Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Бердянської РДА про виконання Програми соціально-економічного розвитку Бердянського району за І півріччя 2017 року

Аналізуючи стан соціально – економічного розвитку району за підсумками І півріччя 2017 року, слід відзначити, що Бердянським районом були досягнуті певні результати у вирішенні соціальних проблем району.

1. Зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції.

Починаючи з 2016року визначилася тенденція збільшення обсягів промислового виробництва Бердянського району.

Станом на 01.07.2016 на території району здійснює свою діяльність лише одне промислове підприємство - цех №2 ПрАТ «Каучук», який є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук» (м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу проводити з найменшими матеріальними витратами реалізацію рідкої гуми не тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару. Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її авто-подачі.

Збільшення обсягу реалізації та виробництва продукції підприємства пов’язано з підвищенням кількості замовлень в Україні та зростом рівня продаж експорту гумових запчастин до країн ближнього зарубіжжя.

 

2. Стабілізаціяагропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

2.1. Стабілізація агропромислового виробництва.

Станом на 01.07.2017 року сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 153,6 тонн м’яса  худоби та птиці, що складає 109 % до показника минулого року (140,9 тонн).

Серед виробників м’яса слід відзначити:

ПСП АФ “Росія” – 84,3 тонни;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО” – 41,8 тонн.

Протягом звітного періоду сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 2691 тонну молока, що на 3,5 % більше рівня минулого року (1232 тонни).

Упорівнянні з відповідним періодом минулого року збільшили виробництво молока в ПСП АФ “ Росія” на 204 тонни або на 13%.    

Середній надій молока від однієї  корови, по середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 29027 кг, що на 2696 кг більше  відповідного періоду2016 року ( 26331 кг).  Кращих показників по надою молока від однієї  фуражної корови  досягли такі господарства:

ПСП АФ “Росія” – 35098 кг;

ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО”  - 26277 кг.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 01.07.2017 року становить 2201 голову. У порівнянні з показником минулого року (2575 голів) поголів’я  великої рогатої худоби  зменшено на 374 голови, або на 15 %.

Значно зменшили поголів’я великої рогатої худоби ПСП АФ ” Шевченко” на 41% та  ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО” на 16%.

Найбільшу чисельність поголів’я великої рогатої худоби мають такі господарства:

ПСП АФ “Росія” – 1387 голів;   

ДП “Запоріжжя - АГРО” – 588 голів.

 Корів станом на 01.07.2017 року у районі налічується 987 голів, що складає 100 % від  показника минулого року (987 голів).

Зменшили поголів’я корів в  ДП „ЗАПОРІЖЖЯ – АГРО”  на 18 голів та ПСП АФ ” Шевченко” на   31 голову, проте ПСП АФ „Росія” збільшила поголів’я корів на  50 голів.

Свиней станом на 01.07.2017  року у районі налічується 261 голова, що на 404 голови  або на 61% менше ніж за минулий рік (665 гол.).

У районі створена та функціонує мережа з надання зооветеринарних послуг. Діють пункти для штучного запліднення сільськогосподарських тварин, ветеринарні послуги надає мережа ветеринарної медицини району.

Заготівлю молока та м’яса здійснюють пересувні пункти переробних підприємств та приватних осіб.

Невисокі показники галузі сільського господарства пояснюються диспаритетом цін на тваринницьку продукцію та паливно-мастильні матеріали  й інші матеріальні засоби,  реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво. Ціни на молоко та м'ясо знизилися до критичної межі. Саме така ситуація призводить до незацікавленості підприємств та населення в розведенні галузі тваринництва та до збільшення збитків господарств, які займаються тваринництвом.

Крім того, для вирощування кормових культур для поголів’я корів господарствами використовується 30 % посівних площ, що є не рентабельним.

У 2017 році підтримка галузі тваринництва з державного бюджету відсутня.

Для оптимізації структури посівних площ застосовується науково-обґрунтована сівозміна для  підвищення родючості ґрунтів, у тому числі шляхом виконання заходів обласної Програми збереження та відновлення родючості ґрунтів у Запорізькій області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.03.2014 №21. Планова структура  посівних площ усільськогосподарських підприємствах по Бердянському району складається: зернові  культури всього - 56%,з них озимих на зерно 38% та ярих зернових і зернобобових – 18%, технічних культур всього – 41%.

Сільськогосподарські підприємства приймають участь в ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції.

Станом на 01.07.2017року збір ранніх зернових та зернобобових культур не розпочався.

Станом на 01.08.2017року,збирання урожаю продовжується,згідно оперативних даних, валовий збір ранніхзернових та зернобобових склав     170,4тис. тонн, урожайність - 32,7ц/га (у тому числі озима пшениця –         136,3 тис. тонн, урожайність – 36,4 ц/га).

Господарствами району насіння висівається не нижче третьої репродукції. Господарства плідно співпрацюють з науковими установами. Все більше господарств переходять на інтенсивну технологію вирощування сільськогосподарських культур, а саме:

-    збільшення доз внесення органічних та мінеральних добрив;

-                     підвищення родючості ґрунтів;

-                     застосовується інтенсивна система захисту сільськогосподарських рослин від хвороб, шкідників, бур’янів;

-  запровадження енергозберігаючої технології обробітку ґрунту;

-  збільшення площ посівів новими та перспективними сортами, адаптованими до умов вирощування.

 

2.2. Споживчий ринок.

Протягом І півріччя 2017року торгівельні послуги населенню Бердянського району надавали 180 підприємств (у Iпівріччі 2016року – 172) сфери торгівлі (162 –магазини, 18– підприємств ресторанного господарства, 8– об’єктів побутового обслуговування населення).

           Протягом 2017року проводився щотижневий аналіз цінової ситуації на продовольчі товари. Проведено 27 моніторингів цінової ситуації у районі, які  дозволили забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари.

Протягом І півріччя 2017 року  в Бердянському районі за участю фермерських господарств, агрофірм та приватних підприємців району проведено 29 ярмарок,  де реалізовано 17,53 тонни продукції на загальну суму 385,85 тис. грн.

 

Сфера послуг

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за січень – березень 2017 року склав 0,46млн. грн., що становить 13,94% до Програми (3,3 млн. грн.).

Зниження даного показника обумовлено наступними факторами.

Протягом І півріччя 2017 року в значній кількості перестали реалізувати послуги значна кількість дитячих оздоровчих закладів та баз відпочинку. Аналізуючи з минулим роком, з двох оздоровчих закладів – працює один.

З метою забезпечення малозахищених верств населення необхідними продуктами харчування за цінами товаровиробників, рішенням Бердянської районної ради від 08.07.2016 року №2 затверджена Програма підтримки ветеранів Бердянського району продовольчими товарами та лікарськими препаратами на 2016 – 2018 роки.

Протягом І півріччя 2017 р. відділами Бердянської райдержадміністрації: економічного розвитку та житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку та управлянням соціального захисту населення – забезпечується організація співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності, які виявили бажання прийняти участь у реалізації Програми, а саме створити у власних магазинах «Куточки ветеранів», де реалізуються продукти харчування, такі як хліб, макарони, крупи різних сортів, олія та борошно за цінами, нижчими за роздрібні ціни у торгівельній мережі. У Бердянському районі Програма функціонує завдяки 10 суб’єктам підприємницької діяльності, які прийняли рішення про застосування 5% знижки на реалізацію продуктів харчування.

 

3. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Бюджетними установами на території Бердянського району забезпечено проведення щомісячного моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів. За Iпівріччя 2017 року спожито:

-          газу природного – 282,24тис. м3;

-          вугілля – 38,12 т;

-          інші види палива (пелети, гранули) – 3,68 т;

-          теплоенергії – 1302,31 Гкал;

-          електроенергії – 898,72тис.кВт.г;

-    холодного водопостачання – 4562,4м3.

За результатами аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів підпорядкованими бюджетними установами за І півріччя 2017 року, відносно до аналогічного періоду попереднього року, встановлено, що внаслідок вживання заходів щодо зменшення споживання природного газу та частковою заміною його іншими типами енергії, спостерігається збільшення споживання, а саме:

-          вугілля – 3,166 т  (9%);

-          електроенергії – 94,639 тис.кВт.г (12%).

Райдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району, впровадження сучасних методів енергозбереження, переведення на альтернативні види палива, а саме: реконструкції системи опалення, встановлення твердопаливних котлів та інше. Так на державній експертизі знаходиться проект «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Троянського ДНЗ "Сонечко" з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельні Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна 60».

Проводиться відповідна робота Андріївською селищною радою щодо переведення  КП «Андріївська тепломережа» на альтернативний вид палива. На даний час, частково демонтоване застаріле обладнання котельні, проводяться роботи нульового циклу по облаштуванню ангару під зберігання пелетів. До початку опалювального періоду, планується встановити сучасний пелетний котел «РЕТРА-4М» 1000 кВт.

 

4. Зовнішньоекономічна політика, орієнтована на підтримку економічного зростання та залучення інвестицій.

У 2017 році Бердянський район приймав активну участь у міжнародних проектах.

У районі впроваджується ІІІ фаза проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в якій, на даний час, 2 громади завершують реалізацію наступних мікро-проектних ініціатив.

- громадської організації «Андріївський добробут» - «Реконструкція вуличного освітлення смт. Андріївка та села Успенівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 613,665 тис. грн. Роботи по реконструкції завершені. Планується ввід в експлуатацію об’єкту.

- громадською організацією «Сільський добробут» - «Реконструкція вуличного освітлення (із установкою світлодіодних ламп та багато тарифних лічильників) в с. Миколаївка, с. Малинівка і с. Родивонівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 741,630 тис. грн. Роботи на завершальній стадії.

