Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання місцевих бюджетів району за результатами роботи у 2014 році

   Доповідна записка 

  про    виконання  місцевих  бюджетів  району  за  результатами  роботи  за  2014 рік.

             Протягом 2014 року до загального фонду зведеного  бюджету  Бердянського  району  надійшло 105 млн.364,5тис.грн., в тому числі :

-   власні  податкові  надходження   отримано  в  сумі 27 млн. 236,7 тис.грн.,  або 89,7% до плану звітного періоду, спад власних податкових  надходжень становить  7,8 %  проти 2013 року,  до річного  плану недоотримано  3млн.119,3тис.грн.,

-   дотація  вирівнювання  з  державного  бюджету  надійшла  у  сумі 37млн.  64,3 тис.грн. або  в 1,4  раз  більше,  ніж  власні  надходження,

- дотація з  державного бюджету на вирівнювання  фінансової  забезпеченості    місцевих  бюджетів  та  оплату  праці  працівникам  бюджетних  установ  зарахована в  розмірі  2 млн. 631,4 тис.грн.,  

-  з  районного  бюджету  сільським  бюджетам  перераховано 2 млн. 475,6  тис.грн.  дотації  вирівнювання   проти 2 млн.744,0 тис.грн.  до  2013 року,

- з  районного  бюджету за  рахунок  вільного  залишку  коштів  на  початок  року  сільським  бюджетам  перераховано 105,0 тис.грн.   дотацій  для  проведення   розрахунків  по  оплаті  праці з  нарахуваннями.  

      На  виконання  заходів  ПРООН з  районного  бюджету   перераховано 65,8 тис.грн.,  в  тому   числі  25,9 тис.грн. бюджету  Карломарксівської  сільської  ради   для  погашення  заборгованості  2013  року  по мікропроекту «Інноваційні  енергоефективні  заходи  у  ФАП №1с.Карла Маркса. Термомодернизація  будівлі з  встановленням  конденсаційного  газового котла  та  капітальний  ремонт системи гарячого водопостачання  та  опалення  з  встановленням  системи  сонячних колекторів»   та  39,9 тис.грн.  перераховано  Андрівській  сільській  раді   для  проведення  заходів Програми  по  проекту «Інноваційні  та  енергоефективні  заходи  системи  водопостачання  с.Трояни  Бердянського  району. Реконструкція  системи  енергопостачання  насосної  станції  із  застосуванням ВДЕ – енергії  вітру»    

      На  виконання  заходів,  передбачених Програмою  реформування  та  розвитку  житлово-комунального  господарства   перераховано  субвенцію  Новотроїцькій  сільській  раді  в  розмірі  50,0 тис. грн.  для  заміни  котла у  Новотроїцькому  комунгоспі.

      Бюджету  Дмитрівської  сільської  ради  перераховано 4,992 тис. грн.  для  виплати  педагогічної  премії  за  2013  рік вихователю  Дмитрівського  дошкільного  закладу «Ромашка».    

      З  державного бюджету отримано 32 млн.369,8 тис.грн.  субвенцій,  в  тому  числі  25 млн.208,0 тис.грн.  або 77,9 % -  це  допомога  сім’ям з  дітьми.

       Аналіз  виконання плану  по доходам  зведеного  бюджету  Бердянського  району  наведено  в  табл. №1, виконання  районного  бюджету за доходами загального  фонду  наведено в  табл. №2.

       Місцеві бюджети району виконали  план  по  податковим  надходженням,  затвердженим  на 2014 рік  -  від 115,3 %  по Берестівській  сільській раді до 92,2% по Луначарській  сільській раді. Планові  показники  забезпечили  8 території  з  13, а   саме :  Андрівська,  Берестівська,   Долинська,  Карломарксівська, Миколаївська,  Осипенківська та  Червонопільська   сільські і  Андріївська селищна  ради. Районний бюджет  виконано  на 79,2 %  ( див. рейтинг )                       

