Болезни глаз у человека. Известные болезни глаз лечение. Болезни глаз симптомы. Лечение простуды в домашних условиях. Самое быстрое лечение простуды. Простуда лечение лекарства. Хороший стоматолог отзывы. Самый добрый стоматолог отзывы. Ассоциация стоматологов отзывы. Занятия йогой дома. Быстрая йога для начинающих дома. Как правильно заниматься йогой дома. Обертывание в домашних условиях. Быстрое обертывание живота в домашних условиях. Обертывание в домашних условиях рецепты. Наборы спортивного питания. Вкусная спортивное питание для набора массы. Спортивное питание оптом. Как избавиться от перхоти. Хороший шампунь от перхоти отзывы. Как избавиться от перхоти навсегда. Зеленый чай для похудения. Главные свойства зеленого чая. Можно ли пить зеленый чай.

 

 

Розподіл обовязків між керівництвом Бердянської РДА

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

          Розпорядження голови 

          районної державної адміністрації

          19.05.2014     № 231                                                       

РОЗПОДІЛ

обов’язків в Бердянській районній державній адміністрації

між головою, його першим заступником, заступником голови

та  керівником апарату

1. Голова районної державної адміністрації :

 

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію  завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції  України, законів України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

призначає на посади та звільняє зі своїх посад першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, за погодженням з обласною державною адміністрацією;

призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату районної державної адміністрації та керівників відділів апарату райдержадміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією; призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділів апарату, а також управління економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, служби у справах дітей райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту та відділу культури і туризму райдержадміністрації;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого  рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення району про суспільно-політичне, соціально-економічне та екологічне становище в районі;

інформує населення району про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних  органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями,  підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу  з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, з питань  преси та інформації, міжнаціональних і конфесійних відносин;

здійснює керівництво державними засобами масової інформації, співзасновником  яких є райдержадміністрація;

забезпечує складання і подання на затвердження районною радою проекту районного  бюджету;

забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;

  здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту обласного  бюджету, пропозицій щодо обсягу коштів обласного  бюджету  для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій в районі;

контролює  режимно – секретну роботу;

координує роботу щодо здійснення в районі  державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних сил України;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними        та іншими органами районної державної адміністрації.

 

         В межах своїх повноважень  контролює діяльність:

         

·          управління фінансів райдержадміністрації;

·          відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації;

·          Державного адміністратора Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

         Координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

 

·          Бердянської міжрайонної прокуратури;

·          Бердянської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням

законів у природоохоронній сфері;

·          Бердянського міського відділу ГУ МВС України в Запорізькій області;

·          Бердянського міськрайонного суду;

·          Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів

у Запорізької області;

·          Бердянської об’єднаної державної фінансової інспекції Держфініспекції в Запорізькій області;

·          Бердянського міськрайонного  управління юстиції Запорізької області;

·          Бердянського управління Державної казначейської служби України  Запорізької області;

·          Бердянського  об’єднаного міського військового комісаріату;

·          Відділу запобігання надзвичайних ситуацій Бердянського

міськрайонного управління Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області;

·          Бердянського міськрайонного управління Головного управління

державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.

 

 

2.  Заступники голови,  керівник апарату районної державної адміністрації:

 

         забезпечують виконання  Конституції  України  та  законів України, актів  Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень голови райдержадміністрації, реалізацію повноважень  районної державної адміністрації  у  відповідних напрямах діяльності;

 

         в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій згідно з розподілом обов’язків та несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

 

відповідають згідно з розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо  порядку денного цих засідань;

 

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, в роботі  відповідних колегіальних органів,  що утворюються   структурними підрозділами райдержадміністрації, співпрацюють з відповідними  постійними комісіями районної ради;

 

         здійснюють керівництво відповідними  консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації відповідно до додатка  3 .

 

 

2.1               Перший заступник голови районної державної адміністрації :

 

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації  та заступника голови райдержадміністрації у разі їх відсутності;

 

координує роботу заступника голови та керівника апарату  районної державної адміністрації;

 

         організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності, створення інфраструктури продовольчого ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

 

організовує реалізацію державної  політики  у сфері  агропромислового та лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів;

 

сприяє розробці і реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів, функціонування та розширення  площ об’єктів природо - заповідного фонду;

 

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу; розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

 

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного і регіонального замовлення по випуску продукції сільського господарства виробничо-технічного призначення;

 

здійснює управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад району і загальнодержавної власності в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;

 