Для надання консультативної, інформаційної та організаційної допомоги учасникам Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на базі відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації створено та діє районний  Ресурсний центр громад». Спеціалісти Центру надають всебічну допомогу громадам району, починаючі з підготовки матеріалів та аплікаційних форм для участі у конкурсному відборі та продовжуючи протягом всього часу впровадження мікропроектів. Ресурсний центр підтримки громад райдержадміністрації прийняв участь в обласному конкурсі, в ході якого вивчалась результативність роботи аналогічних Центрів Запорізької області та став його переможцем.

У рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» проведено Міжобласний кластерний семінар для керівників районних ресурсних центрів громад з питань впровадження економічного компоненту та реплікації досвіду. Даний захід відбувався протягом 07.06.2017-09.06.2017 у м. Нова Каховка, у якому прийняв участь керівник Бердянського районного ресурсного центру громад. Семінар ставив за мету: ознайомити учасників з досягненнями та результатами впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III», визначення ролі РРЦГ у процесі реформи децентралізації та перспективи її розвитку, а також проаналізувати успішне використання методології у реалізації планів розвитку громадських організацій та об’єднаних територіальних громад. У зазначеному заході прийняли участь 5 областей: Київська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська та Одеська. 

Координатор Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» по Запорізькій області Геннадій Устімов та керівник Бердянського районного ресурсного центру громад Володимир Сенченко поділилися досвідом реалізації Проекту з колегами з інших областей України. Високий рівень та успішність результатів впровадження проектів сталого розвитку, процеси децентралізації та застосування методології «СВА» як в Бердянському районі так і по Запорізькій області в цілому - оцінили всі учасники кластерного семінару.

У свою чергу, Бердянський район вивчив досвід впровадження економічного компоненту Проекту та залучення міжнародної технічної допомоги для органів місцевого самоврядування, зокрема сільських об’єднаних територіальних громад з метою забезпечення сталого розвитку територій.

Населенням району досягнуте найголовніше - подолання байдужості громад.  За 8 років участі у Проекті жителі Бердянського району сформували в сільських громадах європейський підхід господарювання та впровадили 16 мікропроектних пропозицій. Громади підвищили рівень самоорганізації та суспільної єдності.

Злагоджена робота райдержадміністрації, районної ради, селищної і сільських рад району, а також активність громад у  Проекті ЄС/ПРООН «МРГ» –  дала необхідний досвід для можливості участі в багатьох інших інвестиційних конкурсах і програмах регіонального розвитку.

Одним із інвестиційних пріоритетів розвитку Бердянського району є створення на його території промислових зон для залучення інвестицій.

На теперішній час райдержадміністрацією розроблено та оновлено проекти двох інвестиційно -  привабливих промислових зон на території  Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади. У поточному році дані земельні ділянками були представлені інвесторам із Південної Кореї, які в разі зацікавленості плануватимуть організацію промислового, енергоємного, переробного підприємства.

З метою популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації роботи з потенційними інвесторами,  для залучення інвестицій в Бердянський район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянської районної державної адміністрації.

Основне завдання Центру - участь у донорських програмах, залучення інвесторів і додаткових коштів не лише на розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й навчання громад. Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі представників району в грантах та програмах. Незважаючи на нетривалий час функціонування, Центром вже проведена значна робота.

Станом на 01.07.2017 року Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району, за пропозиціями громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, складено 6 грантових заявок на участь у міжнародних проектах. Аплікаційні форми стосувались як «твердих» (створення центрів дозвілля, покращення послуг в сфері охорони здоров’я, впровадження енергоефективних заходів) так і «м’яких» проектів (навчання громад, обмін досвідом).

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району за пропозицією громадської організації «Нове Червонопілля», складено заявку на участь у  грантовому конкурсі Платформи розвитку громадянського суспільства "Маркетплейс" , що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та Проекту Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання». Розгляд заявок відбувся у повній відповідності грантовій процедурі.

Серед 36 проектних пропозицій України, заявку Бердянського району – відібрано до числа переможців.

ГО «Нове Червонопілля» с. Червоне Поле Осипенківської СОТГ отримали грантові кошти у сумі близько 10,5 тис. грн. на проведення двох семінарів на тему "Розроблення стратегії розвитку ГО "Нове Червонопілля" , "Розроблення фандрейзінгової стратегії ГО "Нове Червонопілля" для 20 осіб (актив ГО та небайдужі мешканці).

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянської райдержадміністрації спільно з ГО «Нове Червонопілля» 28 лютого 2017 року було організовано перший семінар «Стратегічне планування громадської організації».

Метою заходу було надати учасникам теоретичні знання та практичні навички з організації процесу стратегічному плануванні на первинному місцевому рівні.  Тренінг провів експерт, координатор навчальних програм Західноукраїнського ресурсного центру, член ГО «Товариство Лева» м. Львів Левко Довган.

Учасниками навчання опрацьовано поетапні кроки формування власної стратегії громадської організації, а саме: окреслення місії, аналіз пройденого шляху громади, створення майбутнього бачення, побудова SWOT-аналізу, перевірка місії, аналіз перешкод і планування конкретних дій.

Стратегія розвитку ГО «Нове Червонопілля» стала складовою частиною загального стратегічного документу Осипенківської СОТГ Бердянського району.

Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району разом з Осипенківською об’єднаною територіальною громадою, складено заявку на участь у проекті «Використання евалюації в процесі ефективного управління об’єднаною громадою»що фінансується Міністерством закордонних справ Польщі з програми польської допомоги в цілях розвитку.

Розгляд заявок відбувся у повній відповідності грантовій процедурі. Серед усіх проектних пропозицій України,було відібрано 8 органів місцевого самоврядування. Осипенківська СОТГ увійшла до числа переможців.

В рамах проекту об’єднані територіальні громади запрошуються до участі в міжнародному навчальному проекті (для представників громад Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей, в яких у грудні 2016 року були проведені місцеві вибори).

Виконавцем проекту «Використання евалюації в процесі ефективного управління об’єднаною громадою» є Фонд Демократичне Товариство Схід (м. Варшава) разом із партнером – Східноукраїнським центром громадських ініціатив (м. Київ). Метою проекту, спрямованого передусім до органів самоврядування місцевих об’єднаних громад, є підвищення управлінського потенціалу громад шляхом оцінювання результатів їхньої діяльності.

У рамках проекту буде проведено 3-денний тренінг на території України на тему ролі евалюації в плануванні та управлінні делегованими державними повноваженнями; тижневий візит до Польщі під час якого група відвідає кілька громад в околицях Варшави; надання консультацій громадам-учасницям проекту оцінювачами та експертами проекту; підсумкова конференція в Києві.

Під час візиту до Польщі будуть розглянуті такі теми: освіта в громаді (принципи організації освітнього процесу, фінансування освіти; евалюація в школі); роль евалюації в проектах Європейського фонду регіонального розвитку; евалюація ринку праці; громадський бюджет; комунальні підприємства громади, вплив громадських консультацій на завдання, які виконуються громадою.

 

5. Сприяння розвитку підприємництва.

Станом на 01.07.2017 року у районі було зареєстровано та взято на облік 47 суб’єкта підприємницької діяльності (з них 7 юридичних осіб та 40 фізичних осіб).

Станом на 01.07.2017 у Бердянському районі зареєстровано 1179 суб’єкти підприємництва, з них 705 фізичних та 474 юридичних осіб ( з них малих підприємств 171 одиниця).

За Iпівріччя 2017 рокудо бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 31046,07тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 26248,22 тис. грн., від фізичних осіб – 4797,85 тис. гривень.

За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло всього 54836,88тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 48962,98  тис. грн., від фізичних осіб – 5873,9 тис. гривень.

Кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району станом на 01.07.2017 складає 96 одиниці (згідно реєстру фермерських господарств). У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.

Рішенням Бердянської районної ради від 23.12.2016 року № 5 була затверджена Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Бердянському районі на 2017-2018 роки».

Працює районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

За Iпівріччя 2017 рокувідбулося 2 засідання Координаційної ради та розглянуто 3 питання.

На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх сільських та селищної рад району. За Iпівріччя 2017 року кредитною спілкою «Благо» надано кредитів на загальну суму 99,0 тис. грн.

До виконання робіт (послуг) за державні кошти за Iпівріччя 2017 року  залучались 11 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 320,286 тис. гривень.

Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу, Бердянською ОДПІ за Iпівріччя 2017 рокупроведено 19 інформаційних семінарів-практикумів для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з них: 9 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 2 семінари тематичного характеру; 8 – загальної направленості.

З метою допомоги підприємництву інформація для суб’єктів господарювання розміщена на сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 05.12.2016 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 29.12.2016 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації: 01.01.2017, який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Бердянською райдержадміністрацією підготовлений щорічний звіт голови Бердянської райдержадміністрації про реалізацію державної регуляторної політики Бердянської райдержадміністрацією в 2016 році, який був заслуханий на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 20.01.2017 року і оприлюднений на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації: www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 29.12.2016 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 29.12.2016. Згідно Плану-графіку заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік Бердянської райдержадміністрації, проведено базове відстеження розпорядження голови райдержадміністрації №349 від 25.08.2015 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльностіБердянської районної державної адміністрації», результати якого розміщені на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua у рубриці «Регуляторна політика», вкладці «Звіти про відстеження результативності».

 Райдержадміністрацією ведеться піврічна звітність щодо вільних приміщень комунального майна, що не використовується, загальною площею 7718 кв. метрів. Станом на 01.07.2017 року районною, селищною, сільськими радами, бюджетними установами району здано в оренду 3663,8 кв. метрів вільних приміщень комунального майна. До місцевих бюджетів району надійшло коштів за оренду вільних приміщень комунального майна –          156,7 тис. грн., заборгованість складає 20,0 тис. грн.

 

6. Забезпечення соціального захисту та стандартів життя населення. Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

 

 6.1. Збереження робочих місць. Сприяння зростанню доходів населення.

Протягом 2017 року послугами Бердянського районного центру зайнятості скористалися 1010 осіб незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 85 осіб менше, ніж за відповідний період 2016 року (1095 осіб). Станом на 01.07.2017 року на обліку перебуває 339 осіб, це на 1 особу менше ніж станом на 01.07.2016 року (340 особи).

