «Безцінний подвиг українських добровольців», «Добровольчий батальйон Національної Гвардії», «Героїзм українських лицарів ХХІ століття», уроки патріотизму «Патріоти Вітчизни», «Українські Герої», музейний вечір «Подвиг добровольця-односельця – учасника Євро майдану і бійця добровольця «Айдару» - Володимира Зюзя ( 1948-2014)», виставки «Життя в ім’я Вітчизни», «Помстиш смерть лицарів»;

 -   щодо  вшанування подвигу учасників Революції Гідності  було організовано та проведено наступні заходи: фотовиставки «А Сотню вже зустріли небеса», години мужності «Я з Небесної Сотні», бесіди «Народ мій є! Народ мій завжди буде», тематичні години «Герої не вмирають. Просто йдуть», патріотичні діалоги «Горіли і шини і душі», уроки гідності «Єднаймося браття українці, щоб не загинуть поодинці», години пам’яті «Полинули у вічність» (Вечори  вшанування Василя Сергієнка), бесіди «Небесній Сотні шана і молитва.» (вечори вшанування Сергія Синенка), інформаційні куточки «На стороні Вітчизни» (вшанування односельця Зюзь Володимира Івановича), перегляд документальних фільмів «Революція Гідності», уроки патріотизму «Герої для нас як приклад…», вечори пам’яті «Наша Гідність та Свобода»;

     - щодо шефської  допомоги військовим частинам      усі заклади району ведуть роботу по формуванню почуття патріотизму у громадян України. Цьому сприяють різноманітні заходи патріотичного спрямування, в яких беруть участь військовослужбовці військових частин, переселенці із зони АТО. Так серед заходів національно-патріотичного спрямування слід відмітити заходи присвячені  Дню Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут, Дню вшанування  учасників бойових дій на території інших країн, Дню Героїв Небесної Сотні, Дню Революції Гідності, заходи до другої річниці  героїчної оборони Дебальцевого, заходи до Дня українського добровольця,  міжнародному дню рідної мови, було організовано  та проведено бесіди, диспути, круглі столи, уроки мужності, інформаційні години, уроки патріотизму  в яких брали участь військовослужбовці військових частин які розташовані на території Бердянського району.

   - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 08.05.2017 - 09.05.2017 пройшли мітинги, концерти, флеш-моби, народні гуляння.

    - до Дня української родини та Міжнародного Дня сім’ї було проведено тематичні вечори, свята роду «Мама, тато, я – дружна сім’я»;

   - до Всесвітнього Дня без тютюну в закладах культури було організовано та проведене тематичні бесіди, лекції, вікторини, круглі столи, викладки літератури «Бережи здоров’я з молоду»;

   - до Міжнародного Дня боротьби зі зловживанням  наркотичними  засобами  та  їхнім  незаконним  обігом в  усіх закладах культури району було проведено бесіди, круглі столи, інформаційні години, виставки літератури, перегляд документальних фільмів «Смерть від наркотику»;

     - до міжнародного Дня захисту дітей проведено розважальні програми, круглі столи, ігри з солодкими призами, святкові концерти;

   - з нагоди  відзначення Дня Конституції України було організовано та проведено: народні гуляння «Від роду до народу слався Україно», святкові концерти « Моя Україна», «Конституція – наш спільний крок до майбутнього», вечори відпочинку «Оберіг держави і нації», «Держава, право, закон», «Україно моя – я для тебе на світі живу», розважальні програми «Це моя – Україна», виставка фото та архівних документів «Конституція Пилипа Орлика»; «Декларація – передвісниця конституції і незалежності України», години історії «До України серцем прихилюсь», бесіди «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо», читацькі конференції «Конституції України як дзеркало державотворення», тематичні виставки літератури «Конституція – основний закон нашого життя», викладки періодики «Кожна людина має право», уроки патріотизму «Конституція у сьогоденні».

    - до Міжнародного Дня книги бібліотеками району дитячі ранки, вікторини: «В гостях у книги», «Мої улюблені герої», «Люблю книгу та читати» ретро-вечірки, кінолекторії, конкурсно-розважальні програми, дискотеки «Молоді дорога!», «Тільки молодь все зможе»;

    - фольклорне купальське свято «Ой як на Івана, ой як на Купала» с.Азовське, сел.Андріївка; 

   - до Дня Скорботи і вшанування  пам’яті жертв війни  в Україні 22 червня в закладах культури  району організовані тематичні виставки, проведені виховні години, бесіди, вечори: «Стежинами болю», «Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів», «Україна в полум’ї війни», «Хай стежки ростуть квітками де вони ходили», «Вони першими вступили в бій з фашистськими загарбниками», «Скорботна свіча пам’яті», «Дай боже, ніколи війни нам не знати»;

    - проведено 6-7 липня заходи до Дня українських миротворців;

    -  22-24 серпня в закладах культури району проведено заходи до Дня Державного прапора; у бібліотечних закладах району проведено тематичні бесіди, викладки літератури, літературні читання. 23 серпня на території Азовської сільської ради відбулося районне свято до Дня Державного прапора та незалежності України «Ще найсвятіше слово на землі одне високе, світле – Україна!»;

    -  15 вересня на території Осипенківської ОТГ було організовано та проведено районне свято присвячене визволенню району від нацистських загарбників, 27 вересня координаторами Бердянського районного туристично-інформаційного центру «Рідними стежками Приазовського степу» проведена акція з популяризації історичних та природних пам’яток, що знаходяться на тур. маршрутах Бердянщини;

      -   до другої річниці  героїчної оборони Дебальцевого були організовані проведені: інформаційні години «Вогонь в режимі – Тиша»; урок пам’яті «Іловайський котел»; виховні години «Я – офіцер і маю воювати за Незалежність України»; уроки мужності «Війна проти агресора»; години пам’яті «Герої не вмирають».  Бібліотеками та музеями району було проведено: книжкові виставки «Вічна пам'ять героям»; тематичні бесіди «Гори, душа, гори!»; фото виставка «Миттєвості війни»; виховні години «Смерч»; уроки патріотизму «Дебальцеве – два роки болю»; перегляд документальних фільмів «Спецназ. Повернутися живими»;

      З метою сприяння морально-психологічному забезпеченню бойової і мобілізаційної готовності військ, патріотичному вихованню у Збройних Силах України, підвищенню освітнього рівня військовослужбовців, організації їх змістовного дозвілля проведена Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна».   В бібліотечних закладах району, серед відвідувачів продовжується  збір літератури та періодичних видань з подальшою передачею  на блокпости Бердянського району. Крім бібліотечних закладів в зборі літератури приймають активну участь усі інші клубні заклади району.

         - з метою запобігання мовно-етнічних конфліктів та етнічної дискримінації, в усіх освітніх закладах, закладах культури та бібліотеках району, постійно проводяться заходи до днів національної культури, національних свят, а також культурно-мистецькі акції, спрямовані на формування у різновікових категорій населення толерантності, поваги до культури, історії звичаїв і традицій представників різних національностей.

          - до Дня пам’яті жертв політичних репресій  в   усіх закладах були приспущені Державні прапори, обмежені проведення культурно-масових, розважальних та спортивних заходів. Настоятель Покровської Церкви УПЦ Київського патріархату с. Осипенко отець Василій провів молебень по жертвам політичних репресій.

