Перелік документів дозвільного характеру

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3677-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 17, ст.155
№ 3995-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.238
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 4619-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.10
№ 4710-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.75
№ 4718-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.92
№ 4781-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.104
№ 4782-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.105
№ 4840-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.116
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550
№ 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 1. Затвердити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі - Перелік) згідно з додатком (додається).

Термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

{Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

Документи дозвільного характеру, необхідність видачі яких встановлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не внесені до затвердженого цим Законом Переліку, видаються відповідно до міжнародних договорів.

Видача документів дозвільного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

{Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Внести до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, № 46, ст. 547) такі зміни:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України для їх приведення у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
19 травня 2011 року
№ 3392-VI

 

Детальніше...

Звернення до суб'єктів господарювання

Бердянська районна державна адміністрація інформує, що посередницьких  структур щодо консультування, копіювання, заповнення бланків заяв в Центрі надання адміністративних послуг не існує.

Засіб моніторингу відсутності посередницьких структур у сфері надання адміністративних послуг ЦНАП – скринька довіри в приміщенні райдержадміністрації.

До уваги суб'єктів господарювання

Оголошення!

В приміщенні Дозвільного центру "Єдиний офіс" районного ЦНАПу, щопонеділка - з 9.00 до 10.00, представниками Дозвільних органів проводяться консультації.

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.