Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання місцевих бюджетів району за результатами роботи за 2016 рік

Доповідна записка

про виконання  місцевих  бюджетів  району  за  результатами  роботи  за 2016 рік

Джерелами надходжень загального фонду  місцевих  бюджетів (без урахування Берестівської ОТГ)  Бердянського  району є власні надходження і трансферти з державного та місцевих бюджетів.

Виконання планових показників по надходженням до загального фонду зведеного бюджету Бердянського району за 2016 рік ( табл.1).

Протягом 2016 року до зведеного бюджету району надійшло 183378,1 тис. грн., в тому числі :

-   власні  податкові  надходження   -  53256,9 тис. грн., що складає 148,1 %  до планових показників та 160,7 % до власних надходжень 2015 року у сумі 33135,0 тис. грн. (табл. 2)

-   трансферти державного бюджету склали  всього              130121,2      тис. грн.

Дотації:                                                                                    - 4407,6      тис. грн.,

в т.ч.   базова дотація                                                               - 1924,7      тис. грн.,

           стабілізаційна дотація                                                   - 2482,9      тис. грн.

       

Субвенції:                                                                               - 116853,3     тис. грн.,

в т.ч. освітня                                                                            - 26723,0     тис. грн.,

          медична                                                                         - 14771,0     тис. грн.,

          на соціальні програми                                                   - 75060,1     тис. грн., 

          на проведення виборів депутатів місцевих рад 

           та сільських, селищних голів                                                  - 299,2     тис. грн.

трансферти з місцевих бюджетів 8860,4 тис. грн., в т.ч.:

з районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад 7705,3 тис. грн. на здійснення видатків на утримання дошкільних закладів у сумі 6408,6 тис. грн., закладів культури – 1296,7 тис. грн.;

     3) з бюджету Андріївської селищної ради бюджету Новотроїцької сільської ради відповідно до  програми «Шкільний автобус» у сумі 45,6 тис. грн.;

     4) з бюджетів селищної та сільських рад, Берестівської ОТГ районному бюджету відповідно до програм соціально-економічного розвитку територій у сумі 1919,6 тис. грн.:

 в частині забезпечення якісної і доступної медичної допомоги у сумі 1207,0 тис. грн.

в частині реалізації районної політики в галузі освіти у сумі 633,0 тис. грн.

в частині соціального захисту населення у сумі 79,6 тис. грн.

          В загальному обсязі доходів трансферти з усіх рівнів бюджетів складають 130121,2 тис. грн. або  70,9 %, що в порівнянні з минулим роком питома вага трансфертів збільшена на 23,1 %.

         За підсумками   звітного періоду  виконано усі місцеві бюджети Бердянського району (табл.3)

         За 2016 рік податок та збір на доходи фізичних осіб зараховано в обсязі 22672,9 тис.грн., що становить 152,7 % до річного плану з урахуванням змін. або перевиконано на 7826,3 тис.грн.

          Плата за землю при затвердженому плані 7432,5 тис.грн. зарахована в обсязі 9287,8 тис грн., що відповідає 125,0%  або перевиконано на 1855,3 тис.грн.

Причиною перевиконання планових призначень є проведення індексації землі несільськогосподарського призначення з коефіцієнтом 1,433 та земель сільськогосподарського призначення на коефіцієнт 1,2 та збільшення сільськими радами ставок земельного податку.

Крім того, у 2016 році податковою інспекцією було проведено перевірки по залученню до оподаткування 4 орендаторів, по яким загальна сума задекларованих зобов'язань складає 41,5 тис.грн., а саме:

- ТОВ «Агро-Скіф» укладено попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2016р площею 0,429га для розміщення будівель та споруд виробничої бази;

- ТОВ «Скарбниця» згідно договору оренди землі від 14.12.2009 р.має в користуванні земельну ділянку площею 1,2709 га. для будівництва та розміщення туристичної бази. Орендарем у березні 2016 року надана звітність та додатково отримано бюджетом 16,0 тис.грн.;

- ПСП «Ода» згідно договору оренди землі має в користуванні земельну ділянку площею 0,1548га під господарськими будівлями та дворами. За результатами проведених заходів залучено до оподаткування 3,2 тис.грн.:

- ПП «Войников і Ко» згідно договорів оренди землі у серпні 2016 року отримав в користування земельні ділянки загальною площею 10,0361 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва по Дмитрівській сільраді.

            Середній показник приросту надходжень  плати за землю по району становить 152,0% (табл. 2). Найвищий показник приросту надходжень по Осипенківській сільраді з 608,8 тис.грн у 2015 році до 1089,0 тис.грн. за 2016 рік. Також суттєво збільшилися надходження по платі за землю по Андрівській сільраді-177,8%.

Найнижчий показник по Новотроїцькій сільраді- 131,2%

           Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200  до місцевого бюджету надійшов за звітний період у сумі 13,6 тис грн., що становить 48,7% до планових показників  (табл.1) або недовиконано на 14,3 тис. грн.

           Причиною зниження рівня надходжень по податку є зменшення обсягів наданих послуг і таким чином за підсумками року стали збитковими.

           Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2016 рік зараховано у сумі 5729,2 тис.грн., що становить 179,3% до планових показників року або перевиконано на 2534,5 тис.грн. Таке суттєве зростання надходжень пояснюється збільшенням акцизної ставки на алкогольні та тютюнові  вироби та збільшенням ставки акцизного податку на реалізацію палива з 5 відсотків до 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

           Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   надійшов за звітний період у сумі  у сумі 10591,1 тис грн. або 146,3 % до планових призначень або перевиконано на 3353,9 тис.грн. (табл.4). Причинами зростання надходжень є збільшення ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь землі  в 1,8 разів.

Середній рівень надходжень доходів на 1 тис.грн. вартості сільськогосподарських угідь становить 12,12 грн. та коливається від 21,59 грн. по Азовській  сільській раді до 6,05 грн. по Червонопільській сільській раді.

Якщо розглянути податкове навантаження на 1 га сільгоспугідь, то ситуація аналогічна: середній показник по району становить 428,37 грн. Найвищий показник по Азовській сільраді - 765,84 грн., а найнижчий по Червонопільській сільраді – 212,09 грн.

            Надходження  доходів   на  одного  жителя  району   у 2016 році зросло в 2,3 рази до 1457,20 грн. проти 623,60 грн. у 2015 році, Показники коливаються   від 2476,0 грн. по Азовській  до 913,20 грн.  по  Новопетрівській  сільських  радах (табл. 5 ).  

         Залишки  коштів  на  рахунках  місцевих  бюджетів на  1 січня  2017  року  складають 26430,7 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком збільшено в 2,3 разів.   Найбільший  залишок  коштів   мають     районний бюджет 12101,5 тис. грн. та Андріївська  селищна рада  - 4928,9 тис. грн. Найменший  залишок  по    Червонопільській сільській раді– 357,2 тис. грн.

           Видаткова   частина  зведеного бюджету Бердянського  району  виконана   в  обсязі 164275,6 тис. грн.   В загальному обсязі видатків (табл.. № 6) виплата  заробітної  плати  з  нарахуваннями  становить  34,1 %  коштів  або 56044,4 тис. грн., оплата за  комунальні послуги та енергоносії,  спожиті  бюджетними  установами  району - 6,9% або 11333,3 тис. грн., забезпечення  медикаментами  -0,6% або 1054,4 тис. грн., харчування   - 0,7% або 1170,6 тис. грн., поточні трансферти населенню – 46,1%  або 75705,3 тис.грн. 

На протязі 2016 року усі надходження до загального фонду місцевих бюджетів у першу чергу були спрямовані на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших захищених статей видатків. Видатки на заробітну плату були забезпечені в повному обсязі відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці. Фінансування інших заходів, передбачених рішеннями районної, сільських та селищної рад, проводилось лише у разі відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків.

           Моніторинг  рівня середньої  заробітної  плати  у  Бердянському районі за  2016  рік  (табл.7) показав, що   середня  заробітна  плата   працівника соціально-культурної сфери становить 2747,58 грн., в тому числі по галузях: 

- освіта  - 2752,31 грн. проти 2099,38 грн грн.  у 2015 році,

- охорона  здоров’я  - 3026,48грн.  проти  2301,30 грн. у 2015 році,

- культура  - 2898,51 грн. проти 2138,85 грн. у 2015 році, 

- фізична  культура  та  спорт  - 2144,39 грн.  проти  1843,71 грн. у 2015 році, 

- територіальний  центр  - 2348,56 грн.  проти   1758,47 грн. у 2015 році, 

- центр соціальної  служби – 2500,42 грн.  проти  1835,50 грн. у 2015 році.

Середня  зарплата  працівників органів  місцевого  самоврядування становить 4250,48 грн.  проти 3550,15 грн. у 2015 році   та  органів  виконавчої  влади  - 4357,48 грн.  проти   2557,67 грн.  минулого  року. 

       Доповідна  записка  направляється  до  відома  та  оприлюднення  інформації  про виконання  місцевих бюджетів за 2016 рік на сайті   районної  державної  адміністрації.

 

Додатки  на  ___ аркушах.

 

Начальник управління                                                                М.Д. Завгородня

 

Аналіз виконання планових показників по надходженням до загального фонду зведеного бюджету Бердянського району за 2016 рік (Таблиця №1)

Порівняльний аналіз надходжень доходів місцевих бюджетів Бердянського району у 2016 році з минулим роком (Таблиця №2)

Виконання місцевих бюджетів Бердянського району на 01.01.2017 року (Таблиця №3)

Надходження доходів від платників - сільськогосподарських підприємств по Бердянському району станом на 01.01.2017р. (Таблиця №4)

Аналіз надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця за 2016 рік (Таблиця №5)

Аналіз структури видатків загального фонду місцевих бюджетів Бердянського району на 01.01.2017р. (Таблиця №6)

Моніторинг рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери Бердянського району на 01.01.2017 року (Таблиця №7)

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.