      Невиконання  дохідної   частини  відбулося  в  основному  за  рахунок  зменшення  обсягів надходження   податку  з  доходів  фізичних  осіб.  Спостерігається  тенденція  до  зменшення штатної  чисельності   працюючих,  основними  причинами  якої  є  модернізація  виробничого  процесу  у  сільському   господарстві, перехід  на  нові  форми  ведення  господарства  та сезонний  характер  робіт.   Поряд  з  цим  спостерігається    високий  рівень  тіньової зайнятості населення.  За  2014  рік  до  зведеного   бюджету  Бердянського  району зараховано 19 млн. 161,8 тис.грн.  податку  з  доходів  від  заробітної  плати  найманих  працівників,  що  на 3 млн.53,2 тис.грн.  менше  планових  показниках  в  розмірі  22 млн. 215,0 тис.грн.         Дані в  розрізі місцевих  бюджетів наведено в табл. № 3 «Приріст надходження  доходів до  місцевих бюджетів Бердянського  району за  2014 рік  до відповідного періоду минулого року». При  середньому  показнику  по  району в  розмірі  94,2 %  найбільший  приріст  надходжень  податку з доходів  фізичних  осіб  по  Долинській  сільській   раді  -  140,1%  ,  найменший – 74,3%  по  Новопетрівській  сільській  раді.   

          Плата за землю при   затвердженому  плані 7 млн.133,0 тис.грн. надійшла  в розмірі 7 млн.104,2тис.грн., що на 199,6 тис.грн. менше, ніж минулого року - 7 млн.303,8  тис.грн.  Середній  показник   надходження  плати  за  землю  по району становить  97,3 % .  Високий  приріст надходжень  по Долинській сільраді з 238,6 тис.грн. у минулому році до 519,5 тис.грн. за 2014 рік,  практично в 2,2 рази.  В 1,2 рази  збільшилися надходження  по  платі за  землю по Миколаївській  сільраді, найнижчий  показник  по  Новопетрівській  сільській  раді – 64,7 % до  минулого  року  через  заборгованість ТОВ «Рулада комплекс»   в  розмірі більше  ніж 525,0 тис.грн.(див. табл. № 3) Проведено  роботу   по  приведенню  ставок орендної  плати  за  землю у  відповідність  до  Закону  України № 1166- VII від 27 березня 2014 року «Про запобігання  фінансовій  катастрофі  та  створення  передумов  для  економічного  зростання». 

       Податок  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  надійшов  в  розмірі   29,9 тис.грн.   проти 20,9 тис.грн. минулого  року.(див. табл. 1)

        Планові  показники  по  надходженням  фіксованого  сільгоспподатку  виконані  на  95,2 %, при  плані 542,0 тис.грн.  отримано  515,9 тис.грн.

         Порівняльний аналіз  надходжень  доходів  від  платників-сільгоспвиробників  району  за  2014 рік     наведено у таблиці № 5.

Середній  рівень надходжень  доходів  на  1  тис.грн. вартості сільськогосподарських  угідь становить 5,6 грн. та  коливається  від 13,6грн.  по  Осипенківській  сільській раді до 2,81 грн. по  Миколаївській   сільській  раді. Якщо   розглянути  податкове  навантаження  на  1 га  сільгоспугідь , то  ситуація  аналогічна :   середній  показник  по  району  становить 130,4 грн.  Найвищий  показник  по  Осипенківській сільській раді – 301,8 грн.,  найнижчий  по  Миколаївській  сільраді  - 69,2 грн.

        Надходження  доходів   на  одного  жителя  району   за 2014 рік становить 417,1 грн. проти 555,4 грн. у 2013 році, спад  24,9 %.    Показники коливаються   від 1038,1 грн. по Долинській  до 433,8 грн.  по  Андрівській  сільських  радах. (  див. табл. № 4 )  

        Залишки  коштів  на  рахунках  місцевих  бюджетів на  1 січня  2015  року  складають 3 млн.242,4 тис.грн., з них 458,6 тис.грн. на рахунку   районного  бюджету  та  2 млн.783,8 тис.грн.  на  рахунках  сільських та  селищної   рад.   Серед  сільських  рад  найбільший  залишок  коштів   мають     Берестівська   – 614,5 тис.грн. та Андріївська  селищна рада  - 777,7 тис.грн.  Найменший  залишок  по   Луначарській  - 4,8тис.грн., Дмитрівській  - 8,0 тис.грн.  та Ново троїцькій – 8,8 тис.грн.  сільських  радах.

