Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 1 півріччя 2018 року

Інформація про виконання районного бюджету за січень-червень 2018 року

 

Доходи

До районного бюджету протягом січня-червня 2018 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  8722,3тис. грн., що складає 127,2% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за звітний період 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилися на 1057,7тис. грн. або 13,8% (додаток  1).

До загального фонду районного бюджету надійшло 7453,9тис. грн., що на 930,4тис. грн. або 14,3 % перевищує планові показники та на 1028,5тис. грн. або 16,0 % більше, ніж за січень-червень 2017 року.

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконані.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 7307,4тис. грн., що на 899,9тис. грн. або на 14,0 % більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2017 рік податку надійшло більше на 1029,9тис. грн. або на 16,4 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 146,5 тис. грн., що на 34,2тис. грн. або на 30,5% більше плану на І півріччя минулого року. В порівнянні з відповідними надходженнями за І півріччя 2017 року зборів надійшло більше на 2,4тис. грн. або на 1,7 %.

До спеціального фонду надійшло 1268,4тис. грн., що складає 382,4 %  плану на І півріччя.

Власні надходження бюджетних установ склали 1268,4тис. грн. або 382,4% до річного плану. Це на 69,0тис. грн. (на 5,8%) більше   фактичних надходжень у січні-червні 2017 року.

У січні-червні 2018 року з державного бюджету отримано 20380,9тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 55278,1тис. грн. (26,9%) менше у порівнянні з 2017 роком.

У січні-червні 2018 року з місцевого бюджету отримано 84670,2 тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (100,0 % до затверджених у бюджеті), з них  на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень в галузі освіти та охорони здоров’я:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 18413,7 тис. грн.;

- державну   соціальну  допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  грошового  забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання  соціальних  послуг  у  дитячих   будинках   сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 645,6 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню – 52140,5 тис. грн.;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –72,8 тис. грн.;

 - придбання персонального комп’ютера/ноутбука для початкової школи – 89,2 тис. грн.;

- лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 146,418 тис. грн.;

- відшкодування  вартості лікарських  засобів для лікування  окремих захворювань – 473,6 тис. грн.;

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 244,3 тис. грн.

 

Видатки

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить 116954,7тис. грн.(додаток 2), з них:

- видатки загального фонду – 115257,1 тис. грн. (94,3 % до плану звітного періоду), що на 35,1% більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року;

- спеціального фонду – 1697,6тис. грн. (48,8%  до   кошторисних призначень), що на 48% більшеу порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

 

Структура   видатків загального  фонду районного бюджету за галузевую ознакою за І півріччя 2018 року

У І півріччі  2018 року у загальному обсязі  видатків загального фонду районного бюджету 115257,1 тис. грн.: видатки на охорону здоров’я склали 13570,1 тис. грн. (11,8 %), освіту – 20722,9 тис. грн. (18,0%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 74896,5 тис. грн. (65,0 %), культуру і мистецтво – 88,5тис. грн.   (0,1 %),   державне   управління– 979,4  тис. грн.   (0,8 %),  міжбюджетні трансферти – 4992,1 тис. грн. (4,3%).

 

Приріст (зменшення) видатків загального фонду районного бюджету у І півріччі  2018 року  до аналогічного періоду 2017 року за галузевою ознакою

Загальне збільшення видатків загального фонду районного бюджету у І півріччі 2018 року до аналогічного періоду 2017 року склав 29945,0 тис.грн. (35,1 %).

Найбільше збільшення сталось по галузі «Соціальне забезпечення» - 44,0%  у зв’язку  зі зміною  порядку  розрахунків  по  пільгах  та  субсидіях    населенню.

У відсотковому виразі значний приріст по галузі «Державне управління» – 31,6 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради) та по галузі «Освіта» – 29,0 % (у  зв’язку  з ростом заробітної плати педагогічних працівників) з 01.01.2018 року.

В  абсолютних  величинах  найбільший  приріст  видатків  по   галузі  «Соціальне забезпечення» - 22875,0 тис. грн. (44,0 %), «Охорона здоров’я» – 2250,3тис. грн. (19,9 %) та «Освіта» – 4654,1тис. грн. (29,0 %).

Зменшення видатків по галузі «культура» - 1105,7 тис. грн. (92,6 %) проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку із  внесенням змін до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №  793,   яким   школи естетичного виховання було віднесено до галузі «освіта».

 

Структура видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою за І півріччя 2018 року

За економічною ознакою структура видатків загального фонду районного бюджету у І півріччі 2018 року є наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 22,5 % (30155,0тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,7 % (3570,6 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,5 % (669,5тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 56,8 % (76063,0тис. грн.);

- інші поточні видатки– 17,6% (23564,0тис. грн.).

 

Аналіз видатків за І півріччя 2018 року до відповідного періоду 2017 року за економічною ознакою

У І півріччі 2018 року заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня 2018 року- 3723 грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2018 року– 1762грн.

Виплачений фонд заробітної плати по  установамбюджетної   сфери   районного бюджету у порівнянні з І півріччям 2017 року збільшився на 27,7% або 6536,9 тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 24,0 % або 691,0 тис. грн.,  соціальне  забезпечення – 48,9 % (24987,3тис. грн.).

Видатки на харчування збільшились на 31,3 %   (159,4тис. грн.),   інші видатки зросли на 26,6 % (4951,7тис. грн.).

 

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів у І півріччі 2018 року

Протягом І півріччя 2018 року здійснено фінансування   програмних  заходів на загальну суму 5785,2 тис. грн., що на 1280,5 тис. грн.   або 28,4 %  більше рівня відповідного періоду 2017 року (додаток 3), з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – 1,8тис. грн. (у 2017році – 1,8тис. грн.);

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 394,6тис. грн. (у 2017році – 390,5тис. грн., приріст склав 1,0 %);

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 362,7тис. грн. (у 2017році – 304,7тис. грн., приріст склав 19,0%);

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 4992,1 тис. грн.(у 2017році – 3779,6тис. грн., приріст склав 32,1%), у т.ч. на:

         програму соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2018 рік – 373,5 тис. грн.(у 2017році – відсутня,приріст склав 100 %),

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 1088,6 тис. грн.(у 2017році – 792,4тис. грн., приріст склав 37,4 %),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 3198,6 тис. грн.(у 2017році –2750,4тис. грн., приріст склав 16,3 %),

         програму забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності на території Бердянського району, розвиток матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області на 2018 рік – 75,0 тис. грн. (у 2017 році – 50 тис. грн., приріст склав 50 %),

цільову районну програма "Призовна дільниця" на 2015-2019 роки – 31,0 тис. грн. (у 2017 році – 10,0 тис. грн., приріст склав 210 %),

програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік  – 40,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

програму покращення та підвищення рівня ветеринарно - лабораторної діагностики хвороб тварин,   небезпечних   для  здоров’я і життя людей   та   дослідження харчової продукції Бердянського району на 2018 рік – 96,1 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100%),

         програму   підвищення    якості    та   ефективності виконання функцій Бердянською   районною    державною    адміністрацією    та   фінансового     забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 204,5 тис. грн. (у 2017 році – 176,8 тис. грн., приріст склав 15,6%).

 

Додатки до пояснювальної записки:    

Інформація про доходи загального та спеціального фондів районного бюджету за I півріччя 2017 та I півріччя 2018 років

Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за І півріччя 2017 та 2018 років

Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.07.2018 року

 

Начальник управління фінансів                                                   М.Д. Завгородня

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.