Протягом І півріччя 2017 року в Бердянському районному центрі зайнятості перебувало 387 жінок, це на 69 осіб менше ніж за відповідний період 2016 року (456 осіб), молодь віком до 35 років - 370 осіб, що на 75 осіб менше ніж у відповідному періоді 2016 року (445 осіб).

Бердянський районний центр зайнятості, в межах своєї компетенції, забезпечує виконання Територіальної угоди,  щодо стабілізації ситуації на ринку праці шляхом сприяння працевлаштуванню безробітних. За сприяння служби зайнятості у І півріччі 2017 року знайшли роботу    629 осіб (у т. ч.: 161 особа, які перебували на обліку та 468 осіб з числа безробітних), це на 38 осіб більше, ніж за відповідний період 2016 року (591 осіб, з яких: 58 які перебували на обліку та 533 особи з числа безробітних). Чисельність працевлаштованих безробітних на нові робочі місця у І півріччі 2017 року,  за яких здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, становить 2 особи.

Станом на 01.07.2017 року працевлаштування соціально незахищених громадян становить 138 осіб,  у т. ч. 8 осіб з інвалідністю (у 2016 році 143 осіб в т.ч. 6 осіб з інвалідністю).

Приділяється постійна увага розвитку малого та середнього бізнесу, який тісно пов'язаний з рішенням соціально-економічних проблем району, зокрема само зайнятості населення шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності.

Одним з активних форм сприяння зайнятості населення є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом І півріччя 2017 року Бердянський районний центр зайнятості направив на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 255 безробітних осіб, що на 2 осіб більше ніж у відповідному періоді 2016 року (253 осіб).

Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності служби зайнятості. Протягом І півріччя 2017 року надано 2213 профорієнтаційних послуг (ут. ч. незайнятому населенню – 988 послуг та 1225 послуг зайнятому населенню), що на 113 послуг більше ніж за відповідний період 2016 року (2130 профорієнтаційних послуг,ут. ч. незайнятому населенню – 1071 послуг та 1059 послуг зайнятому населенню).

У центрі зайнятості обладнаний та успішно працює профінформаційний сектор. Надання профорієнтаційних послуг уцентрі зайнятості має комплексний і систематичний характер. Щоденно проводяться інформаційні семінари для громадян, які звернулись вперше до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Всього за І півріччя 2017 рік 968 безробітних прийняли участь у різноманітних семінарах, у т. ч. з них 443 – працевлаштовані, 255 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. За відповідний період 2016 року в семінарах прийняли участь 1023 безробітних прийняли участь семінарах, ут. ч. з них 521 – працевлаштовані, 226 – направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Одним із шляхів подолання довготривалого безробіття є тимчасова зайнятість населення. Селищними та сільськими радами Бердянського району була розроблена цільова програма «Подолаємо безробіття разом», згідно якій в І півріччі 2017 року на проведення громадських робіт було виділено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Також, для залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру головою райдержадміністрації затверджено розпорядження від 23.12.2015 № 506, яким затверджено перелік роботодавців Бердянського району, за участю яких планується організація громадських робіт у 2017 році та перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам Бердянського району та сприяють його соціальному розвитку.

Протягом І півріччя 2017 року було укладено 9 договорів на проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, отримано 9 звернень від підприємств на проведення тимчасових робіт іншого характеру за рахунок коштів роботодавців. Протягом І півріччя 2017 року в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 308 осіб, з них 94 – на громадських роботах.

 

6.2. Посилення адресного характеру надання допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

         Виплата усіх видів соціальної державної допомоги і компенсацій за 2016 рік проводилась відповідно до Порядку призначення та виплати державних допомог та Порядку Фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних  програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Райдержадміністрацією забезпечено своєчасність нарахування та проведення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям.

У рамках виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку на 2016-2018 роки впродовж І півріччя 2017 року в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Молода гвардія» оздоровлено 7 дітей на загальну суму 41,1 тис. грн.

Питання щодо посилення соціального захисту ветеранів війни,         праці, інвалідів, інших малозабезпечених категорій населення перебуває на постійному контролі в райдержадміністрації.

Відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян,      які потребують допомоги, на 2016-2018 роки,райдержадміністрацією вирішується питання надання разової адресної грошової допомоги  громадянам, які опинилися в кризовій ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки.

У І півріччі 2017 року виплачено разову адресну грошову допомогу         90 особам на суму 74895,0 грн., в тому числі 27 учасникам антитерористичної операції на суму 21600,0 грн.

У І півріччі 2017 року забезпечено своєчасне нарахування та проведено виплату державної допомоги. З початку року введено у програмі «Житлові субсидії» 7174 справи, у т.ч.:

-  7163 справи на комунальні послуги;

-  730 справ на тверде паливо (у т.ч. 669 справ на скраплений газ).

Проведені розрахунки та призначена субсидія  6505  сім'ям, у т.ч.:

-  6494 сім'ям на комунальні послуги;

-  575 сім'ям на тверде паливо (у т.ч. 514 сім'ям на скраплений газ).

Загальна сума призначених субсидій станом на 01.07.2017 року складає                          35139,0 тис. грн., у тому числі:

-  33488,4 тис. грн. – для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги;

-  1650,6  тис. грн. –для придбання твердого палива (у т.ч. 145,4 тис. грн. для придбання скрапленого газу).

Профінансовано з початку року 29203,3 тис. грн. – для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (у т.ч. 20814,0 тис. грн. за минулий рік). 

Станом на 01.07.2017 виплачено субсидію готівкою 307 сім’ям на суму 930,8 тис. грн., у тому числі:

851,8 тис. грн. – для придбання твердого палива (у т.ч. 2,7 тис. грн. –поштовий збір);

79,0 тис. грн. –  для придбання скрапленого газу (у т.ч. 0,3 тис. грн. – поштовий. збір).

З початку року проведено 6 засідань районної комісії з питань визначення права на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та житлових субсидій, на яких розглянуто звернення сімей та прийнято позитивні рішення щодо призначення житлових субсидій – 428 сім’ям, відмовлено – 2 сім’ям.

Упродовж I півріччя 2017року здійснювалася робота по наповненню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Згідно з вимогами щодо формування ЄДАРП дана база містить категорії громадян, які мають декілька статусів. З урахуванням цього станом на 01.01.2017 року в районі на обліку 8666 пільговиків, зокрема: 881 ветеранів війни, 3504 ветерани праці, 2678 дітей війни, 248 багатодітних сімей та       4159 осіб інших категорій за соціальною і професійною ознаками.

Єдиний реєстр використовується в роботі з підприємствами та організаціями як інформаційний засіб, а також в системі розрахунків, формуванні виплатних документів тощо.

            Відповідно до статусу громадянам надавались різні види пільг. Загальна сума пільг, яка була нарахована за 6місяців 2017року – 2587,5тис. грн., профінансовано – 1627,2 тис. грн.

Відповідно до обласної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 28, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації в І півріччі 2017року виплачено:

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 20 особам на суму 3024,50 грн.;

-   компенсацію за невикористане санаторно – курортне лікування –            3 інвалідам війни на суму – 1100,0 грн. та 7 інвалідам загального захворювання на суму – 1870,0 грн.;

-    компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 – 88 особам на загальну суму 92648,5 грн. 

Станом на 01.07.2017 року 33 особи з інвалідністю подали заяви на забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, управлінням соціального захисту населення видано 60 направлень на підприємства-виробники для виготовлення замовлень.

Послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 517 дітей пільгових категорій (44,3% від загальної кількості дітей шкільного віку), послугами оздоровлення – 98 дітей (8,4%), послугами відпочинку – 419 дітей (35,9 %).

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків станом на 01.07.2017 року перебували на обліку 172 учасники антитерористичної операції, яким призначено пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 75%.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.10.2015 року № 431 створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, затверджено Положення про центр допомоги учасникам АТО, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації, соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих. Впродовж  І півріччя 2017 року Центром надано допомогу 15 учасникам АТО з питань оформлення статусу учасника бойових дій, отримання та переоформлення земельних ділянок, призначення пільг на житлово-комунальні послуги.

          Один учасник АТО отримує професійну перепідготовку за фахом «водій категорії «С». Кошторис витрат на навчання склав 5012,60 грн.

На проходження психологічної реабілітації впродовж І півріччя направлено 2 учасники АТО, які успішно пройшли її в ТОВ «Укрреабілітація».

Разову адресну грошову допомогу отримали 27 учасників АТО на суму    21600,0 грн.

Відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб станом на 01.07.2017 року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебували  2370 внутрішньо переміщених осіб.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.06.2016 № 194 створено районну координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, яка в межах компетенції сприяє підтримці внутрішньо переміщених осіб, їх органів самоорганізації та громадських об’єднань, залученню їх і територіальних громад, де вони проживають, до участі у міжнародних програмах і проектах, спрямованих на покращення життя внутрішньо переміщених осіб, створення комфортних умов для їх проживання та дозвілля.

За сприянням районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в звітному періоді 9 внутрішньо переміщених осіб отримали психологічну допомогу, 2 внутрішньо переміщені особи отримали гуманітарну допомогу.

За медичною допомогою до Бердянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та Андріївської центральної районної лікарні завернулось 45 осіб, з них 21 дитина та 24 дорослих. Отримали амбулаторне лікування 45 осіб, 1 хворий пролікований в денному стаціонарі, 1 особа отримала лікування в госпіталі для ветеранів, 1 дитина пройшла санаторно-курортне лікування.

В загальноосвітніх школах району навчаються 40 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, 12 дітей відвідують дитячі садки.

У І півріччі 2017 року на підтримку Бердянської районної організації ветеранів спрямовано (профінансовано) 36 тис. грн., які направлено на пільгове амбулаторне лікування ветеранів війни.