      Видаткова   частина  місцевих  бюджетів  Бердянського  району  виконана   в  обсязі 97 млн.868,6 тис.грн.   

      На   виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями  направлено  56,7 %  коштів  від  загального  обсягу  видатків  або 55 млн.517,0 тис.грн. Видатки  за 2013 рік становили  59 млн.189,7 тис.грн., спад становить 6,2 %. Для  оплати  за  енергоносії ,  спожиті  бюджетними  установами  району,  використано 7 млн.550,8 тис.грн. проти 8 млн.474,5 тис.грн. за 2013 рік.

        На  забезпечення  медикаментами  направлено 339,2 тис.грн.  проти   331,5 тис.грн.,  майже на  рівні  минулого  року.        

        Видатки  на  харчування   склали  1 млн. 346,8 тис.грн.,  в  тому  числі  838,5 тис.грн.  сільськими радами  направлено  на  харчування  дітей у   дошкільних  закладах та  508,3 тис.грн.  на  оплату  харчування  учнів  1-4  класів  та  дітей пільгової   категорії  використано  по   районним   закладам  освіти.  

        За  станом  на 01 січня 2015 року по зведеному  бюджету  Бердянського  району  обліковується  кредиторська  заборгованість  загальною  сумою 4млн. 1385,6 тис.грн., в тому  числі:

  - заробітна  плата  з  нарахуваннями  працівникам, які  утримуються  за  рахунок  місцевих бюджетів      -  277,9 тис.грн., 

       -  паливно-мастильні  матеріали, запасні частини, канцелярські та   господарські  товари   325,2 тис. грн., з них  129,1 тис. грн. заборгованість  2012  року  за  ПММ  для  бригад невідкладної  медичної  допомоги;

       -  медикаменти 0,5 тис.грн.;

       -  продукти харчування  158,5 тис.грн.;

       -  оплата  послуг  по  обслуговуванню котелень, проведення  робіт щодо  підготовки до  опалювального  сезону, обслуговування  програм  та  оргтехніки   441,6 тис.грн.;

       -  енергоносії  2 млн. 230,5 тис.грн., в тому числі 905,3 тис.грн. за  природний газ.           

          Моніторинг  рівня середньої  заробітної  плати  у  Бердянському районі   за  станом на  01  січня  2015 року  показує, що   середня  заробітна  плата   працівника соціально-культурної сфери становить 2017,59 грн. В тому числі ,  освіта  - 2011,87 грн. проти 1978,0 грн.  у 2013 році, охорона  здоров’я  - 2097,52 грн.  проти  1963,34 грн. , культура  - 2108,61 грн.( вище, ніж   освіта, охорона здоров’я  та  соцзахист) проти  2042,59 грн. у 2013 році,  фізична  культура  та  спорт  - 1621,64 грн. проти  1678,06 грн. у 2013 році,  територіальний  центр  - 1646,64 грн. проти   1494,39 грн.   та  центру соціальної  служби – 1611,9 грн.  проти  1445,71 грн. у 2013 році. Середня  зарплата  працівників органів  місцевого  самоврядування   становить 2805,67 грн. проти 2281,13 грн. у 2013 році   та  органів  виконавчої  влади  - 2557,67 грн.  проти   2228,08 грн.  минулого  року. 

      

         Доповідна  записка  направляється  до  відома  та  оприлюднення  інформації  про виконання  бюджету на сайтах   районної  державної  адміністрації  та   районної  ради.

 

Додаток  на  6 аркушах.

 

Начальник  управління   фінансів                                            Н.М.Бочков

 

Аналіз виконання плану по доходах

Аналіз виконання районного бюджету за доходами загального фонду за 2014 рік

Виконання місцевих бюджетів Бердянського району на 01.01.2015р.

Приріст надходження доходів місцевих бюджетів Бердянського району за 2014 рік до відповідного періоду минулого року

Аналіз надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця за 2014 рік

Порівняльний аналіз надходжень доходів від платників - сільськогосподарських підприємств по Бердянському району станом на 2014 рік у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.