координує питання щодо подання пропозицій  відповідним радам і здійснює заходи щодо реалізації їх рішень про приватизацію земель та їх вилучення для державних потреб;

 

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

 

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

 

забезпечує контроль за здійсненням мобілізаційної роботи в райдержадміністрації;

 

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності  на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності;

 

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

 

організовує розроблення та здійснення заходів щодо функціонування банківських і небанківських фінансових установ;

 

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

 

забезпечує складання і подання на затвердження районною радою проекту районного  бюджету;

 

забезпечує виконання районного бюджету та звіту перед районною радою про його виконання;

 

          здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту обласного  бюджету, пропозицій щодо обсягу коштів обласного  бюджету  для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

 

організовує роботу  з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань   освіти і науки, молоді та спорту;

 

організовує роботу по розробці проектів програм  соціально-економічного розвитку стосовно функціонування навчальних закладів;

 

здійснює контроль за виплатою заробітної плати працівникам галузі освіти, фізкультури і спорту ( що належать до сфери управління державної адміністрації) та  матеріально-фінансового забезпечення їх діяльності;

 

забезпечує розробку проектів програм  щодо розвитку освіти,фізичної культури і спорту,  молодіжної політики;

 

здійснює керівництво закладами освіти, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління державної адміністрації по організації  їх матеріально - технічного забезпечення

 

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних і дитячих, жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

 

         забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки, піклування та усиновлення;

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх функціональних повноважень контролює діяльність:

 

·   відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

·   відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації ( в частині повноважень);

·          фінансового управління райдержадміністрації (в частині повноважень);

·          відділу з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

·          юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині  дотримання земельного законодавства);

·          служби у справах дітей райдержадміністрації.

 

В межах своїх функціональних повноваженькоординує діяльність:

 

·          Управління Держземагенства у Бердянському районі Запорізької області;

·          Управління ветеринарної медицини в Бердянському районі Запорізької

області;

·          сільськогосподарських підприємств всіх форм власності;

·          асоціації фермерів Бердянського району;

·          Державного підприємства «Бердянське  лісове господарство»;

·          Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області;

·          Бердянського товариства мисливців та рибалок;

·          ПАТ «Бердянське племоб’єднання»;

·          Філії «Троянівський елеватор» ПАТ «Розівський елеватор»;

·          Бердянського районного виробничого відділу Запорізької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;

·          Бердянського району електричних мереж ВАТ «Запоріжжяобленерго».

 

 

2.2    Заступник голови районної державної адміністрації

 

виконує обов’язки першого заступника голови райдержадміністрації у разі його відсутності;

 

організовує виконання програм соціально-економічного розвитку району;

 

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

 

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних екологічних програм;

 

забезпечує затвердження для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством;

 

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для моніторингу соціально – економічного розвитку району;

 

здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики  райдержадміністрації з цих питань;

 

організує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

 

сприяє розширенню нових сфер побутових та сервісних послуг підприємств, установ та організацій торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

 

забезпечує контроль  регульованих Кабінетом Міністрів України цін на товари та тарифів за виконання робіт та надання послуг населенню підприємствами та організаціями;

 

організує роботу по погашенню  підприємствами та суб’єктами підприємницької діяльності боргів по заробітній платі;

 

організовує розроблення пріоритетних напрямків економічного, промислового та будівельного  розвитку району;

 

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

 

організовує реалізацію державної промислової та інвестиційної політики;

 

організовує реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, зокрема щодо розв’язання проблеми розрахунків в енергетичному секторі, вирішення питань енергозбереження;

 

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів, транспорту,  зв’язку;

 

координує питання щодо ефективності використання і збереження майна, закріпленого за підприємствами, що перебувають у державній власності;

 

організовує роботу щодо розробки  та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

 

координує роботу по будівництву об’єктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та її структурні підрозділи;

 

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

 

здійснює контроль за додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

 

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей, що перебувають у загальнодержавній власності: державних підприємств, орендних підприємств, акціонерних товариств з часткою державної власності, комунальних підприємств;

 

сприяє надходженнюкоштів у Пенсійний фонд України;

 

координує питання щодо визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством потребують соціального захисту;

 

координує питання щодо зайнятості населення, створення  та бронювання робочих місць, надання роботодавцям  та  безробітним  одноразової допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю;

 

організовує роботу  з реалізації державної політики  з питань  охорони здоров’я;

 

 організовує роботу по розробці проектів цільових програм щодо реалізації в районі державної політики у галузі медицини;

 

здійснює контроль за виплатою заробітної плати працівникам галузі охорони здоров’я   та  матеріально-фінансового забезпечення  діяльності установ галузі;

 

забезпечує розробку проектів програм  соціального забезпечення та  соціального захисту населення;

 

здійснює координацію передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці,  багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку;

 

             координує роботу адміністратора райдержадміністрації з питань надання адміністративних послуг.

