Новая немецкая медицина. Советы от немецкая медицина. Клиника немецкой семейной медицины. Почему в израиле хорошая медицина. Главные новости медицины израиля. Медицина в израиле отзывы. Аденома простаты лечение. Быстрое народное лечение аденомы простаты. Аденома простаты и простатит. Легкий способ перестать курить. Как перестать курить уже сегодня. Как перестать хотеть курить. Уход за кожей лица. Качественный уход за кожей летом. Домашний уход за кожей. Боли на ранних сроках беременности. Быстрое лечение на ранних сроках беременности. Ощущения на ранних сроках беременности. Воспаленные гланды лечение. Чем лечить воспаленные гланды дома. Воспаленные гланды симптомы. Прыщи на лице как избавиться. Как навсегда избавиться от прыщей с лица. Прыщи на подбородке как избавиться.

 

Урядова програма "Доступні ліки"

 

Пріоритетні напрямки роботи Бердянської районної державної адміністрації і районної ради на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 29.03.2013 року № 6

 

Пріоритетні напрямки роботи

Бердянської районної державної адміністрації і районної ради

на 2013 рік

 

Ціль:

Підвищення якості життя населення на основі продовження реалізації програми економічних реформ та нової соціальної політики Президента України, активізації внутрішнього потенціалу регіональної економіки.

 

Напрямок роботи 1.        Розвиток аграрного виробництва. Продовольча безпека та цінова стабільність на ринку споживчих послуг.

Напрямок роботи 2.        Розвиток реального сектора економіки.

Напрямок роботи 3   Активна інвестиційна політика. Розвиток міжрегіо нального і міжнародного співробітництва.

Напрямок роботи 4.       Поліпшення умов для ведення бізнесу.

Напрямок роботи 5.       Реалізація державної політики соціальної справед  ливості.

Напрямок роботи 6.       Підвищення якості і доступності медичної допомоги.

Напрямок роботи 7.       Розвиток гуманітарної  сфери. Охорона культурної спадщини і розвиток туризму.

Напрямок роботи 8.  Реалізація регіональних інфраструктурних проектів, які безпосередньо впливають на якість життя населення.

Напрямок роботи 9.       Реформування житлово-комунального господарства.

Напрямок роботи 10.     Поліпшення екологічної ситуації і раціональне вико   ристання природних ресурсів.

Напрямок роботи 11.     Наповнення бюджету, оптимізація витрат.

 

 

Напрямок роботи 1

Розвиток аграрного виробництва. Продовольча безпека та цінова стабільність на ринку споживчих послуг.

 

Стратегічна ціль: Розвиток аграрного виробництва. Продовольча безпека та цінова стабільність на ринку споживчих послуг.

Оперативні цілі:

·                             Створення сприятливих умов для розвитку рослинництва;

·                             Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;

·                             Створення сприятливих умов для розвитку тваринництва;

·                             Формування регіональних ресурсів продовольчого зерна.

Очікувані результати:

·                             Збільшення валового збору зерна за рахунок збільшення посівних площ зернових культур. Покращення якості зерна, зменшення строків на збиранні зернових культур, збільшення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій;

·                             Придбання нової сільськогосподарської техніки дозволить зменшити втрати зерна при збиранні врожаю в оптимальні строки;

·                             Збільшення поголів’я та продуктивності сільськогосподарських тварин;

·                             Збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції. Покращення селекційно-племінної роботи в галузі тваринництва;

·                             Забезпечення продовольчої безпеки в регіоні.

 

Напрямок роботи 2.

Розвиток реального сектора економіки

 

Стратегічна ціль: Розвиток реального сектора економіки.

Оперативні цілі:

·        Запровадження використання альтернативної енергетики;

·        Ефективне використання енергоресурсів бюджетними установами;

·        Розвиток культури енергозбереження;

·        Стабільна робота томливо-енергетичного комплексу;

·        Продовження виконання Комплексної програми підвищення енергоефективності Бердянського району на 2011 – 2015 роки.

Очікувані результати:

·        Впровадження енергозберігаючих технологій;

·        Використання альтернативних видів енергії;

·        Формування свідомого відношення всіх верств населення до раціонального використання енергетичних ресурсів.

Стратегічна ціль: Розвиток транспорту та зв’язку.