У березні поточного року разом з районною радою ветеранів проведено  роз’яснювальну роботу серед керівників підприємств, організацій, установ, комерційних структур району щодо важливості внесення матеріальної допомоги у фонд щорічного телевізійного марафону «Пам’ять», присвяченого Дню Пам’яті, примирення та Перемоги над нацизмом у Європі. В телемарафоні прийняли участь 40 підприємств, які перерахували кошти в сумі 40819,0 грн.

 

6.3. Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

Станом на 01.07.2017 року у Бердянському районі налічується 29 медичних закладів, а саме:

-         10 амбулаторій ЗПСМ: Андріївська, Червонопільська, Берестівська, Миколаївська, Новопетрівська, Осипенківська, Андрівська, Дмитрівська, Новотроїцька, Азовська;

-         11 фельдшерсько – акушерських пунктів («Нива», Успенівський, Софіївський, Шевченківський, Троянівський, Вибоївський, Троїцький № 1, Троїцький №2, Старопетрівський, Бердянський, Долинський);

-         7 фельдшерських пунктів (Іванівський, Кримський, Полоузівський, Малинівський, Шевченківський, Куликівський, Деревецький);

-         5 бригад невідкладної медичної допомоги вдома, які входять до складу амбулаторій (Азовська, Берестівська, Новопетрівська, Андрівська, Червонопільська).

У Бердянському районі працює Центральна районна лікарня на 82 ліжка.

Наразі в районі на засадах сімейної медицини працюють 45 осіб медичного персоналу.

Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні позитивно позначитися на якості медичного обслуговування  населення.

Підвищення кваліфікації серед середнього медичного персоналу пройшли 2 медичні сестри зі спеціальності «Сестринська справа» та 2 фельдшер-лаборанта зі спеціальності «Лабораторна справа».

Для надання кваліфікованої медичної допомоги породіллям Бердянського району укладена угода з комунальною установою Бердянської міської ради «Бердянське ТМО». Щомісячно, пологовим відділенням м. Бердянська, розробляються відповідні  реєстри  з відміткою дати пологів, медичної інформації щодо кількості проведених ліжко-днів,необхідний мінімум на одні пологи , перелік використаних медикаментів до яких додаються звіти вартості по статтям витрат.

Станом на 01.07.2017  року  чисельність жіночого населення складає 13324 жінки. На виконання Програми «Безпечні пологи» заплановано на рік –               30,000 тис. грн., профінансовано за звітний  період – 8,217 тис. грн.

Народилося в пологовому будинку м. Бердянська протягом звітного періоду -  72 дитини , кількість родів – 69, із них : 67 пологів – у строк, передчасні роди – у 2 жінок. Усі вагітні в екстрених випадках направляються в пологовий будинок м. Бердянська бригадами швидкої екстреної медичної допомоги цілодобово. Смертність немовлят на 1000 народжених живими –  не зареєстрована ,  материнська смертність за даний період  відсутня.

У Iпівріччі 2017 року перебувало вагітних під наглядом жіночої консультації – 68 жінок, надійшли для нагляду консультації – 68, у т.ч. зі строком вагітності до 12 тижнів – 48 жінок, що становить – 70 % від тих, які були під наглядом.

Проліковано за в хірургічному відділенні гінекологічного профілю - 5 вагітних.

Медичними працівниками дитячої та жіночої консультацій постійно проводиться контроль за виписними епікризами породіль з пологового будинку з подальшим відповідним наглядом за новонародженими. З вагітними систематично проводяться бесіди,лекції. Випущені 2 санбюлетені, розповсюджено 11 листівок, проведено бесід-42, лекцій –1.

З 1 квітня у Бердянському районі, як і по всій Запорізькій області, розпочалася Урядова програма «Доступні ліки». Завдяки їй пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

Програмою «Доступні ліки» щодо відпущення  лікарських засобів, вартість , яких підлягає повному або частковому відшкодуванню за рецептами затверджено на  2017 рік – 29,224 тис. грн. Надійшло коштів за звітній період – 66,231 тис. грн., які були освоєні. Перевиконання складає 126 %.

Продовжується системна робота щодо вирішення проблем захворювання на злоякісні новоутворення та соціально небезпечні хвороби.

За I півріччя 2017 року зареєстровано 472 випадків онкозахворювань, із них 2 дитини. Взято на диспансерний облік вперше в житті 17 осіб. Занедбаних випадків -7 (41,1%). При профілактичних оглядах вперше виявлено – 5 осіб – 29.4%. Померло за даний період – 18 осіб.

 Щоквартально проводиться моніторинг захворюваності населення на рак. Прочитано лекцій -6 одиниць, бесід – 52, листівок -112, охоплено – 201 особа.

Усього зареєстровано ВІЛ-інфікованих – 59 чол., із них дітей – 3 чол. (5,0%),  у І півріччі 2017 року зареєстровано – 11 чол., із них 2 дитини. Одержують антиретровірусну терапію – 28 хворих, всі дорослі.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до року -15,7%. Охоплено туберкулінодиагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягали туберкуліно діагностиці – 360,0. Охоплено за даний період новонароджених вакцинацією БЦЖ – 96 на 100 народжених.

З метою забезпечення мешканців Бердянського району спеціалізованою,хірургічною допомогою у відділеннях хірургії, травматології та реанімації в КУ   «Бердянське територіальне медичне об’єднання» прийнята Програма надання хірургічної допомоги мешканцям Бердянського району на 2017 рік, яка затверджена рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року  № 15. У Iпівріччі 2017 року отримали медичну допомогу (згідно направлень)  - 57 пацієнтів на загальну суму - 37,404 тис. грн. із них : хірургічного профілю – 24 пацієнта, травматологічного профілю – 16 пацієнтів.

Ліжковий фонд  стаціонару цілодобового перебування хірургічного відділення  КУ «Андріївська центральна районна лікарня » становить 33 ліжка, із них хірургічного профілю – 17, травматологічного  профілю – 5 ліжок, гінекологічного – 8, ЛОР профілю -3. Протягом звітного періоду проліковано в хірургічному відділенні АЦРЛ -417 осіб, із них пацієнтів хірургічного профілю – 190, травматологічного профілю – 37 осіб ( ліжка травматологічного профілю протягом двох місяців були закриті у зв’язку з проходженням лікарем травматологом курсів підвищення кваліфікації),  ЛОР профіль -77, гінекологічного – 113. Усього проведено хірургічних втручань  протягом звітного періоду -200 одиниць, у тому числі дітям віком до 17 років – 11.

 

6.4. Формування та реалізація районної політики в галузі освіти.

У Бердянському районі створюються всі умови для отримання якісної освіти для кожного школяра району.

У районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів комунальної власності селищної та сільських рад, в яких організована робота 31 групи і 1-го класу на базі Троянського дошкільного закладу.

Станом на 01.07.2017 року забезпечено охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 (7) років на 77%. Показник охоплення дітей 5-річного віку становить 100%, що дорівнює обласному показнику.

Планування коштів на харчування дітей у ДНЗ району здійснюється селищною та сільськими радами окремо в залежності від кошторисних призначень з урахуванням виконання норм харчування, підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину. Середня вартість харчування на 1 дитину за день у 2017 році склала 20 грн. 00 коп., норми харчування в середньому виконані на 70%.

У районі збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Функціонує 17 загальноосвітніх навчальних закладів: 1 – спеціалізована різнопрофільна школа , 12 – загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 4 – загальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

Завершено поступовий перехід закладів освіти на українську мову навчання. Крім того забезпечено вивчення мов національних меншин (болгарської мови) у Андрівській та Троянській ЗОШ.

Упродовж  останніх років   мережа позашкільних навчальних закладів залишається стабільною. Станом на 01.07.2017 року у районі  функціонує  три позашкільних навчальних заклади: Андріївський будинок дитячої творчості, Новопетрівський будинок наукової та дитячої творчості та Осипенківський  дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки.

Діяльність позашкільних закладів  забезпечує реалізацію державної політики щодо права громадян на здобуття позашкільної освіти, яка спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення  їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначені.

   Для розкриття здібностей і обдарувань учнівської молоді, залучення школярів до роботи інтелектуально-пошукового характеру із наступною презентацією власних здобутків через участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Новопетрівському БНДТ забезпечено функціонування мережі гуртків відповідних напрямків: гуманітарного, історико-краєзнавчого, дослідницько-експериментального.

Підвезення учнів шкільними автобусами та перевізниками  забезпечено на 100% від потреби. Не потребують підвезення учні Азовської, Троянської, Бердянської та Успенівської загальноосвітніх шкіл.

Станом на червень 2017 року всі загальноосвітні навчальні заклади району функціонують в україномовному режимі і працюють над впровадженням Програми розвитку і функціонування української мови в Бердянському районі на 2016-2020 роки. План реалізації заходів Програми, затверджено наказом відділу освіти від 17.10.2016 № 294. Програма спрямована на створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови,  формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення до державної мови, формування патріотизму.

Для задоволення потреб національних меншин у спілкуванні рідною мовою в Андрівській та Троянській ЗОШ запроваджено роботу факультативів та гуртків вивчення болгарської мови.

Широкою залишається мережа класів усіх ланок із поглибленим вивченням базових дисциплін (12 предметів), учні вивчають українську та англійську мову, українську та зарубіжну літературу, географію, біологію, екологію, історію України, всесвітню історію, інформатику, технології, фізичну культуру.

Профільним навчанням у старшій школі охоплено всіх учнів 10-11-х класів. У  закладах освіти І-ІІІ ступенів налагоджено ефективну роботу зі свідомого та самостійного визначення учнями напрямку  профілю навчання. У 10 класах впроваджено універсальний профіль.

 

6.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

          Реалізація програми «Спорт для всіх - спільна турбота» зумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту на території селищної, сільських рад. Збережена система проведення спортивних заходів на території рад, в яких постійно беруть участь спортсмени району. За звітний період на реалізацію Програми витрачені кошти в сумі 32,8 тис. грн. (заплановано на рік – 60,0 тис. грн.). Фінансування заходів дозволило  гідно провести змагання з футболу, приймати участь в обласних спортивних змаганнях.

