Урядова програма "Доступні ліки"

 

Проект регуляторного акту Берестівської сільської ради

                                                                          

                    ПРОЕКТ

БЕРЕСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__ ___________ 2014 р.                                                                                 №

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської  сільської  ради

  З метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури,забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території та залучення замовників до пайової участі у створенні та утриманні об’єктів благоустрою на території  Берестівської  сільської  ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Берестівська  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1.  Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених  пунктів Берестівської  сільської ради (додаток 1).

1.2.  Типовий договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених  пунктів Берестівської  сільської  ради (додаток 2).

3. Постійній  комісії  Берестівської  сільської  ради  з  питань  соціально-економічного  розвитку  та  підприємницької  діяльності забезпечити виконання цього рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з дня опублікування   в газеті  та на сайті  Берднської  райдержадміністрації  www.berda.gov/ua.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку та підприємницької  діяльності.

Cільський  голова                                          Н.М. Кушнір

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                рішення Берестівської  сільської  ради                                                                                                   

                                                                                                                                                від __  ______________.20___ № ___

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської  сільської  ради

                   1. Загальні положення.

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвиток інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури населених пунктів та на території Берестівської  сільської   ради  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) населених пунктів Берестівської  сільської  ради належить до відання Берестівської  сільської ради.

Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду сільського бюджету здійснює Берестівська  сільська  рада в особі сільського голови.

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні інфраструктури сіл Берестівсьскої  сільської  ради.

Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури сіл полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

- будівництво ­­­­– спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

- об’єктами будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та Берестівською сільською радою.

1.4. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  населених пунктів Берестівської  сільської  ради  не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, інженерної, транспортної структури, енергетики, зв’язку та дорожнього господарства ( крім об'єктів дорожнього сервісу).

2. Розмір пайового внеску.

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Берестівською  сільською радою  (відповідно до встановленого Берестівською  сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

ПУ= К (В буд. заг. – В буд. інші –С буд. бюд.) – В буд. інж.мер.,де:

ПУ – розмір пайової участі у грошовому виразі (тис. грн.)

К – коефіцієнт (0,1 або 0,04) в залежності від призначення об’єкта, відповідно до п.2.2.;

В буд. заг. – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

В буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

С буд. бюд. – сума бюджетних коштів, використана на будівництво об’єкта містобудування;

В буд. інж.мер. – кошторисна вартість будівництва замовником необхідних інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами земельної ділянки, визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  на основі встановлених органами місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності   здійснюється за формулою:

            В = П * Сбв * Кз * Кф * Кст,де,

 

В– розмір Пайової участі при встановленні будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (грн.);

 

П– загальна площа будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення визначена по осям конструкції (м2). Для будівель і споруд що надають послуги з проживання (табори, бази та будинки  відпочинку, туристичні бази, готелі, санаторії, пансіонати та ін.) для визначення розміру пайової участі використовується загальна кількість місць для проживання;

 

Сбв - середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням Берестівської  сільської ради (грн./м2); Для будівель і споруд що надають послуги з проживання (табори, бази та будинки  відпочинку, туристичні бази, готелі, санаторії, пансіонати та ін.) цей коефіцієнт не застосовується.

 

Кз - зональний коефіцієнт, визначений згідно додатку № 1;

 

Кф- коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно додатку № 2;

Кст - стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з рішенням виконавчого комітету  сільської ради. У випадку, якщо розпорядження виконавчого комітету селищної  ради не прийнято, цей коефіцієнт не застосовується.

 

            Зональний коефіцієнт (Кз), що враховує територіальне розміщення об'єкта, визначається за даними про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для розрахунку плати за землю підрозділами Держкомзему України, зазначеного у додатку 1 до цього Порядку.

 У разі ненадання замовниками (забудовниками) документів, що містять інформацію про зональний коефіцієнт, який використовується для розрахунку плати за землю, у поточному році, його значення приймається у розмірі 1,0.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  населених пунктів Берестівської  сільської  ради  з урахуванням інших передбачених законом відрахувань,   становить:

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та споруд;

- 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд;

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків;

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сіл зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

 У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури  Берестівська  сільська  рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об’єктів та пайової участі у розвиток інфраструктури сплаченої замовниками зазначеними в п. 1.4. цього Порядку, які мають намір підключитися до таких інженерних мереж та/або об’єктів, на добровільних засадах в розмірі частки вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів, яка розраховується Берестівською  сільською  радою, при прийняті рішення про таке відшкодування.

            При будівництві інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів  функції замовника виконує Берестівська  сільська рада. Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури   визначається в договорі укладеному між ним та Берестівською  сільською радою при такому будівництві.