          -   закладами культури  проводиться систематична робота з патріотичного виховання молоді, проводяться заходи, щодо поліпшення військово-патріотичного виховання: організовуються та проводяться урочисті збори, святкові зустрічі молоді з ветеранами, покладання квітів до могил загиблих воїнів та інших пам’ятних місць, реставрація та відновлення пам’ятних знаків, упорядкування військових поховань.

З метою створення необхідних умов для регулярних занять фізкультурою і спортом, належного утримання спортивної бази щорічно проводиться огляд збереження та належного утримання спортивної бази, розташованої на території селищної, сільських рад. проведення районних спортивних змагань. Рішенням районної ради №8 від 25.12.2015 року була прийнята районна програма «Спорт для всіх – спільна турбота» на період до 2020 року. На реалізацію районної програми «Спорт для всіх – спільна турбота» на 2017 рік  виділено 57,0 тис. грн. для проведення районних спортивних заходів і участь в обласній спартакіаді і заходах.

       Збережена система спортивних заходів перш за все комплексних змагань, функціонує система розвитку дошкільної, шкільної, що не олімпійського спортивного руху, спорт ветеранів.

    На території Бердянського району для занять різними видами спорту розташований:

    - 1 спортивний комплекс «Дружба» з трибунами на 1,5 тис. Місць в с. Осипенко. Відвідуваність споруди становить 1460 чол. ;

      - 1 майданчик зі штучним покриттям 24х14 (с. Берестове) для ігрових видів спорту та тренувань футболістів для проведення змагань з міні-футболу;

     - 1 майданчик з тренажерним обладнанням с. Дмитрівка;

     - 15 футбольних поля (на територіях селищної, сільських рад, навчальних закладів);

     - 17 спортивних залів (в школах району) та аграрного ліцею;

     - 15 спортивних майданчиків у місцях масового відпочинку

Для регулярних занять спортом та фізичною культурою на базі загальноосвітніх навчальних закладах в позаурочний час працюють спортивні зали, секції, в яких молодь має можливість займатися фізичною культурою і спортом

           На базі Осипенківського районного дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки (ДЮКФП) працюють філії в 5 селах району, має 22 гуртка, понад 282 осіб гуртківців. Заняття гуртків проводяться за видами спорту: дзюдо, шахи, атлетизм, волейбол, баскетбол, футбол, туризм.

        У районі працюють фахівці зі спорту, в тому числі:

     - 26 викладачів фізичної культури і спорту в навчальних закладах району;

     - 2 Аграрний Ліцей № 61 с. Осипенко;

     - У селищній, сільських радах з 1994 року введена посаду спеціаліста по роботі з молоддю. У посадових обов'язків "зв'язки яких входить реалізація спортивно-масової роботи.

      - 2 інструктора по спорту культурно-спортивних комплексів сільських рад:

     - 2 тренера-викладачі ДЮКФП

      Реалізація програми «Спорт для всіх - спільна турбота» зумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту на території селищної, сільських рад. Збережена система проведення спортивних заходів на території рад, в яких постійно беруть участь спортсмени району.     

     В умовах реформування АПК  проведення  фізкультурно – оздоровчих заходів за місцем роботи громадян не є можливим. Фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи проводяться на базі і організаційної підтримки селищної сільських рад,     за місцем проживання та масового відпочинку громадян під час проведення урочистостей присвячених державним, районним святам, відродженню народних традицій.       

В рамках програми «Спорт для всіх – спільна турбота» у 2017 році було проведені наступні  заходи:

-         На базі Будинку спорту м. Бердянськ провели у січні-лютому комерційний турнір з міні-футболу серед КФК селищної сільських рад;

-         у березні  на базі ДЮКФП провели турнір з волейболу  пам’яті воїна-афганця В.Проходи;

-         26-27 березня серед команд КФК селищної сільських рад провели турнір з волейболу

-         на базі Осипенківського ДЮКФП і ЗШ відбувся І етап спартакіади серед держслужбовців;

-         у квітні  м. Запоріжжі збірна команда прийняла участь  у ІІ етапі обласні й спартакіаді серед держслужбовців;

-         30.04 – провели «Відкриття» сезону з футболу. Прийняло участь 10 команд району;

-         з травня по вересень  серед 9 колективів фізичної культури і спорту селищної сільських рад проходила першість району  з футболу.

-         14.10 – провели турнір на Кубок «Закриття» сезону з футболу

-         21.10 – Кубок з футболу серед ветеранів.

      Збірні команди району приймали участь в обласній спартакіаді з шашок, шахів, волейболу (жінки, чоловіки), пляжного волейболу(жінки, чоловіки),  міні-футболу,  настільний теніс, естафеті «Мамо, тато, я – спортивна сім’я»

По підсумкам обласної спартакіада спортсмени району, у своїй підгрупі по всім видам спорту, посіли почесне ІІ місце.

 

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

 

         У 2017 році райдержадміністрацією вживалися заходи щодо удосконалення культурного обслуговування населення району та розвитку дозвіллевої і туристичної сфери, охорони історико-культурної спадщини.

          Новини культурно-туристичного та спортивного життя району постійно висвітлюютьсяв ЗМІ, на веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради.

          Основними напрямками роботи галузі культури  і туризму у 2017 році були:

          - організація змістовного дозвілля населення, забезпечення участі провідних колективів і виконавців у культурно-мистецьких акціях, підтримка та подальший розвиток народної творчості та аматорського мистецтва;

          - забезпечення розвитку національної культури;

          - збереження історико-культурної спадщини (музеїв та пам’ятників), традицій, звичаїв, свят та обрядів;

          - поліпшення інформаційної діяльності бібліотек;

          - сприяння повноцінній діяльності дитячих музичних шкіл;

          - створення умов для розвитку туризму.

У 2017 році райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування організовано та проведено наступні заходи: фестиваль «Кльового, кльову!», районне свято в селі Азовське до Дня незалежності України, участь у 190 річчі міста Бердянськ, районне свято в селі Осипенко до Дня визволення Бердянського району від нацистських загарбників, участь у «Покровському ярмарку» в місті Запоріжжя.

В Бердянському районі відбулися зміни в мережі закладів  культури: до Берестівської  СОТГ відійшли 3 бібліотеки, 6 клубних установ, 2 музеї на громадських засадах; з 1 січня 2017 року до Осипенківської СОТГ відійшли  Осипенківська дитяча музична школа, Осипенківський «народний» музей, 3 бібліотеки та 6 клубних установ. Відповідно до рішення дев’ятої сесії Бердянської районної ради  від 08 липня 2016 року № 18 «Про зміну Засновника та найменування  Бердянського районного будинку культури» було змінено засновника та назву у відповідності зі ст. 32 Кодексу Законів про працю України. Нині Андріївський районний Будинок  культури є Андріївськими селищним Будинком культури.

Рішенням №10 від 23 грудня 2016 року дванадцятої сесії сьомого скликання Бердянської районної ради «Про ліквідацію комунального закладу Бердянська районна централізована  бібліотечна система» припинено існування, шляхом ліквідації, юридичної особи комунальний заклад «Бердянська районна  централізована бібліотечна система».  

               Для зміцненняматеріально – технічної бази Андріївського сільського Будинку культури зроблено наступне:

          -  придбано музичне обладнання на суму 67,005 тис. грн. (2 мікшерських пульта, звукове обладнання, чохли та стійки під музичне обладнання, кейс для   звукових колонок, 2 ноутбуки);

               - придбано спортивний інвентар та спортивне обладнання на суму 129,985 тис. грн. (форма та спортивне взуття для двох футбольних команд, спортивний інвентар з арм-спорту та гирьового спорту, бігова доріжка, орбітрек, інвентар для фітнесу);

               - виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт покрівлі даху КЗ «Андріївський селищний будинок культури» (вартість виготовлення документації - 6585 тис. грн.)  на суму 574,382 тис. грн.;

               - замінено 15 вікон на металопластикові на суму 116,580 тис. грн.;

               - виготовлено 2 банера на суму 4,000 тис. грн.;                

          - здійснено підписку періодичних видань для бібліотеки на суму 3,196 тис. грн.

          Заклади культури району працюють над створенням цікавого і різноманітного дозвілля, над пошуком нових форм своєї діяльності, вивчають інтереси і запити різних верст населення, надаючи пріоритетної уваги роботі з відродження, збереження, розвитку української національної культури, культур національних меншин, що проживають у районі, моральному, естетичному та правовому вихованню. Велика увага приділяється  в  районі  роботі  з  молоддю, й патріотичному вихованню.  Яскравими і цікавими заходами відзначаються державні та професійні свята, свята народного календаря: Великодні заходи - «Христос воскрес! Радіє світ!»; до Дня Чорнобильської трагедії - «Тривожні дзвони Чорнобиля»; «Україна навіки соборна» - до Дня Соборності України; «Славетний кобзар України» - тиждень національної культури, присвячений Шевченківським Дням;  цикл заходів до річниці Перемоги «Пам’ять серця, пам’ять сивини»; «Без сім’ї немає щастя» - заходи до Дня української родини та міжнародного Дня родини; заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв; «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» - цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей; рибацький фестиваль, з проведенням турніру спортивного рибного лову: «Кльового кльову!»; зелені свята Трійці; районне свято до  річниці Конституції України; фольклорне купальське свято «Ой як на Івана, ой як на Купала»; районне свято обжинок «А у господаря обжинки»; районне свято до Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України: «Хай веселкою квітне моя Україна»; районні заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек, Дня працівника соціальної сфери, районне свято до Дня працівників сільського господарства. Окрім того, учасники художньої самодіяльності району виїжджали з концертними програмами до військових частин для підтримки настрою захисників Вітчизни. 

Клубні установи району прийняли участь в огляді – конкурсі клубних закладів у сільській місцевості, за результатами якого відзначено гарну роботу таких сільських клубних закладів: Дмитрівський сБк, Азовський сБк, Осипенківський сБк, Миколаївський сБк, Новопетрівський сБк, Андріївський сБк.

          Бібліотеки Бердянського району активно співпрацюють з будинками культури, загальноосвітніми та музичними школами, позашкільними закладами, дитячими садочками, засобами масової інформації, зокрема районними газетами «Південна зоря» та «Ведомости Юга». Одним з найактуальніших та провідних напрямків роботи бібліотек Бердянського району є і залишається питання формування позитивного іміджу бібліотечних закладів. Саме тому, протягом року бібліотеки приділяли увагу розмаїттям існуючих форм і методів масової і наочної популяризації літератури, використовуючи для цього як традиційні, так і інноваційні форми роботи.

         Належну увагу в бібліотеках району приділяють довідково – інформаційній роботі. Значна увага приділяється в книгозбірнях Бердянського району соціокультурній діяльності бібліотек. Більшість масових заходів, які проводяться у бібліотеках, відзначаються змістовністю, збирають велику кількість гостей і сприяють популяризації книги та читання серед населення. Бібліотекарі дбають аби кожен захід мав якусь родзинку, зацікавив аудиторію, залишив гарні спогади. Бібліотеки Бердянського району ведуть активну роботу з людьми з особливими потребами. Так, центральна районна бібліотека співпрацює з КУ «Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Бердянської районної ради»,  де мешкають люди з обмеженими фізичними можливостями, за якими нікому доглядати. Працівники районної бібліотеки постійно відвідують заклад, проводять масові заходи, забезпечують літературою для читання.

         З метою забезпечення виконання Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Бердянському районі, у звітному періоді була продовжена тісна співпраця відділу культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, закладами культури  та районним болгарським національно-культурним товариством «Бодрак». Розвитку культур болгарських національних меншин сприяє робота народного болгарського ансамблю «Трендафіл» та його молодшої групи «Младост» (Троянівський сільський клуб), фольклорних колективів «Світлиця» та «Ластовіца» (Андрівський сільський Будинок культури), які приймають активну участь у культурно-мистецькому житті регіону. 

         Популяризації самобутньої творчості болгарського народу сприяє проведення різнопланових культурно-мистецьких заходів, днів та Тижнів національної культури, відзначення національними меншинами ювілейних дат своєї історичної батьківщини, свят народного календаря.

          З метою пропаганди пам’яток історії та культури  проводяться заходи у районі біля самих пам’ятників. А саме: мітинги-реквієми, концерти-реквієми, театралізовані літературно-музичні композиції, покладання квітів до пам’ятників та інші заходи до знаменних дат, особливо до Дня Перемоги, Дня незалежності України, Дня визволення району від німецько-фашистських загарбників, днів сіл та селища району. 

          Органами місцевого самоврядування проведено ремонт, реставраційні     роботи пам’ятників та обелісків, проведені роботи з благоустрою прилеглих  територій. За кожним пам'ятником закріплені загальноосвітні школи, заклади і підприємства району, ветеранські організації.

Працівники культури району проводять роботу щодо пропаганди пам’ятників, особливо серед підростаючого покоління, молоді. Музеями, бібліотеками району проведено цикли бесід, книжкових виставок, лекцій різнопланової тематики: «Охорона пам’яток історії та культури рідного краю», «Моя земля – земля моїх батьків», «Мій край – моя історія жива», «Дослідження окремих пам’яток часів існування Азовського козацького війська (сер. ХІХ ст.) у нашій місцевості». 

          При Осипенківському «народному» краєзнавчому музеї діє районний  туристично - інформаційний центр «Рідними стежинами приазовського краю» і краєзнавча студія для учнівського юнацтва «Джерельце». На базі музею і туристично-інформаційного центру проводяться науково-практичні конференції  за участі  краєзнавців, представників освітянської і туристичної галузей, вихованців історико-краєзнавчих гуртків і студій, під час яких передбачені основні шляхи активізації й розвитку краєзнавства, пам’яткоохоронної і туристичної справ. 

          У музеях на громадських засадах розпочато збір матеріалів за двома напрямками: «Участь наших земляків в боях за Україну на Донбасі» та відбір матеріалів, які стосуються перебування в межах сільських рад військових частин Збройних Сил України для їх подальшої меморіалізації.

         У районі діють 3 туристичні маршрути, які знайомлять туристів з історією, етнографією, природою нашого краю, його самобутністю, народним мистецтвом та художніми промислами. Оновлено географічно-топографічну карту району з нанесенням на ній туристичних маршрутів, історичних пам’яток, природних заповідних зон, місць розташування оздоровчих закладів та зон відпочинку громадян.