Продовжується реалізація заходів районної програми “Молодь” на 2013-2017 роки (рішення районної ради від 14.12.2012 № 8). На виконання заходів Програми у 2017 році передбачено 15,0 тис. грн. За Iпівріччя 2017 році сума фактично освоєних коштів складає 2,0 тис. грн.

Так, у 2017 році проводяться змагання з міні – футболу, волейболу, футболу.

Станом на 01.07.2017 року у районі  функціонує  три позашкільних навчальних заклади: Андріївський будинок дитячої творчості, Новопетрівський будинок наукової та дитячої творчості та Осипенківський  дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки. Гуртки позашкільних закладів працювали у 15 школах району.

         З метою створення на селі необхідних умов для регулярних занять фізичною культурою і спортом щорічно проводиться огляд збереження та належного утримання спортивної бази, розташованої на території селищної, сільських рад. На території Бердянського району для занять різними видами спорту розташований:

    - 1 спортивний комплекс «Дружба» з трибунами на 1,5 тис. місць в с. Осипенко. Відвідуваність споруди становить 1460 чол. ;

      - 1 майданчик зі штучним покриттям 24х14 (с. Берестове) для ігрових видів спорту та тренувань футболістів для проведення змагань з міні-футболу;

     - 1 майданчик з тренажерним обладнанням с. Дмитрівка;

     - 15 футбольних полів (на територіях селищної, сільських рад, навчальних закладів);

     - 17 спортивних залів (в школах району та аграрного ліцею);

     - 15 спортивних майданчиків у місцях масового відпочинку.

          Для регулярних занять спортом та фізичною культурою на базі загальноосвітніх навчальних закладах в позаурочний час працюють спортивні зали, секції, в яких молодь має можливість займатися фізичною культурою і спортом.

           На базі Осипенківського районного дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки (ДЮКФП) працюють філії в 5 селах району- 22 гуртка, понад 400 гуртківців. Заняття гуртків проводяться за видами спорту: дзюдо, шахи, атлетизм, волейбол, баскетбол, футбол, туризм.

          Фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи проводяться на базі і організаційної підтримки селищної сільських рад,     за місцем проживання та масового відпочинку громадян під час проведення урочистостей присвячених державним, районним святам, відродженню народних традицій.  

          З 1 по 30 квітня 2017 року громади Бердянського району взяли участь у   Всеукраїнському місячнику  «Спорт для всіх – спільна турбота» з метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення, активізації процесів будівництва, ремонту та облаштування   спортивних споруд, майданчиків  за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, футбольних полів на територіях селищної сільських рад. У заходах, під час проведення місячника взяло участь 1409 волонтерів і небайдужих мешканців району. Облаштовані  і відремонтовані  10 дитячих майданчиків, що знаходяться на балансі учбових закладів, 17 спортивних майданчиків, 2 ігрових майданчики  у місцях масового відпочинку населення. Також під час проведення місячника було підготовлено 8 футбольних полів до початку проведення першості району.

 

6.6. Розвиток культури, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

 

          У І півріччі 2017 року  основна  діяльність відділу культури і туризму, молоді та спорту  разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, навчальними закладами культури і мистецтва, була спрямована на виконання законодавства України щодо культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин та туризму; плану соціально-економічного розвитку Бердянського району та основних напрямків роботи Бердянської райдержадміністрації.

          Одним з важливих напрямків роботи відділу культури і туризму, молоді та спорту Бердянської райдержадміністрації у І півріччі 2017 року є діяльність, спрямована  на охорону та  збереження культурної спадщини району, яка нараховує 280 пам’яток історії і культури, з них 232-пам’ятки археології, 46 пам’ятки історії, 2 – пам’ятки монументального мистецтва.

          Пам’ятниками Національного значення є Канат-Могила (с.Кримка Долинської сільської ради), Попівські могили  (с.Берестове).

          Пам’ятники історії представлені братськими могилами періоду Великої Вітчизняної війни та громадянської війни, пам’ятниками загиблим односельцям та воїнам-визволителям, меморіалами Великої Вітчизняної війни.

Пам’ятники археології в межах Бердянського району представлені курганними могильниками та окремими курганами.

          Заклади культури району працюють над створенням цікавого і різноманітного дозвілля для мешканців і гостей Бердянщини,  пошуком нових форм своєї діяльності, вивчають інтереси і запити різних верств населення, надаючи пріоритетної уваги роботі з відродження, збереження, розвитку української національної культури, культур національних меншин, що проживають у районі, моральному, естетичному та правовому вихованню.

         Так у І півріччі 2017 року було організовано та проведено заходи: до  Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня вшанування  учасників бойових дій на території інших країн, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Революції Гідності, заходи до другої річниці  героїчної оборони Дебальцевого, заходи до Дня українського добровольця,  міжнародному дню рідної мови, було організовано  та проведено бесіди, диспути, круглі столи, уроки мужності, інформаційні години, уроки патріотизму  в яких брали участь військовослужбовці військових частин які розташовані на території Бердянського району. Слід відмітити заходи присвячені  Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських концтаборів; Дню пам’яті та примирення; Дню Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні; Дню Конституції України - було організовано  та проведено мітинги, концерти, бесіди, диспути, круглі столи, уроки мужності, інформаційні години, уроки патріотизму  в яких брали участь військовослужбовці військових частин які розташовані на території Бердянського району.

          Було організовано та проведено: виставки художньої, документальної літератури, тематичні виставки «Фашистські табори смерті – геноцид проти людства»; бесіди «У війни не жіноче обличчя»; інформаційні години «Фашистські табори смерті»; уроки-реквієми «Пам’яті закатованих у нацистських таборах» та покладання квітів до пам’ятних знаків; круглі столи «Завжди у пам’яті людській»; перегляд документальних фільмів «Гетто  в період Другої світової війни». У закладах культури району було організовано та проведено уроки мужності, патріотичні години, круглі столи з учасниками АТО, тематичні виставки на теми «Готовий і надалі відстоювати свою свободу та незалежність», «Мужні воїни України».

          Було організовано та проведено: історичні екскурси «Україна Соборна – моя гордість і слава», книжкові виставки «Живи незалежна  і сильна  і  славна, єдина  в  віках», виставка – міркування  «З  Україною  в  серці», конкурсні програми «Можна  все  на світі вибирати сину, вибирати  неможна  тільки Батьківщину», літературно – історичні  подорожі «Україна  навік  Соборна», патріотичні панорами «День Соборності  на  відстані  часу», культурно – митецьки  акції  «Ми  вірим  в  майбутнє твоє  Україно», історико – патріотичні години «Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна», «1918 рік. Незалежність Української Народної Республіки», вихованцями юнацької краєзнавчої студії «Джерельце», працівниками музею та  настоятелем храму Покровської церкви УПЦ Київського Патріархату с. Осипенко покладання  квітів на могилу односельцю, який віддав своє життя за Україну та відійшов у безсмертя, добровольцю 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Володимиру Зюзю, який загинув 14 серпня 2014 року в бою за с.Хрящувате на Луганщині.

В Осипенківському краєзнавчому музеї постійно діє та оновлюється тематична виставка фотодокументів та публікацій: «Ми не забудемо», присвячена героям «Небесної сотні»  односельцям та іншим Героям - землякам, які віддали своє життя за Україну.

   У музеях району працюють тематичні виставки документів та інших архівних матеріалів, які висвітлюють сторінки історії Української Армії, проведені бесіди на тему  «Відродження Українських збройних сил в умовах військової агресії».

   До дня вшанування  учасників бойових дій на території інших країн в закладах культури пройшли: години пам’яті «Афганістан. Воєнне лихоліття», «Афганське ехо», вечори Афганської пісні «Ми йдемо», книжкові виставки «Пекельна війна. Афганістан», вечори пам’яті «Час і досі не загоїв рани», «Афганські історії», книжкові виставки – панорами «Афганістан у спогадах та фотознімках».

          До Дня Революції Гідності закладами культури   району було організовано та проведено наступні заходи: фотовиставки «А Сотню вже зустріли небеса», години мужності «Я з Небесної Сотні», бесіди «Народ мій є! Народ мій завжди буде», тематичні години «Герої не вмирають. Просто йдуть», патріотичні діалоги «Горіли і шини і душі», уроки гідності «Єднаймося браття українці, щоб не загинуть поодинці», години пам’яті «Полинули у вічність» (Вечори  вшанування Василя Сергієнка), бесіди «Небесній Сотні шана і молитва.» (вечори вшанування Сергія Синенка), інформаційні куточки «На стороні Вітчизни» (вшанування односельця Зюзь Володимира Івановича), перегляд документальних фільмів «Революція Гідності», уроки патріотизму «Герої для нас як приклад…», вечори пам’яті «Наша Гідність та Свобода».

          Було організовано та проведено наступні заходи до другої річниці  героїчної оборони Дебальцевого: інформаційні години «Вогонь в режимі – Тиша»; урок пам’яті «Іловайський котел»; виховні години «Я – офіцер і маю воювати за Незалежність України»; уроки мужності «Війна проти агресора»; години пам’яті « Герої не вмирають».

          Бібліотеками та музеями району було проведено: книжкові виставки «Вічна пам'ять героям»; тематичні бесіди «Гори, душа, гори!»; фото виставка «Миттєвості війни»; виховні години «Смерч»; уроки патріотизму «Дебальцеве – два роки болю»; перегляд документальних фільмів «Спецназ. Повернутися живими».

          У закладах культури Бердянського району було організовано та проведено наступні заходи до Дня українського добровольця: інформаційні хвилини «Перший бойовий шлях»; дискусії «14 березня День українського добровольця»; інформаційні години «Добровольчий батальйон Національної Гвардії»; диспути «Патріоти Вітчизни»; години інформації «Героїзм українських лицарів ХХІ століття»; уроки патріотизму «Українські Герої»; години мужності «Добровольчі батальйони».

Для переселених громадян та їх дітей закладами культури району було організовано та проведено  різноманітні масові заходи у яких діти з задоволенням приймали участь: уроки державності, бесіди, диспути, круглі столи, години спілкування, святкові концерти.

У Бердянському районі, заклади культури, особливу увагу в своїй роботі звертають на переселених громадян. З метою вивчення їх інтересів проводять з ними індивідуальні бесіди.

         Протягом звітного періоду в районі функціонувало 114 колективів художньої творчості, учасниками яких є 1217 чоловік, з них дитячих колективів - 85, в них 993 дітей та юнацтва.

         Про високу майстерність та затребуваність цих колективів та окремих виконавців свідчить їх участь у Міжнародних,  Всеукраїнських, обласних фестивалях і конкурсах.

     У районі забезпечено доступність позашкільної мистецької освіти, збережено 3 дитячі музичні школи, учнями яких є  215 дітей.

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту», діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які втратили годувальника, обдаровані діти здобувають позашкільну освіту безкоштовно, таких дітей в районі - 16. Зменшено оплату у розмірі 50% дітям з сімей, де навчаються у школах естетичного виховання двоє і більше дітей, які вчаться на двох музичних інструментах , таких дітей в районі – 23.

      В районі діють 3 туристичні маршрути. 

 Постійно діють та оновлюються тематичні виставки фотодокументів та публікацій, присвячених героям «Небесної сотні»   та іншим Героям - землякам, які віддали своє життя за Україну. 

Учасники художньої самодіяльності району відвідують з концертними програмами  військові частини для підтримки настрою захисників Вітчизни. 

У туристичні маршрути району  включені відвідини місць бойової слави, меморіалів, пам'ятників воїнам-визволителям і загиблим в роки 2-ї Світової війни і в зоні АТО краянам і односельцям, громадських історико-краєзнавчих музеїв району.

 

6.7. Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

Протягом І півріччя 2017 року керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодоосновних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, а також перспектив добровільного об'єднання територіальних громад в Бердянському районі.  У звітному періоді відбулося 34 зустрічі керівництва райдержадміністрації з представниками трудових колективів, учасниками галузевих зібрань та мешканцями населених пунктів, в ході яких обговорювались питання децентралізації влади.

Наприкінці червня поточного року з робочим візитом Бердянський район відвідали заступник голови - керівник апарату Запорізької облдержадміністрації та представники Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування. Під час візиту посадовець зустрілась з активом і депутатами Андріївської селищної та Долинської сільських рад, надала аналіз ходу децентралізаційної реформи в Запорізькій області, висвітила проблемні моменти створення об’єднаних територіальних громад. Крім цього, посадовець акцентувала увагу на заходах державної підтримки новостворених та діючих ОТГ.

На веб-сайті Бердянської райдержадміністрації продовжується інформаційне наповнення рубрики (банер-посилання) «Децентралізація влади», в якій розміщено законодавчі, нормативно-правові та методологічні документи з питань децентралізації влади, а також публікуються тематичні статті, що висвітлюють хід адміністративно-територіального реформування в районі. У звітному періоді розміщено 16 відповідних матеріалів.

Тематичні матеріали також публікують місцеві друковані ЗМІ та інтернет-видання. В цілому, у звітному періоді, місцевими засобами масової інформації усіх видів розміщено 27 матеріалів, в яких висвітлюються основні завдання та перспективи проведення реформи децентралізації влади в Україні і, зокрема, її впровадження в Бердянському районі.

          Протягом звітного періоду соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною.

          Керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування постійно проводиться робота (інформаційні години, особисті бесіді, розповсюдження листівок) з мешканцями населених пунктів району з питань дотримання громадського спокою, недопущення спроб поширення панічних чуток та антидержавних, сепаративних висловлювань і закликів,  протидії диверсійній, шпигунській та терористичній діяльності, а також з питань популяризації серед населення та залучення мешканців району до військової служби в Збройних Силах України за контрактом.

Окрім цього, питання забезпечення суспільно-політичної стабільності в регіоні є постійними у порядку денному щотижневих нарад голови райдержадміністрації з керівниками правоохоронних органів та силових структур району. Учасники цих нарад, зокрема, здійснюють аналіз ситуації за минулий період, визначають актуальні питання та планують проведення спільних заходів, направлених на попередження антидержавних, деструктивних проявів в районі. Також представники правоохоронних органів та силових структур (зокрема, СБУ) входять до складу багатьох районних комісій, робочих груп та дорадчих органів. Це сприяє оперативному інформуванню зазначених органів про соціально-економічні, суспільно-політичні та інші події в районі, а також відповідному реагуванню на них (у разі потреби).

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у І півріччі 2017 року здійснювалось шляхом публічного обговорення виконання районного бюджету та делегованих повноважень у 2016 році, зустрічі керівництва райдержадміністрації з членами громадських організацій, участі представників громадських організацій у роботі районних комісій (з питань погашення заборгованості із заробітної плати; спостережної комісії; тристоронньої соціально-економічної ради) тощо.

У звітному періоді було проведено громадське обговорення проекту розміщення за межами с.Миколаївка об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання. Замовником відповідного проекту виступає Бердянська райдержадміністрація, тож участь у громадських зборах з відповідного питання, які відбулися 28.04.2017, взяли голова райдержадміністрації та спеціалісти профільних підрозділів. Під час заходу було, зокрема, розглянуто містобудівну документацію, опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території, переглянуто презентаційний матеріал щодо перспектив будівництва і використання сонячної фотоелектричної станції, а також означено її вплив на економічно-соціальну ситуацію в регіоні. 

У звітному періоді значно зменшилась активність діяльності Громадської ради при райдержадміністрації. Натомість, її представникиберуть участь в засіданнях колегії райдержадміністрації, в загальнорайонних нарадах та оперативних нарадах голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб, в урочистостях до державних і професійних свят, в освітніх, патріотичних та культурно-мистецьких заходах.

У Бердянському районі на сьогоднішній день створено дві сільські об’єднані територіальні громади – Берестівська та Осипенківська. І якщо остання тільки набирає обертів, то Берестівська громада вже другий рік продовжує демонструвати успіхи та переваги децентралізації влади.

Так, 06.06.2017 відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади - перший ЦНАП у Запорізькій області, який відкрився в об’єднаній громаді. Ще у січні минулого року проект Берестівської громади щодо створення ЦНАПу став одним із 28-ми, які були відібрані Мінрегіоном для реалізації спільно із Проектом німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на сході України». На сьогоднішній день в будівлі Центру проведено капітальний ремонт, встановлено опалювальну систему, придбано меблі, комп’ютерну техніку та периферійні пристрої, забезпечено доступ до Інтернет-мережі та вже організовано 6 робочих місць за напрямками надання послуг населенню.

27.04.2017 представники Ресурсно-інвестиційного центру Бердянського району взяли участь у навчальному семінарі «UHBDR- Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва», який проходив на базі Берестівської сільської ради в рамках проекту Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Учасники заходу ознайомилися із завданнями та можливостями проекту, отримали аналіз щодо основних напрямків та сфер діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) на Півдні України та отримали рекомендації щодо перспективних напрямків створення та успішного функціонування СОК на Бердянщині. 

Для забезпечення відкритості у діяльності органу державної влади та доступу громадськості до публічної інформації, якою володіє Бердянська райдержадміністрація, протягом звітного періоду активно використовувався власний ресурс в мережі Інтернет - сайт Бердянської райдержадміністрації berda.gov.ua, який є офіційним засобом оприлюднення інформації. 

На веб-сайті райдержадміністрації розміщується наступна інформація:

-        про район як адміністративно-територіальну одиницю (сучасна територія та історія району; опис природних ресурсів, загальний огляд економіки, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов, вільні економічні зони тощо; відомості про розвиток науки, освіти, культури і туризму; поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; посилання на інші інтернет-ресурси).

-        відомості, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню (найменування органу влади; основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та керівництво органу влади; місце знаходження органу влади; порядок роботи органу влади та часи прийому керівництва; прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів; основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів; нормативно-правові акти, що належать до компетенції органу влади; відомості про регуляторну діяльність органу; інформація про адміністративні послуги зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян; перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу влади; відомості про наявні вакансії; цільові програми у відповідній сфері; виконання бюджету відповідного рівня; відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території району, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи).

Найчастіше відвідувачі сайту переглядають головні події, що проходять в районі та викладені на головній сторінці, нормативно-правові документи, якими керується орган влади, роз’яснення до законодавства (нововведення, зміни та поточні коментарі), оголошення, звіти та інформації щодо виконання показників місцевих та районного бюджетів.

У І півріччі 2017 року на офіційному сайті Бердянської райдержадміністрації розміщено 350 інформаційних матеріали у 24 рубриках та підрубриках. Загальна кількість відвідувань даного Інтернет-ресурсу за звітній період – 30839, середньодобовий показник – 170 переглядів.

За результатами аналізу відвідування сайту райдержадміністрації, вже традиційно аудиторію найбільше зацікавили матеріали, розміщені в категорії «Новини»,  «Агропромисловий комплекс» та «Оголошення».

Протягом  І півріччя 2017 року в районі продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців населених пунктів щодоосновних напрямків запроваджених державних реформ децентралізації влади в Україні, перспектив добровільного об'єднання територіальних громад, а також з питань залучення мешканців району до контрактної військової служби, в рамках якої відбулись особисті зустрічі керівництва райдержадміністрації та Бердянського ОМВК з громадами населених пунктів. Поширення інформації із зазначених питань також здійснювалось під час проведення керівництвом райдержадміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування інформаційних годин в трудових колективах, під час нарад та зустрічей, особистих бесід з громадянами, а також шляхом розповсюдження листівок, розміщення сіті-лайтів та банерів.