                   3. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок

3.1. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок є обов’язковим документом при наданні вихідних даних та/або прийнятті виконавчим комітетом Берестівської сільської  ради рішення про надання дозволу на отримання містобудівних умов та обмежень для проектування та будівництва, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника. 

У своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або у рішення про відведення замовнику земельної ділянки під забудову в обов’язковому порядку обумовлюється питання відносно зобов’язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.2. Листом-згодою замовник бере на себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села та вчасно, не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, подати до Берестівської  сільської  ради звернення про укладення договору про пайову участь.

 3.3. Берестівська  сільська рада може звільнити замовника будівництва відповідного об’єкта від сплати коштів пайової участі, виходячи зі значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої території. У названих вище рішеннях повинні обумовлені умови (підстави) щодо звільнення замовника будівництва  від сплати коштів пайової участі за відповідним об’єктом будівництва.

                   4. Договір про пайову участь

4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Берестівською  сільською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури сіл визначається відповідно до п. 2.1. цього Порядку.

4.2. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктури сіл, що укладається між замовником та Берестівською  сільською радою, в особі сільського голови.

Договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури   населених пунктів   укладається  не  пізніше  п'ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.(додаток № 2)

4.3. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є:

 - розмір пайового участі (внеску);

 - терміни (графік) оплати пайового внеску;

 - відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною  договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створення  інфраструктури населених пунктів Берестівської  сільської  ради.

                   5. Порядок сплати коштів пайової участі.

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  населених пунктів  сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором до прийняття об’єкту в експлуатацію. 

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  населених пунктів  зараховується до селищного бюджету на безоплатній, безповоротній. 

5.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів  щодо перерахування в повному обсязі коштів, Берестівська  сільська рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

                   6. Використання пайових внесків.

6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  населених пунктів  та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів.

6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Берестівська  сілсьька рада.

6.3 Спори, пов'язані  з  пайовою  участю  у створенні і  розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної   інфраструктури   населе6них пунктів , вирішуються в судовому порядку.

7. Прикінцеві положення

7.1.У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку у відповідності до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Берестівської  сільської  ради

                 «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської  сільської  ради»

 

               Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сільської  ради «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської  сільської  ради»

            Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

1.Опис проблеми, яку планується  врегулювати шляхом прийняття рішення

 Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою села фінансуються за рахунок коштів сільського  бюджету пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів Берестівської  сільської  ради дасть можливість компенсувати витрати бюджету села на відтворення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території сіл.

            Порядок визначення розміру  пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,»Про регулювання містобудівної діяльності»

2.Цілі (мета) регулювання

Метою даного регулювання є:

- реалізація місцевої політики у сфері планування та забудови території

-забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури сіл

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території сіл.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

             Альтернативи державному регулюванню не передбачено. На сьогодні в країні ще не створені благодійні умови для накопичення інвестиційних ресурсів щодо розв’язання соціально-економічних проблем. Відмова від введення в дію  запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

            Безумовність обраного правового регулювання групується  на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Берестівської  сільської ради для виконання на території, що передбачено ст..144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування» та ст. 40 Закону України  « Про регулювання містобудівної діяльності»

4.Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблем

            Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

-          застосування єдиного підходу при  розрахунку розміру  пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовника, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

-          чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

5.Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Залучення забудовників до пайової участи у   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл дозволить створити нові та реконструювати діючи об’єкти сільської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території сіл.

            Можливість досягнення зазначений цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- збільшення надходження на розвиток інфраструктури;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансування розвитку інфраструктури  сіл

 

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право   реалізувати свій проект будівництва на території  сіл

Оплата пайового внеску

Мешканці села

- право   реалізувати свій проект будівництва на території  сіл

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку  сіл

Оплата пайового внеску

 

7.Термін дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників , а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому випадку регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін та доповнень.

8.Визначення показників результативності акту

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень до сільського  бюджету

- результати направлення інвестиційних внесків на розвиток території .

 

                                                                                                                       Додаток  № 1

до Порядку визначення обсягів пайової участі(внеску) власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Берестівської  сільської ради

 

 

Зональний коефіцієнт (Кз)

 

 

 Населений пункт, землеоціночні райони

Розмір коефіцієнта

 

с. Берестове  8, 10, 11, 12

1,15

 

с. Берестове 4, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

1,03

 

 с. Берестове  1, 2, 3, 5, 6, 14, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 31

0,89

 

 

 

 

с. Довбине

 

1,00

 

с. Сачки

1,00

           

 

 

 

 

Додаток № 2

до Порядку визначення обсягів пайової участі(внеску) власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Берестівської  сільської ради

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

 

Функціональне призначення будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

Розмір коефіцієнта*

Торгівля:

 