У туристичні маршрути району включені екскурсії до місць бойової слави, меморіалів, пам'ятників воїнам-визволителям і загиблим односельцям, громадських історико-краєзнавчих музеїв району.

 

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

 

Протягом 2017 року керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодо основних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, а також перспектив добровільного об'єднання територіальних громад в Бердянському районі. У звітному періоді відбулася 61 зустріч керівництва райдержадміністрації з представниками трудових колективів, учасниками галузевих зібрань та мешканцями населених пунктів, в ході яких обговорювались питання децентралізації влади.

На веб-сайті Бердянської райдержадміністрації продовжується інформаційне наповнення рубрики (банер-посилання) «Децентралізація влади», в якій розміщено законодавчі, нормативно-правові та методологічні документи з питань децентралізації влади, а також публікуються тематичні статті, що висвітлюють хід адміністративно-територіального реформування в районі. У звітному періоді тут розміщено 45 відповідних матеріалів.

Тематичні матеріали також публікують місцеві друковані ЗМІ та інтернет-видання. В цілому, у звітному періоді, місцевими засобами масової інформації усіх видів розміщено 69 матеріалів, в яких висвітлюються основні завдання та перспективи проведення реформи децентралізації влади в Україні і, зокрема, її впровадження в Бердянському районі.

Крім цього, в рамках виконання районного плану інформаційно-роз’яснювальної роботи, продовжується проведення різноманітних заходів щодо висвітлення позитивів децентралізації влади та переваг добровільного об'єднання громад. Зокрема, в бібліотечних закладах району діють тематичні виставки наукових публікацій, методичних та презентаційних матеріалів.

Протягом звітного періоду соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною.

Керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводиться робота (інформаційні години, особисті бесіді, розповсюдження листівок) з мешканцями населених пунктів району з питань дотримання громадського спокою, недопущення спроб поширення панічних чуток та антидержавних, сепаративних висловлювань і закликів,  протидії диверсійній, шпигунській та терористичній діяльності, а також з питань популяризації серед населення та залучення мешканців району до військової служби в Збройних Силах України за контрактом.

Окрім цього, питання забезпечення суспільно-політичної стабільності в регіоні є постійними у порядку денному щотижневих нарад голови райдержадміністрації з керівниками правоохоронних органів та силових структур району. Учасники цих нарад, зокрема, здійснюють аналіз ситуації за минулий період, визначають актуальні питання та планують проведення спільних заходів, направлених на попередження антидержавних, деструктивних проявів в районі. Також представники правоохоронних органів та силових структур (зокрема, СБУ) входять до складу багатьох районних комісій, робочих груп та дорадчих органів. Це сприяє оперативному інформуванню зазначених органів про соціально-економічні, суспільно-політичні та інші події в районі, а також відповідному реагуванню на них (у разі потреби).

Отже, ситуація в Бердянському районі залишається стабільною та контрольованою. Керівництво райдержадміністрації знаходиться на цілодобовому телефонному зв’язку з оперативними черговими правоохоронних органів та силових структур району, що, у разі потреби, забезпечує оперативне реагування та вирішення будь-якої нестандартної ситуації в суспільно-політичному житті району.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у 2017 році здійснювалось шляхом публічного обговорення виконання районного бюджету та делегованих повноважень у 2016 році, зустрічі керівництва райдержадміністрації з членами громадських організацій, участі представників громадських організацій у роботі районних комісій (з питань погашення заборгованості із заробітної плати; спостережної комісії; тристоронньої соціально-економічної ради) тощо.

У звітному періоді було проведено громадське обговорення проекту розміщення за межами с.Миколаївка Берестівської сільської ОТГ об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання. Замовником відповідного проекту виступає Бердянська райдержадміністрація, тож участь у громадських зборах з відповідного питання, які відбулися 28.04.2017, взяли голова райдержадміністрації та спеціалісти профільних підрозділів. Під час заходу було, зокрема, розглянуто містобудівну документацію, опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території, переглянуто презентаційний матеріал щодо перспектив будівництва і використання сонячної фотоелектричної станції, а також означено її вплив на економічно-соціальну ситуацію в регіоні. 

Також у 2017 році в селищі Андріївка відбулося громадське обговорення містобудівної документації "Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області для розміщення сміттєзвалища".

У звітному періоді значно зменшилась активність діяльності Громадської ради при райдержадміністрації. Натомість, її представники беруть участь в засіданнях колегії райдержадміністрації, в загальнорайонних нарадах та оперативних нарадах голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб, в урочистостях до державних і професійних свят, в освітніх, патріотичних та культурно-мистецьких заходах.

В Бердянському районі на сьогоднішній день створено дві сільські об’єднані територіальні громади – Берестівська та Осипенківська. Крім того, розпорядженням голови запорізької облдержадміністрації від 11.01.2018 №11 затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Андрівської та Новотроїцької сільських рад Бердянського району в Андрівську сільську об'єднану територіальну громаду.

У 2017 році відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг Берестівської сільської ОТГ. Це перший ЦНАП у Запорізькій області, який відкрився в об’єднаній громаді. Ще у січні минулого року проект Берестівської громади щодо створення ЦНАПу став одним із 28-ми, які були відібрані Мінрегіоном для реалізації спільно із Проектом німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на сході України». На сьогоднішній день в будівлі Центру проведено капітальний ремонт, встановлено опалювальну систему, придбано меблі, комп’ютерну техніку та периферійні пристрої, забезпечено доступ до Інтернет-мережі та вже організовано 6 робочих місць за напрямками надання послуг населенню.

Ще одним способом демонстрації підвищення активності громадських формувань та об’єднань є їх участь у різноманітних міжнародних грантових проектах та конкурсах, а також у ІІІ фазі проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». До речі, наприкінці року в селі Миколаївка Берестівської СОТГ урочисто відкрили оновлений працюючий об’єкт вуличного освітлення, реконструкцію якого було здійснено саме в рамках зазначеного Проекту МРГ ЄС ПРООН.

А координатором та акумулятором роботи із залучення інвестицій в район, пошуку потенційних інвесторів та проектів для реалізації місцевими громадами став у звітному періоді Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянського району.

Взагалі, спеціалісти Ресурсно-інвестиційного центру Бердянського району знаходяться на постійному зв’язку та в контакті з представниками органів місцевого самоврядування та громадськими активістами територій району. Вони здійснюють постійний моніторинг відкритих грантових пропозицій та здійснюють пошук проектів бажаних для місцевих громад напрямків. Це не лише інфраструктурні, соціальні та навчальні проекти. Так, наприклад,  в процесі обговорення з представниками Осипенківської сільської ОТГ було визначено напрямок можливих для реалізації на території громади міжнародних проектів та грантів, а саме: розробка туристичних маршрутів, співпраця із суб’єктами підприємницької діяльності (послуги харчування, виготовлення та реалізація сувенірної продукції). На думку учасників зустрічі, реалізація даних завдань має сприяти популяризації туристичного потенціалу не тільки Осипенківської сільської ОТГ, а й Бердянського району в цілому.

Ще одним прикладом підвищення рівня добровільної активності громадян є діяльність ГО «Луначарський добробут» (с.Азовське), яка серед основних своїх завдань вбачає формування суспільно-активної позиції насамперед у молоді.

