Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 1 квартал 2019 року

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за січень - березень 2019 року

 

Доходи

До районного бюджету протягом січня - березня 2019 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  3395,0 тис. грн., що складає 132,1% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за січень-березень 2019 року у порівнянні з відповідним періодом 2018 року (у співставних умовах) збільшилися на 112,9тис. грн.або на 3,4 % (додаток 1).

До загального фонду районного бюджету надійшло 2621,6 тис. грн., що на 235,5 тис. грн. або на 9,9 % перевищує планові показники та на 154,1тис. грн. абона 6,2 % більше, ніж за січень-березень 2018 року (у співставних умовах).

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконано.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 2492,6тис. грн., що на 153,2тис. грн. або на 6,5 % більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2018рік податку надійшло більше на 101,8тис. грн. або на 4,3 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 128,8 тис. грн., що на 83,3тис. грн. або на 183,3% більше плану на 3 місяця. В порівнянні з відповідними надходженнями за 3 місяці2018року зборівнадійшло більшена 52,1тис. грн. або на 67,9 %.

У січні – березні 2019 року з державного бюджету отримано 585,0тис. грн. базової дотації (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 408,5тис. грн. (на 4,8%) більшеу порівнянні з відповідним періодом 2018 року та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3577,9 тис. грн.

У січні – березні 2019 року з місцевого бюджету отримано 22548,4 тис. грн. цільових субвенцій (84,4 % до затверджених у бюджеті) на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень у галузі освіти та охорони здоров’я:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 9140,3 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 349,8 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 11912,3 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 66,5 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 7,8 тис. грн.;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 139,8 тис. грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 62,4 тис. грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 869,5 тис. грн.

З місцевих бюджетів отримано  інші субвенції в обсязі  1157,2 тис. грн. для виконання повноважень у сфері освіти, соціального забезпечення, тощо.

До спеціального фонду надійшло 773,40тис. грн., що складає 420,6 %  плану на І квартал 2019 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 773,4тис. грн., або 105,2 % до річного плану. Це на 41,2тис. грн. (на 5,1%) меншефактичних надходжень у січні-березні 2018року(у співставних умовах) (додаток 2).

 

Видатки

Видатки районного бюджету за січень - березень 2019 року

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить38161,8тис. грн.(додаток 3), з них видатки:

- загального фонду – 37736,7 тис. грн. (25,9 % до плану звітногоперіоду), що на 16,7% більшеу порівнянні звідповідним періодом2018 року;

-спеціального фонду – 425тис. грн. (26,7% до кошторисних призначень), що на 28,1% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2018року.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за галузевою ознакою за січень-березень 2019 року у сумі  37736,7тис. грн. в абсолютному та відносному значенні мають  такі значення:

охорона здоров’я 4351,7тис. грн. або 11,5 %, освіта – 8831,5тис. грн. або 23,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 22413,1тис. грн. або 59,4 %, державне управління – 543,6тис. грн. або 1,5 %, міжбюджетні трансферти – 1596,8 тис. грн. або 4,2%.

Приріст видатків загального фонду районного бюджету за січень-березень 2019 року до аналогічного періоду 2018 року (у спів ставних умовах) склав 5389,0 тис.грн. (16,7%).

За галузевою ознакою найбільше збільшення сталось по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 55,2%,  «Освіта» - 25,4%, по галузі «Державне управління» – 25,4 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради).

В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 7969,4 тис. грн., «Освіта» – 838,4 тис. грн.

Зменшення видатків по галузі «Охорона здоров’я» - 2720,0 тис. грн. (38,5 %) проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку з переходом первинної медицини на пряме фінансування за  укладеними договорамиз Національною службою здоров'я України.

 

Структура видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою за січень-березень 2019 року є наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 22,9 % (8637,4тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,7 % (1399,0 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,4 % (156,0тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 57,5 % (21706,5тис. грн.);

- інші поточні видатки– 15,5% (5837,8тис. грн.).

 

Протягом звітного періодузаробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4173грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1925грн.

Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районного бюджету у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшився на 11,7% або 906,2 тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшились на 2,5% або 36,3 тис. грн.,соціальне забезпечення збільшились на 59,8% (8121,0тис. грн.)

Видатки на харчування зменшились на 18,8% (36,2тис. грн.), інші видатки - на 37,9% (3565,7тис. грн.).

 

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів за січень-березень 2019 року на загальну суму 1918,4 тис. грн., що на 837,8 тис. грн., або 30,4% нажче рівня відповідного періоду 2018 року, з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – відсутнє (у 2018році – 1,8тис. грн.);

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 260,6тис. грн. (у 2018році – 213,5тис. грн., приріст склав 22,1 %);

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 89,4 тис.грн. (у 2018році – 177,5 тис. грн., зменшення склало 49,7 %);

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 1546,9 тис. грн. (у 2018 році – 2346,6 тис. грн., зменшення склало 34,1%), у т.ч. на:

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 388,5 тис. грн.(у 2018 році – 547,3тис. грн., зменшення склало 29 %),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 1123,0 тис. грн.(у 2018 році –1599,3 тис. грн., зменшення склало 29,8 %),

         програму підвищення якості та ефективності виконання функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 35,4 тис. грн. (у 2018 році – 200,0 тис. грн., зменшення склало 5,6 разів).

 

Додатки до пояснювальної записки додаються:

Інформація про доходи загального  фонду районного бюджету за січень-березень 2018 та 2019 рік (додаток 1)

Аналіз виконання  районного бюджету за доходами спеціального фонду за січень - березень 2019 року (додаток 2)

Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за січень-березень 2018 та 2019 року (додаток 3)

Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.04.2019 року (додаток 4)

 

 

Начальник управління фінансів                                М.Д. ЗАВГОРОДНЯ

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.