Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Бердянської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Бердянської районної державної адміністрації 24.10.2018120-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" – начальника Служби у справах дітей Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. здійснює  керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про службу;

3. затверджує  посадові інструкції працівників і розподіляє обов’язки між ними;

4. планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів районної державної адміністрації;

5. вживає заходи до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань і затверджених планів роботи;

7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

8. представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10. подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівникам;

11. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису служби;

12. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

13. забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

14. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

15.  надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своїх повноважень, практичну інформаційно – роз’яснювальну допомогу в вирішенні питань щодо захисту прав і інтересів дітей;

16. забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення та застосування інших форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

17. забезпечує влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передачу під опіку, піклування та усиновлення:

18. має право порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишили сім’ю та навчальні заклади;

19.забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції служби;

20. організовує планування роботи з персоналом служби, у тому числі організовує проведення конкурсів та призначення громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

21. присвоює ранги державним службовцям служби, які займають посади державної служби категорії «В»;

22.  приймає в межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії  «В».

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад -  6500 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України   «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України                             від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади наальника служби у справах дітей районноїдержавної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від25.03.2016 №246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

9) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються до 17-00 години                         14 листопада 2018 року.

Місце, час та дата проведення конкурсу

Конкурс проводиться 20 листопада 2018 року о 10-00 годині за адресою: 69107,  м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, буд. 164.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Передненко Вікторія Федорівна,                                               тел.: (061) 224-66-83,                                                   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

 

 

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1. Організаторські здібності;

2. Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 3.Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4. Ведення ділових переговорів;

5. Досягнення кінцевих результатів.

 

2.

Прийняття ефективних рішень

1. Аналіз державної політики у сфері захисту прав дітей;

2. Наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

 

 

3.

Комунікація та

взаємодія

1. Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2. Співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 

4.

Особистісні

компетенції

1. Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2. Системність;

3. Самоорганізація та саморозвиток;

4. Вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

5.

Управління

організацією роботи

Організація роботи і контроль.

 

 

Професійні знання

 

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України « Про звернення громадян».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

3.

Професійні  чи технічні знання

Відповідно до посади:

1. Володіння інформацією щодо ключових цілей реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

2. Розуміння цілейдержавної політики у сфері захисту прав дітей, спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації;

3. Інші знання, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей Бердянською районною державною адміністрацією, в частині визначених законом повноважень.

 

4.

Знання сучасних інформаційних технологій.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової

роботи апарату райдержадміністрації                                            І.В. БАБАК

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.