В цілому, за звітній період, у районі було проведено 34 інформаційних зустрічей з питань децентралізації влади та добровільного об'єднання територіальних громад, в яких приймали участь керівництво райдержадміністрації, підприємств, закладів та установ, представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, мешканці населених пунктів Бердянщини. У місцевих друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації і районної ради було опубліковано та розміщено 43 матеріали відповідної тематики.

Також, завдяки тісній співпраці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з представниками  Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та якісному проведенню відповідної інформаційної-агітаційної роботи, у І півріччі 2017 року в Бердянському районі забезпечено стовідсоткове виконання плану з відбору громадян на контрактну військову службу в ЗСУ.

Ще одним напрямком проведення роз’яснювальної роботи стала інформаційна кампанія та заходи, які проводилися в районі у зв’язку із євроінтеграційним рухом України.  Зокрема, 11.05.2017 керівництвом райдержадміністрації прийнята участь в урочистій церемонії підняття прапору Європейського Союзу, яка відбулася в Осипенківській ЗОШ І-ІІІ ст. Захід відбувся в рамках відзначення Дня Європи в Україні та був присвячений прийняттю Радою Європейського Союзу рішення про надання безвізового режиму громадянам України при в’їзді до країн ЄС. З важливою подією учасників зібрання вітали керівники району, представники Осипенківської сільської ради, громадські активісти, серед яких і учасник АТО. Школярі підготували і провели флешмоб «Ми - європейці!» та невеличку культурну програму.

Цього ж дня, великий прапор ЄС прикрасив фасад будівлі Бердянської райдержадміністрації, маленькі прапорці ЄС були розміщені в кабінетах райдержадміністрації, організацій, підприємств та установ району, а також на опорах ліній електропередач по центральних вулицях багатьох населених пунктів та будівлях селищної, сільських рад, закладів освіти і культури району. 

На веб-сайті створено тематичний банер «Без віз», в якому розміщується інформація щодо правил безвізового режиму.

На території району відсутні офіційно зареєстровані волонтерські організації. Але робота щодо надання допомоги українським військовим підрозділам та найбільш вразливим категоріям громадян постійно проводиться фізичними та юридичними особами, які позиціонують себе добровільними помічниками.

У звітному періоді спільними зусиллями керівництва та мешканців району, представників бізнесу та релігійних громад здійснювались заходи у напрямку надання допомоги українським військовим підрозділам. Зокрема, волонтери систематично забезпечували військовослужбовців військових частин та блокпостів дровами, вугіллям, дизельним паливом, продуктами харчування, питною водою, лікарськими препаратами, засобами комунікації, доступом до Інтернет-мережі тощо.

Координатором відповідних заходів залишається районна робоча група «Допоможемо Українській армії» (створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2014 №326 "Про районну робочу групу із проведення акції "Допоможемо Українській армії"), яка тісно співпрацює з юридичними, фізичними особами, що мають можливість і бажання надати допомогу, та особами, які її потребують. В результаті такої злагодженої роботи та тісної співпраці сторін, між громадою району та українськими військовослужбовцями склались добросусідські, партнерські відносини. 

Наприкінці березня – початку квітня в районі відбулась широкомасштабна акція «Великодній кошик солдату»,  до якої долучились учні загальноосвітніх шкіл, активно-патріотична молодь, волонтери Бердянщини і небайдужі мешканці району. Цього року головними осередками збору та формування Пасхальних гостинців українським військовослужбовцям стали заклади освіти району. Педагоги, вихованці дитячих садків, школярі та їх батьки, громадські активісти, волонтери Бердянщини та мешканці населених пунктів району збирали продукти харчування, домашню консервацію, предмети побуту та гігієни, дитячі поробки, вироблені своїми руками, листівки, малюнки та, звичайно ж, традиційну Великодню випічку і крашанки. Зібрану продукцію та подарунки було передано як до військових частин, що базуються на території району, так і до підрозділів у зону АТО

Слід зазначити, що керівництво райдержадміністрації знаходиться також у постійному тісному контакті із командуванням Бердянського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату та сприяє роботі його особового складу на території Бердянського району, зокрема, шляхом надання палива для здійснення виїздів в населенні пункти та проведення необхідних заходів.

Продовжує роботу районний Центр допомоги учасникам АТО, керівником якого є Т.Ковальова. Основним завданням Центру є надання учасникам АТО та членам їх сімей консультацій та допомоги з питаньсанаторно-курортного та стаціонарного лікування, реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих, встановлення статусу учасника бойових дій – учасника АТО, правової та психологічної допомоги, із земельних та житлових питань. У звітному періоді у Центрі зареєстровано 170 звернень, 72 з них вирішено по суті. До роботи в Центрі залучені і посадовці місцевого самоврядування, які спільно з фахівцями Бердянського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідали у звітному періоді  24 сім’ї  учасників АТО, вивчали їх потреби, проводили анкетування, здійснювали роз’яснення основних положень законодавства із соціального захисту даної пільгової категорії.

 

6.8. Розвиток житлово-комунального господарства.

У першому півріччі 2017 рокув Бердянському районіпроводились заходи з ремонту будівель, споруд соціальної сфери; розробки та реалізації проектів покращення стану водопостачання та водовідведення; реконструкції мереж та об'єктів теплопостачання, заміни застарілого енергоємного обладнання; ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі населених пунктів, доріг обласного значення; виконання заходів з благоустрою території; проведення робіт з ремонту, утримання та відновлення вуличного освітлення; впровадження проектів з переведення об'єктів житлового - комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива.

За кошти підприємств, що надають житлово-комунальні послуги виконані наступні роботи: ремонт системи водопостачання  в смт. Андріївка ( 3,272 тис.грн.), ремонт водопроводу на свердловині «Зелена Гора» в смт. Андріївка та ремонт  насосів на свердловині в с.Андрівка (1,855 тис. грн.), ремонт каналізаційних систем багатоквартирних будинків смт. Андріївка.

КП «Андріївське ЖПГ» оснащене трактором МТЗ - 80Л, та косилкою для  трактора, яка придбана за кошти селищної ради у сумі 25,0 тис. грн.

Продовжується заміна вікон на металопластикові: в Андріївському ДНЗ «Джерельце» (85,0 тис. грн), Андрівській ЗОШ (250,0 тис. грн.), Азовській ЗОШ (229,8 тис. грн.), у Дмитрівському ДНЗ «Ромашка» замінено двері на енергоефективні (20,0 тис. .грн.)за рахунок коштів районного, селищного та сільських бюджетів.

У КУ «Андріївська центральна районна лікарня» виконано наступні роботи: капітальний ремонт водопроводу та каналізаційної системи в підвальних приміщеннях (270,072 тис. грн.), відремонтовано будівлю харчоблока (53,414 тис.грн.) та замінено вікна на металопластикові (12,0 тис. грн.), замінено зовнішні двері у терапевтичному корпусі (2 од.) та у поліклінічному відділенні (2од.) на загальну суму 23,7 тис. грн., в геріатричному корпусі замінено 6 з 13 одиниць вікон на металопластикові на суму 29,5 тис. грн.

Виконано поточний ремонт вуличного освітлення в с. Успенівка «Нива» за кошти Андріївського селищного бюджету на суму 460 тис. грн.

Підготовка до опалювального сезону 2017-2018 років проводиться за основними заходами, які затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.05.2017  № 287 «Про підготовку об`єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років».

З метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів житлового-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року на комунальних підприємствах, які надають послуги з теплопостачання більшості організацій і установ бюджетної сфери, проводиться заміна, утеплення окремих ділянок теплотрас; ревізія і ремонт запірної арматури; перевірка контрольно-вимірювальних приладів; отримання документації на проведення небезпечних робіт з обслуговування котелень; навчання персоналу котелень по роботі з устаткуванням підвищеної безпеки. Рівень забезпеченості технологічного обліку води на підприємствах у сфері централізованого водопостачання району складає 100%.

 Проводилися роботи і з благоустрою територій, зокрема висаджено 250 дерев і 96 кущів; ліквідовано 73 сміттєзвалища; впорядковано території парків, скверів, алей площею 46,2 тис. м2.

 

7. Реалізація інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя людей.

7.1. Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів.

Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок, технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, в районі діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.

У 2017 році планується завершити будівельні роботи по об'єктам будівництва, що були розпочаті у 2016 році, а саме:

-          «Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черга будівництва)». Проектна потужність – 17, 320 км. У 2017 році затверджений обсяг фінансування ДФРР - 2833,399 тис. грн., 314,823 тис. грн. – співфінансування проекту з місцевого бюджету;

-          «Водопровідна мережа, с. Азовське Бердянського району – реконструкція (перша та друга черги)». Проектна потужність – 9, 44 км. У 2017 році затверджений обсяг фінансування ДФРР - 1234,954 тис.грн., 137,217 тис. грн. - співфінансування проекту з місцевого бюджету.

Замовником будівництва виступає Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Також, у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку планується реалізувати наступний проект:

-     «Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-IIIст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське» загальна кошторисна вартість проекту – 2548,825тис. грн. у тому числі: 2039,061тис. грн. – кошти ДФРР,               509,764тис. грн. – спів фінансування місцевого бюджету Азовської сільської ради.

Згідно рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 р. № 15 "Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)" на соціально – економічний розвиток Бердянського району виділено 698,400 тис. грн. Заходи Програми спрямовані на покращення інфраструктури шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячих майданчиків, центрів культури, спорту та дозвілля, закладів медицини.

 На територіях с. Дмитрівка, с. Шевченко проводяться роботи з реконструкції вуличного освітлення. На даній території заплановані роботи з облаштування Дмитрівського Центру культури, спорту та дозвілля.