Так, у жовтні 2017 року учні Азовської ЗОШ взяли участь у другому навчальному етапі молодіжного проекту «Творимо майбутнє разом» (в рамках участі ГО «Луначарський добробут» у програмі «Успішні локальні громади»).  Старшокласники відвідали  коворкінг-центр «EDISON SPACE» у Запоріжжі, аби на власні очі побачити, як ідея проекту може втілитися у реальність, що треба робити, аби проект був успішним та як долучати до нього інших людей. Учні  відвідали також Молодіжний центр м. Запоріжжя, де їм влаштували екскурсію, поділилися планом розвитку на майбутнє, а також розповіли про різноманітні можливості для молоді, у тому числі й про програму Erasmus+.

 13-15.10.2017 в с.Азовське працював освітній табір «Ideas camp-2017», який став частиною низки таборів від мережі «Чистий простір» (м.Кропивницький). Учасниками табору були молоді активісти - азовці. За всі дні кемпу вони мали змогу вивчити основи проектного менджменту для молодіжних лідерів, основи роботи з відео, фото та онлайн-інструментами, відвідати тематичні майстер-класи та пограти у настільну гру «Світ громад». Цей освітній молодіжний кемп є складовою Проекту "Творимо майбутнє разом" і здійснюється в рамках програми "Успішні локальні громади", яка реалізується Фондом «Освіта для демократії» (Варшава, Польща) у співпраці з ГО "Наше поділля (Вінниця)", ГО "Точка доступу", ГО «Луначарський добробут» (с.Азовське) та за фінансової підтримки National Endowmentfor Democracy.

А закінчили 2017 рік активісти громадської організації "Луначарський добробут" робочою поїздкою у м.Львів, яка була здійснена в рамках реалізації проекту "Кордони без забобонів. Молодь розширює горизонти " та за підтримки Програми національних обмінів, що фінансується Європейським Союзом і Національним фондом підтримки демократії. Представники ГО відвідали Першу Львівську медіатеку. Здійснили візит до студентського креативного простору University Urban Space, який знаходиться в Львівському національному університеті ім.І.Франка. Ознайомилися з історією створення і особливостями роботи даного проекту. Крім цього, відбулися ряд зустрічей з місцевими молодіжними громадськими організаціями, в ході яких вивчався досвід їх роботи над розробкою і реалізацією власних соціальних та інфраструктурних проектів.

Таким чином, у 2017 році активістами ГО «Луначарський добробут» була проведена чимала інформаційно-освітницька та тренінгова робота серед мешканців сільської ради, яка направлена на підвищення рівня їх активності та небайдужості до свого майбутнього і майбутнього рідного села.

Для забезпечення відкритості у діяльності органу державної влади та доступу громадськості до публічної інформації, якою володіє Бердянська райдержадміністрація, протягом звітного періоду активно використовувався власний ресурс в мережі Інтернет - сайт Бердянської райдержадміністрації berda.gov.ua, який є офіційним засобом оприлюднення інформації. 

На веб-сайті райдержадміністрації розміщується наступна інформація:

про район як адміністративно-територіальну одиницю (сучасна територія та історія району; опис природних ресурсів, загальний огляд економіки, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов, вільні економічні зони тощо; відомості про розвиток науки, освіти, культури і туризму; поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; посилання на інші інтернет-ресурси).

відомості, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню (найменування органу влади; основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та керівництво органу влади; місце знаходження органу влади; порядок роботи органу влади та часи прийому керівництва; прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів; основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів; нормативно-правові акти, що належать до компетенції органу влади; відомості про регуляторну діяльність органу; інформація про адміністративні послуги зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян; перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу влади; відомості про наявні вакансії; цільові програми у відповідній сфері; виконання бюджету відповідного рівня; відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території району, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи).

Найчастіше відвідувачі сайту переглядають головні події, що проходять в районі та викладені на головній сторінці, нормативно-правові документи, якими керується орган влади, роз’яснення до законодавства (нововведення, зміни та поточні коментарі), оголошення, звіти та інформації щодо виконання показників місцевих та районного бюджетів.

У 2017 році на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації розміщено 669 інформаційних матеріалів у 33 рубриках та підрубриках. Загальна кількість відвідувань даного Інтернет-ресурсу за звітній період – 61065, середньодобовий показник – 167 переглядів.

За результатами аналізу відвідування сайту райдержадміністрації, вже традиційно, аудиторію найбільше зацікавили матеріали, розміщені в категорії «Новини»,  «Агропромисловий комплекс» та «Оголошення».

Протягом 2017 року в районі продовжувалася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодо основних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, перспектив добровільного об'єднання територіальних громад, а також з питань залучення мешканців району до контрактної військової служби, в рамках якої відбулись особисті зустрічі керівництва райдержадміністрації та Бердянського ОМВК з громадами населених пунктів. Поширення інформації із зазначених питань також здійснювалось під час проведення керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування інформаційних годин в трудових колективах, під час нарад та зустрічей, особистих бесід з громадянами, а також шляхом розповсюдження листівок, розміщення сіті-лайтів та банерів.

В цілому, за звітній період, в районі було проведено 61 інформаційну зустріч з питань децентралізації влади та добровільного об'єднання територіальних громад, в яких приймали участь керівництво райдержадміністрації, підприємств, закладів та установ, представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, мешканці населених пунктів Бердянщини. У місцевих друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради було опубліковано та розміщено 69 матеріалів відповідної тематики.

Також, завдяки тісній співпраці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з представниками  Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та якісному проведенню відповідної інформаційної-агітаційної роботи, у 2017 році в Бердянському районі забезпечено стовідсоткове виконання плану з відбору громадян на контрактну військову службу в ЗСУ.

Ще одним напрямком проведення роз’яснювальної роботи стала інформаційна кампанія та заходи, які проводилися в районі у зв’язку із євроінтеграційним рухом України. Зокрема, 11.05.2017 керівництво райдержадміністрації та районної ради взяли участь в урочистій церемонії підняття прапору Європейського Союзу, яка відбулася в Осипенківській ЗОШ І-ІІІ ст. Захід відбувся в рамках відзначення Дня Європи в Україні та був присвячений прийняттю Радою Європейського Союзу рішення про надання безвізового режиму громадянам України при в’їзді до країн ЄС. З важливою подією учасників зібрання вітали керівники району, представники Осипенківської сільської ради, громадські активісти, серед яких і учасник АТО. Школярі підготували і провели флешмоб «Ми - європейці!» та невеличку культурну програму, а о 12.00 голова РДА Роман Молодецький разом з представницею юного покоління – кращою ученицею 11 класу Осипенківській ЗОШ І-ІІІ ст. підняли на флагшток великий прапор Європейського Союзу.

Цього ж дня, великий прапор ЄС прикрасив фасад будівлі Бердянської РДА, маленькі прапорці ЄС були розміщені в кабінетах райдержадміністрації, організацій, підприємств та установ району, а також на будівлях селищної, сільських рад, закладів освіти і культури району. 

На веб-сайті Бердянської РДА створено тематичний банер «Без віз», в якому розміщується інформація щодо правил безвізового режиму.

На території району відсутні офіційно зареєстровані волонтерські організації. Але робота щодо надання допомоги українським військовим підрозділам та найбільш вразливим категоріям громадян постійно проводиться фізичними та юридичними особами, які позиціонують себе добровільними помічниками.

У звітному періоді спільними зусиллями керівництва та мешканців району, представників бізнесу та релігійних громад здійснювались заходи у напрямку надання допомоги українським військовим підрозділам. Зокрема, волонтери систематично забезпечували військовослужбовців військових частин та блокпостів дровами, вугіллям, дизельним паливом, продуктами харчування, питною водою, лікарськими препаратами, засобами комунікації, доступом до Інтернет-мережі тощо.

Координатором відповідних заходів залишається районна робоча група «Допоможемо Українській армії» (створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2014 №326 "Про районну робочу групу із проведення акції "Допоможемо Українській армії"), яка тісно співпрацює з юридичними, фізичними особами, що мають можливість і бажання надати допомогу, та особами, які її потребують. В результаті такої злагодженої роботи та тісної співпраці сторін, між громадою району та українськими військовослужбовцями склались добросусідські, партнерські відносини. 

Серед прикладів волонтерства, зокрема, візит 09.01.2017 представників Осипенківського краєзнавчого музею, туристично-інформаційного центру «Рідними стежинами Приазовського степу», священика Василя Турчак та прихожан Покровської церкви (с.Осипенко) з Різдвяними колядками та щедрівками до військового підрозділу, який розташований неподалік села. В рамках акції  “Тепло наших сердець - захисникам України”, окрім  гарного настрою, гості подарували військовослужбовцям обереги - поробки в українському стилі, листи і малюнки, власноруч виготовлені юними вихованцями дитячої студії «Джерельце» разом з працівниками музею. А ще воїнам були передані традиційні новорічні атрибути – цукерки, мандарини, апельсини, а також інші продукти харчування, зібрані представниками громади Покровської церкви.

Також, прикладом підтримки українських військових можна назвати візит голови райдержадміністрації до військовослужбовців підшефного 3-го патрульного батальйону військової частини 3033 Національної Гвардії України, які, на той час готувалися до несення чергової бойової вахти у зоні проведення АТО. Очильник району передав гвардійцям у користування нову бензопилу STIHL, придбану за рахунок районного благодійного фонду «Наша Бердянщина».

Наприкінці березня – початку квітня в районі відбулась широкомасштабна акція «Великодній кошик солдату»,  до якої долучились учні загальноосвітніх шкіл, активно-патріотична молодь, волонтери Бердянщини і небайдужі мешканці району. Цього року головними осередками збору та формування Пасхальних гостинців українським військовослужбовцям стали заклади освіти району. Педагоги, вихованці дитячих садків, школярі та їх батьки, громадські активісти, волонтери Бердянщини та мешканці населених пунктів району збирали продукти харчування, домашню консервацію, предмети побуту та гігієни, дитячі поробки, вироблені своїми руками, листівки, малюнки та, звичайно ж, традиційну Великодню випічку і крашанки. Зібрану продукцію та подарунки було передано як до військових частин, що базуються на території району, так і до підрозділів у зону АТО.

У ІІ-му півріччі 2017 року громади району продовжили практику патріотично-гуманітарних акцій, в ході яких відвідувалися військові частини у місці їх дислокації, або відбувалися візити військовослужбовців до населених пунктів району. Приурочувалися вони практично до всіх державних, а також новорічно-різдвяних свят.

Так, 12.10.2017 учні 9-11 класів Берестівської ЗОШ (Берестівська сільська ОТГ) відвідали і привітали з Днем захисника України бійців 501-го окремого батальйону морської піхоти, який дислокується в с.Азовське. Зустріч розпочалася святковим концертом, який підготували школярі разом із представниками Берестівського сільського клубу. Також діти передали воїнам вітальні листівки, сувеніри, солодощі, стінгазету, теплі й щирі слова подяки від усієї шкільної родини.

13.10.2017, напередодні свята Покрови і Дня Захисника України, учні Миколаївської загальноосвітньої школи привітали свій підшефний військовий підрозділ, який несе службу в районі на території Осипенківської сільської ОТГ. Делегація учнів 8-11 класів вручили воїнам «осінні дари» городів і садів, різні смаколики, предмети гігієни. Разом з працівниками Осипенківського Будинку культури діти підготували та показали військовослужбовцям концертні номери - танці, веселі сценки і пісні.

До Дня Збройних Сил України учні Троїцької ЗОШ (Берестівська сільська ОТГ) провели акцію «Допоможемо Українській армії». Разом з педагогами та батьками діти організували збір продуктів харчування та лікарських рослин. Молодші школярі підготували для військовослужбовців вітальні листівки, малюнки та поробки. Напередодні свята, 05.12.2017, всі ці гостинці були передані волонтерам громадської організації «Наші Атланти» (м.Бердянськ) для подальшої їх відправки бійцям у зону проведення АТО.

06.12.2017, в День Збройних Сил України, відбувся традиційний візит миколаївських школярів до воїнів підшефного підрозділу, який базується на території району. Подарунки і малюнки готували всі учні школи, а вітати в розташуванні  цього разу доручили учням 2 класу.  Як завжди, діти і батьки активно відгукнулись на заклик щодо підготовки та збору подарунків воїнам. На урочистому шикуванні в частині було піднято прапор України, виконано Державний гімн. Діти поздоровили  військовослужбовців зі святом і вручили їм подарунки. Цього ж дня школярі Миколаївської ЗОШ привітали зі святом військовослужбовців, які несуть службу на блокпосту поблизу села Нововасилівка та вручили їм солодкі подарунки.

19.12.2017 в Миколаївській ЗОШ відбулося свято з нагоди Дня Святого Миколая, на яке до учнів і педагогів закладу завітали представники підшефного підрозділу - військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. Під час загальношкільного свята діти представили концертно-театралізовану програму, організували для військовослужбовців солодкий стіл та вручили святкові подарунки.

До речі, учнівсько-педагогічний колектив Миколаївської ЗОШ є чи не найактивнішим учасником волонтерського руху Бердянщини, за що неодноразово отримував районні та обласні відзнаки.

 Крім цього, у 2017 році мешканці району, трудові колективи підприємств, організацій та установ, представники політичних та громадських організацій району брали участь в обласному телемарафоні «Пам'ять», який проводився до Дня пам’яті, примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі, а також у обласному благодійному марафоні до Дня Збройних Сил України.

Слід зазначити, що керівництво райдержадміністрації знаходиться також у постійному тісному контакті із командуванням Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та сприяє роботі його особового складу на території Бердянського району, зокрема, шляхом надання палива для здійснення виїздів в населенні пункти та проведення необхідних заходів.

Продовжує роботу районний Центр допомоги учасникам АТО, керівником якого є волонтерка Т.Ковальова. Основним завданням Центру є надання учасникам АТО та членам їх сімей консультацій та допомоги з питань санаторно-курортного та стаціонарного лікування, реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих, встановлення статусу учасника бойових дій – учасника АТО, правової та психологічної допомоги, із земельних та житлових питань. У звітному періоді у Центрі зареєстровано 345 звернень, 125 з них вирішено по суті. До роботи в Центрі залучені і посадовці місцевого самоврядування, які спільно з фахівцями Бердянського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідали у звітному періоді  36 сімей  учасників АТО, вивчали їх потреби, проводили анкетування, здійснювали роз’яснення основних положень законодавства із соціального захисту даної пільгової категорії.