Продаж хлібобулочних виробів

1,20

Продаж тютюнових виробів

2,00

Продаж алкогольних напоїв 

2,00

Продаж слабоалкогольних напоїв 

1,80

Продаж пива 

1,70

Продаж інших продовольчих товарів

1,40

Продаж зоологічних товарів

1,50

Магазини з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас

2,00

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю 

1,60

Продаж іграшок та товарів для дітей 

1,35

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії

1,20

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів

1,50

Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій, молочні кухні тощо) 

0,75

Заклади громадського харчування:

 

Бари, кафе, кафетерії   

1,50

Заклади швидкого харчування

1,35

Послуги: 

 

Для надання населенню побутових послуг

1,00

Громадські вбиральні

0,50

Надання послуг з проживання (табори, бази та будинки  відпочинку, туристичні бази, готелі, санаторії, пансіонати та ін.)

25

Інше функціональне призначення

1,50

 

*У випадку змішаного функціонального використання будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використання, для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення Берестівської  сільської ради                                          від __._________________.2014 № __

Договір про пайову участь у створенні інфраструктури

населених  пунктів  Берестівської  сільської ради

 с._________                                                                                    «____»____________201_ р

Берестівська  сільська  рада в особі сільського  голови ____________________________ , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади  з одного боку та  _________________________________________,                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові  фіз.особи або найменування юр. особи )

 що діє на підставі_____________________________________________________________ (далі – Замовник), з другого боку  уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

     1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується прийняти  пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району  Запорізької області на рахунок, відкритий в ______________________грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради (додаток №1), що є невід’ємною частиною цього Договору.

     2.Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: рахунок № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) 

     3.При перерахуванні  кошті Замовник повинен указати у платіжному  документі у рядку призначення платежу «пайова участь у розвитку інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради»

     4.Кошти отримані за цим Договором як пайова участь Замовника, можуть використовуватися виключно для розвитку інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради.   

ІІ. Зобов’язання Сторін.

     2.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти у сумі, зазначеній у п.1. розділу І, що є невід’ємною частиною цього договору  цього Договору.

     Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами визначеними у п.1. розділу І цього Договору, не пізніше ніж за 1 (один)місяць після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

     2.2 Якщо після укладання Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку населених пунктів має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти додаткову угоду.

     Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та /або об’єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Замовника, визначений цим Договором на момент його укладання, Замовник звільняється від сплати пайової участі, а сільська рада має відшкодувати Замовнику різницю між здійсненими останнім витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури.

     2.3.Інженерні мережі та /або об’єкти побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури населеного пункту, передаються ним у комунальну власність територіальної громади.

     2.4.Відшкодування вартості мереж та/або об’єктів, визначених у пп. 2.3,2.4 розділу ІІ цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено Замовнику у визначений законом строк на підставі відповідного рішення виконавчого комітету сільської ради після передачі Замовником цих мереж та /або об’єктів у комунальну власність територіальної громади.

     2.5. За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальний рахунок, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами сільській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Берестівської  сільської ради.

  2.6. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл Берестівської  сільської ради.

ІІІ. Особливі умови.

3.1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади 

3.2.З моменту зарахування на рахунок цільового фонду коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право  володіння, користування  та розпорядження вказаними коштами відповідно до їх цільового  призначення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади.

IV. Відповідальність Сторін.

4.1. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Берестівська  сільська  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору  сплачує пеню в розмірі 0,1 % за кожний день прострочення від суми договору.

V. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо воно сталося внаслідок не переробної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання договору відтерміновуються пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6(шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови договору.  

VІ. Строк дії договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

VІІ. Інші умови.

7.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

         7.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. У випадку виникнення спору між Берестівською  сільською радою і Замовником, що стосується виконання зобов'язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

7.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Берестівській  сільській раді.

VI. Адреси та реквізити Сторін.

 

Берестівська  сільська  рада

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

__________________  /__________________

 

МП

Замовник

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

__________________  /__________________

 

МП

 

                                                                                               Додаток

                                                                                              до Договору про пайову  участь                

                                                                                              у розвитку інфраструктури

                                                                                              населених  пунктів Берестівської                          

                                                                                               сільської  ради

                                                                                              від «_»___________20____

 

Розрахунок

величини пайової участі в розвитку інфраструктури населених  пунктів Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району  Запорізької  області

 

с. Берестове                                                                                          «_»_________20_____

 

Берестівська сільська  рада в особі  сільського  голови____________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту  роботи  Берестівської  сільської  ради, з одного боку, та ______________________________далі іменований «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури від»__»_____________20______№__домовились про таке:

           

1.      Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури у

зв’язку з будівництвом об’єкта____________________________, що знаходиться за адресою______________________________, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, установленого відповідно до Закону України віід 17.02.2011р.№ 3038 «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури с._________,затвердженого рішенням  Берестівської  сільської ради від_________________

           

            2. Земельна ділянка , на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ______зоні згідно з умовним поділом зон забудови, тому до об’єкта будівництва відповідно до Порядку може бути застосовано понижуючий коефіцієнт 0,8.

