Організація доступу до публічної інформації

Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає оприлюдненню згідно з вимогами чинного законодавства

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Бердянською райдержадміністрацією

 

1.  Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (загального відділу), адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти райдержадміністрації

2.  Перелік розпоряджень голови Бердянської райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних

3.  Перелік вхідних документів, які є у володінні апарту райдержадміністрації

4.  Перелік вихідних документів, які є у володінні апарту райдержадміністрації

5.  Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

6.  Інформація про нормативно–правові засади діяльності райдержадміністрації: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

7.  Регламент Бердянської райдержадміністрації

8.  Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності райдержадміністраціїрозпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації включно із схемою організаційної структури райдержадміністрації 

9.  Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання:затверджені параметри районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВК 7781010 на відповідний рік, звіти про виконання районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВК 7781010 у відповідному році

10. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де вони надаються, правила їх заповнення

11. Проекти регуляторних актів райдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

12. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрацією (громадська рада при райдержадміністрації)

13. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації

14. Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при райдержадміністрації

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи райдержадміністрації

16. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом райдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад

17. Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення "прямих" та "гарячих" телефонних ліній

18. Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації

19. Витяги з положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури підрозділу

20. Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті райдержадміністрації

21. Зразки форм для подання запитів на отримання публічної інформації до Бердянської райдержадміністрації

22. Інформація про місце надання форм запитів та про спеціально відведене місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

23. Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації у відповідному періоді

24. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік голови райдержадміністрації та його заступників

25. Інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлено чинним законодавством

26. Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльність її посадових осіб

27. Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню райдержадміністрацією (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

20. Переліки відомостей, що зберігаються у Бердянській райдержадміністрації та містять службову інформацію (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

 

 

 

Оголошення

Доступ до генеральних планів населених пунктів Бердянського району громадяни можуть отримати без обмежень. Доступ до матеріалів містобудівної документації здійснюється у встановленому законом порядку за  письмовим клопотанням осіб, що бажають ознайомитися з цими матеріалами

Форми запитів про публічну інформацію

Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  райдержадміністрації або до окремих її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів для громадських об'єднань, фічичних та юридичних осіб в райдержадміністрації були розроблені форми запитів на інформацію. Форму для заповнення можна отримати за відповідним посиланням.

 Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

 Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

 Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

 

 

Організація роботи з публічною інформацією в Бердянській райдержадміністрації

БЕРДЯНСЬКА РАЙОННАДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 17.05.2011                                                                                                   №  386

 

Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Бердянської райдержадміністрації

 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законом України „Про доступ до публічної інформації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2011 № 169 „Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Запорізької облдержадміністрації, з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні апарату Бердянської райдержадміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

1 Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Бердянської райдержадміністрації (додається).

2 Визначити загальний відділ  апарату Бердянської райдержадміністрації відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

3 Зобов’язати структурні підрозділи  райдержадміністрації:

3.1    розробити  та затвердити порядки доступу до публічної інформації у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації;

3.2 поінформувати до 25.05.2011 загальний відділ апарату райдержадміністрації про виконання пп. 3.1. цього розпорядження та надати затверджені порядки.

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Закоморного М.М.

 

Голова районної державної адміністрації                                 В.П. Чепурний

 

Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Бердянської  райдержадміністрації  скачать

 

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.