Долучаються представники волонтерського руху Бердянщини і до районних заходів соціального спрямування. Так, наприкінці 2016-го - початку 2017 року члени громадської організації «ГРОМ» стали активними учасниками щорічної районній акції «Новорічний експрес», яка триває від Дня Святого Миколая і до свята Різдва Христового. За три тижні активісти відвідали майже всі населенні пункти району та завітали у сотні сімей, в яких проживають діти з обмеженими фізичними можливостями (діти-інваліди) та сімей, які на сьогоднішній день перебувають у складних життєвих обставинах. Завдяки небайдужості, безкорисливості та милосердю цих людей, 631 маленьких мешканців району отримала не тільки традиційні солодкі подарунки та іграшки до Новорічно-Різдвяних свят, а ще й інші  необхідні речі – одяг, взуття, памперси. 

У 2017 році до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування заявок від громадських чи політичних організацій на проведення мирних зібрань на території району не надходило.

Не зважаючи на це, районною владою здійснюється постійний моніторинг проведення будь-яких зібрань громадян. Це зокрема, зустрічі громад усіх місцевих рад з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та Бердянського ОМВК, в ході яких здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з питань залучення громадян до контрактної військової служби, проведення реформи децентралізації влади та перспектив подальшої її реалізації на території Бердянського району.  

Райдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг настроїв населення району, зокрема, висловів, виступів та оцінок щодо децентралізації влади, служби в Збройних силах України, а також виявлення фактів поширення панічних чуток, підбурювання до непокори владі.

 

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

 

         7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

 

Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок, технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, в районі діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.

У 2017 році Бердянською райдержадміністрацією було сформовано та оприлюднено на сайті Державного фонду регіонального розвитку аплікаційні форми проектів які мають на меті важливе соціальне значення для населення Бердянського району. Одним із таких є проект : «Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-IIIст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське». Вищевказаний захід реалізовується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та 10% співфінансування місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість складає 2548,825 тис. грн. у тому числі: 2039,061 - кошти ДФРР, 509,764тис. грн. місцевий бюджет.

Також, на завершальному етапі знаходяться проекти, що були подані в 2016 році до участі в конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а саме: «Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черга будівництва)», загальна кошторисна вартість проекту – 7162,406тис. грн. у тому числі: 6446,165 тис. грн. – кошти ДФРР, 716,241 тис. грн. – місцевий бюджет. Проектна потужність – 17,320 км; «Водопровідна мережа, с. Луначарське Бердянського району – реконструкція (перша та друга черги)», загальна кошторисна вартість проекту – 5761,206тис. грн. у тому числі: 5185,085 тис. грн. – кошти ДФРР, 576,121 тис. грн. – місцевий бюджет. Проектна потужність – 9, 44 км.

У 2017 році Бердянському району  було виділено субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток окремих територій у розмірі 900 тис. грн., а також  для спів фінансування виділені кошти  з районного бюджету  в сумі 27,0 тис. грн. За рахунок субвенції було здійснено наступні заходи:

-     "Впровадження енергоефективних заходів. Капітальний ремонт окремих елементів будівлі (заміна вікон та дверей) Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Лактіонова в с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької області";

-     "Придбання спортивного обладнання для КЗ "Андрівський сільський будинок культури", с. Андрівка Бердянського району";

-     "Придбання медичного обладнання для КУ "Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради";

"Придбання комп’ютерного та холодильного обладнання для КУ "Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Бердянської районної ради".

В рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально - культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року  у 2017 році на території Бердянського району було реалізовано наступні заходи: "Впровадження енергоефективних заходів. Реконструкція - заміна вікон в Азовській ЗОШ І-ІІІ ст. Бердянської районної ради по вул. Молодіжна, 92, с. Азовське Бердянського району Запорізької області", загальна кошторисна вартість проекту – 299,800тис. грн. у тому числі: 269,820 тис. грн. – обласний бюджет, 29,980 тис. грн. – місцевий бюджет;«Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна 222, Бердянського району». Загальна кошторисна вартість складає 617,399 тис. грн.,у тому числі: 555,660 тис. грн. - кошти обласного бюджету, 61,739тис. грн.- місцевий бюджет.

Також, у межах Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки) (депутат обласної ради Волошин М.М.), затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями) надано субвенцію з обласного бюджету до бюджетів сільських рад:   

- Андрівської сільської ради на об’єкт «Встановлення огорожі та укладання тротуарної плитки дитячого майданчика в центрі с. Полоузівка, вул. Дружби, 36 Бердянський район Запорізька область» - 46,7 тис.грн.,

- Долинської сільської ради на придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу «Три башти дворівневий» у с. Шевченкове - 72,0 тис. грн., «Придбання  дитячих дерев'яних ліжок для Долинського дошкільного навчального закладу "Струмочок» - 27,5 тис. грн.,

- Новотроїцької сільської ради  на  встановлення огорожі дитячого майданчика с. Новотроїцьке -  99,9 тис. грн., «Будівництво мережі водопостачання школи та дитячого садочка по вулиці Лактіонова, 45 в селі Новотроїцьке» - 132,9 тис. грн., "Придбання музичної апаратури для комунального закладу "Новотроїцький сільський будинок культури" – 8,29 тис. грн.,

- Дмитрівської сільської ради для поповнення матеріальної бази та подальший розвиток КЗ «Дмитрівський центр культури, спорту та дозвілля» – 50,8 тис. грн.

 

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

 

Протяжність вулиць і доріг населених пунктів Бердянського району складає всього 872,626  км, у тому числі:  комунальної власності – 533,526 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 144,5 км, обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 194,6 км.

Протягом 2017 року проведено ряд заходів щодо покращення дорожньої інфраструктури Бердянського району.

На розвиток дорожнього господарства у 2017 році передбачено коштів місцевих бюджетів 11768,899 тис. грн., профінансовано з місцевих бюджетів - 11502,992 тис. грн. (відремонтовано – 32,865 тис.м2 доріг комунальної власності та 3,500 тис.м2 доріг загального користування), що складає 95 % запланованого обсягу.

У 2017 році по Бердянському району за рахунок коштів місцевих бюджетів, відремонтовано 32,865 тис.м2 дорожнього покриття доріг комунальної власності на загальну суму 2158,607 тис. грн., у тому числі:

-       з капітального ремонту:

-       Андріївська селищна рада - на загальну суму 2506,067 тис. грн.;

-       Берестівська сільська об'єднана територіальна громада - на загальну суму 2482,984 тис. грн.

-        з поточного ремонту:

-         Андріївська селищна рада - на загальну суму 199,835 тис. грн.;

-         Андрівська сільська рада - на загальну суму 578,989 тис. грн.;

-         Азовська сільська рада - на загальну суму 130,486 тис. грн.;

-         Дмитрівська сільська рада - на загальну суму 353,509 тис. грн.;

-         Долинська сільська рада - на загальну суму 149,906 тис. грн.;

-         Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада - на загальну суму 2039,360 тис. грн.;

-         Берестівська сільська об'єднана територіальна громада- на загальну суму 3061,860 тис. грн.