 

            3. Унесення коштів у вигляді пайової участі єдиним платіжним Договором не передбачено, тому понижуючий коефіцієнт 0,5 відповідно до Порядку не застосовується.

 

            4. Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно - кошторисна  документація на об’єкт будівництва, а саме__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            5. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо)_________________________________________________

 

            6. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить:________________________________________________________

 

     7.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель ,споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять___________________________________тис.грн.

 

     8.Будівництво інженерних мереж та/або об’єктів, які Замовник має будувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути врахована пд. Час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури, на момент підписання цього документа не передбачено.

 

     9.розмір пайової участі  визначений за формулою, затвердженою п.2.1. цього Порядку та становить__________________________________тис.грн.

 

ПУ=

     10.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий-у виконавчому комітеті Берестівської  сільської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури____________від_________________№, набирає чинність з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

 

 

Берестівська  сільська рада

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

 

 

__________________  /__________________

 

МП

Замовник

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

 

 

__________________  /__________________

 

МП

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                              Додаток 

                                                                                              до Договору про пайову участь

                                                                                              у розвитку інфраструктури

                                                                                              населених  пунктів Берестівської                                           

                                                                                               сільської ради

                                                                                              від «_»___________20____

 

Графік оплати

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району  Запорізької  області

 

с. Берестове                                                                                     «_»____________20___

 

Берестівська  сільська  рада в особі  сільського  голови____________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту  роботи Берестівської  сільської  ради, з одного боку, та ______________________________далі іменований «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури від»__»_____________20______№__домовились про таке:

 

1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

_______% від загального розміру пайової участі, в сумі____________грн.до «_»____20_року

_______% від загального розміру пайової участі, в сумі____________грн.до «_»____20_року

 

2. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий-у Берестівській сільській  раді. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради ____________від_________________№, ___ та набирає чинність з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Берестівська  сільська  рада

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

__________________  /__________________

 

МП

Замовник

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

__________________  /__________________

 

МП

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Берестівської  сільської  ради

                 «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської сільської  ради»

                    Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта – рішення сільської  ради «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Берестівської сільської  ради»

            Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

1.Опис проблеми, яку планується  врегулювати шляхом прийняття рішення

 Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених  пунктів  Берестівської  сільської  ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою села фінансуються за рахунок коштів сільського  бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів Берестівської сільської  ради дадуть можливість компенсувати витрати бюджету сільської  ради на відтворення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території  сіл.

            Порядок визначення розміру  пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених  пунктів розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», ,,Про регулювання містобудівної діяльності»

 

2.Цілі (мета) регулювання

Метою даного регулювання є:

- реалізація місцевої політики у сфері планування та забудови території;

-забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури  населених  пунктів  сільської  ради;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території  населених  пунктів  сільської  ради.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

             Альтернативи державному регулюванню не передбачено. На сьогодні в країні ще не створені благодійні умови для накопичення інвестиційних ресурсів щодо розв’язання соціально-економічних проблем. Відмова від введення в дію  запропонованого регуляторного акта призведе до фінансових втрат сільського , одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

            Безумовність обраного правового регулювання групується  на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Берестівської сільської ради для виконання на території, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування» та ст. 40 Закону України  « Про регулювання містобудівної діяльності»

 

4.Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблем

 

            Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

-          застосування єдиного підходу при  розрахунку розміру  пайової участі,

визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовника, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

-          чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь

замовників будівництва у   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

 

Залучення забудовників до пайової участи у   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених  пунктів дозволить створити нові та реконструювати діючи об’єкти сільської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території населених  пунктів  сільської  ради.

            Можливість досягнення зазначений цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

 

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- збільшення надходження на розвиток інфраструктури;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансування розвитку інфраструктури  населених  пунктів  сільської  ради

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право   реалізувати свій проект будівництва на території  населених  пунктів  сільської  ради

Оплата пайового внеску

Мешканці села

- право   реалізувати свій проект будівництва на території  населених  пунктів  сільської  ради

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку  населених  пунктів  сільської  ради

Оплата пайового внеску

 

 

7.Термін дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників , а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому випадку регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін та доповнень.

 

8.Визначення показників результативності акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта будуть:

- розмір додаткових надходжень до сільського  бюджету

- результати направлення інвестиційних внесків на розвиток території.

 

 

 

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.