На території Осипенківської територіальної громади планується проведення наступних робіт: реконструкції вуличного освітлення в с Осипенко, енергоефективних заходів в Новопетрівськомуу будинку культури та Старопетрівському сільському клубі, капітального ремонту спортивного залу в Новопетрівській ЗОШ I-IIIступенів. Також, відбулося виділення коштів з обласного бюджету на проект "Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна, 222, Бердянського району". На теперішній час відбуваються заходи щодо підготовки виконання робіт.

 На території Андрівської сільської ради вже впроваджені наступні заходи: заміна вікон на енергоефективні в Троянівському ФАП, облаштування в Троянівському ДНЗ спортивно-оздоровчої кімнати з тренажерами, заміна вікон на енергоефективні в Андрівській ЗОШ I-IIIступенів.

 Проходить державу експертизу проект «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Троянського ДНЗ "Сонечко" з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельні Троянської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна 60».

 На території Азовської сільської ради впроваджуються заходи з енергоефективності, а саме:реконструкція - заміна вікон в Азовській ЗОШ  І-ІІІ ст. Бердянської районної ради по вул. Молодіжна, 92, с. Азовське Бердянського району Запорізької області. Роботи щодо реалізації вищевказаного заходу знаходяться на завершальному етапі.

Інвестиції

Обсяг капітальних інвестицій за січень – березень 2017 року склав 24,688 тис. грн.  або 26 % до Програми.

 

7.2. Поліпшення стану доріг. Розвиток логістики.

Протяжність вулиць і доріг населених пунктів Бердянського району складає всього 872,626 км, у тому числі:  комунальної власності – 533,526 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 144,5 км, обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 194,6 км.

Протягом 2017року проведено ряд заходів щодо покращення  дорожньої інфраструктури Бердянського району.

За рахунок коштів селищної, сільських рад району заплановано виконання робіт з капітального та поточного ремонту на дорогах комунальної власності 4372,994тис.грн. На теперішнійчас відремонтовано доріг на загальну суму 2302,984 тис. грн., що складає 52,5%.

Станом на 01.07.2017 виконані роботи по територіям, вартістю:

-         Андріївська селищна рада – 789,244 тис.грн.;

-         Андрівська сільська рада – 249,992 тис. грн.;

-         Дмитрівська сільська рада – 210, 461 тис. грн.;

-         Долинська сільська рада – 49,997 тис. грн.;

-         Берестівська СОТГ – 996,481 тис. грн.;

-       Осипенківська СОТГ – 6,809 тис. грн.

Також, значна увага приділяється приведенню у належний стан автодоріг загального користування. Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 03.05.2017 № 204 «Про покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області» було визначено обсяг фінансування на 2017 рік для території Бердянського району, який складає 1672,3 тис грн. Згідно визначеної суми, райдержадміністрацією було сформовано пропозиції щодо покращення стану автомобільних доріг загального користування Бердянського району у 2017 році та направлено Службі автомобільних доріг у Запорізькій області.

Під час визначення об’єктів та обсягів робіт були враховані усі пріоритетні напрями, які відображені у Програмі покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 60.

Також, райдержадміністрацією з селищною та сільськими радами було опрацьоване питання щодо виділення коштів для співфінансування, виконання ремонту доріг загального користування місцевого значення. П'ять сільських рад та Осипенківська сільська об'єднана територіальна громада запланували виділення коштів на ремонт доріг:

-       Андрівська сільська рада – 150 тис. грн.;

-       Азовська сільська рада – 150 тис. грн.;

-       Андріївська селищнарада – 100 тис. грн.;

-       Долинська сільська рада – 200 тис. грн.;

-       Дмитрівська сільська рада – 16 тис. грн.;

-       Осипенківська СОТГ – 300 тис. грн.

Загальна сума коштів складає 916 тис. грн.

На теперішній час відповідно до рішень обласної ради від 06.04.2017 № 60 "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2017 рік " та від 06.04.2017 № 70 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Службі автомобільних доріг у Запорізькій області на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у зв'язку з уточненням обласного бюджету, на територію Бердянського району було виділено 642,482 тис. грн. Подальше виділення та освоєння коштів, що планувалося згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 03.05.2017 № 204 «Про покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області» планується розглянути за підсумками півріччя.

На теперішній час були виконані роботи за наступним напрямком:

-     О080103 Старопетрівка-Новопетрівка-межа області км0+000-км25+500: с. Новопетрівка на загальну суму – 139,3 тис. грн.

-     О081663 Борисівка-Дмитрівка-Софіївка км10+000-км37+400: с. Новотроїцьке на загальну суму – 139,3 тис. грн.

Також, Службою автомобільних доріг завершуються роботи на території Андрівської сільської ради.

Крім того, виконавчим комітетом Долинської сільської ради Бердянського району Запорізької області та Службою автомобільних доріг у Запорізькій області було укладено договір на співфінансування на загальну суму 100,0 тис. грн., Азовською сільською радою – 150,0 тис. грн.

 

7.3. Реалізація регіональної програми будівництва у рамках національного проекту «Доступне житло».

У Iпівріччі 2017 року проводиться робота по укладанню договору на купівлю житлового будинку з особою, яка мешкає в с. Трояни Андрівської сільської ради Бердянського району.

З початку року райдержадміністрацією розроблено та видано  4 будівельних паспорти на будівництво житлових будинків,  надано 4 містобудівні умови та обмеження для реконструкції та будівництва об’єктів на території Бердянського району,  надано 1 паспорт прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності у с. Дмитрівка.

У Бердянському районі постійно проводиться робота по залученню більшості населення для участі у   Програмі. «Сільське подвір’я» та кредитування через фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Інформація про порядок та умови надання кредитів   розміщена на офіційному сайті Бердянської районної державної адміністрації www.berda.gov.ua. 

Райдержадміністрацією проведена робота по інформуванню населення щодо участі у  будівництві доступного житла.  На території Бердянського району об’єктів, які беруть участь у будівництві,доступного житла немає. Це визначене низьким середньомісячним сукупним доходом  громадян. Будівництво  доступного житла на даний час неможливо у зв’язку з відсутністю у місцевих бюджетах коштів  на  фінансування доступного житла, їх неспроможність упершу чергу в невеликих населених пунктах суттєво впливати на обсяги житлового будівництва. 

 

8. Поліпшення екологічної ситуації.

На початок 2017 року на рахунках фондів охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) налічувалось 86890,89 тис. грн. Кошти надійшли від підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Залишок коштів станом на 01.07.2017 року складає 97,580 тис. грн. Надходження екологічного податку до загального фонду місцевих бюджетів за І півріччя  2017 року складає 10,689 тис. грн.

У зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства екологічний податок підлягає зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів.

Рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 49 «Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які  фінансуються  за  рахунок  фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році», затверджені природоохоронні заходи, які фінансуються з місцевого екологічного фонду. Згідно вищезазначеного Переліку заплановано виконання  заходу - будівництво Комплексу першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с. Новопетрівка, IV черга будівництва, загальна кошторисна вартість – 10757,00 тис. грн., очікувана вартість робіт на 2017 рік – 2,6 млн. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та спів фінансування  Осипенківської сільської об’єднаної територіальної громади.

Рішенням Азовської сільської ради від 12.04.2017 року №02 визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Азовської сільської ради  КП «Бердянськекотранс» Бердянської міської ради. Також встановлено тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає вищевказане комунальне підприємство для жителів села, бюджетних установ, що фінансуються  з місцевого бюджету, та інших споживачів.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.04.2017 року № 143 «Про проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів області у 2017 році» селищному, сільським головам та головам сільських об’єднаних територіальних громад району надані рекомендації щодо проведення протягом квітня-травня 2017 року заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів району. Також 8 квітня 2017 року згідно з вищезазначеним розпорядженням по Бердянському району було проведено акцію «День довкілля», під час якого було упорядковано 5381 тис. м2 газонів та квітників, висаджено 250 дерев та 96 кущів, ліквідовано 73 несанкціонованих  сміттєзвалища у обсязі 8,491 тис.м3.

У 2017 році Андріївська селищна та Андрівська сільська ради запланували виділення коштів з місцевих бюджетів на придбання спецтехніки для вивезення ТПВ, у розмірі 600 тис.грн. та 500 тис.грн. відповідно.

У 2017 році з обласного екофонду заплановано виділення коштів на придбання сміттєвозної спецтехніки для КП «Новопетрівський сількомунгосп» Осипенківської СОТГ у розмірі – 2100,000 тис.грн. та для Берестівської СОТГ у розмірі – 11600,000 тис.грн.

 

9. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

До загального фонду місцевих бюджетів району, станом на 01.07.2017, надійшло 15590,0 тис. грн. власних надходжень, що становить 114,0 % до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 6277,5 тис. грн., що складає 118,8 %  до планових показників звітного періоду.

Податок на майно до місцевих бюджетів надійшов за звітний період у розмірі 3482,6 тис. грн. або 104,3 % до затвердженого  плану звітного періоду.

         Єдиного податку зараховано до бюджету району у розмірі
3630,0 тис. грн., що відповідає  105,7% до затвердженого плану звітного періоду.

          Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету району у розмірі 1062,4 тис. грн. або 74,3% до затвердженого плану звітного періоду.

З метою вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, легалізації зайнятості та зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, за  січень - червень 2017 року  проведено 6 засідань  районної  комісії з цих питань.  На комісіях було  заслухано 54 суб'єкти господарювання, з яких  44 суб’єкти господарювання, у яких за даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції спостерігалися ознаки мінімізації заробітної плати  (виплата заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого мінімального рівня). Також заслухано 1 фізичну особу-підприємця з питань легалізації.

Протягом січня-червня 2017 року  податковою інспекцією  отримано 741 повідомлення про реєстрацію трудових відносин по Бердянському району, додаткові надходження ПЗФО становлять 307,4 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 року громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї), подано 921 декларацію про доходи на суму 8425,7 тис. грн., нараховано ПЗФО у розмірі  1516,6 тис. грн.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» на 01.07.2017 затверджено 26  паспортів  бюджетних програм районного бюджету.

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                      В.В. Сенченко

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.