Також, райдержадміністрацією з селищною та сільськими радами було опрацьовано питання щодо виділення коштів для співфінансування, виконання ремонту доріг загального користування місцевого значення. П'ять сільських рад та Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада запланували виділення коштів на ремонт доріг:

-       Андрівська сільська рада – 150 тис. грн.;

-       Азовська сільська рада – 150 тис. грн.;

-       Андріївська сільська рада – 100 тис. грн.;

-       Долинська сільська рада – 200 тис. грн.;

-       Дмитрівська сільська рада – 16 тис. грн.;

-       Осипенківська СОТГ – 300 тис. грн.

Загальна сума коштів складає 916 тис. грн.

Протягом 2017 року були освоєні кошти, що планувалися Азовською сільською радою для співфінансування ремонтних робіт у розмірі 150 тис. грн., Долинською сільською радою у розмірі 100,000 тис. грн. Таким чином загальна сума коштів  спів фінансування складає 250,000 тис. грн.

 

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

 

За період реалізації Програми «Сільське подвір’я» станом на 01.01.2018 року з Фондом укладено 246 кредитний договір на загальну суму 3358,0 тис. грн., які профінансовані на суму 2684,0 тис. грн.  Протягом 2017 року укладено 1 договір на кредитування з мешканцями району на суму 100 тис. грн.    

 З початку впровадження програми у районі було газифіковано 191 житловий будинок. Придбано та добудовано 49 житлових будинків. Придбано сільськогосподарської техніки 4 одиниці. Проведена відповідна робота на підпорядкованих територіях по інформуванню населення з метою  прийняття участі у Програмі «Сільське подвір’я». 

У 2017 році   виділено кошти з районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн для фінансування сільських забудовників за вищезазначеною Програмою.  З початку року з районного бюджету до Фонду для фінансування сільських забудовників перераховано 20,0 тис. грн..     

У Бердянському районі постійно проводиться робота по залученню більшості населення для участі у Програмі «Сільське подвір’я».

Інформація про порядок та умови надання кредитів   постійно розповсюджується серед населення  через засоби масової інформації, розміщена на стендах адміністративних будівель селищної та сільських рад та  на офіційному сайті Бердянської районної державної адміністрації адміністрації www.berda.gov.ua, а також  доводиться  до населення через газету  «Відомості Юга».

Всього з початку року консультацію з питання  надання  кредитів за вищезазначеною програмою отримали 12 осіб.

Для залучення військовослужбовців та учасників АТО до участі у Програмі   інформація також розміщена  біля районного Центру допомоги учасникам АТО.

На даний  час бажаючих прийняти участь у будівництві доступного житла немає.  Це визначене низьким середньомісячним сукупним доходом  громадян.

Будівництво  доступного житла на даний час неможливо у зв’язку з відсутністю у місцевих бюджетах коштів  на  фінансування доступного житла, їх неспроможність в першу чергу в невеликих населених пунктах, суттєво впливати на обсяги житлового будівництва.

Також,  80 % громадян, які перебувають на квартирному обліку та мешкають у гуртожитках, складають діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які не мають змоги прийняти участь у Програмі у будівництві доступного житла. 

З метою реалізації регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Сільське подвір я» у загальному фонді бюджету Бердянського району на 2018 рік передбачені видатки у сумі 20,0  тис. грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Видатки на фінансування програми заплановані згідно рішення сесії Бердянської районної ради № 14 від 20.12.2017 року.      

  

8. Поліпшення екологічної ситуації.

 

У зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства екологічний податок підлягає зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів.

На початок 2017 року на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) налічувалось 86890,89 тис.грн. Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Надходження коштів на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду)  за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності від штрафних санкцій, станом на 01.01.2018 року, склали 15405,03 тис. грн.

Залишок коштів, станом на 01.01.2018 року, складає 98745,92 тис. грн.

У 2017 році Берестівська СОТГ, сільські ради не використовували місцеві фонди з метою накопичення коштів для фінансування більш значних та фінансово затратних заходів у майбутніх роках.

Андріївська селищна рада використала кошти місцевих бюджетів на виготовлення та встановлення інформаційно-охоронних знаків території заказників «Зелена гора», «Малиш», та пам’ятника природи «Зелений курган з цілиною», Бердянський р-н, смт.Андріївка» - загальна кошторисна вартість 3,550 тис.грн.

На початок 2017 року на рахунку фонду охорони навколишнього природного середовища Осипенківської сільської об’єднаної територіальної громади (спеціального фонду) налічувалось 95,0 тис. грн.Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів на кінець року станом на 01.01.2018 року складає 184,9 тис. грн.

У 2017 році Осипенківська СОТГ використала кошти місцевих бюджетів на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Комплекс першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка, IV черга будівництва" (корегування, отримання експертного звіту), Бердянський р-н, Новопетрівська с/р» - загальна кошторисна вартість 10,704 тис.грн.

Природоохоронний захід«Комплекс першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка, IV черга будівництва», загальною кошторисною вартістю 77,854 тис.грн. Осипенківська СОТГ не був виконаний 2017 року.Тендер на проведення берегоукріплювальних робіт закінчився 15.12.2017р. Усі учасники тендеру дискваліфіковані у зв’язку  з невідповідністю умовам тендеру.

На початок 2017 року на рахунку фонду охорони навколишнього природного середовища Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади (спеціального фонду) налічувалось 28,1тис. грн.Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів на кінець року станом на 01.01.2018 року складає 30,5 тис. грн.

У 2017 році Берестівська СОТГ не використовувала місцеві фонди з метою накопичення коштів для фінансування більш значних та фінансово затратних заходів у майбутніх роках.

 

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

 

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на   01.01.2018р. надійшло 45543,2тис. грн. власних надходжень, що становить 129,0 відсотка до  плану звітного періоду.

За підсумками звітного періоду виконані усі місцеві бюджети Бердянського району .

Податок та збір на доходи  фізичних осіб  надійшов за звітний період у розмірі 19516,1 тис. грн. або 130,5 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Податок на майно до місцевих бюджетів надійшов за звітний період у розмірі 8478,9 тис. грн. або 104,3 % до затвердженого  плану звітного періоду.

         Єдиного податку зараховано до бюджету району у розмірі
12505,3 тис. грн., що відповідає  144,6% до затвердженого плану звітного періоду.

          Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету району у розмірі 2318,5 тис. грн. або 85,8% до затвердженого плану звітного періоду.

         З метою вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, легалізації зайнятості та зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, за  січень - грудень 2017 року  проведено 12 засідань  районної  комісії з цих питань.  На комісіях було  заслухано 94 суб'єктів господарювання, з яких  у 74 суб’єктів господарювання, за даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції, виплата заробітної плати проводилась на рівні або нижче законодавчо встановленого мінімального рівня. Також заслухано 1 фізичну особу-підприємця з питань легалізації.

Протягом січня-грудня 2017 року  податковою інспекцією  отримано 1368 повідомлень про реєстрацію трудових відносин по Бердянському району, додаткові надходження ПЗФО становлять 606,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї) подано 939 декларацій про доходи на суму 8589,6 тис. грн., нараховано ПЗФО у розмірі  1546,1 тис. грн.

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.