Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року

Доходи

 

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.04.2018р. надійшло 8530,2 тис. грн. власних надходжень, що становить 116,9 відсотка до плану звітного періоду, затвердженого місцевими радами.

За підсумками   звітного періоду  виконані усі місцеві бюджети Бердянського району.

Протягом   3 місяців 2018 року до загального фонду районного  бюджету  надійшло всього 30469,4 тис.  грн. (додаток № 1), у т.ч.:

власні надходження                                              -      3325,9 тис. грн.,

базова дотація                                                       -      504,0 тис. грн.,

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                       -      1095,5 тис. грн.,

субвенції з Державного бюджету                         -       7975,1 тис. грн.,

          в тому числі:

- медична                                                               -       2840,9 тис. грн.,

- освітня                                                                -       5134,2 тис. грн.,

 субвенції з місцевих бюджетів

         в тому числі:

- на програми соціального захисту                          -      13317,5 тис. грн.,

- особам з особливими освітніми потребами          -            36,4 тис.грн.,

- на програми соціального захисту                               -       37591,0тис.грн.,

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції    -            89,2 тис. грн.,

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  -         1417,4 тис. грн.,

- на відшкодування вартості лікарських засобів  -           236,8 тис. грн.,    

-  інші субвенції  з місцевих бюджетів                        -         2471,6 тис.грн.

 

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 3325,9 тис. грн. власних надходжень, що становить 109,3% до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб  надійшов до районного бюджету за звітний період у розмірі 3249,2 тис. грн., що становить 108,6 % до плану звітного періоду.

Плата за надання адміністративних послуг за звітний період надійшла у сумі 69,3 тис.грн., що становить 176,6 % до плану звітного періоду.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності зараховано  у сумі 7,4 тис. грн. або 70,3 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Протягом січня-березня 2018 року до спеціального фонду  районного бюджету надійшло 1087,1 тис.грн., в т.ч  власних надходжень у сумі    844,2 тис. грн., та інша  субвенція  у сумі 242,9 тис.грн.(додаток № 2).

КУ «Андріївська центральна районна лікарняБердянської районної ради»

    платні послуги   ( медичні догляди)                           -    256,0 тис. грн.,

    плата за  оренду приміщень                                        -    5,9 тис.грн.

Відділ культури і туризму РДА

    платні послуги ( батьківська плата )                         -     29,3 тис. грн.

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської ради   

   платні послуги ( оплата на надання послуг фізичним особам )  -      9,4  тис. грн.,

   кошти ,що отримують бюджетні установи від організацій  для виконання цільових заходів ( перерахування пенсій від Пенсійного фонду на утримання одиноких непрацездатних громадян)           -  96,8 тис. грн.,

   кошти від реалізації майна   -  0,3 тис. грн.                               

Районна рада

 плата за  оренду приміщень  -   25,4 тис. грн.

КУ «Бердянський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги»

оренда приміщень  -  4,0 тис.грн.,

благодійні  внески, гранти та дарунки ( у натуральній формі- отримання медичного приладдя)  -     251,0 тис.грн.

Бердянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

благодійні  внески, гранти та дарунки ( у натуральній формі- отримання комп’ютерної техніки,телевізора, шафи ) -  64,0 тис.грн.

Загальноосвітні школи району

благодійні  внески, гранти та дарунки  ( у грошовій формі) -  51,0  тис. грн.,

оренда приміщень  -  3,3  тис. грн.

Видатки

Загальна характеристика виконання місцевих бюджетів району

 

Видатки місцевих бюджетів району за І квартал 2018рокувиконано в обсязі 41642,8тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 40394,7тис. грн., що відповідає 18,5% до річних призначень,  та по спеціальному фонду 1248,1тис. грн. або 13,1% до кошторисних призначень.

На державне управління з місцевих бюджетів району спрямовано 2111,1тис. грн. (проти аналогічного періоду минулого року видатки збільшенона 31,9% або 511,1тис. грн.), освіту – 11731,0тис. грн., (відповідно видатки збільшено на25,3%  або 2369,6тис. грн.), на охорону здоров’я – 7071,7тис. грн., (відповідно видатки збільшено на18,8%  або 1121,4тис. грн.), соціальний захист населення – 14549,0тис. грн.(видатки зменшенона61,9% або 23655,3тис. грн.), на культуру спрямовано 923,1тис. грн. (відповідно видатки зменшенона25,2% або 311,3тис. грн.).

Зменшення видатків по галузі «культура» проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку із внесенням змін до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, яким школи естетичного виховання було віднесено до галузі «освіта».

Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених видатків бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На фінансування захищених статей спрямовано 29556,0тис. грн., що становить 73,2% коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Видаткирайонногобюджету за І квартал 2018року

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить34010,6тис. грн., з них:

- видатки загального фонду - 33404,0 тис. грн. (50,3 % до плану звітногоперіоду), що на 38,3% меншеу порівнянні звідповідним періодом2017року;

- спеціального фонду – 606,6тис. грн. (43,3% до кошторисних призначень), що на 49,1% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2017року.

Структура видатків загального фонду районногобюджету за галузевою ознакою за І квартал 2018року

УІ кварталі  2018рокуу загальному обсязі видатків загального фонду районногобюджету33404,0тис. грн., видатки на охорону здоров’я склали
7071,7тис. грн. (21,2 %), освіту – 9049,4тис. грн. (27,1%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 14443,7тис. грн. (43,2 %), культуру і мистецтво – 119,6 тис. грн. (0,2 %), державне управління– 433,7тис. грн. (1,3 %), міжбюджетні трансферти – 2346,7 тис. грн. (0,7%).

 

Приріст(зменшення)видатків загального фонду районногобюджету у І кварталі 2018 року до аналогічного періоду 2017 року за галузевою ознакою

         Загальнезменшеннявидатків загального фонду районногобюджету у І кварталі 2018рокудо аналогічного періоду 2017року склав 20754,7тис.грн. (38,3%).

         Значне зменшення сталось по галузі «Соціальне забезпечення» - 62,1%, у зв’язку із зміною порядку розрахунків по пільгах та субсидіях населенню.

         У відсотковому виразі найбільший приріст по галузі «Державне управління» – 37,2 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради) та по галузі «Освіта» – 24,9 % (у зв’язку з ростом заробітної плати педагогічних працівників) з 01.01.2018 року.

         В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі «Охорона здоров’я» – 1121,4тис. грн. (18,8 %) та «Освіта» – 1805,2тис. грн. (24,9 %).

         Зменшення видатків по галузі «культура» - 644,8 тис. грн. (92,6%) проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку із внесенням змін до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, яким школи естетичного виховання було віднесено до галузі «освіта».

Структура видатків загального фонду районногобюджетуза економічною ознакою за І квартал 2018року

За економічною ознакою структура видатків загального фонду районногобюджету у І кварталі 2018рокує наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 25,6% (8535,5тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5% (1672,9 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,6% (198,3тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 40,7% (13585,4тис. грн.);

- інші поточні видатки та  кредитування – 28,2% (9411,9тис. грн.).

 

Аналізвидатків за І квартал 2018 року до відповідного періоду 2017 року за економічною ознакою

У І кварталі 2018 року заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3723 грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1762 грн.

У зв’язку із змінами, внесеними до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» в частині затвердження комунальними закладами охорони здоров`я планів використання бюджетних коштів, що передбачає планування видатків у кошторисах відповідних установ за двома кодами економічної класифікації, а саме: 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», внесено зміни до розпису районного бюджету на поточний рік в частині перенесення видатків по відповідним установам із запланованих кодів економічної класифікації на коди 2282 та 3210.

         Зазначені зміни спричинили зменшення відсотків використання коштів по кодам економічної класифікації в порівнянні з минулим роком.

         Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районногобюджету у порівнянні з І кварталом 2017рокузменшивсяна 25% або2857,3тис. грн.

         Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з аналогічним періодом 2017рокузменшилися на 39,3% або 1081,4тис. грн.,на медикаменти на 100% (95,2тис. грн.), соціальне забезпечення – 64%(24107,3тис. грн.)

         Видатки на харчування збільшились на54,6% (120,4тис. грн.), інші видатки зросли в 4,2 раз(7155,8тис. грн.).

 

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів у І кварталі 2018 року

Протягом року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму2718,4 тис.грн., що на 761,4 тис.грн., або 38,9% більше рівня відповідного періоду 2017року, з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – 1,8тис. грн. (у 2017році – 1,8тис. грн.);

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 175,8тис. грн. (у 2017році – 87,3тис. грн., приріст склав 101,3%);

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 177,4тис. грн. (у 2017році – 95,3тис. грн., приріст склав 86,1%);

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 2346,7 тис. грн.(у 2017році – 1759,3тис. грн., приріст склав 33,4%), у т.ч. на:  

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 547,3 тис. грн.(у 2017році – 345,8тис. грн., приріст склав 58,3%),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 1599,3 тис. грн.(у 2017році –1375,2тис. грн., приріст склав 16,3%),

         програму підвищення якості та ефективності виконаня функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 200,0 тис. грн. (у 2017 році – 38,3 тис. грн., приріст склав 4,2 рази)

Додатки до пояснювальної записки додаються:

Інформація про доходи загального та спеціального фондів районного бюджету за I квартал 2017 та 2018 років

Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за І квартал 2017 та 2018 років

Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.04.2018 року

 

Начальник управління фінансів                                          М.Д. Завгородня

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.