Урядова програма "Доступні ліки"

 

Про стан роботи із зверненнями громадян в Бердянській районній державній адміністрації у 2017 році

Бердянською районною державною адміністрацією протягом 2017 року проводилася системна робота, спрямована на забезпечення розгляду звернень громадян, здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України «Про звернення громадян» та організації виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

З метою посилення персональної відповідальності за організацію роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації практикується звітування посадових та службових осіб на засіданнях колегії райдержадміністрації. Питання роботи із зверненнями громадян було розглянуто на колегії райдержадміністрації 28.03.2017, де було заслухано звіт заступника керівника апарату райдержадміністрації, начальника відділу організаційної роботи, діловодства та контролю про стан роботи із зверненнями громадян в Бердянській райдержадміністрації у 2016 році. За підсумками розгляду даного питання головою райдержадміністрації видане розпорядження від 30.03.2017 №78 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Бердянській районній державній адміністрації у 2016 році та вдосконалення відповідної роботи у 2017 році». Довідку щодо стану роботи зі зверненнями громадян в 2016 році та копію даного розпорядження направлено структурним підрозділам райдержадміністрації та місцевим органам виконавчої влади для вжиття заходів щодо поліпшення цієї роботи та відповідного реагування.

За звітний період видано 2 розпорядження голови райдержадміністрації, що стосувалися питань роботи із зверненнями громадян:

- від 03.01.2017 №01 «Про особистий прийом громадян в Бердянській районній державній адміністрації на 2017 рік»;

- від 30.03.2017 №78 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Бердянській районній державній адміністрації у 2016 році та вдосконалення відповідної роботи у 2017 році».

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови звітують перед головою райдержадміністрації стосовно роботи зі зверненнями громадян протягом звітного періоду на засіданнях колегій, а також на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації.

На виконання пункту 6 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.01.2017 №01 «Про особистий прийом громадян в Бердянській районній державній адміністрації на 2017 рік» було затверджено графік прийому громадян, яким передбачено проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації чотири рази на місяць (в тому числі два особистих виїзних прийомів громадян) та проведення прийому громадян у позаробочий час. На підставі даного розпорядження було оновлено графік прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації в 2017 році. Графік особистого прийому громадян в Бердянській райдержадміністрації на 2017 рік був розміщено на стендах в приміщенні райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

На виконання вищезазначеного розпорядження голови райдержадміністрації керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, селищним та сільськими головами були розроблені та затверджені графіки особистих прийомів громадян та проведена робота щодо оприлюднення даних графіків серед населення.

Графік особистих прийомів громадян керівництвом Бердянської райдержадміністрації на 2017 рік, проведення «Прямої» телефонної лінії було опубліковано на офіційному сайті райдержадміністрації.

Графіки виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації затверджуються щомісячно. Напередодні проведення виїзного особистого прийому громадян головою райдержадміністрації в місцевих ЗМІ, на офіційному сайті райдержадміністрації та на дошках оголошень місцевих рад розміщується оголошення про його проведення із зазначенням дати, часу та місця проведення. Після кожного такого відвідування відповідальні працівники отримували ряд доручень щодо вирішення тих чи інших питань.

Згідно графіків проведення особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, було заплановано здійснити 163 особистих прийоми громадян, з яких 91 особистий та 78 виїзних. За звітний період керівництвом райдержадміністрації було проведено 132 особистих прийоми громадян, в тому числі 70 особистих виїзних прийомів громадян).

У звітному році головою райдержадміністрації було проведено 38 прийомів громадян, з них 20 особистих (на робочому місці) та 18 особистих виїзних прийомів громадян. Заступниками голови райдержадміністрації було проведено 94особистих прийомів громадян, в тому числі 45 виїзних.

Протягом року під час особистих прийомів громадян до керівництва райдержадміністрації звернулося 23 особи. Звернення громадян в позаробочий час відсутні.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян протягом 2016-2017 років свідчить про збільшення кількості звернень населення безпосередньо до керівників територіальних громад, в тому числі – до керівників СОТГ, у зв’язку з чим суттєво знизилася кількість звернень до керівництва райдержадміністрації під час виїзних прийомів.