 

         Заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх функціональних повноважень контролює діяльність:

         

·          управління економічного розвитку та житлово-комунального господарства

райдержадміністрації;

·          управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

·          Бердянського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та  

молоді;

·          відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

·          Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації ( в частині повноважень).

 

В межах своїх функціональних повноваженькоординує діяльність:

 

·        Бердянського районного споживчого товариства;

·        Філії ДП «Запорізький облавтодор» «Бердянська дорожньо – експлуатаційна дільниця»;

·        Бердянського районного центру зайнятості;

·        Бердянського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області;

·        КУ «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради»;

·        КУ « Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Бердянської районної ради»;

·        КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»; 

·       центру поштового зв’язку № 2 Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;

·        Бердянської районної організації ветеранів;

·        управління Пенсійного фонду України в м.Бердянськ та Бердянському

      районі Запорізької області.

               

2.3  Керівник апарату районної державної адміністрації

 

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації. Забезпечує діяльність районної  державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

 

забезпечує підготовку матеріалів    на розгляд   голови районної державної адміністрації,  організовує доведення розпоряджень до виконавців;

 

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку і звітності;

 

організовує проведення систематичних перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;        

 

забезпечує підготовку та подання на розгляд голови  районної державної адміністрації проектів планів, заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

 

відповідає за облік кадрів  районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку, формування і організацію роботи з кадровим резервом;

 

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архіву;

 

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

 

         здійснює первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу;   

 

забезпечує підготовку  матеріалів по відзначенню громадян, що проживають в районі державними нагородами та заохоченнями обласної та районної державних  адміністрацій;

 

забезпечує здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності  районної державної адміністрації;

 

забезпечує підготовку штатних розписів і кошторисів видатків апарату та малочисельних  структурних підрозділів райдержадміністрації;

 

 контролює ведення бухгалтерського обліку і звітності  та  статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

 

організовує роботу з реалізації державної соціальної політики з питань функціонування громадських організацій, щодо зв'язків з політичними партіями та рухами;

 

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні своїх повноважень;

 

сприяє здійсненню заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, виконанню релігійними організаціями їх статутних завдань;

 

надає методичну та іншу практичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, з питань, що належать до  компетенції апарату;

 

організовує роботу по взаємодії з засобами масової інформації;

 

           організовує роботу щодо функціонування та інформаційного наповнення  офіційного веб-сайту райдержадміністрації;

                                             

координує питання  щодо правового забезпечення діяльності райдержадміністрації. Організовує роботу щодо надання правової допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та виконавчим комітетам місцевих органів виконавчої влади;

 

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створенню умов для розвитку мов інших національностей;

 

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження і розвитку культур, мов і традицій національних меншин;

 

         організовує підготовку презентаційних матеріалів про Бердянський район;

 

організовує роботу  з реалізації державної політики у галузі культури, мистецтва і туризму;

 

організовує роботу по розробці проектів програм  розвитку стосовно функціонування  закладів  культури  і туризму;

 

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження і розвитку культур, мов і традицій національних меншин;

 

здійснює контроль за виплатою заробітної плати працівникам галузі  культури та  матеріально-фінансового забезпечення  діяльності установ галузі;

 

сприяє роботі молодіжних і дитячих, жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у галузі культури;

 

Керівник апарату районної державної адміністрації  в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

·          організаційного відділу апарату райдержадміністрації;

·          відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

·          загального відділу апарату райдержадміністрації;

·          юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

·          відділу фінансово - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

·          відділу  з питань ведення Державного реєстру виборців апарату                    райдержадміністрації;

·          архівного відділу райдержадміністрації;

·          відділу культури і туризму райдержадміністрації.

 

В межах своїх функціональних повноваженькоординує діяльність:

 

·            Бердянської суспільно – політичної газети «Південна зоря»;

·            Бердянської районної газети «Ведомости ЮГа»;

·            Бердянського міського проводного радіо;

·            Бердянського міськрайонного управління юстиції.

 

Заступник керівника апарату                                                                         

райдержадміністрації, начальник

організаційного відділу                                                              Ю.П.Дерман

    

Шановні відвідувачі і користувачі сайту!

Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua