Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання місцевих бюджетів району за результатами роботи за 2015 рік

Доповідна записка

про виконання місцевих бюджетів району за результатами роботи за 2015 рік

Виконання бюджету в 2015 році відбувалось в умовах зміни  Податкового та Бюджетного кодексів України.

Джерелами надходжень загального фонду  місцевих бюджетів Бердянського району є власні надходження і трансферти з державного та місцевих бюджетів.

Виконання планових показників по надходженням до загального фонду зведеного бюджету Бердянського району за звітний 2015 рік наведено в табл.1.

Протягом 2015 року до зведеного бюджету району надійшло 146995,5 тис. грн., в тому числі :

-   власні  податкові  надходження   -  41708,4 тис. грн., що складає 128,3 %  до планових показників та 153,1 % до власних надходжень 2014 року у сумі 27236,7 тис. грн.

-   трансферти державного бюджету склали  всього 96809,4      тис. грн.

Дотації:                                                                                    - 4036,7      тис. грн.,

в т.ч.   базова дотація                                                             - 1773,0      тис. грн.,

           стабілізаційна дотація                                                 - 2263,7      тис. грн.

         

Субвенції:                                                                            - 92772,7     тис. грн.,

в т.ч. освітня                                                                           - 31020,3     тис.грн.,

          медична                                                                         -17558,3     тис.грн.,

          на соціальні програми                                                 - 43311,0     тис.грн., 

          на проведення виборів депутатів місцевихрад 

           та сільських, селищних голів                                            -883,1        тис. грн.

-         трансферти з місцевих бюджетів 8477,7 тис. грн., в т.ч.:

1)    з обласного бюджету до районного на реалізацію  Програми забезпечення виконання Бердянською районною державною адміністрацією делегованих повноважень Бердянської районної ради в галузі бюджету та фінансів  – 2,2 тис. грн.;

2)    з районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад 7705,3 тис. грн. на здійснення видатків на утримання дошкільних закладів у сумі 6408,6 тис. грн., закладів культури – 1296,7 тис. грн.;

     3) з бюджету Андріївської селищної ради бюджету Новотроїцької сільської ради відповідно до  програми «Шкільний автобус» у сумі 42,0 тис. грн.;

     4) з бюджетів селищної та сільських рад районному бюджету відповідно до програм соціально-економічного розвитку територій у сумі 728,2 тис. грн.:

 в частині забезпечення якісної і доступної медичної допомоги у сумі 358,2 тис. грн.

 в частині реалізації районної політики в галузі освіти у сумі 370,0 тис. грн.

В загальному обсязі доходів трансферти з усіх рівнів бюджетів складають 105703,4 тис. грн. або  71,6 %, що в порівнянні з минулим роком питома вага трансфертів зменшено на 0,9 %.

За 2015 рік до районного бюджету зараховано 8686,0 тис. грн. податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, що на 313,5 тис. грн. менше планових показників в розмірі 8999,5 тис. грн. Причинами невиконання є суттєве скорочення чисельності працюючих, а саме на 619 осіб.

Так, наприклад, за даними управління соціального захисту населення скорочення сталося на таких підприємствах:

-         філія «Бердянський райавтодор» (30 осіб) та «Бердянська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (61 особа);

-         ДП «Запоріжжя-Агро» (36 осіб);

-         ТОВ АФ «Нива» (40 осіб);

-         ТОВ АФ «Долинська» (20 осіб);

-         ТОВ АФ «Приазовська» (11 осіб);

-         ПП АФ «Промінь» (15 осіб).

Плата за землю при затвердженому плані 7351,2 тис. грн. надійшла в розмірі 8587,2 тис. грн., що 116,8% або збільшено на 1236,0 грн.

Причинами перевиконання планових показників є проведення індексації землі на коефіцієнт 1,249 та проведення роботи  сільськими та селищною радами у 2015 році  в межах своєї компетенції  по охопленню орендними відносинами земель комунальної власності та перегляду договорів оренди з метою збільшення орендної плати. Так, протягом року було складено 5 додаткових угод з підвищенням ставок орендної плати за земельні ділянки.

Крім того, у 2015 році податковою інспекцією була проведена перевірка та залучена до оподаткування по оренді за землю ТОВ «Теллус-Агро» (Луначарська сільрада). Підприємство орендує земельну ділянку площею 1,0977 га під будівлями і дворами. За результатами проведеної перевірки залучено до оподаткування підприємство та додатково отримано 19,9 тис. грн.

Середній показник приросту надходжень  (плати за землю) по району  становить 120,9 %. Самий високий приріст надходжень по Андрівській сільраді - з 541,4 тис. грн.. у 2014 році до 933,8 тис. грн. за 2015 рік. Також суттєво збільшилися надходження по платі за землю по Осипенківській сільраді  на 55,5 %. Низький показник по Новопетрівській сільраді  склав 43,5 %, причинами зменшення надходжень є наявність заборгованості перед бюджетом  ТОВ «Рулада комплекс» у сумі 802,3 тис. грн. (табл. 3).

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, надійшов за звітний період у сумі 36,9 тис грн., що складає 101,8 % до планових показників ( табл.1)

Нововведенням податкового і бюджетного законодавства у 2015 році є акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У звітному періоді надійшло 3298,5 тис. грн., що відповідає 167,5 % до затверджених показників місцевих рад на 2015 рік.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік дорівнює або перевищує 75 відсотків,   надійшов за звітний період у сумі 9233,5 тис. грн. або 194,0 % до планових призначень, що у 18 разів перевищило  фактичні надходження 2014 року у сумі 515,9  тис. грн.

Причинами такого значного збільшення є суттєва зміна в законодавстві щодо оподаткування платників податку. А саме базою оподаткування для платників податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільгоспугідь, з урахуванням коефіцієнта індексації, а також збільшення розміру ставок податку у 3 рази.

Порівняльний аналіз надходжень доходів від платників-сільгоспвиробників району за 2015 рік наведено у табл. 4.

Середній рівень надходжень доходів на 1 тис. грн. вартості сільськогосподарських угідь становить 9,50 грн. та коливається від 14,30 грн. по Луначарській  сільській раді до 5,90 грн. по Червонопільській сільській раді.

Якщо розглянути податкове навантаження на 1 га сільськогосподарських угідь, то ситуація аналогічна: середній показник по району становить 273,9 грн. Найвищий показник по Луначарській сільраді - 422,20 грн., найнижчий по Червонопільській сільраді – 172,30 грн.

За підсумками   звітного періоду  виконані усі місцеві бюджети Бердянського району, що  визначено рейтингом (табл. 2).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів на 1 січня 2016 року  складають 11596,4 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком збільшено в 3,6 разів.  Найбільший залишок коштів  мають    районний бюджет 3927,5 тис. грн. та Андріївська селищна рада  - 2921,2 тис. грн. Найменший залишок по   Новотроїцькій сільській раді– 57,8 тис. грн. (табл. 2)

Видаткова  частина місцевих бюджетів Бердянського району виконана  в обсязі 134461,9 тис. грн. (табл. 2, 5).

На   виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями  направлено  44,9%  коштів  від  загального  обсягу  видатків  або 60321,8тис.грн. Видатки  за 2014рік становили  55517,0 тис.грн., зрістстановить 8,6%. Для  оплати  за  енергоносії,  спожиті  бюджетними  установами  району,  використано 13969,2 тис.грн.,проти видатків минулого року в обсязі 7 550,8 тис.грн. збільшено на 85 %.

На  забезпечення  медикаментами  направлено 550,4тис.грн.  проти   339,2тис.грн.,  збільшено в 1,6 разів  проти минулого  року.        

Видатки  на  харчування   склали  1643,6тис.грн.,  в  тому  числі  796,4тис.грн.  сільськими радами  направлено  на  харчування  дітей у   дошкільних  закладах та  847,2тис.грн.  на  оплату  харчування  учнів  1-4  класів  та  дітей пільгової   категорії  використано  по   районним   закладам  освіти., що більше видатків минулого року на  296,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок районного бюджету станом на 01.01.2016 склала:

по загальному фонду всього 7330,8 тис. грн., в т.ч.:

         інші виплати населенню за рахунок трансфертів з державного бюджету для пільгової категорії громадян – 7083,2 тис. грн.;

         інші видатки бюджетних установ  - 247,6 тис. грн.Це кредиторська заборгованість минулих років, яка не була забезпечена кошторисними призначеннями.

Протягом звітного року скорочена кредиторська заборгованість загального фонду за спожиті енергоносії у 2014 році в обсязі 2189,3 тис. грн., за продукти харчування 142,9 тис. грн.

Моніторинг  рівня середньої  заробітної  плати  у  Бердянському районі за  2015  рік  показує, що   середня  заробітна  плата   працівника соціально-культурної сфери становить 2226,38грн.

В тому числі:

- освіта  - 2099,38 грн. проти 2011,87 грн.  у 2014році,

- охорона  здоров’я  - грн.  проти  2301,30грн. У 2014 році,

- культура  - 2138,85 грн.проти 2108,61 грн. у 2014році, 

- фізична  культура  та  спорт  - 1843,71 грн.  проти  1621,64 грн. у 2014році, 

- територіальний  центр  - 1758,47 грн.  проти   1646,64 грн. у 2014 році,

- центр соціальної  служби –1835,50 грн.  проти  1611,9 грн. у 2014році.

Середня  зарплата  працівників органів  місцевого  самоврядування становить 3550,15грн. проти 2805,67 грн. у 2014році   та  органів  виконавчої  влади  - 2530,96грн.  проти   2557,67 грн.  минулого  року. Дані наведено у таблиці № 6.

У таблицях №№7-9 наведено порівняльний аналіз утримання органів місцевого самоврядування району, дошкільних закладів освіти та закладів культури сільського та селищного рівнів.

Доповідна  записка  направляється  до  відома  та  оприлюднення  інформації  про виконання  бюджету на сайтах   районної  державної  адміністрації  та   районної  ради.

 

Таблиці додаються:

Аналіз виконання плану по доходах(табл. №1).

Виконання місцевих бюджетів Бердянського району на 01.01.2016р.(табл. № 2).

Приріст надходження доходів місцевих бюджетів Бердянського району за 2015 рік до відповідного періоду минулого року(табл. 3)

Порівняльний аналіз надходжень доходів від платників - сільськогосподарських підприємств по Бердянському району станом на 01.01.2016(табл. № 4)

Структура видатків місцевих бюджетів за 2015 рік (табл. № 5)

Моніторинг заробітної плати на 01.01.2016 (табл. № 6)

Порівняльний аналіз утримання органів місцевого самоврядування Бердянського району протягом 2014-2015 років (табл. № 7)

Порівняльний аналіз утримання дошкільних начвчальних закладів Бердянського району протягом 2014-2015 років(табл.№ 8).

Порівняльний аналіз утримання сільських селищних закладів культури Бердянського району протягом 2014-2015 років(табл. 9).

 

Заступник начальника управління – начальник  бюджетного відділу                                                М.Д. Завгородня

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.