На виконання п. 1 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 забезпечено функціонування «Прямої телефонної лінії», під час якої кожен мешканець району може по телефону звернутись до голови райдержадміністрації з будь-яким питанням. За звітний період проведено 11 «Прямих телефонних лінії», під час яких 11 мешканців району на свої запитання одержали вичерпні відповіді та роз’яснення, 2 дзвінки були анонімними.

У Бердянській райдержадміністрації діє «телефон довіри». Інформація щодо його дії розміщена в Бердянській суспільно-політичній газеті «Південна Зоря» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.  За звітний період звернення на «телефон довіри» не надходили.

Протягом 2017 року до Бердянської райдержадміністрації надійшло 318 звернень, що на 43 звернення (або на 12%) менше ніж у 2016 році, з яких на особистому прийомі надійшло 23 проти 63 за 2016 рік та письмово надійшло 295 проти 298 минулого періоду. Причиною зменшення письмових звернень стало зменшення кількості звернень мешканців району під час виїзних прийомів громадян до керівництва райдержадміністрації.

На особистих прийомах громадян надійшло 23 звернення, що на 40 звернень менше ніж у 2016 році. Колективних звернень надійшло 18, що на 5 звернень менше ніж у 2016 році. Від загальної кількості колективних звернень надійшло 5,6%.

У зверненнях громадян, що надійшли до райдержадміністрації, було порушено 320 питань різної тематики. Найбільш чисельними у 2017 році були питання соціального захисту населення, яких надійшло 221, що становить 69,5% від загальної кількості порушених питань та суттєво не відрізняється від показників 2016 року. Це питання надання матеріальної допомоги на лікування, придбання ліків, вирішення побутових проблем та питання призначення, перегляду житлової субсидії. На другому місці питання аграрної політики і земельних відносин - 29 звернення, що становить 9,1% від загальної кількості.

Всього вирішено позитивно 213 звернень, що складає 67% від загальної кількості, надано роз’яснення по 96 зверненням, відмовлено у задоволенні розгляду питання 2 заявникам у зв’язку з вимогами чинного законодавства про захист персональних даних.

Протягом 2017 року значно знизилася кількість звернення громадян району на Урядову гарячу лінію. У звітному періоді райдержадміністрацією було отримано 78 звернень, що в 2,8 рази менше показника 2016 року. Майже 85 % питань, порушених у цих зверненнях, стосувалися призначення соціальних допомог пільговим категоріям населення, нарахування та перерахування субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде побутове паливо, надання роз’яснень щодо права учасників АТО на пільги, медичного обслуговування населення та забезпечення пільговими ліками в рамках програми «Доступні ліки».

Також минулого року до райдержадміністрації надійшло 23 звернення мешканців району до Запорізького обласного контактного центру, які стосувалися ремонту доріг державної та комунальної власності, підвищення якості медичних послуг, неправомірних, на думку заявників, дій місцевого відділення Запоріжжяобленерго тощо.

На всі звернення, які надійшли з Урядової гарячої лінії та Запорізького ОКЦ, були заведені контрольні картки, які обліковуються окремо від інших звернень громадян. Дані звернення були опрацьовані згідно встановлених термінів, а за результатами їх розгляду були надані вичерпні відповіді заявникам, облдержадміністрації та ЗОКЦ

Відповідальним структурним підрозділом апарату райдержадміністрації забезпечено стан виконавської дисципліни з розгляду звернень громадян на належному рівні. Всі звернення, які надійшли до райдержадміністрації розглянуті якісно, в терміни, передбачені законодавством. Звернення, що розглянуті поверхнево та неякісно, у звітному періоді відсутні. В райдержадміністрації забезпечено комп’ютерну реєстрацію усіх звернень громадян системою автоматизації діловодства та електронного документообігу «Optima – Work Flow».

Питання щодо стану роботи із зверненнями громадян та забезпечення реалізації конституційних прав мешканців району в райдержадміністрації залишається на постійному контролі.

 

 

Узагальнені дані про роботу зі зверненнями громадян

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.