Операційні цілі:

·        Розвиток пасажирських перевезень та поліпшення стану мережі автодоріг;

·        Розвиток послуг зв’язку;

Очікувані результати:

·          Реалізація Програми розвитку автомобільного транспорту Бердянського району на 2013 -2015 роки;

·          Оптимізація маршрутної мережі району та вивчення можливостей розвитку нових маршрутів;

·          Зниження рівня аварійності на дорогах;

·          Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі району;

·          Моніторинг дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні пасажирських маршрутів;

·          Організація проведення конкурсу на пасажирські перевезення на приміських маршрутах протяжністю до 50 км;

·        Забезпечення розробки паспортів маршрутів;

·        Сприяння впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, високошвидкісного доступу до мережі Інтернет;

·        Забезпечення стабільної роботи поштового і телефонного зв’язку.

 

Напрямок роботи 3.

Активна інвестиційна політика. Розвиток міжрегіонального і міжнародного співробітництва

 

 Стратегічна ціль: Впорядкувати і вдосконалити механізм залучення іноземного капіталу, враховуючи сучасні економічні процеси у мировій спільноті.

Оперативні цілі:

·        Забезпечення інформаційної підтримки і маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності;

·        Формування привабливого для інвестора іміджу Бердянського району;

·        Розбудова інфраструктури району, визначення вільних земельних ділянок для інвестиційних пропозицій та створення промислових зон;

·        Розробка проектів промислових зон та розміщення інформації на міжнародних сайтах.

Очікувані результати:

·        Збільшення об’ємів залучення прямих іноземних інвестицій у 2013 році.

 

Стратегічна ціль: Встановити і поглибити взаємовигідні зв’язки із стратегічно важливими іноземними партнерами і регіонами України у відповідності з геополітичними, економічними і стратегічними інтересами України.

Оперативні цілі:

·        Активізація інформаційно-презентаційної діяльності, направленої на підвищення міжнародного авторитету Бердянського району;

·        Забезпечення інформаційною підтримкою вітчизняних експортерів.

Очікувані результати:

·        Залучення закордонних інвесторів до економіки району;

·        Створення додаткових робочих місць;

·        Можливість появи зовнішньоторговельного товарообігу на території району.

 

Напрямок роботи 4.

Поліпшення умов для ведення бізнесу

 

Стратегічна ціль: Сприятливий підприємницький клімат

Операційні цілі:

·        Поліпшення системи надання дозвільних та запровадження системи надання адміністративних послуг на території Бердянського району;

·        Створення ефективної системи співробітництва районної влади із суб'єктами малого та середнього бізнесу та громадських об'єднань підприємців;

·        Підтримка місцевих товаровиробників – суб'єктів малого та середнього бізнесу;

·        Створення сприятливого інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва у Бердянському районі;

·        Підвищення конкурентоспроможності інвестиційно-інноваційної привабливості малого підприємництва у Бердянському районі.

Очікувані результати:

·        Впровадження електронного документообігу між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами;

·        Впровадження стандартів надання дозвільних послуг;

·        Запровадження системного діалогу влади та бізнесу, вирішення нагальних проблем;

·        Підтримка місцевих товаровиробників та забезпечення виробництва якісної місцевої продукції;

·        Популяризація продуктів місцевих товаровиробників на регіональному та національному рівні з метою підвищення її конкурентоспроможності.

 

 

Напрямок роботи 5.

 Реалізація державної політики соціальної справедливості

 

Стратегічна ціль: Створення можливостей для працездатних осіб у повній мірі самостійно забезпечити власні потреби і своєї сім’ї, а також посилення адресної соціальної допомоги незахищених категорій населення

Операційні цілі:

·        Контроль за дотриманням своєчасності виплати заробітної плати і мінімальних гарантій у оплаті праці;

·        Проведення системної роботи по  легалізації  трудових відносин і оплати праці;

·        Активізація соціального діалогу між владою, роботодавцями і профспілками з метою підвищення соціальної відповідальності бізнесу і збільшення вартості робочої сили;

·        Модернізація політики зайнятості;

Очікувані результати:

·        Скорочення нелегальної зайнятості і заробітної плати;

·        Підвищення середньої заробітної плати на 13,0% до 2364,9 грн.;

·        Стабілізація ситуації на ринку праці та утримання рівня безробіття, обчисленого за методологією МОП, на рівні 4,4 %;

·        Розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць для 500 осіб.

Стратегічна ціль: Надання соціальної підтримки соціально-незахищеним категоріям громадян

Операційні цілі:

·        Своєчасне надання усіх видів державної допомоги і житлових субсидій;

·        Організація системної роботи по ранньому виявленню проблем у сім’ях з дітьми і своєчасне надання їм якісних соціальних послуг;

·        Додаткова підтримка найменш захищених категорій населення в рамках реалізації обласних та районних програм;

·        Організація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій.

Очікувані результати:

·        Забезпечення достойних умов життєдіяльності інвалідів, одиноких людей похилого віку  району;

·        Продовження реалізації Програми підтримки ветеранів Бердянського району продуктами харчування на 2012 -2015 роки;

·        Забезпечити послугами оздоровлення дітей шкільного віку.

Стратегічна ціль: Турбота про дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

Операційні цілі:

·                            Забезпечувати, координувати та організовувати діяльність щодо запобігання та протидії насильства в сім’ї;

·                            Забезпечення утвердження гендерної рівності в суспільстві.

Очікувані результати:

·        Зростання інформованості в суспільстві щодо видів, наслідків, форм, причин насильства в сім’ї;

·        Зростання громадської активності щодо виявлення та попередження проявів насильства в родині;

·        Зменшення проявів та випадків вчинення насильства в родині;

·        Зростання інформованості в суспільстві щодо рівності прав чоловіків та жінок;

·        Зменшення стереотипності мислення у молоді у виборі майбутньої професії.

 

Напрямок роботи 6

Підвищення якості і доступності медичної допомоги

 

Стратегічна ціль: Забезпечення високоякісної та доступної медичної допомоги.

Операційні цілі:

·        Поліпшення забезпечення установ охорони здоров'я медичними кадрами;

·        Розвиток інституту сімейного лікаря;

·        Боротьба з епідемією соціально небезпечних захворювань;

·        Створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

·        Укладення тристоронніх договорів (Запорізькій медичний університет, райдержадміністрація, студент) на навчання за рахунок бюджету.

Очікувані результати:

·        Збільшення показника укомплектованості установ первинної медико-санітарної допомоги лікарями;

·        Збільшення доступності лікарської медичної допомоги сільському населенню;

·        Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

·        Зниження темпів поширення туберкульозу, Віл-інфекції, СНІДу, смертності від туберкульозу, СНІДу.

 

Напрямок роботи 7.

Розвиток гуманітарної сфери.

Охорона культурної спадщини і розвиток туризму

 

Стратегічна ціль: Розвиток гуманітарної сфери.

Операційні цілі:

·        Створення сучасної матеріальної бази для дошкільних та шкільних навчальних закладів;

·        Розвиток та оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення, соціально-економічної та демографічної ситуації, виконання норм харчування;

·        Оновлення та поповнення парку шкільних автобусів;

·        Проведення реконструкції будівлі дитячої музичної школи під дошкільний навчальний заклад за адресою: с. Осипенко;

·        Виконання завдань Програми розвитку освіти Бердянського району на 2013- 2017 роки.

Очікувані результати:

·        Забезпечення 83% безоплатного підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання;

·        Збільшення рівня охоплення дітей 1-6 років дошкільним вихованням до 85 %;

·        Оновлення навчальних комп’ютерних комплексів, 100% підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісного Інтернету, розширення єдиного інформаційного освітнього простору.

 

Стратегічна ціль: Охорона культурного надбання, розвиток туризму.

Операційні цілі:

·        Розвиток сфери культури та мистецтва. Підтримка та розвиток нематеріальної культурної спадщини, культур національних меншин, аматорського мистецтва, фольклору, народної творчості;

·        Охорона культурної спадщини, як складової національного культурного надбання;

·        Формування ринку попиту на внутрішній туристично-рекреаційний і курортний продукт4

·        Забезпечення рекламно-інформаційної діяльності в туристичній галузі, продовження створення іміджу туристичного бренду Бердянського району: «Бердянщина туристична», «Обереги Бердянщини»та проведення  традиційних культурно-масових заходів.

Очікувані результати:

·        Розробка та затвердження Програми розвитку культури Бердянського району на 2013 – 2017 рр. (на сесії Бердянської районної ради);

·        Забезпечення участі закладів культури, аматорських колективів району в районних та обласних культурно-мистецьких і туристичних заходах;

·        Створення умов для реалізації творчих здібностей обдарованих дітей та молоді;

·        Забезпечення функціонування мережі закладів культури, які фінансуються з районного бюджету, (РБК, ЦБС, школи естетичного виховання, музеї);

·        Збереження культурних цінностей в музеях і бібліотеках району та охорона пам’яток історико-культурної спадщини їх інвентаризація та паспортизація;

·        Продовження роботи з укладення охоронних договорів (зобов’язань) з землекористувачами, власниками, особами, які набули права володіння об’єктами культурної спадщини, щодо режиму їх використання та охорони.

·        Організація і проведення туристичного та оздоровчого сезону 2013 року;

·        Підвищення ефективності розвитку в районі таких напрямків туризму як: культурно-пізнавального, оздоровчого, екологічного, рибальського, етнотуризму (сільського);

·        Участь у Всеукраїнській туристичній виставці «Відпочинок. Туризм. Курорт - 2013»;

·        Сприяння створенню рекламно-інформаційної продукції на рівні району (каталогів туристичних послуг, буклетів, довідників та ін.).

 

Напрямок роботи 8.

Реалізація регіональних інфраструктурних проектів,

які безпосередньо впливають на якість життя населення

 

Стратегічна ціль: Реалізація найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів

Операційні цілі:

·        Залучення усіх джерел фінансування для розв’язання соціально-економічних проблем території;

·        Концентрація бюджетних капіталовкладень на завершення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів з високим рівнем будівельної готовності;

·        Підготовка переліків пріоритетних інвестиційних проектів, які необхідно реалізувати у 2013 році, для участі у інвестиційних, грантових, інших конкурсах із залученням коштів державного, обласного бюджетів та коштів державного фонду регіонального розвитку.

Очікувані результати:

·        Підвищення ефективності використання інвестицій для розв’язання соціально-економічних проблем територій;

·        Завершення спорудження (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів з високим рівнем будівельної готовності, скорочення обсягів незавершеного будівництва;

·        Введення в дію 3,5 км газових мереж, 24,5 км водопровідних мереж, 18 об’єктів зовнішнього освітлення, 5 об’єктів соціально-культурного призначення.

 

Напрямок роботи 9.

Реформування житлово-комунального господарства

 

Стратегічна ціль:Розвиток і реформування житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району

Операційні цілі:

·        Розробка та затвердження Концепції розвитку жилого-комунального господарства району;

·        Забезпечення населення якісною питною водою;

·        Започаткування створення системи ефективного керування житловим фондом через створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ;

·        Впровадження заходів щодо економії природного газу.

Очікувані результати:

·        Залучення інвестиційних ресурсів на принципах державно-приватного партнерства  на заходи по модернізації, реконструкції та капітальному ремонту  об’єктів житлово-комунального господарства;

·        Поліпшення якості питної води для мешканців району;

·        Зменшення втрат у мережах;

·        Оптимізація тарифів на послуги водопостачання;

·        Підвищення середнього рівня оплати за надані житлово-комунальні послуги до 100 %;

·        Залучення до управління і утримання житла мешканців, через створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

·        оптимізація обсягів споживання природного газу (ліміти).

 

Напрямок роботи 10.

Поліпшення екологічної ситуації і

раціональне використання природних ресурсів

 

Стратегічна ціль: Поліпшення екології та раціональне використання природних ресурсів.

Операційні цілі:

·        Поліпшення екології та раціональне використання природних ресурсів;

·        Впровадження заходів щодо будівництва IVчерги комплексу першочергових берегоукріплюючих споруд на морському узбережжі с. Новопетрівка;

·        Розробка проектно-кошторисної документації ІІІ черги будівництва комплексу першочергових берегоукріплюючих споруд на морському узбережжі с. Новопетрівка;

·        Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж (в натурі на місцевості) об'єктів природно-заповідного фонду;

·        Здійснення заходів по розширенню меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району;

·        Розробка заходів щодо формування місцевої схеми екологічної мережі в межах Бердянського району.

Очікувані результати:

·        Збереження та розширення природно-заповідних територій;

·        Будівництво об’єкту «Комплекс першочергових берегоукріплюючих споруд на морському узбережжі с. Новопетрівка, IVчерга будівництва»;

·        Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту об’єкту «Комплекс першочергових берегоукріплюючих споруд на морському узбережжі с. Новопетрівка, IIIчерга будівництва»;

·        Формування місцевої схеми екологічної мережі в межах Бердянського району.

 

Напрямок роботи 11.

Наповнення бюджету, оптимізація витрат

 

Стратегічна ціль: Наповнення бюджету, оптимізація та контроль бюджетних витрат.

Операційні цілі:

·        Наповнення дохідної частини бюджету;

·        Приріст надходжень плати за землю;

·        Оптимізація та контроль бюджетних витрат.

Очікувані результати:

·        Перевиконання затверджених планів доходів загального фонду місцевих бюджетів;

·        Збільшення доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертівна 1,3%;

·        Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб;

·        Збільшення обсягу податкових надходжень у місцеві бюджети розраховуючи на одиницю населення;

·        Збільшення надходжень плати за землю.

 

 

 

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.